7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Filmai

Vasario 21–27

 

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

21–25, 27 d. – Protėvių šauksmas (JAV) – 11.15, 13.45, 16.05, 18.30, 21 val.; 26 d. – 11.15, 13.45, 16.05, 18.30, 21.40

21–27 d. – Augintiniai susivienija (Vokietija, Kinija, D. Britanija) – 11.10, 12.45, 14.55, 17.05

Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Italija) – 13.10, 18.50, 21.40

Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys (dok. f., Latvija) – 11.05, 19.10

Šunys 3 (Lenkija) – 15.50, 18 val.       

29 d. – G.F. Händelio „Agripina“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19.55

26 d. – P. Čaikovskio „Gulbių ežeras“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.

25 d. – Šėtono vaikas 2 (JAV) – 19.10

27 – III. 3 d. – Japonijos kino festivalis 2020

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt

Forum Cinemas Akropolis

21, 22 d. – Protėvių šauksmas (JAV) – 10.30, 13, 15.30, 18, 20.30, 23 val.; 23–27 d. – 10.30, 13, 15.30, 18, 20.30

21–27 d. – Augintiniai susivienija (Vokietija, Kinija, D. Britanija) – 10.10, 12.20, 14.30, 16.40

Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys (dok. f., Latvija) – 11.10, 18.10

21, 23, 25, 27 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Italija) – 20.20; 22, 24, 26 d. – 15.15, 20.20

21 d. – Šunys 3 (Lenkija) – 15.15, 20.50, 23.30; 22 d. – 20.50, 23.30; 23, 25, 27 d. – 15.15, 20.50; 24, 26 d. – 20.50

25 d. – Šėtono vaikas 2 (JAV) – 19.10

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Skalvija

21 d. – Ema. Piromanė (Čilė) – 19.10; 24 d. – 17.30

21 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Italija) – 16.40; 23 d. – 20.50; 25 d. – 21 val.

21 d. – Tikra Keli gaujos istorija (JAV) – 21.10; 22, 26, 27 d. – 21 val., 23 d. – 14.10

22 d. – Les Misérables. Vargdieniai (Prancūzija) – 19 val.

24 d. – Seansai senjorams. Ilgšė (Rusija) – 15 val.

24 d. – Mažosios moterys (JAV) – 19.30; 27 d. – 16.30

25 d. – El Padre Medico (dok. f., rež. V. Puidokas) – 17 val.

25 d. – Mano šuo kvanka (Prancūzija) – 19 val.

26 d. – Ypatingieji (Prancūzija) – 18.50

23 d. – Kino klasikos vakarai. Satyrikonas (Italija) – 18 val.

26 d. – Algimantas Puipa: tada ir dabar. Kita tylos pusė (rež. A. Puipa) – 16.40

Vilniaus Knygų mugė 2020

22 d. – Laimės kūdikis (Danija) – 16 val.

23 d. – Torill Kove animacinių filmų programa – 16.30 (susitikimas su autore T. Kove, renginį veda kino edukatorė G. Žulytė)

Karlsono kinas / Atostogos kine

21 d. – Nepaprasta Maronos kelionė (Rumunija, Prancūzija, Belgija) – 14.50

22 d. – Gauruoti šnipai (Kinija, Prancūzija) – 12 val.

23 d. – Daktaras Dolitlis (JAV) – 12.10

Pasaka

21 d. – Partizanas (dok. f., rež. A. Zalanskaitė) – 16.30

21 d. – El Padre Medico (dok. f., rež. V. Puidokas) – 16.45; 23 d. – 13.15; 24 d. – 18 val.; 27 d. – 20.45

21 d. – Protėvių šauksmas (JAV) – 17 val.; 22, 23 d. – 13.30

21 d. – (Ne) Tikros prancūziškos vestuvės 2 (Prancūzija) – 19 val.; 23 d. – 17.30; 27 d. – 20.15

21 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija,Italija) – 19.15; 22 d. – 21 val.; 24, 26 d. – 20.15

21 d. – Ypatingieji (Prancūzija) – 20.30; 22 d. – 18.30; 23 d. – 15.30; 24 d. – 20.30; 25 d. – 20.45; 26, 27 d. – 18.15

21 d. – Ema. Piromanė (Čilė) – 21.15; 23 d. – 19.45; 24 d. – 20.45

21 d. – Tikra Keli gaujos istorija (Australija, D. Britanija) – 22 val.; 23 d. – 18.15; 25 d. – 20.30

22 d. – Augintiniai susivienija (Vokietija, Kinija, D. Britanija) – 14 val.

