7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Spalio 8–17

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

8, 9 d. 18.30 – M. Urbaičio „PROCESAS“. Choreogr. M. Rimeikis, muzikos vad. ir dir. M. Barkauskas, dir. R. Šumila

10 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. M. Barkauskas (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

15, 16 d. 18.30 – Ch. Gounod „FAUSTAS“. Muzikos vad. ir dir. G. Rinkevičius, rež. D. Ibelhauptaitė, scenogr. D. Bird, kost. dail. J. Morrell, choreogr. J. Ross, šviesų dail. P. Mumford. Atlikėjai A. Espiritu, A. Švilpa, K. Bontè, S. Zonys, R. Šveisteris, I. Prudnikovaitė, J. Vaškevičiūtė

17 d. 18 val. Kamerinėje salėje – J. Stupnianek jubiliejinis koncertas. Dalyvauja L. Giedraitytė (fortepijonas), A. Pamerneckytė (violončelė)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

9 d. 20 val. „Girstučio“ kultūros centre Kaune – J. Strømgreno „DURYS“. Rež. J. Strømgrenas

12–14 d. 18 val. „Girstučio“ kultūros centre Kaune – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas

15–17 d. 19 val. Naujojojoje salėje M. Buszewicziaus, A. Smolar SULĖTINTAI“. Rež. A. Smolar

Valstybinis jaunimo teatras

8 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

9 d. 15, 17.30 renkamasi prie Užupio gimnazijos – PREMJERA! D. Zavedskaitės „KAIP VISUR, KAIP VISI“. Rež. N. Jasinskas, kost. dail. D. Levanas, scenogr. A. Serapinas, komp. G. Sodeika. Vaidina V. Kuodytė, A. Pukelytė, J. Matekonytė, A. Kazanavičius, A. Pikturnaitė, D. Morozovaitė

10 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

12, 13, 15 d. 19 val. – „PASIVAIKŠČIOJIMAS“ (pagal R. Walserio apsakymą). Rež. R. Kazlas

(VŠĮ „Teatro dienos“ renginys)

Vilniaus mažasis teatras

8 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

9 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė

10 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

16 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas

17 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ (F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio motyvais). Rež. P. Ignatavičius

Lietuvos rusų dramos teatras

8 d. 18.30 – PREMJERA! G. Gorino „ATMINIMO MALDA“ (Š. Aleichemo kūrinių motyvais). Rež. V. Gurfinkelis, dail. I. Jarutis, choreogr. I. Tkačenko, komp. V. Istominas, šviesų dail. J. Kozinas. Vaidina V. Lukjanovas, J. Gladij, V. Aliukonė-Mirošnikova, J. Orlova, J. Volodko, J. Karpikova, M. Tuchvatulinas, V. Novopolskis, L. Popova, S. Zinovjevas, D. Denisiukas

13 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. Rež. L. Urbona

15 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – „VALIA“ (pagal V. Šukšino kūrinius). Rež. V. Gurfinkelis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

9 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

10 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

16, 17 d. 12 val. – PREMJERA! N. Indriūnaitės „DEBESYS“. Rež., dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

Palėpės salė

9, 10 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

16 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Rež. A. Mikutis

17 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“

8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PUŠIS, KURI JUOKĖSI“ (pagal K. Šapokos romaną). Rež. P. Ignatavičius

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. McDowallo „BRILIJANT ADVENČERS“. Rež. G. Rimeika

10 d. 19 val. – „KAFKA INSOMNIA“. Rež. Ž. Vingelis

13 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! „KARANTINO DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)

14 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

16 d. 12, 14 val. Kišeninėje salėje – „MOMO“ (pagal to paties pavadinimo M. Ende romaną)

Artūro Areimos teatras

Ateities g. 10

9 d. 19.30 – „UŽ GERESNĮ PASAULĮ“ (pagal R. Schimmelpfennigą). Rež., scenogr. A. Areima. Vaidina R. Petrauskas, M. Poderytė, M. Jakeliūnaitė, D. Stončius, K. Legenis, J. Buslavičiūtė

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

9 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – „MANO FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas

10 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano kūrybą). Rež. P. Markevičius

12 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

13, 14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Vydūno „NE SAU ŽMONĖS“. Rež. J. Vaitkus

15, 16 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

16 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

17 d. 15, 19 val. Didžiojoje scenoje – „ELEKTRA“ (pagal Sofoklio, Euripido, Eschilo tekstus). Rež. J. Kocelis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

8 d. 18 val. – G. Rossini „TURKAS ITALIJOJE“. Pastatymo muzikinis vad. ir dir. E. Pehkas (Estija), rež. A. Vaarikas (Estija). Dir. J. Janulevičius

9 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. V. Visockis

10, 17 d. 12 val. – PREMJERA! Z. Bružaitės „GULIVERIO KELIONĖS“(pagal J. Swifto romaną, libreto aut. D. Čepauskaitė). Muzikinis vad. ir dir. V. Visockis

10 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

13, 14 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno vad. K.S. Jakštas, muzikinis vad. J. Geniušas, rež. V. Streiča, dir. R.  Šumila

15 d. 18 val. – F. Wildhorno „Karmen. VIVA AMOR!“ (miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius

16 d. 18 val. – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. J. Janulevičius

17 d. 18 val. – G. Rossini „TURKAS ITALIJOJE“. Pastatymo muzikinis vad. ir dir. E. Pehkas (Estija), rež. A. Vaarikas (Estija). Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

8 d. 18 val. – „KAFKA INSOMNIA“. Rež. Ž. Vingelis

9 d. 18 val. – „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa („Teatronas“)

13 d. 18.30 – PREMJERA! „BOWEL“. Rež. N. Jasinskas, komp. G. Sodeika. Vaidina A. Pikturnaitė, P. Jatkevičius, J. Dapkūnaitė, V. Sodeika

14 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

14 d. 18.30 – „TIKSLAI IR UŽDAVINIAI“. Rež. K.M. Kulinič

15 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

16 d. 18 val. Anykščių kultūros centre – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

17 d. 18 val. – „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova

Kauno lėlių teatras

9 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

10 d. 12 val. – „KAUNO ŽVĖRIS“. Rež. A. Žiurauskas

16, 17 d. 12 val. – PREMJERA! „MIUNHAUZENO KELIONĖ“ (pagal G.A. Burgerio kūrinį). Rež. M. Mičiulytė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

8, 9 d. 18.30 – „TARP LENOS KOJŲ, ARBA „ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS MIRTIS“ PAGAL M. KARAVADŽĄ“. Pjesės aut., rež., scenogr., kostiumų dail. A. Duda-Gracz

10, 17 d. 17 val. – PREMJERA! L. Noréno „DEMONAI“. Rež. D. Rabašauskas

Klaipėdos muzikinis teatras

8, 9 d. 18.30 Žvejų rūmuose – J. Offenbacho „ORFĖJAS PRAGARE“. Muzikos vad. ir dir. T. Ambrozaitis

10 d. 17 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas

13 d. 18.30 Žvejų rūmuose – PREMJERA! S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“. Choreogr. K. Simonovas, dir. ir muzikos vad. R. Šervenikas, dir. T. Ambrozaitis

15 d. 18.30 Žvejų rūmuose – „Altorių šešėly“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną). Choreogr. A. Liškauskas

16 d. 18.30 Žvejų rūmuose – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. T. Ambrozaitis

17 d. 12 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

8 d. 19 val. – PREMJERA! R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas

9 d. 18.30 – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

10 d. 12 val. – PREMJERA! M. Jašinskaitės „BJAURUSIS ANČIUKAS MOKYKLOJE (pagal H.K. Anderseno pasaką). Rež. Š. Datenis

10 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

12 d. 18.30 Mažojoje salėje – „NUOGA“. Vaidina E. Užaitė. Rež. A. Marčenko

14 d. 18.30 – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas (OKT)

16 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus

17 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – PREMJERA! M. Durnenkovo „EŽERAS“. Rež. A. Jankevičius

17 d. 18 val. – „PRARASTI / NAMAI TOLI NUO NAMŲ“ (Kauno miesto šokio teatras „Aura“)

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

8, 16 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

14, 15 d. 18 val. – PREMJERA! R. Schimmelpfennigo „IDOMENĖJAS“. Rež. A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankauskas, E. Pavilionis, G. Arlauskas, K. Galkutė, R. Teresas, T. Razmislavičiūtė-Juodė

17 d. 18 val. – PREMJERA! I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus