7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Sausio 24–vasario 2

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

24, 25 d. 18.30 – A. Adamo „KORSARAS“. Choreogr. M. Legris (Prancūzija), muzikos vad. ir dir. V. Ovsianikovas (Rusija). Dir. R. Šervenikas

26 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. M. Barkauskas (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

29, 30 d. 18.30 – O. Narbutaitės „KORNETAS“. Dir. R. Šervenikas

30 d. 10 val., II. 1 d. 10, 12 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“. Atlikėjai J. Narvidė, J. Narvidas, J. Martinkėnaitė, R. Jaraminaitė, A. Balinytė-Dailidienė

31 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

24, 25 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas

26 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Strømgreno „DURYS“. Rež. J. Strømgrenas

28 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – S. Turunen „BROKEN HEART STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. Rež. S. Turunen

30 d. 18 val. „Meno forte“– I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

II. 1 d. 17 val., 2 d. 16 val. Šiaulių arenoje – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

25 d. 18.30 – „BALKONAS“ (pagal J. Genet pjesę). Rež. E. Lacascade’as

26 d. 12, 12.30, 13, 13.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

29 d. 18.30 teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. K. Smedsas (Suomija)

31, II. 1 d. 19 val. Salėje 99 – „MIEGO BROLIS“ (pagal R. Schneiderio romaną). Rež. A. Juška

II. 2 d. 12 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras

24 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas

26 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina

30 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. R. Tuminas

31 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

II. 1 d. 12 val. – „MANULIUKAI“. Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva

Oskaro Koršunovo teatras

27 d. 19 val. OKT studijoje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“. Rež. O. Koršunovas

28 d. 18val. Kaune, Girstučio kultūros ir sporto centre, 29 d. 18 val. Elektrėnų kutūros centre – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“! Rež. O. Koršunovas

30, 31 d. 19 val. OKT Studijoje – L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. O. Koršunovas

II. 1 . 19 val., 2 d. 17, 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

31, II. 1 d. 18.30 – PREMJERA! A. Žitkovskio „KALNIUKAS“. Rež. L. Surkova

II. 2 d. 14, 17 val. – „TRIUŠIS EDVARDAS“ (pagal K. DiCamillo knygą „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“). Rež. J. Laikova

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

25 d. 12 val. – „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė, dail. C. Guyon, komp. T. Demay

26 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

29 d. 18.30 – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris

II. 1 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

2 d. 12, 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė

Palėpės salė

25 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

26 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

30 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

II. 1 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

24 d. 19.30, II. 2 d. 17.30 Stiklinėje salėje – „DABAR AŠ ESU“. Pjesės aut. ir rež. S. Bernotaitė

25 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PELIUKAS GITAROJE, ARBA KAS ČIA BOSAS“. Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)

25 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PAGALVINIS“ (pagal M. McDonagh). Rež. I. Stundžytė („Keistuolių teatras“)

26 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

27 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pirmadieniai mažyliams“. Prancūzų liaudies pasaka „Lyderikas“. Pasakas seka S. Degutytė (Stalo teatras)

28 d. 19 val. Kišeninėje salėje – M. Vildžiaus „ŽUVĖDRA (REMIX)“. Rež. G. Rimeika (jaunųjų menininkų programa „Atvira erdvė’ 19“)

30 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

30 d. 19 val. „GRAŽI IR TA GALINGA“. Kūrybinė komanda V. Kvedaravičiūtė, R. Latvėnaitė, I. Pakštytė, A. Zacharovaitė, M. Žemaitytė (Klaipėdos jaunimo teatras)

II. 1 d. 15, 19 val. Juodojoje salėje – šokio kompozicijų vakaras „Naujesnis Tu“ („Low air“)

2 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

2 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KAUNAS ZOO“. Choreogr. – B. Letukaitė (Kauno šokio teatras „Aura“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „Mechaninė širdis“ (pagal M. Malzieu romaną „Mechaninė širdis“). Rež. A. Areima

25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

26 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – „MANO FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas

28 d. 18 val. – „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras)

28, 29 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

29 d. 19 val., 30 d. 18 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! M. Vildžiaus „IŠ KŪNO IR KRAUJO“ (remiantis Lordu Byronu ir Senuoju Testamentu). Rež. U. Bartoševičiūtė

30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius

31 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano kūrybą). Rež. P. Markevičius

II. 1, 2 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

2 d. 19 val. Mažojoje scenoje – N. de Pontcharra „ŽIURKIAGALVIAI“. Kūrybinė komanda V. Masalskis, P. Pinigis, D. Želvys, L. Akstinaitė (Klaipėdos jaunimo teatras)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

24 d. 18 val. – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. J. Janulevičius

25, 26 d. 18 val. – G. Verdi „MAKBETAS“. Muzikinis vad. J. Janulevičius, rež. G. Želvys, dir. J. Geniušas

30, 31 d. 18 val. – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis

II. 1 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. V. Streiča, dir. J. Janulevičius

2 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. J. Janulevičius

2 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

24 d. 18 val. – „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa

25 d. 11, 13.30, 16 val. – „ATVIRA ODA“. Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)

25 d. 17 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

26 d. 12 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

29 d. 18.30 – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

30 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. G. Varnas

31 d. 19 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

Kauno lėlių teatras

25 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. A. Stankevičius

II. 1 d. 12 val. – „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda

2 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

24 d. 18.30 Kamerinėje salėje – A. Strindbergo „KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas

26 d. 17 val. – A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

30 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

31 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. Rež. J. Vaitkus

II. 1 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Galino „PARADAS“. Rež. P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras

26 d. 13 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“. Dir. D. Zlotnikas

31 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Bizet „KARMEN“ (pagal G. Bizet–R. Ščedrino „Karmen siuitą“). Dir. T. Ambrozaitis

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

24 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! „MEMOFUTURA“. Rež., dramaturg. ir scenogr. J. Tertelis

25 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

26 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. A. Gluskinas

26 d. 18 val. Mažojoje salėje – „TOBULA PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

31 d. 18.30 – „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius

II. 1 d. 18 val. – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. A. Lebeliūnas

2 d. 12 val. – A. de Saint-Exuperi „MAŽASIS PRINCAS“. Insc. aut. ir rež. Š. Datenis

2 d. 18 val. Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

24 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas

25 d. 18 val. Ignalinos kultūros ir sporto centre – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. G. Gabrėnas

26 d. 18 val. – I. Bručkutės „HOTEL UNIVERSALIS“. Rež. A. Gornatkevičius

30 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė

31 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

31 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. Rež. D. Kazlauskas

II. 1 d. 14 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. V. Mazūras

2 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis