7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Gruodžio 6–15

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

6, 7 d. 18.30 – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Choreogr. G. Williamsonas (D. Britanija). Dir. M. Staškus

8 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

8 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

11–13 d. 18.30 – L. Bernsteino „KANDIDAS“. Muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, dirigentai R. Šumila, L. Brownas

12, 18 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“

14 d. 18.30, 15 d. 12, 18 val. – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. M. Barkauskas

Nacionalinis dramos teatras

7, 8 d. 16, 19 val. Nacionalinėje dailės galerijoje – PREMJERA! M. Buszewicz, A. Smolar „SULĖTINTAI“. Rež. A. Smolar, vaizdo menininkė A. Met, komp. M. Penkałła, gyvos muzikos atlikėja L. Kmieliauskaitė. Vaidina M. Bičiūnaitė, G. Butvilaitė, M. Nedzinskas, M. Polikevičiūtė, G. Rimeika, R. Saladžius

7 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas

8 d. 19 val. „Meno forte“ – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar

10 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – S. Turunen „BROKEN HEART STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. Rež. S. Turunen

14 d. 17 val., 15 d. 16 val. Panevėžyje, „Cido“ arenoje, – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

6 d. 18.30 – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“. Rež. G. Varnas

7 d. 18.30 – „DAKTARAS GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas (Vilniaus teatras „Lėlė“)

8 d. 14, 16, 18 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

8 d. 19 val. – „ANA KARENINA“ (L. Tolstojaus romano motyvais). Choreogr. A. Cholina (A|CH teatras)

10 d. 19 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Borges apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

11 d. 18.30 – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. V. Griško

12 d. d. 18.30 teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. K. Smedsas (Suomija)

12 d. 19 val. Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. A. Juška

13 d. 18.30 – Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross

14 d. d. 12, 12.30, 13, 13.30, 14 val. teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

14 d. 15, 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė    

15 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

15 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. R. Matačius

Vilniaus mažasis teatras

6 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

8 d. 14, 16 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ (F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio motyvais). Rež. P. Ignatavičius

10 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

11, 12 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus

13 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

14 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas

15 d. 12, 15 val. – PREMJERA! „MANULIUKAI“. Rež. G. Latvėnaitė-Glušajeva, scenogr. ir kost. dail. A. Dubra, komp. Z. Bružaitė. Vaidina G. Latvėnaitė-Glušajeva, I. Kvietkutė, B. Aleksandrovič

Oskaro Koršunovo teatras

6 d. 19 val. OKT Studijoje – PREMJERA! „MONGOLIJA“. Rež. D. Gumauskas, kūrybinė komanda A. Gumauskaitė, V. Alešiūnas, E. Doškus, G. Ivanauskaitė, S. Jokštytė, V. Leistrumas, B. Liagaitė, V. Mačionytė, E. Martinavičiūtė, R. Mikailionytė, V. Morkevičius, V. Narbutas, M. Repšys, D. Šarutytė, M. Voida. Vaidina D. Gumauskas, A. Alešiūnas

8 d. 19 val. OKT / Vilniaus miesto teatre, 12 d. 18 val. Utenoje, kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“, – „PIZDUKAS“ (pagal R.W. Fassbinderio pjesę „Katzelmacher“). Rež. P. Ignatavičius

9 d. 18 val. Anykščių kultūros centre – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas

10, 12 d. 19 val. OKT / Vilniaus miesto teatre, 13 d. 18 val. Vilkaviškio kultūros centre – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

7 d. 18.30 – „IDIOTAS“ (pagal F. Dostojevskio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). Rež. A. Jankevičius

8 d. 18.30 val. – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. M. Poliščiukas (Prancūzija)

10 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

12 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. J. Vaitkus

13 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais). Rež. J. Vaitkus

14 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys

15 d. 14 ir 17 val. – H.Ch. Anderseno „UNDINĖLĖ“. Rež. J. Ščiuckis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

7, 14 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė

8 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

15 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

Palėpės salė

7 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

8 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

14, 15 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ASIDE“. Choreogr. N. Claes, G.M. Ščavinskaitė (šokio teatras „PADI DAPI Fish“)

6 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „Synaesthesis“ šiuolaikinės muzikos elektroakustinis projektas „The Art Of Metal“. Atlikėjas A. Kažimėkas

7 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

7 d. 11, 15 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

8 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – „ŠVIESIUKAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠOKIS DULKIŲ SIURBLIUI IR TĖČIUI“. Idėjos aut., choreogr. ir atlikėja  G. Grinevičiūtė

9 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pirmadieniai mažyliams“. Pasakas seka S. Degutytė (Stalo teatras)

10 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 13 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atviras ratas“). Idėjos aut., akt., komp. J. Urnikytė

11 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! „BAKCHANTĖS: AKTAS“ (pagal Euripido pjesę). Rež. I. Stundžytė

12 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „GRAŽI IR TA GALINGA“ (Klaipėdos jaunimo teatras). Kūrybinė komanda V. Kvedaravičiūtė, R. Latvėnaitė, I. Pakštytė, A. Zacharovaitė, M. Žemaitytė

13, 14 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINAMIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis

14 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „LAIKRODININKAS“. Idėjos aut. ir choreogr. B. Banevičiūtė („Dansema“)

15 d. 13, 15 val. Juodojoje salėje – „BUDRUGANA LIETUVA: OBUOLIŲ PASAKOS“ (pagal V.V. Landsbergį). Rež. ir dramaturg. J. Tertelis

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

7, 8 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! „MANO FĖJŲ HERBARIUMAS“ (pagal B. Lacombe ir S. Perez knygą). Rež. P. Makauskas

7 d. 18 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano kūrybą). Rež. P. Markevičius

10 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič „SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas

10 d. 19 val. Teatro erdvėse – Vaiduokliška ekskursija teatre

11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius

14 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

14 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

14 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBURIADA“. Rež. A. Vilutytė

15 d. 15 val., 17 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

15 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. T. Erbrėderis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

14, 15 d. 18 val. – PREMJERA! G. Verdi „MAKBETAS“. Muzikinis vad. J. Janulevičius, rež. G. Želvys, dir. J. Geniušas, scenogr., kost. ir grimo dail. T. Khizha, choreogr. A. Jankauskas. Atlikėjai S. Trifonovas (Baltarusija), D. Stumbras, P. Bagdonas, G. Pečkytė, R. Vaicekauskaitė, Ž. Galinis, T. Ladiga, L. Mikalauskas, M. Zimkus, E. Davidovičius, P. Padleckis, E. Bavikinas, R. Preikšaitė, N. Vilkanauskaitė ir kt.

Kauno kamerinis teatras

10 d. 12, 14 val., 11, 12 d. 10, 12, 14 val., 13 d. 10, 12 val. – PREMJERA! „MOMO“. Rež. G. Aleksa

13 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

14 d. 13 val. – PREMJERA! „MOMO“. Rež. G. Aleksa

14 d. 17 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

15 d. 11, 15, 17 val. „ŠVIESIUKAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

Kauno lėlių teatras

14, 15 d. 12 val. – PREMJERA! „IŠMINTINGASIS BESMEGENIS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas, dail. A. Šimonis

14 d. 11 val.; 15 d. 15 val. – PREMJERA! „KALĖDINĖS ANGELŲ PASLAPTYS“. Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

6, 12, 13 d. 18.30 – PREMJERA! T. Słobodzianeko „MŪSŲ KLASĖ“. Rež. O. Koršunovas, scenogr. G. Makarevičius, kost. dail. A. Jacovskytė, lėlių kūrėja J. Skuratova, komp. G. Sodeika. Vaidina J. Vanžodytė, E. Jackaitė, R. Šaltenytė, E. Barauskaitė, J. Viršilas, J. Baranauskas, V. Jočys, A. Eisimantas, I. Reklaitis, A. Pintulis, M. Urbonas, D. Meškauskas, L. Vyšniauskas

11 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

14 d. 17, 19 val. Kamerinėje salėje – PREMJERA! A. Strindbergo „KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas

15 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Anouilho „ANTIGONĖ“. Rež. M. Ķimele

Klaipėdos muzikinis teatras

6 d. 18 val. Žvejų rūmuose – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Dir. S. Domarkas

8 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „ŽVAIGŽDŽIŲ OPERA“ (libreto aut. D. Čepauskaitė).

Dir. E. Miknius

11 d. 18 val. Žvejų rūmuose – R. Dikčienės operėlės vaikams. Rež. M. Palubinskaitė

12 d. 19 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas

15 d. 13 val. Žvejų rūmuose N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

7 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

8 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

8 d. 18 val. – Y. Rezos „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. A. Lebeliūnas

14 d. 18 val. – PREMJERA! „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius, kost. dail. – J. Jurevičiūtė, G. Milevičiūtė, komp. – D. Morkūnas, E. Žilinskas, šviesų dail. – D. Malinauskas. Vaidina D. Jančiauskas, V. Baranauskas, M. Jurevičius, J. Baliukevič, S. Norgaila, A. Matutis, J. Žibūda, S. Povilaitytė, S. Jakubauskas, N. Bėčiūtė, V. Paleckaitė ir kt.

15 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). Rež. A. Lebeliūnas

15 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! „MEMOFUTURA“. Rež., dramaturg. ir scenogr. J. Tertelis, kost. dail. I. Skripka, komp. M. Bialobžeskis. Vaidina M. Geštautaitė-Čižauskienė, G. Ramoškaitė, J. Baliukevičius, A. Matutis

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

6 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Čechovo „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. M. Cemnickas

7, 12 d. 18 val. Mažojoje salėje – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

8 d. 11 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pagal L.M. Montgomeri romaną). Rež. A. Gluskinas

11–13 d. 10, 13 val., 14 d. 12 val. – PREMJERA! A. de Saint-Exupéry „MAŽASIS PRINCAS“. Rež. ir scenogr. aut. K. Siaurusaitytė

11 d. 18 val. – M. Vildžiaus „SAPIENS“. Rež. A. Leonova

14 d. 18 val. – S. Mrożeko „PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas

15 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis