7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Sausio 10–19

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

10, 11 d. 18.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. M. Barkauskas

12 d. 18 val. – koncertas Laisvės gynėjų dienai

17, 18 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Muzikos vad. ir dir. R. Šervenikas, dir. J. Geniušas

19 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

10, 11 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose, 14, 15 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas

11 d. 19 val. Nacionalinėje dailės galerijoje – M. Buszewicz, A. Smolar SULĖTINTAI“. Rež. A. Smolar, vaizdo menininkė A. Met, komp. M. Penkałła, gyvos muzikos atlikėja L. Kmieliauskaitė. Vaidina M. Bičiūnaitė, G. Butvilaitė, M. Nedzinskas, M. Polikevičiūtė, G. Rimeika, R. Saladžius

Valstybinis jaunimo teatras

10 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

11 d. 19 val. Salėje 99 – „APSĖDIMAS“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Broliai Karamazovai“). Rež. P. Makauskas

12 d. 12, 12.30, 13, 13.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

12 d. 15, 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

14 d. 18.30 – „AUTONOMIJA“. Rež. Á. Schillingas

15 d. 19 val. Salėje 99 – M. Anderssono „BĖGIKAS“. Rež. O. Lapina

17 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross

18 d. 16, 19 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Borgeso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

19 d. 12 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. R. Matačius

Vilniaus mažasis teatras

11 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. G. Tuminaitė

12 d. 12val. – „MANULIUKAI“. Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva

14 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

16 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

17 d. 18.30 – „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas

19 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

Oskaro Koršunovo teatras

10 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė

11 d. 19 val. OKT studijoje – M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. Rež. A. Leonova

16 d. 19 val. Jaunimo teatre – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

17, 18 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! „BANG“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius, kost. dail. J. Ignatavičienė, G. Milevičiūtė, šviesų dail. D. Malinauskas. Vaidina P. Ganusauskas, T. Gryn, I. Patkauskaitė, M. Noreikaitė, M. Klementjevas, A. Matutis

19 d. 19 val. OKT Studijoje – PREMJERA! „MONGOLIJA“. Rež. D. Gumauskas. Vaidina D. Gumauskas, A. Alešiūnas

Rusų dramos teatras

12 d. 14 ir 17 val. – A. Puškino „PASAKA APIE CARĄ SALTANĄ“. Rež. P. Vasiljevas

16 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. M. Poliščiukas (Prancūzija)

17 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

19 d. 18.30 – N. Gogolio „REVIZORIUS“ (Nacionalinis akademinis J. Kupalos teatras, Minskas)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

11 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

12 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

12 d. 15 val. – „Muzikinė dėžutė“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova

18 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

19 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

Palėpės salė

11 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

18 d. 12 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis, komp. V. Leistrumas, dail. A. Dubra

19 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

„Menų spaustuvė“

Festivalis „Kitoks ’20“

11 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „SKRIEJA MINTYS“ (cirko kompanija „Animal Religion“, Katalonija)

11 d. 13 val. Infotekoje – seminaras: pjesių ištraukų skaitymas. ASSITEJ, Švedija. Šiaurės ir Baltijos šalių projektas „Kaimynai“

11 d. 16 val. Juodojoje salėje – dirbtuvės: Kūnas, šviesa ir garsas (cirko kompanija „Animal Religion“, Katalonija)

12 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „LUMI“ (Šeiko šokio teatras, Dalija Acin Thelander, Lietuva, Švedija)

12 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje – „NAMAI“ (Klaipėdos lėlių teatras)

12 d. 11 val. Infotekoje – Šiaurės ir Baltijos šalių projekto „Kaimynai“ pristatymas

12 d. 16 val. Kavinėje – Italų tarptautinių festivalių pristatymas

13 d. 10 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“. Idėjos aut., akt., komp. J. Urnikytė (teatras „Atviras ratas“)

13 d. 18 val., 14 d. 10 val. Juodojoje salėje – „MASKUOTĖ“ („Captain Sugar&The Monkey Puppets“, Nyderlandai)

14 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „PIEVELĖ“. Choreogr. B. Banevičiūtė, šokėja G. Subotinaitė, komp. R. Dikčienė, kost. dail. R. Biliūnaitė, šviesų dail. A. Davidavičius (šokio teatras „Dansema“)

14 d. 12 val. Infotekoje – „Small Size Network“  pristatymas (Suomija)

15 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „LAIKRODININKAS“. Idėjos aut. ir choreogr. B. Banevičiūtė (teatras „Dansema“)

15 d. 12, 18 val. Juodojoje salėje – „OUT“ („Unterwasser“, Italija)

16 d. 10 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

16 d. 12, 18 val. Juodojoje salėje – „TETRIS“ („Arch 8“, Nyderlandai)

17 d. 10, 18 val. Kišeninėje salėje – „NEMATOMI KRAŠTAI“ („Livsmedlet Theatre“, Suomija)

18, 19 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „MUŠK BŪGNĄ!“ („Theater De Spiegel“, Belgija)

18 d. 11, 14 val. – A. Rau dirbtuvės: Vaizduotės kūrimas („The Little Theatre Trust“, Indija)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ (pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J. Jurašas. Adaptacijos autorė A.M. Sluckaitė

11 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

12 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

14 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič „SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas

14 d. 19 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapną“). Rež. E. Kižaitė

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. G. Varnas

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Wilderio „MŪSŲ MIESTELIS“. Rež. D. Rabašauskas (Klaipėdos jaunimo teatras ir NKDT)

16 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

17, 18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). Rež. G. Varnas

19 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

10, 11 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, dir. E. Pehkas

15, 16 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. V. Streiča, dir. J. Janulevičius

18, 19 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

10 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. A. Lebeliūnas

11 d. 16 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

12 d. 12 val. – „IŠ KUR AŠ?“. Rež. R. Kimbraitė

14 d. 18 val. – PREMJERA! „SUPERHEROJAI“. Rež. L. Vaskova

15 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. A. Lebeliūnas

17 d. 18 val. – „NIGGAZ“. Rež. A. Jankevičius

18 d. 18 val. – R. Klezio „DULKĖTI VEIDRODŽIAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

18 d. 19 val. Laipiojimo centre „Miegantys drambliai“ – „SUPERGALIOS“. Rež. K. Žernytė

19 d. 12, 14 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

Kauno lėlių teatras

11 d. 12 val. – A. Žiurausko ir S. Bocullo „MOLINIS SAPNAS“. Rež. A. Žiurauskas

11 d. 18 val. – žiemos koncertinis turas „Kūjeliai“

12 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. G. Radvilavičiūtė

18 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir rež. M. Jaremčiukas (Ukraina)

19 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. A. Stankevičius

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

12 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Anouilho „ANTIGONĖ“. Rež. M. Ķimele

16 d. 18.30 – T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas

17, 18 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

19 d. 12 val. Didžiojoje salėje – „PŪKUOTUKO PASAULIS“. Kūrybinė grupė P. Tamolė, L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, T. Smulkis. Pasakotojo balsas V. Paukštė

Klaipėdos muzikinis teatras

15 d. 19 val. Žvejų rūmuose – jubiliejinis koncertas „Istorijos perpetuum mobile – 200“. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras, solistė I. Rupaitė (smuikas). Dir. T. Ambrozaitis

18 d. 18 val. Žvejų rūmuose – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Dir. T. Ambrozaitis

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

10 d. 18.30I. Fornes „DUMBLAS“. Rež. A. Kahnas, G. Palekaitė

11 d. 18 val. – M. Pagnolio „DUONKEPIO ŽMONA“. Rež. A. Lebeliūnas

12 d. 12 val. Mažojoje salėje – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

17 d. 18.30 – M. von Mayenburgo „SKULPTŪRA“. Rež. P. Ignatavičius

18 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

19 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“. Rež. P. Ignatavičius

19 d. 15, 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

11 d. 18 val. – V. Klimačeko „SNIEGAS. MOTERIS. DVIKOVA“. Rež. U. Bartoševičiūtė

12 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. G. Gabrėnas

16 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

17 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. M. Cemnickas

18, 19 d. 18 val. – M. Walczako „MŪSIŠKIAI“. Rež. ir scenogr. A. Areima

19 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. V. Mazūras