7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Gruodžio 13–22

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

13 d. 18.30 – L. Bernsteino „KANDIDAS“. Muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, dirigentai R. Šumila, L. Brownas

14 d. 18.30, 15 d. 12, 18 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. M. Barkauskas

18 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“

18, 21 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Muzikinis vad. ir dir. M. Staškus, dir. J. Geniušas

Nacionalinis dramos teatras

14 d. 17 val., 15 d. 16 val. Panevėžyje, „Cido“ arenoje, – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. O. Koršunovas

18 d. 18.30 Kretingos kultūros centre – J. Strømgreno „DURYS“. Rež. J. Strømgrenas

19 d. 15, 18 val. Studijoje – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

21 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

13 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross

14 d. d. 12, 12.30, 13, 13.30, 14 val. teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

14 d. 15, 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė    

15 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

15 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. R. Matačius

17 d. 18.30 – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

19 d. 18.30 – „Smėlio žmogus“ (pagal E.T.A. Hoffmaną). Scen. aut., rež., lėlių dail. G. Radvilavičiūtė (Vilniaus teatras „Lėlė“)

20 d. 18.30 – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. Rež. A. Latėnas

21 d. d. 18.30 – „AUTONOMIJA“. Rež. Á. Schillingas

22 d. 12, 13.30, 15.30 teatro fojė – „KALTŪNAS“. Rež. S. Norkutė

22 d. 18.30 Studijoje – R. Stankevičiaus „VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDYMAI“. Rež. A. Bialobžeskis

Vilniaus mažasis teatras

13 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

14 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas

15 d. 12, 15 val. – PREMJERA! „MANULIUKAI“. Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva, scenogr. ir kost. dail. A. Dubra, komp. Z. Bružaitė. Vaidina G. Latvėnaitė-Glušajeva, I. Kvietkutė, B. Aleksandrovič

17 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

18 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas

20, 21 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

22 d. 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

Oskaro Koršunovo teatras

16 d. 19 val. OKT Studijoje – PREMJERA! „MONGOLIJA“. Rež. D. Gumauskas, kūrybinė komanda A. Gumauskaitė, V. Alešiūnas, E. Doškus, G. Ivanauskaitė, S. Jokštytė, V. Leistrumas, B. Liagaitė, V. Mačionytė, E. Martinavičiūtė, R. Mikailionytė, V. Morkevičius, V. Narbutas, M. Repšys, D. Šarutytė, M. Voida. Vaidina D. Gumauskas, A. Alešiūnas

18 d. 18 val. Anykščių menų inkubatoriuje – „PIZDUKAS“ (pagal R.W. Fassbinderio pjesę „Katzelmacher“). Rež. P. Ignatavičius

19 d. 19 val. OKT studijoje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“. Rež. O. Koršunovas

20 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

13 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais). Rež. J. Vaitkus

14 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys

15 d. 14 ir 17 val. – H.Ch. Anderseno „UNDINĖLĖ“. Rež. J. Ščiuckis

18–20 d. 10, 12 ir 14 val., 21, 22 d. 12, 14 val. – „NAUJAMETĖ PAUKŠČIŲ DINGIMO ISTORIJA“. Rež.  ir insc. aut. M. Čaplina

18, 20–22 d. 18.30 – PREMJERA! S. Sondheimo „GILYN Į MIŠKĄ / INTO THE WOODS“. Rež. V. Malinauskas, muz. vad. J. Bates

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

14 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė

15 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

21 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė

22 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

Palėpės salė

14, 15 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

21 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

22 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“

13, 14 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINAMIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis

14 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „LAIKRODININKAS“. Idėjos aut. ir choreogr. B. Banevičiūtė („Dansema“)

15 d. 13, 15 val. Juodojoje salėje – „BUDRUGANA LIETUVA: OBUOLIŲ PASAKOS“ (pagal V.V. Landsbergį). Rež. ir dramaturg. J. Tertelis

17 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

17 d. 20 val. Kišeninėje salėje – „HUMAN, LOST & FOUND“. Tekstai, muzika, choreogr., šokio ir dainų atlikimas Ph. Von 

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „(G)ROUND ZERO“. Choreogr. ir atlikimas M. Paplauskas, M. Pinigis

19 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis. Vaidina A. Vilutytė, V. Šumilovaitė, G. Glemžaitė, D. Skamarakas, R. Petrauskas, A. Ašmonas (teatras „Atviras ratas“)

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KAUNAS ZOO“. Choreogr. B. Letukaitė (Kauno šokio teatras „Aura“)

20 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „TIKROS PASAKOS“. Rež. Ž. Mičiulytė

21 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „VIRIMO TEMPERATŪRA 5425“. Rež. A. Areima (AAT|Artūro Areimos teatras)

22 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „PIEVELĖ“. Choreogr. B. Banevičiūtė, šokėja G. Subotinaitė, komp. R. Dikčienė, kost. dail. R. Biliūnaitė, šviesų dail. A. Davidavičius (šokio teatras „Dansema“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

14 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

14 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

14 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBURIADA“. Rež. A. Vilutytė

15 d. 15 val., 17 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

15 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. T. Erbrėderis

17 d. 14 val. – Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

17, 18 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

18–20 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! M. Myllyaho „PANIKA“. Rež. K. Gudmonaitė

19 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! „MANO FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas

19 d. 16 val., 21 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

20 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI MIRĘ NUBUSIM“. Rež. M. Klimaitė

21, 22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). Rež. G. Varnas Rež. Gintaras Varnas

22 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

14, 15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi „MAKBETAS“. Muzikinis vad. J. Janulevičius, rež. G. Želvys, dir. J. Geniušas, scenogr., kost. ir grimo dail. T. Khizha, choreogr. A. Jankauskas. Atlikėjai S. Trifonovas (Baltarusija), D. Stumbras, P. Bagdonas, G. Pečkytė, R. Vaicekauskaitė, Ž. Galinis, T. Ladiga, L. Mikalauskas, M. Zimkus, E. Davidovičius, P. Padleckis, E. Bavikinas, R. Preikšaitė, N. Vilkanauskaitė ir kt.

20 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno vad. K.S. Jakštas, muzikinis vad. J. Geniušas, rež. V. Streiča, dir. R.  Šumila

Kauno kamerinis teatras

13 d. 10, 12 val. – PREMJERA! „MOMO“. Rež. G. Aleksa

13 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

14 d. 13 val. – PREMJERA! „MOMO“. Rež. G. Aleksa

14 d. 17 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

15 d. 11, 15, 17 val. „ŠVIESIUKAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

16 d. 12, 14 val., 17–19 d. 10, 12, 14 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

19 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

20 d. 18 val. – „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa

21 d. 18 val. – „(G)ROUND ZERO: AMŽIAUS DVIKOVA“ (šokio trupė „Nuepiko“)

22 d. 18 val. – „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

Kauno lėlių teatras

14, 15, 21, 22 d. 12 val. – PREMJERA! „IŠMINTINGASIS BESMEGENIS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas, dail. A. Šimonis

14, 21, 22 d. 11 val.; 15 d. 15 val. – PREMJERA! „KALĖDINĖS ANGELŲ PASLAPTYS“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

13 d. 18.30 – PREMJERA! T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas, scenogr. G. Makarevičius, kost. dail. A. Jacovskytė, lėlių kūrėja J. Skuratova, komp. G. Sodeika. Vaidina J. Vanžodytė, E. Jackaitė, R. Šaltenytė, E. Barauskaitė, J. Viršilas, J. Baranauskas, V. Jočys, A. Eisimantas, I. Reklaitis, A. Pintulis, M. Urbonas, D. Meškauskas, L. Vyšniauskas

14 d. 17, 19 val. Kamerinėje salėje – PREMJERA! A. Strindbergo „KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas

15 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Anouilho „ANTIGONĖ“. Rež. M. Ķimele

17 d. 18.30 Mažojoje salėje – R. Bugavičutes-Pēces „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). Rež. E. Seņkovas (Latvija)

19 d. 12 val. – „DŽIUNGLIŲ KNYGA: MAUGLIO BROLIAI“. Rež. K. Kondrotaitė

19, 21 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. P. Gaidys

22 d. 17 val. – G. Grajausko „PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. Rež. O. Koršunovas

Klaipėdos muzikinis teatras

15 d. 13 val. Žvejų rūmuose N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“

20 d. 19 val. Vilniaus „Siemens“ arenoje – PREMJERA! – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Choreogr. K. Simonovas, kost. ir scenogr. J. Zlaja, A. Barmenkovas, šviesų dail. J. Vinogradovas. Dir. T. Ambrozaitis, V. Lukočius

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

14 d. 18 val. – PREMJERA! „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius, kost. dail. – J. Jurevičiūtė, G. Milevičiūtė, komp. – D. Morkūnas, E. Žilinskas, šviesų dail. – D. Malinauskas. Vaidina D. Jančiauskas, V. Baranauskas, M. Jurevičius, J. Baliukevič, S. Norgaila, A. Matutis, J. Žibūda, S. Povilaitytė, S. Jakubauskas, N. Bėčiūtė, V. Paleckaitė ir kt.

15 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). Rež. A. Lebeliūnas

15 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! „MEMOFUTURA“. Rež., dramaturg. ir scenogr. J. Tertelis, kost. dail. I. Skripka, komp. M. Bialobžeskis. Vaidina M. Geštautaitė-Čižauskienė, G. Ramoškaitė, J. Baliukevičius, A. Matutis

21 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

22 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

13 d. 10, 13 val., 14 d. 12 val. – PREMJERA! A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė

11 d. 18 val. – M. Vildžiaus „SAPIENS“. Rež. A. Leonova

14 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas

15 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

17 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. D. Kazlauskas

18 d. 18 val. – M. Vildžiaus „SAPIENS“. Rež. A. Leonova

18, 19 d. 18 val. Miltinio laboratorijoje – PREMJERA! M. Walczako „MŪSIŠKIAI“. Rež. ir scenogr. A. Areima

19 d. 12 val. – PREMJERA! „SNAIGĖS PASAKA“ (pagal J. Vansovič pasaką „Stebuklo beieškant“). Rež. M. Cemnickas

20 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. A. Kėleris

20 d. 19 val. Miltinio laboratorijoje – „(G)ROUND ZERO“. Choreogr. ir atlikimas M. Paplauskas, M. Pinigis, A. Stakelė (šokio trupė „Nuepiko“)

21 d. 12, 15 val. – PREMJERA! A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė

21 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. G. Gabrėnas

22, 26 d. 12, 15 val. – „SNAIGĖS PASAKA“ (pagal J. Vansovič pasaką „Stebuklo beieškant“). Rež. M. Cemnickas