22 d. – Mažosios moterys (JAV) – 15.45; 23 d. – 17.45; 25 d. – 18 val.; 26 d. – 20.30

22 d. – Tulpės, meilė, garbė ir dviratis (Olandija) – 16.30

22 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 20.30; 23 d. – 15.45; 27 d. – 20.30

22 d. – Laimės gėlelė (D. Britanija, Austrija, Vokietija) – 21.15; 23 d. – 13 val.; 24 d. – 18.15

23 d. – Skausmas ir šlovė (Ispanija) – 15.15

23 d. – Zuikis Džodžo (JAV, N. Zelandija, Čekija) – 20.30; 26 d. – 18 val.

23 d. – 1917 (D. Britanija, JAV) – 20.45

24 d. – Mano šuo kvanka (Prancūzija) – 18.30; 26 d. – 20.45

25 d. – Vienišos širdys (Belgija, Prancūzija) – 18.15L'OR

26 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Britanija, Sirija) – 18.30

27 d. – Emma (D. Britanija) – 18 val.

27 d. – Medaus šalis (dok. f., Makedonija) – 18.30

MO kinas

21 d. – Mažosios moterys (JAV) – 18 val.

21 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 20.45

22 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Britanija, Sirija) – 15 val.

22 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Italija) – 17 val.; 23 d. – 19 val.

22 d. – Tikra Keli gaujos istorija (Prancūzija) – 19.45

23 d. – Augintiniai susivienija (Vokietija, Kinija, D. Britanija) – 15 val.

23 d. – Medaus šalis (dok. f., Makedonija) – 17 val.

 

Kaunas

Forum Cinemas

21, 22 d. – Protėvių šauksmas (JAV) – 11, 13.30, 16, 18.30, 21, 23.30 val.; 23–27 d. – 11, 13.30, 16, 18.30, 21 val.

21–27 d. – Augintiniai susivienija (Vokietija, Kinija, D. Britanija) – 10.30, 12.40, 14.50, 17 val.           

21, 22 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Italija) – 10.50, 20.40, 23.20; 23–27 d. – 10.50, 20.40

21–27 d. – Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys (dok. f., Latvija) – 13, 20.05

29 d. – G.F. Händelio „Agripina“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 19.55

26 d. – P. Čaikovskio „Gulbių ežeras“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.

25 d. – Šėtono vaikas 2 (JAV) – 18 val.

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt  

Romuva

21 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Italija) – 17.45

21 d. – Tikra Keli gaujos istorija (Australija, D. Britanija) – 20.30

22 d. – Nuostabi epocha (Prancūzija) – 14 val. 

22 d. – Naktinė greitoji (dok. f., Meksika) – 16.15; 27 d. – 20 val.

22 d. – Les Misérables. Vargdieniai (Prancūzija) – 18 val.; 26 d. – 18 val.

22 d. – Mano šuo kvanka (Prancūzija) – 20 val.; 25 d. – 20 val.

23 d. – Mano dukrai Samai (dok. f., D. Britanija, Sirija) – 14 val.

23 d. – Kino klasikos vakarai. Satyrikonas (Italija) – 16 val.

23 d. – Mafijos išdavikas (Italija, Prancūzija, Vokietija, Brazilija) – 18.30

25 d. – El Padre Medico (dok. f., rež. V. Puidokas) – 18 val.

26 d. – Ema. Piromanė (Čilė) – 20 val.

27 d. – Laimės gėlelė (D. Britanija, Austrija, Vokietija) – 18 val.

 

Klaipėda

Forum Cinemas

21–27 d. – Protėvių šauksmas (JAV) – 10.20, 12.45, 15.40, 18.05, 20.30

Augintiniai susivienija (Vokietija, Kinija, D. Britanija) – 11.20, 13.30, 15.10, 17 val.

Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys (dok. f., Latvija) – 12.20, 18.35

III. 3 d. – G.F. Händelio „Agripina“. Tiesioginė premjeros transliacija iš Niujorko Metropoliteno operos – 18 val.

26 d. – P. Čaikovskio „Gulbių ežeras“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 17 val.

25 d. – Šėtono vaikas 2 (JAV) – 19.10

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

 

Šiauliai

Forum Cinemas

21, 22 d. – Protėvių šauksmas (JAV) – 10.10, 12.30, 15.40, 18.15, 20.40, 23.05; 23–27 d. – 10.10, 12.30, 15.40, 18.15, 20.40

21–27 d. – Augintiniai susivienija (Vokietija, Kinija, D. Britanija) – 11.20, 13.30, 14.50, 16.40

Baltų gentys. Paskutinieji Europos pagonys (dok. f., Latvija) – 10.45, 18 val.

Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Italija) – 20.10

25 d. – Šėtono vaikas 2 (JAV) – 19.10

Visą repertuarą rasite www.forumcinemas.lt 

 

Panevėžys

Garsas

Didžioji salė

21 d. – Augintiniai susivienija (Vokietija, D. Britanija) – 15.30; 23 d. – 11.40; 24 d. – 15 val.; 25 d. – 15.45; 26 d. – 13.15; 27 d. – 13 val.

27 d. – Ema (D. Britanija) – 19.15

21 d. – Baltų gentys. Paskutinieji europos pagonys (dok. f., Latvija) – 17.15; 26 d. – 19.30

21 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Italija) – 21.10; 24 d. – 16.50; 26 d. – 15 val.

23 d. – Partizanas (dok. f., rež. A. Zalanskaitė) – 13.30; 25 d. – 17.30

21 d. – Arkties komanda (D. Britanija, Indija, P. Korėja) – 13.40; 25 d. – 14 val.

23 d. – Ema. Piromanė (Čilė) – 19.10

Tarp žemės ir dangaus (Vokietija, drama, romantinis, 2019, 1:49, N-13) – 23 d. 21.15 val., 25 d. 18.50 val., 27 d. 14.50 val.

24 d. – Ledas 2 (Rusija) – 21.10; 26 d. – 21.30

23 d. – Ypatingieji (Prancūzija) – 14.50; 27 d. – 17 val.

21 d. – Importinis jaunikis (rež. Š. Aškelavičius) – 19.15; 22 d. – 21 val.; 23 d. – 17.10; 24 d. – 19.15; 25 d. – 21.10; 26 d. – 17.30; 27 d. – 21.40

Mažoji salė

23 d. – Baltų gentys. Paskutinieji europos pagonys (dok. f., Latvija) – 15.20; 25 d. – 14.15; 27 d. – 17.40

22 d. – Pareigūnas ir šnipas (Prancūzija, Italija) – 20.45; 23 d. – 17.20; 25 d. – 20.40

21 d. – Partizanas (dok. f., rež. A. Zalanskaitė) – 20.10; 26 d. – 18 val.

23 d. – Arkties komanda (D. Britanija, Indija, P. Korėja) – 11.50; 24 d. – 15.40; 27 d. – 14 val.

24 d. – Ema. Piromanė (Čilė) – 21.40

21 d. – Tarp žemės ir dangaus (Vokietija) – 15.20; 24 d. – 19.30

21 d. – Ledas 2 (Rusija) – 17.40; 25 d. – 18.10

26 d. – Ypatingieji (Prancūzija) – 19.20

21 d. – Klara ir stebuklingasis drakonas (Ukraina) – 13.30; 23 d. – 13.40; 26 d. – 14.15

24 d. – Mano šuo kvanka (Belgija, Prancūzija) – 17.30; 27 d. – 15.45

23 d. – Les Miserables. Vargdieniai (Prancūzija) – 21.30; 26 d. – 16 val.; 27 d. – 21.45

23 d. – Laimės gėlelė (Austrija, D. Britanija, Vokietija) – 19.40; 25 d. – 16.15

21 d. – Tobulas pasimatymas (rež. R. Razma) – 21.30; 26 d. – 21.40