7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Rugsėjo 13–22

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

13, 14, 17 d. 18.30, 15 d. 18 val. – PREMJERA! L. Bernsteino „KANDIDAS“. Muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, dirigentai R. Šumila, L. Brownas, rež. V. Boussard, scenogr. V. Lemaire, kostiumų dail. Ch. Lacroix, šviesų dail. N. Gilli, vaizdo projekcijų dail. I. Robson, choreogr. H. Letonja, choro meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai E. Casari, T. Pavilionis, G. Gelgotė, M. Levchuk, I. Pliavgo, E. Chrebtovas, Š. Šapalas, S. Zonys, L. Mikalauskas, Ž. Galinis, R. Karpis, M. Jankauskas, M. Pleškytė, J. Stupnianek, I. Linaburgytė, J. Vaškevičiūtė

19-22 d. 18.30 – vienaveiksmių baletų vakaras „Baletų triptikas“

22 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

Vilniaus mažasis teatras

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! A. Millerio „AŠ NIEKO NEATSIMENU“. Rež. K. Glušajevas, scenogr. ir kost. dail. M. Jacovskis, komp. T. Stirna, videomenininkė A. Bublytė, šviesų dail. E. Sabaliauskas. Vaidina G. Latvėnaitė, G. Girdvainis

22 d. 18, 30.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

Oskaro Koršunovo teatras

12 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

13 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

14 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! „TRYLIKTAS APAŠTALAS, ARBA DEBESIS KELNĖSE“ (pagal V. Majakovskio kūrybą). Rež. J. Vaitkus

22 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

14 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

15 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

20 d. 18.30 val. – A. Jarry „KARALIUS UBU“ (pagal A. Jarry pjesę). Rež. ir dail. N. Tranteris

21 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

22 d. 14 val. – „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

Palėpės salė

14, 15 d. 14 val. – PREMJERA! „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis, komp. V. Leistrumas, dail. A. Dubra

22 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

Naujojo cirko savaitgalis ’19

13 d. 18 val., 14 d. 12 val. Bernardinų sode – „BALTRINGUE“ (Le Cirque Plein d'Air“, Prancūzija)

14, 15 d. 18 val. Juodojoje salėje – „PARAZITAI“ („Galapiat Cirque“, Prancūzija)

14, 15 d. 19.30 „Menų spaustuvės“ kavinėje – „KAULIUKŲ ŽMOGUS“ („Dan Le Man“, Australija, Estija)

15 d. 12, 16 d. 16 val. Energetikos ir technikos muziejaus katilų salėje – „DAIKTŲ DĖLIONĖS“ („Kapsel“, Švedija)

16 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadieniai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)

16 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Pasakų pirmadieniai mažyliams“. Pasakas seka S. Degutytė (Stalo teatras)

20 d. 19 val. Juodojoje salėje – „FEEL LINK“. Kūrėjai ir atlikėjai L. Žakevičius ir A. Gudaitė (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

21 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „BAKCHANTĖS: AKTAS“ (pagal Euripido pjesę). Rež. I. Stundžytė, choreogr. E. Kančauskaitė. Vaidina L. Auksoraitis, M. Pranskevičius, Dž. Širvys, T. Galkauskas, G. Ulmis, U. Smulskytė, A. Šeštokaitė, D. Kamarauskaitė, L. Maknavičiūtė ir J. Smieliauskaitė („Atviras ratas“)

22 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

22 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atviras ratas“). Idėjos aut., akt., komp. J. Urnikytė

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

14 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. R. Vitkaitis

15 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOLJERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė I. Paliulytė

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

17, 18 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

17 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. T. Erbrėderis

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. P. Ignatavičius (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

19 d. 18 val. Rūtos salėje – „ŠVENTĖ“ (J. Grušo novelių motyvais). Rež. A. Jankevičius

19 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. V. Malinauskas

20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. G. Varnas

20 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

21 d. 15 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. J. Jurašas

22 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

22 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – V. Bellini „KAPULEČIAI IR MONTEKIAI“. Rež. – K. Tegova(Estijos festivalio „Promfest“ ir Kauno valstybinio muzikinio teatro projektas)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

22 d. 18 val Nacionaliniame Kauno dramos teatre – PREMJERA! V. Bellini „KAPULEČIAI IR MONTEKIAI“. Meno vad. ir dir. E. Pehkas, režisierė K. Tegova, scenogr. kostiumų dail. M. Nurmsas, šviesų dail. M. Vaigur. Dainuoja A. Levis (JAV), M. Levchuk (Baltarusija), Y. Rostotsky (Rusija), L. Mikalauskas, A. Apšega, Kauno valstybinio muzikinio teatro choro dainininkai, groja Kauno valstybinio muzikinio teatro orkestras (vyr. dir. J. Janulevičius)

Kauno kamerinis teatras

Festivalis „Išeities taškas“

17 d. 15, 18 val. Kauno menininkų namuose – L. Roziņio „PIRAMIDĖ“. Rež. V. Roziņis („Dirty deal theatre“, Latvija)

17 d. 18 val., 18 d. 10 val. – PREMJERA! „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa

18 d. 15, 16.30, 18.30, 20 val. – „BŪTIES SLĖPINIO PRODUKCIJA: ALBERAI, WRU?“. Rež. P. Markevičius

18 d. 22 val. Kauno erdvė po atviru dangumi – „Meno ir mokslo laboratorija: Signalai“. Rež. P. Markevičius

18, 19 d. 10 val. Kauno menininkų namuose – dirbtuvės „Interaktyvumas teatre“. Rež. V. Rozinis

19, 20 d. 15 val. VDU teatre – „DABAR AŠ ESU“. Rež. S. Bernotaitė (VDU teatras)

19 d. 17 val., 20 d. 18, 19, 19.30 val. – eskizų peržiūros

19 d. 18 val. Didžiojoje salėje – „KI(t)OKIA“ + pokalbis. Rež. A. Kavaliauskaitė (Alytaus miesto teatras)

20 d. 15.30, 21 d. 11 val. VDU Menų centro Baltijos salėje – dirbtuvės „Nepatogus kūnas“. Rež. I. Puišytė

21 d. 14 d. Mažojoje salėje – „GULBĖ JUODA“ (LMTA)

21 d. 18 val. Didžiojoje salėje – „Z+“ (šokio teatras „Airos)

22 d. 14 val. – „DULKĖTI VEIDRODŽIAI“. Rež. I. Jackevičiūtė (LMTA)

22 d. 17 val. Nepriklausomybės aikštėje – „PANDEMIJA“ („Bad rabbits“)

24 d. 17.30 – „ATVIRA ODA“. Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)

Kauno lėlių teatras

14 d. 12 val. – „ELNIUKO IŠPAŽINTIS“ (pagal V. Pšavelos kūrinį). Aut. ir rež. N. Sabašvili (Sakartvelas)

15 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. A. Stankevičius

21 d. 12 val. – „UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS“. Rež. O. Žiugžda

22 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

13 d. 18.30, 14 d. 17 val. Kamerinėje salėje – PREMJERA! A. Strindbergo „KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas, dail. P. Vytytė, muzika N. Shalaevo. Vaidina T. Šečkus, I. Raulynaitytė, M. Barvičius

14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus

18, 19 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

20 d. 19 val. – M. Durnenkovo „KARAS DAR NEPRASIDĖJO“. Rež. T. Leszczynskis

22 d. 12 val. – spektaklis - ekskursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“

22 d. 17 val. – A. Galino „PARADAS“. Rež. P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras

14 d. 17 val. Plungėje, M. Oginskio rūmų manieže, – koncertas „Operetės šventė“. Dir. S. Domarkas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

20, 21 d. 18.30 – PREMJERA! „VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS“. Rež.ir scenogr. P. Ignatavičius, kost. dail. J. Jurevičiūtė, G. Milevičiūtė, komp. D. Morkūnas, E. Žilinskas, šviesų dail. D. Malinauskas. Vaidina D. Jančiauskas, V. Baranauskas, M. Jurevičius, J. Baliukevič, S. Norgaila, A. Matutis, J. Žibūda, S. Povilaitytė, S. Jakubauskas, N. Bėčiūtė, V. Paleckaitė ir kt.

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

13, 15 d. 18 val. – PREMJERA! T. Šinkariuko „KELIONĖ Į EDENĄ“. Rež. A. Gornatkevičius, scenogr. ir kost. dail. S. Davlidovičiūtė, šviesų dail. J. Kuršis, komp. Jo. Tulaba. Vaidina G. Arlauskas, J. Nemanytė, E. Pavilionis, J. Tamošiūnas, A. Ravdo

14 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

20, 21 d. 18 val. – V. Šukšino „PAŠNEKESIAI MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė

21 d. 14 val., 22 d. 18 val. teatro fojė – „BLOGI ORAI“. Idėjos aut. ir rež. A. Bumšteinas (Barokinio teatro triukšmų mašinų kūrybinės dirbtuvės)