7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Lapkričio 8–17

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

8 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. M. Staškus

9, 12 d. 18.30 – G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. M. Staškus

10 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

14 d. 18.30 – koncertas M. Staškaus jubiliejui

15 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „PRŪSAI“. Rež. G. Šeduikis, dirigentai T. Ambrozaitis (Klaipėdos muzikinis teatras)

16 d. 18.30 – P. Čaikovskio „JUODA IR BALTA“. Choreogr. ir rež. M. Radačovský, projekcijos

M. Auer, scenogr. M. Hollý, kost. dail. P. Barker

Nacionalinis dramos teatras

9 d. 17 val. Studijoje – „Versmė 2019“. Pjesės „Dedukas“ skaitymas. Autorė ir atlikėja K.M. Kulinič

9 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. O. Koršunovas

10 d. 17 val. Studijoje – „Versmė 2019“. Pjesės „Mums nieko neatsitiko“ skaitymas. Autorė ir režisierė D. Zavedskaitė

10 d. 18.30 Valstybiniame jaunimo teatre – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. Y. Ross

12 d. 19 val. Studijoje – „Versmė 2019“. „1981“ skaitymas. Rež. P. Markevičius

13 d. 19 val. LMTA Balkono teatre – „Versmė 2019“. „Triukšmas, kurį kelia žvėrys, nepakenčiamas“ skaitymas. Rež. A. Gornatkevičius

14 d. 19val. LMTA Balkono teatre – „Versmė 2019“. „Aus Anstand – La Siesta“ skaitymas. Rež. M. Ivanauskas

16 d. 12, 14 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė

Valstybinis jaunimo teatras

8 d. 15 val. Salėje 99 – „MIEGO BROLIS“ (pagal R. Schneiderio romaną). Rež. A. Juška

8 d. 18.30 Jaunimo teatro erdvėse – PREMJERA! „BALKONAS“ (pagal J. Genet pjesę). Rež. E. Lacascade’as

9 d. 13, 13.30, 14, 14.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

9 d. 15, 17, 19 val. Salėje 99 – T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

10 d. 12 val. 13.30, 15.30 teatro fojė – „KALTŪNAS“. Rež. S. Norkutė

12 d. 18.30 – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. Rež. A. Latėnas

13 d. 18.30 – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

14 d. 19 val. Salėje 99 – M. Anderssono „BĖGIKAS“. Rež. O. Lapina

15 d. 18.30 – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. V. Griško

16 d. 18.30 – „AUTONOMIJA“. Rež. Á. Schillingas

17 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. R. Matačius

17 d. 19 val. Salėje 99 – „UŽŠALIMAS“. Aut. ir rež. M. Ivanauskas

Vilniaus mažasis teatras

8 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

9 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus

10 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė

12 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

13 d. 18 val. Alytaus dramos teatre – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

13 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

14 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. G. Balpeisova

15 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus „12 GRAMŲ Į ŠIAURĘ“. Rež. A. Špilevojus

16 d. 15 val. – teatralizuota ekskursija vaikams

16 d. 18.30– M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

17 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas,

Oskaro Koršunovo teatras

12 d. 18 val. Molėtų kultūros centre – D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. O. Koršunovas

16 d. 19 val. OKT studijoje – „PSICHOZĖ 4.48“. Rež. K. Krasilnikovaitė

Rusų dramos teatras

8, 9 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas

10 d. 17 val. Mažojoje salėje – D. Maslowskos „MUMS VISKAS GERAI“. Rež. E. Švedkauskaitė

12 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONEGINAS“. Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

9 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

10 d. 12 val. – „Muzikinė dėžutė“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova

16 d. 12 val., 17 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal W. Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė, dail. C. Guyon, komp. T. Demay

17 d. 12 ir 14 val. – PREMJERA! „ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ“ (pagal Wolfo Elbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė, dail. C. Guyon, komp. T. Demay

Palėpės salė

9 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

10 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

16 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

8 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINAMIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis

9 d. 15, 17 val. Kišeninėje salėje – „TIKROS PASAKOS“. Rež. Ž. Mičiulytė

10 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „PIEVELĖ“. Choreogr. B. Banevičiūtė, šokėja G. Subotinaitė, komp. R. Dikčienė, kost. dail. R. Biliūnaitė, šviesų dail. A. Davidavičius (šokio teatras „Dansema“)

11 d. 11 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pirmadieniai mažyliams“. Pasakas seka S. Degutytė (Stalo teatras)

12 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ, NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

