7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Rugsėjo 10–19

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

10, 11 d. 18.30 – PREMJERA! R. Strausso „ROŽĖS KAVALIERIUS“. Rež. D. Michieletto, muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, dir. R. Šumila, J. Geniušas, scenogr. dail. P. Fantin, kost. dail. A. Cavalca, šviesų dail. A. Carletti. Atlikėjai J. Gedmintaitė, V. Miškūnaitė, E. Šidlauskaitė, J. Kordić Jelena, A. Pesendorfer, S. Zony, A. Malikėnas, L. Dambrauskaitė, M. Pleškytė, R. Karpis, A. Stančikaitė, I. Zelenkauskaitė, T. Pavilionis, R. Šilinskaitė ir kt.

16–18 d. 18.30 – šokio opera „AMŽINYBĖ IR VIENA DIENA“. Kūrėjai rež., choreogr., poezijos aut., scenogr., kost. ir šviesų dail. I. Galili, komp. R. Mačiliūnaitė, muzikos vad. ir dir. R. Šumila, dir. J. Geniušas, dramaturg. I. Gerbutavičiūtė, choro meno vad. Č. Radžiūnas, atlikėja V. Darvydaitė (balsas)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

10, 11 d. 19 val. Naujojoje salėje – PREMJERA! „SOLIARIS 4“ (pagal S. Lemą). Rež. ir scenarijaus aut. G. Jarzyna, teksto aut. ir dramaturg. T. Spiewakas, scenogr. F. Lédé, kost. ir grimo dail. A. Axer-Fijalkowska, komp. P. Kurekas. Vaidina N. Savičenko, M. Nedzinskas, A. Sakalauskas, O. Kunsunga, D. Gavenonis, K. Cicėnas, G. Ivanauskas, R. Samuolytė, J. Vilūnaitė, V. Rumšas ir kt.

10 d. 19 val. Trakų kultūros rūmuose – R. Ribačiausko „VAIDINA MARIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas

17, 18 d. 19 val. Vilniaus kino klasteryje (Meistrų g. 12C) – „RESPUBLIKA“. Rež. Ł. Twarkowski

Valstybinis jaunimo teatras

10 d. 19 val. Salėje 99 – A. Vološinos „MAMA“. Rež. I. Kaniušaitė

11 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

18 d. 18.30 – M. Aurelijaus „SAU PAČIAM“. Rež. A. Liuga, vaidina V. Kuodytė

Vilniaus mažasis teatras

10 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

11 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. G. Tuminaitė

12 d. 18.30 – M. Vaitiekūno „KĄ/STINGAS“. Rež. – M. Vaitiekūnas

17 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. R. Tuminas

18 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

19 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina

Lietuvos rusų dramos teatras

11, 12 d. 18.30 val. – PREMJERA! G. Gorino „ATMINIMO MALDA“ (Š. Aleichemo kūrinių motyvais). Rež. V. Gurfinkelis, dail. I. Jarutis, choreogr. I. Tkačenko, komp. V. Istominas, šviesų dail. J. Kozinas. Vaidina V. Lukjanovas, J. Gladij, V. Aliukonė-Mirošnikova, J. Orlova, J. Volodko, J. Karpikova,  M. Tuchvatulinas, V. Novopolskis, L. Popova, S. Zinovjevas, D. Denisiukas

15 d. 18.30 – A. Žitkovskio „KALNIUKAS“. Rež. L. Surkova

17, 19 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

18, 19 d. 11 ir 14 val. Mažojoje salėje – „MUSĖ“ (pagal R. Muchos poeziją). Rež. A. Sunklodaitė

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

11 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

12 d. 12, 14 val. – PREMJERA! N. Indriūnaitės „DEBESYS“. Rež., dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas. Vaidina A.  Grybauskaitė, S. Mikalauskaitė, E. Piškinaitė, D. Sarapinas

18 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

19 d. 12 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

Palėpės salė

11 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

18 d. 14, 16 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“

10–19 d. – šiuolaikinio cirko festivalis „Helium“

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

14, 15 d. 15 val. Ilgojoje salėje – „PASAULIO BAMBA“. Rež. A. Sunklodaitė

17–19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! H. Ibseno „PERAS GIUNTAS“. Rež. C. Polgar (Vengrija), dramaturg. Á. Szabó-Székely, scenogr. ir kost. dail. L. Izsák, komp. T. Matkó. Vaidina D. Svobonas, D. Pabarčius, E. Mikulionytė, K. Lebedytė, M. Gedvilaitė, G. Bejeris, K. Povilaitis, A. Sužiedėlis

19 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

8, 9 d. 18 val. – PREMJERA! G. Rossini „TURKAS ITALIJOJE“. Pastatymo muzikinis vad. ir dir. E. Pehkas (Estija), rež. A. Vaarikas (Estija), dir. J. Janulevičius, scenogr. ir kost. dail. M. Nurmsas (Estija). Atlieka S. Bazhbeukas-Melikyanas (Armėnija), G. Prunskus, J. Rubinovas, A. Tverdova (Ukraina), G. Bukinė, Ž. Galinis, Y. Rostotskii (Rusija), M. Jankauskas, K. Bonté, I. Goleckytė, V. Tlushchas (Ukraina), A. Apšega, Kauno valstybinio muzikinio teatro choro artistai, Kauno valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras

18 d. 18 val. – T. Dobrzanskio „KARALIAUS ANTRININKAS“. Rež. K.S. Jakštas, dir. V. Visockis

19 d. 12 val. – PREMJERA! Z. Bružaitės „GULIVERIO KELIONĖS“(pagal J. Swifto romaną, libreto aut. D. Čepauskaitė). Muzikinis vad. ir dir. V. Visockis, rež. A. Dilytė, dail. R. Skrebūnaitė, choreogr. D. Bervingis

Kauno kamerinis teatras

„Išeities taškas ’21“

14 d. 18.30 – PREMJERA! „2-OSIOS LAIPTINĖS RESPUBLIKA“. Rež. S. Pikturnaitė (Kauno miesto kamerinis teatras)

15, 16 d. 18.30 – eskizų konkursas

17 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

17 d. 19 val. – PREMJERA! „SODRA, MON AMOUR“. Rež. G. Aleksa („Teatronas“)

18 d. 18 val. – „GYVULIAI“ (pjesės skaitymas). Rež. G. Simonaitytė

18 d. 20 val. – debiutinio albumo „Delasferos“ pristatymas

19 d. 18 val. – „KISSMAS“. Rež. T. Kavtaradzė

Kauno lėlių teatras

11, 12 d. 12 val. – spektakli -žaidimas „KAUNO ŽVĖRIS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas

18 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ (pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir rež. O. Žiugžda

19 d. 12 val. – „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda, dail. G. Brazytė, komp. A. Jasenka, Ū. Jasenka

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

10 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! „BORISAS GODUNOVAS“ (pagal A. Puškiną). Rež. J. Klata, scenogr., šviesų ir kostiumų dail. J. Łagowska, choreogr. M. Prusakas. Vaidina D. Meškauskas, D. Kulionytė, J. Vanžodytė, J. Baranauskas, I. Reklaitis, V. Jočys, R. Pelakauskas, K. Macijauskas, M. Urbonas ir kt.

11 d. 18.30, 12 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

16 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Anouilho „ANTIGONĖ“. Rež. M. Ķimele

18, 19 d. 18.30, 19 d. 17 val. Didžiojoje salėje – TARP LENOS KOJŲ, ARBA „ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS MIRTIS“ PAGAL M. KARAVADŽĄ“. Pjesės aut., rež., scenogr., kostiumų dail. A. Duda-Gracz

Klaipėdos muzikinis teatras

17, 18 d. 18.30, 19 d. 17 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA! S. Prokofjevo „Romeo ir Džuljeta“. Choreogr. K. Simonovas, dir. ir muzikos vad. R. Šervenikas, dir. T. Ambrozaitis, scenogr. ir kost. dail. J. Zlaja

Klaipėdos jaunimo teatras

10 d. 19 val. Klaipėdos kultūros fabrike – „KREICERIO SONATA“ (inscenizacija pagal L. Tolstojaus apysaką). Inscenizacijos aut. ir rež. V. Masalskis, scenogr. R. Valčik. Vaidina S. Lunevičius, V. Kvedaravičiūtė

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

10 d. 12 val. – XIII tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Baltoji varnelė 2021“

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

10 d. 18 val. – PREMJERA! „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis, scenogr. ir kostiumų dail. R. Skrebūnaitė, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankauskas, L. Sėdžius, A. Kėleris, T. Razmislavičiūtė-Juodė, A. Povilauskas, V. Kupšys, E. Pavilionis, G. Arlauskas, G. Žiogas, I. Brikė, V. Šiaučiūnaitė

11, 12, 17 d. 18 val. – PREMJERA! I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus, scenogr. ir kost. dail. B. Šulniūtė, komp. P. Trijonis, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina L. Sėdžius, G. Žiogas, V. Kupšys, I. Brikė, T. Razmislavičiūtė-Juodė, J. Skukauskaitė, B. Ivanauskas, J. Čepulis, T. Gryn, A. Keleris, V. Šiaučiūnaitė, L. Kondrotaitė

19 d. 10 val. – PREMJERA! „LOPŠINĖ ŽEMEI“. Rež. I. Jackevičiūtė. Vaidina I. Brikė,

G. Arlauskas, R. Klezys

Teatras „Menas“

10 d. 18 val. – M. McKeever „37 ATVIRUKAI“. Rež. B. Tserediani

11 d. 18 val. – D. Fo „NETURI – NEMOKĖK“. Rež. P. Stoičevas

12 d. 12 val. – kūrybinės dirbtuvės teatre „Menas“ 7–9 metų vaikams

18 d. 18 val. – C. Magnier „OSKARAS“. Rež. T. Montrimas

19 d. 12 val. – „PIKSELIUKAI ARBA KAS TELEFONE GYVENA“. Aut. ir rež. A. Povilauskas

19 d. 19 val. – humoro klubas su programa „4 Donatai“