7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Rugsėjo 18–27

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

18 d. 18.30 – koncertas „Tarp Lietuvos ir Armėnijos“. Atlikėjai A. Grigorian (sopranas), M. Agadjanianas (tenoras), B. Tumanianas (bosas). Dir. V. Grigorianas

19 d. 10 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“. Atlikėjai J. Narvidė, J. Narvidas, J. Martinkėnaitė, R. Jaraminaitė, A. Balinytė-Dailidienė

19 d. 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

19 d. 17 val., 20 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. J.M. Jauniškis

23 d. 18 val. – tarptautinis V. Noreikos konkursas. Dir. G. Rinkevičius

24–26 d. 18.30 – PREMJERA! A. Adamo „ŽIZEL“. Muzikos vad. ir dir. M. Staškus, dir. M. Barkauskas, choreogr. L. de Avila. Atlikėjai K. Gudžiūnaitė, G. Mkrtchyan, O. Šaitanova, J. Krivickas, J. Laucius G. Žukovskis

25 d. 21 val. S. Daukanto aikštėje – G.B. Pergolesi vienaveiksmė komiška opera „TARNAITĖ PONIA“. Rež. G. Šeduikis, scenogr. S. Šimkūnaitė, kost. dail. U. Tamuliūnaitė, koncertmeister. O. Taškinaitė. Atlikėjai M. Pleškytė, K. Bondarenko, E. Dauskurdis, B. Arkauskas

27 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras

23, 24 d. 19 val. Nacionalinėje dailės galerijoje – „SULĖTINTAI“. Rež. A. Smolar

24, 25 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“– R. Duncano „ABELARAS IR ELOIZA“. Rež. R. Ramanauskas

25, 27 d. 19 val. Studijoje – PREMJERA! Platono „DIALOGAI“. Rež. M. Ivanauskas, dail. I. Narečionytė, komp. M. Saladžius, šviesos dail. V. Vilutis. Vaidina V. Anužis, E. Gudavičiūtė, Š. Zenkevičius

27 d. 18 val. Jonavos kultūros centre – PREMJERA! R. Ribačiausko „VAIDINA MARIUS REPŠYS“. Rež. M. Jančiauskas

Valstybinis jaunimo dramos teatras

23, 24 d. 17.30 – PREMJERA! „AUSTERLICAS“ (pagal W.G. Sebaldo knygą). Rež. K. Lupa, rež. asistentas T. Čižas, kost. dail. P. Skiba, scenogr. K. Lupa, videomeninin. M. Žukauskas, komp. A. Bumšteinas. Vaidina S. Ivanovas, V. Masalskis, V. Kuodytė, J. Jankelaitytė, M. Dirginčius, D. Kuodytė, G. Liuga

27 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross

Vilniaus mažasis teatras

18 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

19 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. R. Tuminas

20 d. 12 val. – „MANULIUKAI“. Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva

20 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

Rusų dramos teatras

19, 20 d. 18.30 – PREMJERA! „VALIA“ (pagal V. Šukšino kūrinius). Rež. V. Gurfinkelis, dail. I. Jarutis, insc. aut. I. Gubinas, baletmeister. I. Tkačenko, komp. V. Istominas, šviesos dail. J. Kozinas. Vaidina T. Ragimovas, J. Orlova, A. Darela, M. Tuchvatulinas, V. Fijalkauskas, V. Dorondovas, V. Lukjanenko, L. Popova, A. Metalnikova, J. Gladij, J. Ščiuckis ir kt.

22 d. 18, 20 val. Literatūriniame A. Puškino muziejuje (Subačiaus g. 124) – A. Čechovo „DĖDĖ VANIA“. Rež. T. Montrimas

25, 26 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas

27 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

Vilniaus teatras „Lėlė“

19, 20 d. 12, 14, 16 val. – PREMJERA! „ČIPOLINAS“ (pagal G. Rodari pasaką „Čipolino nuotykiai“). Rež. Š. Datenis. Vaidina K.A. Butvidas, E. Gaidauskaitė, Š. Gedvilas, L. Muštašvili, I. Precas, D. Sarapinas, D. Tarutis

22 d. 18.30 – edukacinės dirbtuvės „Kino teatras“

24 d. 18.30 – edukacinės dirbtuvės „Karpinių teatras“

Mažoji salė

23 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris

26 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

27 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“ Rež. A. Storpirštis

Palėpės salė

26 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis, komp. V. Leistrumas, dail. A. Dubra

27 d. 14 val. – „Muzikinė dėžutė“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova

„Menų spaustuvė“

18, 19 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – V. Grainytės, L. Lapelytės, R. Barzdžiukaitės opera „GEROS DIENOS!“

20 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

21 d. 11 val. Stiklinėje salėje – kūrybinės dirbtuvės-mokymai kūdikiams ir jų tėvams „Kur joji, Jonai?“ (Stalo teatras)

22 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo „Kontrabosas“. Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

22 d. 10, 11 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „ČIA TU? ČIA AŠ!“. Vaidina V. Kvedaravičiūtė, E. Šimelionė, D. Želvys (Klaipėdos jaunimo teatras)

22 d. 18. 30 Juodojoje salėje – PREMJERA! „JUODA – BALTA“. Rež. A. Giniotis. Vaidina G. Kiela, J. Marčėnas, M. Pranskevičius, I. Stundžytė, J. Smieliauskaitė, J. Šarkus, A. Šeštokaitė, J. Tertelis, B. Vasauskaitė („Atviras ratas“)

23 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis („Atviras ratas“)

23 d. 15, 16 val. Kišeninėje salėje – „KRIMST KRIMST“. Kūrybinė komanda S. Špakovska, A. Dubaka, E. Kižaitė (Vėjų teatras)

27 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

18, 19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – festivalis „Scena 10×10“. „MUŠKIT. IŠKĘSIU. NESKAUDĖS“. Rež. B. Landberg („Teatris Must Kast Estija“)

18 d. 18 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. V. Malinauskas

19 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

20 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

20 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

22 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

23 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. T. Erbrėderis

24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! „PIRMEIVIAI“. Rež. G. Padegimas, scenogr. ir kost. dail. B. Ukrinaitė, komp. R. Martinkėnas. Vaidina D. Breivė, G. Šepliakovaitė, P. Jatkevičius, S. Sakalauskaitė, R. Sirgedaitė, A. Zabotkaitė, K. Lebedytė ir kt.

25 d. 18 val., 27 d. 15 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

25 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič „SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas

26 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). Rež. G. Varnas

27 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

18 d. 18 val. – PREMJERA! F. Loewe „MANO PUIKIOJI LEDI“. Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. J. Janulevičius, dir. J. Geniušas, scenogr. A. Šimonis. Solistai R. Baranauskas, L. Pautienius, M. Arutiunova, I. Juozapaitytė, I. Kažemėkaitė, G. Maciulevičius, R. Urbietis, Ž. Galinis, L. Mikalauskas G. Prunskus, G. Juknevičiūtė, R. Talat-Kelpšaitė, R. Preikšaitė, R. Zaikauskaitė ir kt.

19 d. 18 val. – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. J. Janulevičius

20 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. V. Visockis

20 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

24, 25 d. 18 val. – G. Verdi „MAKBETAS“. Muzikinis vad. J. Janulevičius, rež. G. Želvys, dir. J. Geniušas

26, 27 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno vad. K.S. Jakštas, muzikinis vad. J. Geniušas, rež. V. Streiča, dir. R. Šumila

Kauno kamerinis teatras

„Išeities taškas 2020“:

18 d. 18 val. Mažojoje salėje –„LAISVINAMIEJI“

19 d. 11 val. Fabrike – judesio dirbtuvės 3–6 m. vaikams „Nepatogus kūnas“

19 d. 18 val. Didžiojoje salėje, 20 d. 18 val. Kupiškio kultūros centre – „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova

20 d. 18 val. Didžiojoje salėje – „SAPIENS“

22, 23 d. 18.30 – PREMJERA! „KAFKA INSOMNIA“. Rež. Ž. Vingelis

24 d. 18.30 – „KATINĖLIŲ TYLĖJIMAS“

25 d. 18 val. – „EGZILĖ“

25 d. 21 val. Žemaitijos muziejuje „Alka“ – „4 MORTOS“. Rež. D. Rabašauskas

26 d. 11, 13 val. fabrike „Drobė“ – judesio dirbtuvės 3–6 m. vaikams „Nepatogus kūnas“

26 d. 18 val. – „MIRAŽAS“

27 d. 18 val. „Žalgirio arenos“ „Bosca amfiteatre“ – „ANALIZUOJANT ŽVĖRĮ“

Kauno lėlių teatras

19 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. A. Stankevičius

20 d. 11 ir 15 val. – „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. ir choreogr. B. Banevičiūtė, dail. M. Šiaulytytė, komp. R. Dikčienė

20 d. 12 val. – „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“). Rež. G. Damanskytė

26 d. 12 val. „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir rež. G. Radvilavičiūtė

26, 27 d. 18 val. – PREMJERA! „AŠ – ROMEO, TU – DŽULJETA“ (pagal W. Shakespeare’o tragediją). Rež. R. Lažaunykas

27 d. 11, 13 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

19, 26 d. 18.30, 20 d. 17 val. – PREMJERA! M. Gorkio „SAULĖS VAIKAI“. Rež. L. Groza, scenogr. M. Vilkārsis, kost. dail. J. Rimkutė, šviesų dail. J. Kuršis, komp. K. Auzānas. Vaidina D. Meškauskas, K. Kontenytė, I. Jankauskaitė, E. Brazys, J. Baranauskas, E. Jackaitė, I. Reklaitis, L. Lukošius, V. Jočys, T. Gailiutė, R. Arbačiauskaitė, R. Idzelytė, M. Urbonas

24 d. 18.30 Kamerinėje salėje – PREMJERA! F. Dostojevskio „JUOKINGO ŽMOGAUS SAPNAS“. Rež., scenogr. M. Mičiulytė, kost. dail. N. Gultiajeva. Vaidina S. Čiučelis, T. Kvietinskaitė

25 d. 18.30 – PREMJERA! L. Noréno „DEMONAI“. Rež. D. Rabašauskas, scenogr., kost.dail. L. Luišaitytė, komp. J. Jurkūnas. Vaidina T. Gailiutė, J. Baranauskas, J. Vanžodytė, V. Jočys

Klaipėdos muzikinis teatras

18, 19 d. Žvejų rūmuose – PREMJERA! J. Offenbacho „ORFĖJAS PRAGARE“. Dir. T. Ambrozaitis, rež. R. Bunikytė, scenogr. ir kost. dail. R. Valčik, choreogr. I. Briazkalovaitė. Atlikėjai R. Petrauskaitė, B. Ignatavičiūtė, I. Pliavgo, R. Baranauskas, K. Nevulis, T. Jakas, D. Norvilas, A. Dovydaitienė, D. Kužmarskytė, M. Rojus, V. Trinkė, O. Auškalnytė-Mockuvienė

23 d. 19 val. Žvejų rūmuose – V. Ganelino, S. Gedos „Velnio nuotaka“. Dir. M. Staškus, V. Lukočius, D. Pavilionis

25 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Choreogr. ir libreto aut. L. Massine, muzikos vad. ir dir. M. Staškus

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

18 d. 18.30, 19 d. 18 val. – PREMJERA! R. Kmitos „REMYGA“. Rež. O. Koršunovas, scenogr. I. Komissarova, kost. dail. J. Ignatavičienė, G. Milevičiūtė, šviesų dail. D. Malinauskas. Vaidina  A. Gendvilas, L. Malinauskas, M. Geštautaitė, G. Ramoškaitė, S. Jakubauskas, A. Matutis, J. Baliukevič, S. Norgaila, N. Bėčiūtė, R. Dovydaitis, J. Bindokas, M. Jurevičius, R. Dudnikas, V. Paleckaitė, V. Baranauskas

26 d. 18 val. – A. Tarno „DIBUKAS“. Rež. R. Banionis

27 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

18, 19 d. 18 val. – PREMJERA! L. Baleanu „KASTINGAS KASTINGAS KASTINGAS“. Rež. ir idėjos aut. A. Preidytė, dail.-dekor. R. Klizienė, šviesos operator. R. Bartulis. Vaidina A. Preidytė

20 d. 12, 14 val.– A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė

25, 26 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas