7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Vasario 14–23

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

14, 15 d. 18.30 – PREMJERA! S. Prokofjevo „LOŠĖJAS“. Muzikos vad. ir dir. M. Pitrėnas, dir. R. Šumila, rež. V. Barchatovas, scenogr. Z. Margolinas, kost. dail. O. Šaišmelašvili, šviesų dail. A. Sivaevas, choro meno vad. Č. Radžiūnas. Solistai V. Prudnikovas, A. Grigorian, I. Prudnikovaitė, I. Linaburgytė, D. Golovninas, T. Pavilionis, S. Zonys, M. Jankauskas, R. Karpis, A. Malikėnas ir kt.

21, 22 d. 18.30 – vienaveiksmių baletų vakaras „Baletų triptikas“

Nacionalinis dramos teatras

15 d. 16 val. Biržų kultūros centre – I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas

18 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. P. Ignatavičius

19 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

21 d. 18 val. Trakų kultūros rūmuose – PREMJERA! S. Parulskio „JULIJA“. Rež. K. Glušajevas

22 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas

Valstybinis jaunimo teatras

14 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

15, 23 d. 12, 12.30, 13, 13.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

18 d. 19 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Borgeso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

19 d. 18.30 – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. V. Griško

20 d. 19 val. Salėje 99 – „ŽMOGUS IŠ ŽUVIES“ (pagal A. Vološinos pjesę). Rež. E. Švedkauskaitė

22 d. 18.30 – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“. Rež. G. Varnas

23 d. 15, 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

Vilniaus mažasis teatras

19 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

22 d. 15 val. – teatralizuota ekskursija vaikams

23 d. 14, 16 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ (F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio motyvais). Rež. P. Ignatavičius

Oskaro Koršunovo teatras

14, 15 d. 19 val. OKT Studijoje – L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. O. Koršunovas

16 d. 16, 19 val. OKT studijoje, 18 d. 18 val. Telšiuose, Žemaitės dramos teatre, 23 d. 17 val. Švenčionių kultūros centre – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas

17, 20 d. 19 val. OKT Studijoje – PREMJERA! „MONGOLIJA“. Rež. D. Gumauskas

Rusų dramos teatras

14 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas

15 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

21, 22 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“. Rež. R. Atkočiūnas

23 d. 11 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. A. Uteganovas (Rusija)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

15 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

15 d. 16 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. Rež. Š. Datenis

22 d. 12, 14 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė

23 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

Palėpės salė

15 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

22 d. 16 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

23 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

14 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

15 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „Kabloonak“ koncertas

18 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ, NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

20, 21 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „JUODI BATELIAI“ (pagal Pilgrim / Majewskio pjesę „Dešinys kairys su kulniuku“). Rež. A. Micius („Atvira erdvė’19“)

20 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „APNEA“. Choreogr., rež. E. Vizbaraitė, komp. V. Dieninis, atlikėjai S. Juraškaitė, L. Puodžiukaitė, E. Nešukaitytė, E. Vizbaraitė („Artopia“)

22 d. 13, 15 val. Kišeninėje salėje – „BAISIAI GRAŽU“. Rež. E. Kižaitė („Vėjų teatras“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BOLÉRO – EXTENDED“. Choreogr. – P. Granhøj (Šeiko šokio teatras)

23 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

23 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

23 d. 18 val. Stiklinėje salėje – „DABAR AŠ ESU“. Pjesės aut. ir rež. S. Bernotaitė

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

14 d. 18 val. Rūtos salėje – M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

14 d. 20 val. Didžiojoje scenoje – Šv. Valentino dienos koncertas „Meilė yra…“

15 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). Rež. G. Varnas

18 d. 18 val. Rūtos salėje – „TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais). Rež. P. Makauskas

18, 19 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

19 d. Didžiojoje scenoje – „AKLIEJI“ (pagal J. Saramago kūrybą). Rež. ir scenogr. A. Areima 19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! M. Vildžiaus „IŠ KŪNO IR KRAUJO“ (remiantis Lordu Byronu ir Senuoju Testamentu). Rež. U. Bartoševičiūtė

20, 21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

22 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

22 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius

23 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! „MANO FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas

23 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

14, 15 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno vad. K.S. Jakštas, muzikinis vad. J. Geniušas, rež. V. Streiča, dir. R.  Šumila

20 d. 18 val. – G. Verdi „MAKBETAS“. Muzikinis vad. J. Janulevičius, rež. G. Želvys, dir. J. Geniušas

21, 22 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. J. Janulevičius

23 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. J. Janulevičius

23 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

14 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

15 d. 16 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

15 d. 18 val. – PREMJERA! Šokio ir muzikos spektaklis „ONEIRO“

16 d. 15 val. – „ALKSNIŠKĖS“. Rež. G. Padegimas

19 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

20 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. G. Varnas

21 d. 19 val. Laipiojimo centre „Miegantys drambliai“ – „SUPERGALIOS“. Rež. K. Žernytė

22 d. 12 val. – PREMJERA! „MOMO“. Rež. G. Aleksa

22 d. 16 val. – „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa

23 d. 12, 14 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

Kauno lėlių teatras

15 d. 11 val. – „BALDIS IR VIVALDIS“. Aut. ir rež. D. Krapikas

15 d. 12 val. – A. Žiurausko ir S. Bocullo „MOLINIS SAPNAS“. Rež. A. Žiurauskas

16 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. O. Žiugžda

22 d. 11 ir 13 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

22 d. 15, 17 val. – PREMJERA! „PASAULĖLIAI“. Aut., rež. ir choreogr. – B. Banevičiūtė, dail. – M. Šiaulytytė, komp. – R. Dikčienė

23 d. 12 val. – „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda 

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

14 d. 18.30, 15 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Grajausko „KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus

21 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. Rež. O. Koršunovas

Klaipėdos muzikinis teatras

21 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Bizet „KARMEN“ (pagal G. Bizet–R. Ščedrino „Karmen siuitą“). Dir. M. Pitrėnas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

15 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

20 d. 18.30 – PREMJERA! „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius

23 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

23 d. 18 val. – PREMJERA! „EŽERAS“. Rež. A. Jankevičius, scenogr. ir kost. dail. L. Luišaitytė, vaizdo projekcijų aut. R. Sakalauskas, šviesų dail. D. Malinauskas. Vaidina M. Barvičius, G. Ladygaitė, D. Jančiauskas, M. Šaltytė, A. Žvinys, I. Raulynaitytė, R. Dovydaitis, S. Norgaila

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

14 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

15 d. 17 val. Mažojoje salėje – Just. Marcinkevičius poezijos vakaras „Einu prie tavęs, kaip į kalną“

15 d. 18 val. – T. Šinkariuko „KELIONĖ Į EDENĄ“. Rež. A. Gornatkevičius

21, 22 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas

23 d. 12, 14 val. – A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė