7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Spalio 4–13

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

4 d. 18.30 – L.A. Minkaus „BAJADERĖ“. Dir. M. Staškus

6 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

10–12 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. M. Staškus

13 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

Nacionalinis dramos teatras

12, 13 d. 17 val. „COZY by Siemens arenoje“ – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

11 d. 18.30 – PREMJERA! „VYŠNIŲ SODAS“ (pagal A. Čechovo pjesę). Rež. K. Smedsas, dail. J. Paulėkaitė (1962–2011), S. Biekšaitė. Vaidina V. Kelmelytė, J. Budraitis, J. Vaitkus, V. Anužis, G. Padegimas, P. Budraitis, B. Šarka, A. Bendoriūtė, I. Lavrinovič, R. Samuolytė, D. Gavenonis

Vilniaus mažasis teatras

4 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė

5 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

6, 8 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

9 d. 18, 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ. TEATRAS „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

10 d. 18. 30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

11, 12 d. 18.30 – PREMJERA! „AŠ NIEKO NEATSIMENU“ (pagal A. Millerio pjesę). Rež. K. Glušajevas

13 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

Oskaro Koršunovo teatras

11 d. 17 val. OKT studijoje – „PIZDUKAS“ (pagal R.W. Fassbinderio pjesę „Katzelmacher“). Rež. P. Ignatavičius

12 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

Rusų dramos teatras

4, 5 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas

6 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. A. Uteganovas (Rusija)

6 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys

9, 10 d. 18.30 – PREMJERA! „TRYLIKTAS APAŠTALAS, ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Majakovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus

11 d. 18.30 – PREMJERA! „MIRUSIOS SIELOS. SKAITANT GOGOLĮ“. Rež. A. Marčenko (Mažoji salė)

13 d. 12 ir 15 val. – A. Čechovo „KAŠTONĖ“. Rež. M. Čaplina

13 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. J. Laikova (Mažoji salė)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

5 d. 12 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. Rež. Š. Datenis

6 d. 12, 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

12 d. 12 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

13 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

13 d. 16 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

Palėpės salė

5 d. 14 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

12 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

13 d. 15 val. – PREMJERA! „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis, komp. V. Leistrumas, dail. A. Dubra

„Menų spaustuvė“

5 d. 15, 17 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „TIK TAK“. Rež. ir choreogr. B. Banevičiūtė („Dansema“)

6 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atviras ratas“). Idėjos aut., akt., komp. J. Urnikytė

6 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

7 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadieniai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)

8 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

„Sirenos 2019“

6, 7 d. 19 val. Juodojoje salėje – „MINŲ LAUKAS“. Rež. L. Arias (Argentina, D. Britanija)

11, 12 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Hlehel „TAHA. POETO GYVENIMAS“. Rež. A.N. Zuabi  (Palestina)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

Tarptautinis šokio festivalis „Aura 29“

4 d. 15 val., 5 d. 12 val. Rūtos salėje – „ANIMAL CARNIVAL“ („Barbora Látalová & comp“)

4 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „PRIME MOVER“ („Roosna & Flak“)

5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „UNTITLED PERSONA“ (Ben J. Riepe)

6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „ONE.ONE&ONE“ („Vertigo“ šokio trupė, Izraelis)

5 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

6 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

8, 10 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

9 d. 19 val. Mažojoje scenoje – „BESTUBURIADA“. Rež. A. Vilutytė

10 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. E. Kižaitė

11 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. T. Erbrėderis

12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo „BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. G. Varnas

13 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

4 d. 18 val. Šakių kultūros centre – Kauno valstybinio muzikinio teatro šou. Dalyvauja teatro solistai, teatro vokalinis ansamblis, choro dainininkai, baleto šokėjai, simfoninis orkestras

8, 9 d. 18 val. Kauno dramos teatre – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno vad. K.S. Jakštas, muzikinis vad. J. Geniušas, rež. V. Streiča, dir. R.  Šumila

11 d. 18 val. Šakių kultūros centre – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

4 d. 18 val. – „NIGGAZ“. Rež. A. Jankevičius

5 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

5 d. 21 val. – „ATEIVIŲ EKSPRESAS (2017)“. Choreogr. ir atlikėjai Ž. Krajnčanas ir G. Kunšekas

6 d. 15 val. – „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė

8 d. 18 val. Lazdijų kultūros centre – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

9 d. 11, 13 val. – „ILGOJI PERTRAUKA“. Rež. O. Lapina (Keistuolių teatras)

9 d. 18 val. – „APIE NIEKĄ“. Rež. L. Jurkštas (Keistuolių teatras)

10 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

10 d. 18 val. – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

12 d. 16 val. – PREMJERA! „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa

13 d. 10, 12 val. – „7 RATAI“. Rež. I. Jackevičiūtė

Kauno lėlių teatras

5 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. A. Stankevičius

6 d. 12 val. – „GRYBŲ KARAS“ (pagal Just. Marcinkevičiaus poemą). Rež. A. Mikutis (Vilniaus teatras „Lėlė“)

10 d. 18 val. – koncertų ciklas „Muzikiniai dienoraščiai“. K. Smoriginas su geriausių dainų programa. Dalyvauja M. Kuliavas (gitara), A. Balsys (fortepijonas)

12 d. 12 val. – PREMJERA! „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda, dail. G. Brazytė, komp. A. Jasenka, Ū. Jasenka

13 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir rež. M. Jaremčiukas (Ukraina)

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

5 d. 18.30, 6 d. 17 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! J. Anouilho „ANTIGONĖ“. Rež. M. Ķimele, scenogr. T. Jansonas, kost. dail. L. Andriukonė, muzikinis apipav. E. Vasiljevas, vaizdo projekcijų dail. R. Sakalauskas. Vaidina I. Raulynaitytė, F. Semionovaitė, D. Meškauskas, I. Pakštytė, J. Vanžodytė, J. Baranauskas, R. Šaltenytė, L. Vyšniauskas ir kt.

10 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Galino „PARADAS“. Rež. P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras

5 d. 18 val. Utenos kultūros centre, 6 d. 17 val. Žvejų rūmuose – „Altorių šešėly“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną). Choreogr. – A. Liškauskas

10, 11 d. 19 val. Žvejų rūmuose – W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Rež. J. Vaitkus, dir. statytojas J. Wallnigas, dir. T. Ambrozaitis

13 d. 13 val. – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“. Dir. D. Zlotnikas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

4 d. 19 val. – „GRAŽI IR TA GALINGA“. Rež. K. Steiblytė (Klaipėdos jaunimo teatras)

5 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

6 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. A. Gluskinas

6 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „SKULPTŪRA“. Rež. P. Ignatavičius

10 d. 11 val. – „PIKSELIUKAI arba KAS TELEFONE GYVENA“. Rež. A. Povilauskas (Panevėžio teatras „MENAS“):

10 d. 11 val. Telšių Žemaitės dramos teatre – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Inscenizacijos aut. ir rež. I. Norkutė

10 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre, 13 d. 17 val. Anykščių kultūros centre – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

10 d. 18.30 – J. Paškevičiaus „PARAZITAI“. Rež. T. Montrimas (Panevėžio teatras „Menas“)

11 d. 18.30 Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

12 d. 18 val. – PREMJERA! „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež.ir scenogr. P. Ignatavičius

13 d. 18 val. – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas (OKT / Vilniaus miesto teatras)

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

4 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

6, 13 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. V. Mazūras

6 d. 18 val. – I. Bručkutės „HOTEL UNIVERSALIS“. Rež. A. Gornatkevičius

9 d. 18 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ (pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonienės knygą „Sibiras vaiko akimis“) . Rež. E. Matulaitė

12 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. D. Kazlauskas