7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Spalio 11–20

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

11, 12 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. M. Staškus

13 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

15 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“

Nacionalinis dramos teatras

12, 13 d. 17 val. „COZY by Siemens“ arenoje – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. O. Koršunovas

18 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – M. Bulgakovo „MEISTRAS IR MARGARITA“. Rež. O. Koršunovas

19 d. 16 val. Studijoje – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras

11 d. 18.30 – PREMJERA! „VYŠNIŲ SODAS“ (pagal A. Čechovo pjesę). Rež. K. Smedsas, dail. J. Paulėkaitė (1962–2011), S. Biekšaitė. Vaidina V. Kelmelytė, J. Budraitis, J. Vaitkus, V. Anužis, G. Padegimas, P. Budraitis, B. Šarka, A. Bendoriūtė, I. Lavrinovič, R. Samuolytė, D. Gavenonis

18 d. 19 val. – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto teatras)

20 d. 19 val. – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto teatras)

Vilniaus mažasis teatras

11, 12 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas

13 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

15 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. G. Tuminaitė

16 d. 18. 30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. R. Tuminas

17 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS?“. Rež. J. Vaitkus

18, 19 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

20 d. 12, 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

Oskaro Koršunovo teatras

11 d. 17 val. OKT studijoje – „PIZDUKAS“ (pagal R.W. Fassbinderio pjesę „Katzelmacher“). Rež. P. Ignatavičius

12 d. 18 val. Varėnos kultūros centre, 13 d. 18 val. Šiaulių dramos teatre, 14 d. 18 val. Plungės kultūros centre – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

17 d. 19 val. OKT Studijoje – L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

11 d. 18.30 – PREMJERA! „MIRUSIOS SIELOS. SKAITANT GOGOLĮ“. Rež. A. Marčenko (Mažoji salė)

13 d. 12 ir 15 val. – A. Čechovo „KAŠTONĖ“. Rež. M. Čaplina

13 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. J. Laikova (Mažoji salė)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

12 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

13 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

13 d. 16 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

19 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

20 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

Palėpės salė

12 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

13 d. 15 val. – PREMJERA! „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis, komp. V. Leistrumas, dail. A. Dubra

17 d. 18.30 – „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

19 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

20 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

„Sirenos 2019“

11, 12 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Hlehel „TAHA. POETO GYVENIMAS“. Rež. A.N. Zuabi  (Palestina)

13 d. 13 val. Juodojoje salėje – „BUDRUGANA LIETUVA: OBUOLIŲ PASAKOS“ (pagal V.V. Landsbergį). Rež. ir dramaturg. J. Tertelis

13 d. 13, 16 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „BAISIAI GRAŽU“. Rež. E. Kižaitė (Vėjų teatras)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „APIE NIEKĄ“. Rež. ir dramaturgas L. Jurkštas (Keistuolių teatras)

16 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

16 d. 10 val. Kišeninėje salėje – „ČIA TU? ČIA AŠ!“. Vaidina V. Kvedaravičiūtė, E. Šimelionė, D. Želvys (Klaipėdos jaunimo teatras)

17 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

17 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – L. Lapelytės, V. Grainytės opera „GEROS DIENOS!“. Rež. ir scenogr. R. Barzdžiukaitė

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „OH-2“. Choreogr. Ch. Bonansea(Kauno šokio teatras „Aura“)

19 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

19, 20 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! M. Vildžiaus „ŽUVĖDRA (REMIX)“. Rež. G. Rimeika (jaunųjų menininkų programa „Atvira erdvė’19“)

20 d. 12 val. Juodojoje salėje – „SENELĖS PASAKA“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

20 d. 18.30 Juodojoje salėje – „CV, ARBA KAS AŠ ESU“. Rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

Tarptautinis šokio festivalis „Aura 29“

11 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. T. Erbrėderis

12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo „BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. G. Varnas

13 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Zellerio „TIESA“. Rež. G. Shalutashvili

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ (pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J. Jurašas. Adaptacijos autorė A.M. Sluckaitė

17, 18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandellą). Rež. G. Varnas 

19 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

19 d. 18 val. Rūtos salėje – „TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais). Rež. P. Makauskas

20 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis 20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

11 d. 18 val. Šakių kultūros centre – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

19 d. 18 val. Šakių kultūros centre – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

12 d. 16 val. – PREMJERA! „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa

13 d. 10, 12 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

16 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. G. Varnas

18 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

19 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. Rež. R. Bartulis

20 d. 17 val. Anykščių kultūros centre – „NIGGAZ“. Rež. A. Jankevičius

Kauno lėlių teatras

12 d. 12 val. – PREMJERA! „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda, dail. G. Brazytė, komp. A. Jasenka, Ū. Jasenka

13 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir rež. M. Jaremčiukas (Ukraina)

17 d. 18 val. – koncertas „Vakaro romansai“. Atlikėjai L. Nazarenko ir aktorius A. Bialobžeskis

19 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. A. Stankevičius

20 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Aut. ir rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

15, 16 d. 18.30 Didžiojoje salėje – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas (OKT/Vilniaus miesto teatras)

18 d. 18.30 Kamerinėje salėje P.O. Enquisto „Lūšies valanda“. Rež. M. Ķimele

20 d. 17 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas

Klaipėdos muzikinis teatras

11 d. 19 val. Žvejų rūmuose – W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Rež. J. Vaitkus, dir. statytojas J. Wallnigas, dir. T. Ambrozaitis

13 d. 13 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“. Dir. D. Zlotnikas

18 d. 18.30 Klaipėdos fakulteto koncertų salėje – koncertas „Vasaros atspindžiai“. Solistai R. Štemanetian, T. Jakas, M. Narmontas, V. Trakys, E. Stankutė, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras Dir. D. Zlotnikas. Programoje W.A. Mozarto, G. Rossini, G. Bizet, Ch. Gounod ir kt. kūriniai

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

11 d. 18.30 Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

12 d. 18 val. – PREMJERA! „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež. ir scenogr. P. Ignatavičius

13 d. 18 val. – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas (OKT / Vilniaus miesto teatras)

17 d. 11 val. Panevėžio teatre „Menas“ – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

17 d. 11 val. Panevėžio teatre „Menas“ – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

17 d. 19 val. – N. De Pontcharra „ŽIURKIAGALVIAI“ (Klaipėdos jaunimo teatras)

18, 19 d. 18.30 – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus

20 d. 15, 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

11 d. 18 val. Anykščių kultūros centre – I. Bručkutės „HOTEL UNIVERSALIS“. Rež. A. Gornatkevičius

12 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. D. Kazlauskas

13 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. V. Mazūras

17 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

18 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. A. Kėleris

18 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – „ZYGFRYDAS“ (pagal I. Šeiniaus romaną „Siegfried Immerselbe atsijaunina“). Rež. G. Aleksa

19 d. 18 val. Panevėžio muzikiniame teatre – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. G. Gabrėnas

20 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTAKLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas). Rež. L. Kurjački

20, 23 d. 18 val. – PREMJERA! V. Klimačeko „SNIEGAS. MOTERIS. DVIKOVA“. Rež. U. Bartoševičiūtė. Vaidina J. Čepulis, T. Gryn, A. Kėleris, E. Koriznaitė, L. Martinonytė, J. Nemanytė, E. Pavilionis, L. Sėdžius