7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Lapkričio 15–24

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

15 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „PRŪSAI“. Rež. G. Šeduikis, dirigentai T. Ambrozaitis (Klaipėdos muzikinis teatras)

16 d. 18.30 – P. Čaikovskio „JUODA IR BALTA“. Choreogr. ir rež. M. Radačovský, projekcijos

M. Auer, scenogr. M. Hollý, kost. dail. P. Barker

20, 22 d. 18.30 – W.A. Mozarto „IDOMENĖJAS“. Muzikos vad. ir Dir. J. Wildneris (Austrija). Dir. M. Barkauskas

21, 23 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bigonzetti (Italija)

Nacionalinis dramos teatras

16 d. 12, 14 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė

19 d. 19 val. „Menų spaustuvėje“ – „DREAMLAND“. Rež. M. Jančiauskas

22, 23 d. 18.30 Didžiojoje scenoje (įėjimas iš Odminių g.) – PREMJERA! J. Lochte „CHECKPOINT WOODSTOCK“. Rež. M. Davydova, scenogr. ir kost. dail. Z. Margolinas, komp. V. Rannevas. Vaidina F. Knoppas, M. Sandmeyeris, S. Levin, V. Gonzalesas, L. Pawelka, J.A. Haynes

23 d. 16 val. Studijoje – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras

15 d. 18.30 – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. V. Griško

16 d. 18.30 – „AUTONOMIJA“. Rež. Á. Schillingas

17 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. R. Matačius

17 d. 19 val. Salėje 99 – „UŽŠALIMAS“. Aut. ir rež. M. Ivanauskas

19 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. O. Koršunovas (OKT / Vilniaus miesto teatras)

20 d. 18.30 teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. K. Smedsas (Suomija)

20 d. 19 val. Salėje 99 – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. A. Juška

21 d. 18.30 Studijoje – R. Stankevičiaus „VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDYMAI“. Rež. A. Bialobžeskis

22 d. 19 val. – S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius (Klaipėdos dramos teatras)

23 d. 18.30 – „JOBO KNYGA“ (pagal Senąjį Testamentą). Rež. E. Nekrošius (teatras „Meno fortas“)

Vilniaus mažasis teatras

15 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus

16 d. 15 val. – teatralizuota ekskursija vaikams

16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

17, 22 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas

19 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

20 d. 18, 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ. TEATRAS „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

21 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

23 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas

24 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

Oskaro Koršunovo teatras

16 d. 19 val. OKT studijoje – „PSICHOZĖ 4.48“. Rež. K. Krasilnikovaitė

18 d. 17, 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

24 d. 19 val. OKT studijoje – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACH“. Rež. L. Židonytė

Rusų dramos teatras

21 d. 18.30 Mažojoje salėje – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ (F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. aut. ir rež. B. Mar

22 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pagal V. Sorokino romaną). Rež. A. Jankevičius

23 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. Rež. L. Urbona

24 d. 12 val. – A. Čechovo „KAŠTONĖ“. Rež. M. Čaplina

24 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. A. Jankevičius

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

16 d. 12 val., 17 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė, dail. C. Guyon, komp. T. Demay

23 d. 12 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. Rež. Š. Datenis

24 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

24 d. 15 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

Palėpės salė

16 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

23 d. 14 val. – „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“

16 d. 18 val., 17 d. 19 val. Stiklinėje salėje – PREMJERA! „DABAR AŠ ESU“. Pjesės aut. ir rež. S. Bernotaitė. Vaidina: R. Paukštytė ir M. Černiauskas

17 d. 16, 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

17 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

19 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

20 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

21 d. 18 val. Juodojoje salėje – A. Navicko komiksų opera „ALFA“. Rež., scenogr. kost. dail. Dr. GoraParasit (Gintarė Minelgaitė), libreto aut. G. Labanauskaitė. Atlikėjai N. Petročenko, N. Masevičius, I. Savickaitė, P. Kentra, A. Rimgailaitė, I. Juzokas

22, 23 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SU(si)TIKIMAS“. Idėja, režisūra L. Liepaitė, choreogr. A. Gudaitė, L. Žakevičius (šokio teatras „Low air“)

23 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „KAIP ŽVEJYS Į DANGŲ ĖJO“ (pasaka iš J. Basanavičiaus tautosakos bibliotekos). Scenogr. S. Degutytė, muzikuoja G. Žilys (Stalo teatras)

24 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

16 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

17 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOLJERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė I. Paliulytė

19, 20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

20 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapną“). Rež. E. Kižaitė

20 d. 20 val., 22 d. 21 val. Didžiojoje scenoje – „PERKAITIMAS“ (šokio trupė „Nuepiko“)

21 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – misterija „DIEVAI IR ŽMONĖS“ (valstybinis ansamblis „Lietuva“)

22 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius 

23 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

23 d. 15 val. Rūtos salėje – „LIETUVIŠKOJI NORA“ (aktorės M. Mironaitės gyvenimo ir kūrybos motyvais). Rež. B. Mar (Solo teatras)

23, 24 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas

24 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

15 d. 18 val. Šakių kultūros centre – „Notrdamo legenda“. Insc. aut. ir choreogr. A. Jankauskas, dir. J. Janulevičius

23 d. 19 val. Šiaulių arenoje – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

15 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

16 d. 11, 15, 17 val. – „LAIKRODININKAS“ („Dansema“)

17 d. 15 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

17 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81), 20 d. 18 val. Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje  – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

20 d. 18 val. – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

21 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. A. Lebeliūnas

22 d. 19 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

23 d. 18 val. – „NIGGAZ“. Rež. A. Jankevičius

24 d. 12, 14 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

Kauno lėlių teatras

16 d. 12 val. – PREMJERA! „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda

17 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

23 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. A. Lebeliūnas

24 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. A. Stankevičius

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

15 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

16, 17 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus

17 d. 19 val. – „PIZDUKAS“ (pagal R.W. Fassbinderio pjesę „Katzelmacher“). Rež. P. Ignatavičius (OKT / Vilniaus miesto teatras)

19 d. 19 val. Mažojoje salėje – „TŪLA IR KITI“ (J. Kunčino romano „Tūla“ ir apsakymų motyvais). Inscenizacijos aut., rež. A. Kaniava

20 d. 18.30 30 Didžiojoje salėje – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė (Vilniaus mažasis teatras)

21, 22 d. 19 val. Kamerinėje salėje – N. De Poncharra „ŽIURKIAGALVIAI“. Kūrybinė komanda V.  Masalskis, D. Želvys, P. Pinigis, L. Akstinaitė (Klaipėdos jaunimo teatras)

23 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

24 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. Rež. J. Vaitkus

Klaipėdos muzikinis teatras

16 d. 15, 17 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

22 d. 19 val., 24 d. 17 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA! E. Balsio „KELIONĖ Į TILŽĘ“. Dir. T. Ambrozaitis, rež. G. Padegimas, scenogr. ir kost. dail. B. Ukrinaitė, videoprojekcijų dail. L. Urniežis, šviesų dail. A. Stasiulis, choreogr. E. Stundytė

23 d. 18 val. Žvejų rūmuose – Romansų vakaras. Atlikėjai V. Balsytė, A. Dovydaitienė, J. Grikšienė, L. Ramelienė, A. Kozlovskis, K. Nevulis. Koncertmeisterė L. Piaseckienė

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

15 d. 18.30 Mažojoje salėje – „TOBULA PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

16 d. 18 val. – PREMJERA! „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius

17 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

17 d. 18 val. – R. Bekerio „URVINIS ŽMOGUS“. Rež. D. Kazlauskas („Idioteatras“)

19 d. 18.30 – „Virus ’24“. „KAUNAS ZOO“. Choreogr. B. Letukaitė (Kauno šokio teatras „Aura“)

20 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – PREMJERA! N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

20 d. 18.30 – I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas (Nacionalinis dramos teatras)

22 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus, N. Darnstädto „MINDAUGAS“. Rež. N. Darnstädtas (Vokietija)

23 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

24 d. 12 val. – V. Ludwigo „BELA, BOSAS IR BULIS“. Rež. A. Gluskinas

24 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. Rež. J. Žibūda

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

15 d. 18val. – „PALIKUONIS“. Rež. E. Kazickaitė („Apeirono“ teatras)

16 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – – F. Dürrenmatto „FIZIKAI“. Rež. ir dail. A. Areima

16 d. 18 val. – „STABAT MATER“ („Apeirono“ teatras) 

17 d. 16 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ (pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonienės knygą „Sibiras vaiko akimis“) . Rež. E. Matulaitė

21 d. 14 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. V. Blėdis

22–24 d. 18 val. – PREMJERA! M. Walczako „MŪSIŠKIAI“. Rež. ir scenogr. A. Areima