7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Birželio 11-20

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

10–12 d. 18.30 – PREMJERA! „SARSUELA“. Idėjos aut. ir muzikos vad. V. Prudnikovas, rež. ir choreogr. J. Sodytė, scenogr. G. Jonaitytė, kost. dail. U. Tamuliūnaitė, šviesų dail. L. Kleinas. Vaidina I. Anankaitė-Kalašnikovienė, K. Bontè, M. Buožytė, E. Greiciūnaitė, I.B. Juozapaitytė, E. Stundžiaitė, E. Chrebtovas, J. Janužas, K. Kašiuba, T. Pavilionis, M. Spadaccini, S. Zonys, G. Liutkevičius; groja L. Giedraitytė, C.G. Longo (fortepijonas), K. Žebrauskaitė, T. Motiečius M. Kuliavas, Ch. Ruebens ir kt.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

12 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – PREMJERA! R. Ribačiausko „VAIDINA MARIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas

13 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

Valstybinis jaunimo teatras

11 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

12 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

12 d. 14, 16, 18 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

13 d. 18.30 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

Vilniaus mažasis teatras

11 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

Vilniaus mažojo teatro spektaklių eskizų festivalis „DramaFest“

15 d. 18 val. – D. Zavedskaitės „EIN ELEFANT“. Rež. T. Montrimas. Vaidina D. Ciunis, I. Patkauskaitė, M. Capas, V. Rumšas (jaun.), R. Jakučionytė, V. Bičkutė, J. Brogaitė, T. Kliukas, I. Kvietkutė

15 d. 19.30 – videodarbo P. Pukytės „KALNO POZA“ peržiūra. Rež. G. Tuminaitė, vaizdo rež. A. Bublytė. Vaidina E. Mikulionytė, E. Latėnaitė, A. Dapšys, R. Bagdzevičius, A. Šataitė, R. Jakučionytė, T. Kliukas, E. Mikulskis, D. Bražiūnas, M. Olšauskas, A. Cibarauskas, P. Vološčenko, E. Jachimovičius

15 d. 20.10 – diskusija su videodarbo „Kalno poza“ kūrybine grupe

16 d.17.30, 20.10 – M. Vaitiekūno „KĄ/STINGAS“. Rež. M. Vaitiekūnas. Vaidina V. Kirejevas, T. Rinkūnas

16 d.19 val. – T. Kavtaradzės „KADENCIJA“. Rež. A. Gornatkevičius, scenogr. S. Davlidovičiūtė, komp. J. Tulaba. Vaidina M. Capas, L. Kalpokaitė, G. Latvėnaitė-Glušajeva, D. Ciunis, G. Ladygaitė, D. Batavičius

17 d. 17.30, 20.10 – W. Shakespeare’o „KAIP JUMS PATINKA“. Rež. U. Bartoševičiūtė, komp. M. Paškevičiūtė. Vaidina A. Dapšys, I. Patkauskaitė, M. Noreikaitė, A. Šataitė, K. Kasperavičius, E. Mikulskis

17 d. 19 val. – M. Baranauskaitės „NUTIKIMAI EKOLOGINIAM ŪKY“. Rež. E. Kižaitė, komp. P. Narijauskas. Vaidina M. Čižauskas, I. Burneikaitė, M. Vaitiekūnas, T. Stirna

18 d. 17.30, 20.10 – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK ŠIUKŠLES“. Rež. S. Žirkovas (Ukraina), kompozitorius B. Lysenko (Ukraina). Vaidina N. Būtytė, M. Polikevičiūtė, T. Stirna

18 d. 19 val. – „PITERIS PANAS“ (pagal J.M. Barrie „Piterį Peną“). Rež. A. Lunskytė-Yildiz, kostiumų dail. D. Katkus, choreogr. G. Šmigelskytė. Vaidina D. Ciunis, V. Raubaitė, A. Dapšys, I. Šepetkaitė, M. Vaitiekūnas, T. Kliukas, V. Ramanauskaitė, A. Šinkūnas

Vilniaus teatras „Lėlė“

11, 12, 14, 15, 17, 18 d. 18, 18.30, 20, 20.30 val. – Garso patirtis Vilniaus gete „Glaistas“

Mažoji salė

12 d. 12 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė

13 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“

11 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KISSMAS“. Rež. T. Kavtaradzė

13 d. 18.30 Juodojoje salėje – PREMJERA! „KARANTINO DIENORAŠČIAI“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjų kūrybos vakaras „Pasakyk, kas esi“ 

16 d. 18.30 Juodojoje salėje – „JUODA – BALTA“. Rež. A. Giniotis. Vaidina G. Kiela, J. Marčėnas, M. Pranskevičius, I. Stundžytė, J. Smieliauskaitė, J. Šarkus, A. Šeštokaitė, J. Tertelis, B. Vasauskaitė („Atviras ratas“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

11 d. 18 val., 12 d. 15 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „PASAULIO BAMBA“. Rež. A. Sunklodaitė, scenogr. ir kost. dail. G. Brazytė, komp. D. Gnedinas, vaizdo projekcijų aut. P. Jurjonas. Vaidina S. Sakalauskaitė, M. Ivanauskas, A. Alešiūnas, M.K. Gotbergas

16–18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! A. Camus „KALIGULA“. Rež. A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, vaizdo menininkas R. Sakalauskas. Vaidina S. Čiučelis, D. Breivė, V. Maršalka, P. Narijauskas, M. Bendžius, M. Gedvilaitė, G. Petkutė, A. Ašmonas, E. Žemaitis, G. Bejeris, T. Erbrėderis, A. Sužiedėlis

19 d. 12, 14 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

Kauno lėlių teatras

13 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

V tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“

11 d. 18.30 – „FAUSTAS“ (pagal J.W. Goethe). Rež. J. Klata („Pod Palmovkou Theatre“, Čekija)

12 d. 20 val. HOFAS, Naujoji Uosto g. 3 – „IŠ GARSO EFEKTŲ BIBLIOTEKOS“ (A. Brumšteinas, A. Gecevičius, M. Augustaitis)

15 d. 18.30 – „MAKBETAS“ („Sardegna Teatro“, Italija)

19 d. 15 val. – „AUSTERLICAS“ (pagal W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa (Valstybinis jaunimo dramos teatras)

19 d. 20 val. HOFAS, Naujoji Uosto g. 3 – „Operomanija“. „RADVILA DARIUS, VYTAUTO“

20 d. 17 val. Teatro aikštėje – duetas „Musica Nuda“ (Italija): P. Magoni (vokalas), F. Spinetti (kontrabosas)

Klaipėdos muzikinis teatras

11 d. 18.30 18.30 Klaipėdos fakulteto koncertų salėje, 17 d. 19 val. Palangos kurhauzo koncertų salėje – vokalo rečitalis „Trylika vanilės žiedų“. V. Bakan (sopranas), koncertmeisteris ir solistas Ch.J. Cooley (fortepijonas). Dalyvauja T. Jakas (tenoras), R. Tamošiūnaitė (smuikas), koncerto vedėjas G. Šimelionis

12 d. 18.30 Klaipėdos fakulteto koncertų salėje – choro muzikos programa „Liepsnojančios garstyčios“. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choras (vyr. chormeister. ir dir. V. Konstantinovas)

12 d. 19 val. Palangos kurhauzo koncertų salėje – koncertas „Aš pažinau karalių tavyje“, muzikinė-poetinė programa V. Mačernio 100-mečiui. Atlikėjai KVMT styginių kvartetas: R. Sarkisova, V. Adelkhanov, M. Longo, G. Bajorūnienė, skaitovas D. Malajavas

13 d. 18 val. Palangos kurhauzo koncertų salėje – koncertas „Raudonų aguonų gaidos vokalo rečitalis“. R. Petrauskaitė (sopranas), M. Rojus (baritonas), koncertmeisteriai L. Piaseckienė (fortepijonas), Ch.J. Cooley (fortepijonas)

19 d. 17 val. Žvejų rūmuose – Jaunimo rezidencijos baigiamasis koncertas „Renkuosi Klaipėdą!“. Muzikos vad. ir dir. T. Ambrozaitis

20 d. 18 val. Palangos kurhauzo koncertų salėje – teatralizuota E. Balsio dainų programa „Aš – senas jūrininkas“. Dir. V. Valys

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

11 d. 18 val. – PREMJERA! I. Vyrypajevo „IRANO KONFERENCIJA“. Rež. A. Špilevojus, scenogr. ir kost. dail. B. Šulniūtė, komp. P. Trijonis, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina L. Sėdžius, G. Žiogas, V. Kupšys, I. Brikė, T. Razmislavičiūtė-Juodė, J. Skukauskaitė, B. Ivanauskas, J. Čepulis, T. Gryn, A. Kėleris, V. Šiaučiūnaitė, L. Kondrotaitė

12 d. 18 val. – PREMJERA! „VOLPONĖ“ (pagal B. Jonson pjesę). Rež A. Giniotis, scenogr. ir kostiumų dail. R. Skrebūnaitė, šviesų dail. R. Bartulis. Vaidina D. Jankauskas, L. Sėdžius, A. Kėleris, T. Razmislavičiūtė-Juodė, A. Povilauskas, V. Kupšys, E. Pavilionis, G. Arlauskas, G. Žiogas, I. Brikė, V. Šiaučiūnaitė

Panevėžio teatras „Menas“

11 d. 18 val. – PREMJERA! C. Magnier „OSKARAS“. Rež. T. Montrimas

13 d. 12 val. – H.K. Anderseno „KARALAITĖ ANT ŽIRNIO IR KITOS PASAKOS“. Rež. V. Kaniušonis

17 d. 18 val. – M. Baranauskaitės „MUSIŲ VALDOVAS“ (W.G. Goldingo romano motyvais). Rež. M. Klimaitė

18–20 d. 10–14 val. – kūrybinės dirbtuvės „Neurologinis požiūris į vaidybą“ teatro profesionalams ir mėgėjams. Lekt. A. Capousizi (Graikija)