7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Gegužės –16

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

7, 8 d. 18.30 – P. Čaikovskio „EUGENIJUS ONEGINAS“. Muzikos vad. ir dir. R. Šervenikas

9 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. A. Šulčys

Valstybinis jaunimo dramos teatras

7 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

8 d. 19 val. – G. Storpirščio jubiliejinis koncertas „Šaknys“. Gros ir dainuos G. Storpirštis ir grupė: J. Krivickas (gitara), D. Miniotas (mušamieji), A. Storpirštis (balsas, klavišiniai), V. Nivinskas (kontrabosas), V. Mikeliūnas (smuikas). Koncerte dalyvauja svečiai K. Kazlauskaitė, D. Razauskas, E. Statinaitė, G. Paškevičius.

16 d. 18.30 – „DON KICHOTAS“ (pagal M. de Cervanteso kūrybą). Rež. A. Juška

Oskaro Koršunovo teatras

7, 8 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! A. Jasenkos „KAS NEBIJO VIRDŽINIJOS VULF“. Scenogr. G. Brazytė, muzika V. Bartulio, A. Jasenkos, idėjos autorė N. Bulotaitė, dramaturgija A. Baranauskaitės, videoprojekcija Dž. Katino. Vaidina N. Bulotaitė

12 d. 19 val. Menų spaustuvėje „MONGOLIJA“. Rež. D. Gumauskas, kūrybinė komanda: A. Gumauskaitė, V. Alešiūnas, E. Doškus, G. Ivanauskaitė, S. Jokštytė, V. Leistrumas, B. Liagaitė, V. Mačionytė, E. Martinavičiūtė, R. Mikailionytė, V. Morkevičius, V. Narbutas, M. Repšys, D. Šarutytė, M. Voida. Vaidina D. Gumauskas, A. Alešiūnas

14 d. 19 val. Menų spaustuvėje „TRANS TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė

14 d. 19 val. Menų spaustuvėje M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. Rež. A. Leonova

Lietuvos rusų dramos teatras

8, 9 d. 12, 15 val. – A. Puškino „PASAKA APIE CARĄ SALTANĄ“. Rež. P. Vasiljevas

13, 14 d. 18.30 – „TRYLIKTAS APAŠTALAS, ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Majakovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus

16, 18 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. A. Jankevičius

„Menų spaustuvė“

7 d. 19 val., 9 d. 14 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! A. McDowallo „BRILIJANT ADVENČERS“. Rež. G. Rimeika, komp. A. Šiurys, A. Matulevičiūtė, scenogr. V. Suncovas, kost. dail. S. Vasilevskaitė, šviesų dail. J. Kuršis. Vaidina A. Zabotkaitė, A. Matulevičiūtė, M. Dirginčius, Š. Zenkevičius, L. Jurgelis, G. Savickas

9 d. 18 val. Stiklinėje salėje – teatrinė instaliacija „MUILO OPERA: BURBULIUKO MEILĖ“ (pagal I. Babilaitės knygą „Dusia, oras ir vanduo“). Rež. S. Degutytė, scenogr., kost. dail. I. Babilaitė, komp. S. Dikčiūtė, šviesų dail. T. Juozapaitis. Vaidina P. Simutytė, B. Ivanauskas

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PUŠIS, KURI JUOKĖSI“ (pagal K. Šapokos romaną). Rež. P. Ignatavičius, dailininkai A. Dubra, M. Paskevičienė, V. Suncovas, vaizdo projekcijų ir muzikos aut. I. Juzokas, šviesų dail. E. Šmitkinas. Vaidina A. Augustaitis, A. Mockus, E. Špokaitė Dapšienė, I. Vėlyvytė

13 d. 18.30 Juodojoje salėje – biografinės improvizacijos „JUODA – BALTA“. Rež. A. Giniotis. Vaidina G. Kiela, J. Marčėnas, M. Pranskevičius, I. Stundžytė, J. Smieliauskaitė, J. Šarkus, A. Šeštokaitė, J. Tertelis, B. Vasauskaitė („Atviras ratas“)

15 d. 18 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis, scenogr. R. Valčik. Vaidina D. Želvys (Klaipėdos jaunimo teatras)

16 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

8, 9 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

15 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

15, 16 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! S.I. Witkiewicz-Witkacy „BATSIUVIAI“. Rež. A. Obcarskas. Vaidina G. Ivanauskas, D. Breivė, M. Bendžius, S. Čiučelis, A. Šimulynaitė, A. Zabotkaitė, S. Sakalauskaitė, M.K. Gotbergas, M. Ivanauskas

Kauno kamerinis teatras

7 d. 18 val. – „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova

14 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

Kauno lėlių teatras

8 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. A. Lebeliūnas

9 d. 12, 14 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

15 d. 12 val. – „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“). Rež. G. Damanskytė

16 d. 12 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

14 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo „KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas

Klaipėdos muzikinis teatras

8 d. 19 val. Žvejų rūmuose – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. T. Ambrozaitis

9 d. 17 val. Žvejų rūmuose – teatralizuotas Eduardo Balsio dainų koncertas „Aš – senas jūrininkas“. Dir. V. Valys, rež. R. Bunikytė. Atlikėjai R. Štemanetian, T. Jakas, M. Narmontas, A. Raulinavičius, O. Auškalnytė-Mockuvienė, V. Trinkė, E. Stankutė, V. Trakys

14 d. 18.30 Žvejų rūmuose – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas

15 d. 18.30 Žvejų rūmuose – PREMJERA! J. Offenbacho „ORFĖJAS PRAGARE“. Dir. T. Ambrozaitis, rež. R. Bunikytė

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

16 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

7 d. 18 val. – PREMJERA! S. Kymantaitės-Čiurlionienės „TIE METAI“. Rež. J. Vaitkus, scenogr. A. Šimonis, kost. dail. D. Gudačiauskaitė, komp. V. Lukočius, šviesų dail. R. Bartulis, videomeninink. P. Jakubėnas. Vaidina V. Kupšys, J. Skukauskaitė, G. Žiogas, A.  Povilauskas, A. Ravdo, E. Pavilionis, D. Jankauskas, A. Preidytė, I. Brikė, V. Šiaučiūnaitė, J. Tamošiūnas, E. Koriznaitė, K. Siaurusaitytė, S. Juzėnienė

9 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „TIKROS PASAKOS“ (pagal E. Favilli ir F. Cavallo knygą „Vakaro istorijos mergaitėms maištininkėms“). Rež. Ž. Mičiulytė

15, 16, 21 d. 18 val. – PREMJERA! R. Harwoodo „APRENGĖJAS“. Rež. A. Latėnas. Vaidina D. Kalkauskas, J. Skukauskaitė, L. Kondrotaitė, A. Kėleris, I. Brikė, R. Teresas, V. Kupšys, G. Arlauskas, G. Žiogas