13, 14 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! „TIK SUAUGUSIEMS“. Idėjos aut. ir rež. J. Tertelis. Vaidina A. Vilutytė, V. Šumilovaitė, G. Glemžaitė, D. Skamarakas, R. Petrauskas, A. Ašmonas (teatras „Atviras ratas“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „HELVERIO NAKTIS“ (pagal I. Villqisto pjesę). Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

14 d. 18 val. Juodojoje salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius (Nacionalinis Kauno dramos teatras)

16 d. 18 val., 17 d. 19 val. Stiklinėje salėje – PREMJERA! „DABAR AŠ ESU“. Pjesės aut. ir rež. S. Bernotaitė. Vaidina: R. Paukštytė ir M. Černiauskas

17 d. 16, 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

17 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. G. Varnas

8 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

9 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

9 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. R. Vitkaitis

10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

10 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBURIADA“. Rež. A. Vilutytė

12 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. E. Kižaitė

12 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). Rež. G. Varnas

14 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. J. Jurašas

16 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

17 d. 14 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

9 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis

15 d. 18 val. Šakių kultūros centre – „Notrdamo legenda“. Insc. aut. ir choreogr. A. Jankauskas, dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

8 d. 18 val. Biržų kultūros centre – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

9 d. 18 val. – PREMJERA! „SPĄSTAI“. Rež. J. Trimakaitė (Objektų ir kaukių teatras)

10 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

12 d. 18 val. Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

13 d. 19 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. Rež. R. Bartulis

14 d. 19 val. – „TRANS TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė (OKT)

15 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

16 d. 11, 15, 17 val. – „LAIKRODININKAS“ („Dansema“)

17 d. 15 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

17 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81), 20 d. 18 val. Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje  – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

Kauno lėlių teatras

8 d. 18 val. – J. Parricko„ĮPROTIS“, I. Kočetkovo „PAMOKA NAŠLĖMS“. Rež. H.S. Šumilaitė (Kauno raj. Ramučių kultūros centro teatro studija „Siena“)

9 d. 12 val. – PREMJERA! „BALDIS IR VIVALDIS“. Aut. ir rež. D. Krapikas

10 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. A. Stankevičius

16 d. 12 val. – PREMJERA! „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda

17 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

8, 9 d. 19 val. Kamerinėje salėje – festivalis „Garso teatras“

10 d. 17 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

14 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. Rež. M. Pažereckas

15 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

16, 17 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus

17 d. 19 val. – „PIZDUKAS“ (pagal R.W. Fassbinderio pjesę „Katzelmacher“). Rež. P. Ignatavičius (OKT / Vilniaus miesto teatras)

Klaipėdos muzikinis teatras

9 d. 18 val. Žvejų rūmuose – G. Kuprevičiaus „PRŪSAI“. Rež. G. Šeduikis, dirigentas T. Ambrozaitis

16 d. 15, 17 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

8 d. 18.30 – M. Pagnolio „DUONKEPIO ŽMONA“. Rež. A. Lebeliūnas

9 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

10 d. 12 val. – S. Kozlovo „EŽIUKAS RŪKE“. Rež. P. Ignatavičius

10 d. 15, 18 val., 12 d. 18 val. Tauragės kultūros centre – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

12 d. 11 val. Tauragės kultūros centre – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

12 d. 18 val. – P. Beaumarchais „FIGARO“. Rež. A. Lebeliūnas (Naisių vasaros teatras)

13 d. 18 val. – „KELIAS Į ROJŲ“ (pagal S.T. Kondroto apsakymą). Rež. A. Lebeliūnas (Naisių vasaros teatras)

15 d. 18.30 Mažojoje salėje – „TOBULA PORA“ („THE PERFECT MATCH, ARBA SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“) (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

16 d. 18 val. – PREMJERA! „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius

17 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

17 d. 18 val. – R. Bekerio „URVINIS ŽMOGUS“. Rež. D. Kazlauskas („Idioteatras“)

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

8, 9 d. 18 val. – PREMJERA! S. Mrożeko „PROVOKATORIAI“. Rež. R. Teresas

10 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

10 d. 18 val. – PREMJERA! V. Klimačeko „SNIEGAS. MOTERIS. DVIKOVA“. Rež. U. Bartoševičiūtė

13 d. 18 val. – M. Vildžiaus „SAPIENS“. Rež. A. Leonova

15 d. 18val. – „PALIKUONIS“. Rež. E. Kazickaitė („Apeirono“ teatras)

16 d. 18 val. Alytaus miesto teatre – – F. Dürrenmatto „FIZIKAI“. Rež. ir dail. A. Areima

16 d. 18 val. – „STABAT MATER“ („Apeirono“ teatras)

17 d. 16 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ (pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonienės knygą „Sibiras vaiko akimis“) . Rež. E. Matulaitė