7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Rugsėjo 6–15

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

13, 14, 17 d. 18.30, 15 d. 18 val. – PREMJERA! L. Bernsteino „KANDIDAS“. Muzikos vad. ir dir. S. Quatrini, dirigentai R. Šumila, L. Brownas, rež. V. Boussard, scenogr. V. Lemaire, kostiumų dail. Ch. Lacroix, šviesų dail. N. Gilli, vaizdo projekcijų dail. I. Robson, choreogr. H. Letonja, choro meno vad. Č. Radžiūnas. Atlikėjai E. Casari, T. Pavilionis, G. Gelgotė, M. Levchuk, I. Pliavgo, E. Chrebtovas, Š. Šapalas, S. Zonys, L. Mikalauskas, Ž. Galinis, R. Karpis, M. Jankauskas, M. Pleškytė, J. Stupnianek, I. Linaburgytė, J. Vaškevičiūtė

Oskaro Koršunovo teatras

12 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

13 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

14 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Mažoji salė

7 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

8 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

14 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

15 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

Palėpės salė

14, 15 d. 14 val. – PREMJERA! „KAIME NĖRA WI-FI“ (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis, komp. V. Leistrumas, dail. A. Dubra

„Menų spaustuvė“

Naujojo cirko savaitgalis ’19

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PAMIRŠTI BABELĮ“ (trupė „Kaaos Kaamos“, Švedija)

10 d. 20.30, 11 d. 20 val. Kišeninėje salėje – „ŽIEMA LIEPĄ“ („Cie Biscornue“, Suomija, Prancūzija)

11, 12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „PITI PETA HOFEN SHOW“ (Compagnie LPM, Prancūzija)

12 d. 20 val., 13 d. 21 val. Kišeninėje salėje – „FAUX PAS“ (Latvija); „APIE LANKO SUKIMĄ“. Autorė ir atlikėja G. Degutytė

13 d. 18 val., 14 d. 12 val. Bernardinų sode – „BALTRINGUE“ ( Le Cirque Plein d'Air“, Prancūzija)

14, 15 d. 18 val. Juodojoje salėje – „PARAZITAI“ („Galapiat Cirque“, Prancūzija)

14, 15 d. 19.30 „Menų spaustuvės“ kavinėje – „KAULIUKŲ ŽMOGUS“ („Dan Le Man“, Australija, Estija)

15 d. 12 val. Energetikos ir technikos muziejaus katilų salėje – „DAIKTŲ DĖLIONĖS“ („Kapsel“, Švedija)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

6–8 d. 18 val. – PREMJERA! „SOMBRAS“ (pagal F.G. Lorcą ir L. Pirandello). Rež. G. Varnas 

10 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. A. Sunklodaitė

11 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič „SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas

12, 13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

14 d. 18 val. Rūtos salėje – J. Dell ir G. Sibleyras „TEGYVUOJA BUŠONAS!“. Rež. R. Vitkaitis

15 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOLJERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė I. Paliulytė

Kauno kamerinis teatras

7 d. 18 val., 8 d. 16 val. – PREMJERA! „KANDIDAS, arba OPTIMIZMO MIRTIS“. Rež. G. Aleksa, komp. J. Tulaba, dail. A. Lansbergas ir M. Arlauskas. Vaidina A. Ašmonas, R. Baltrušaitytė, M. Dirginčius, M. Naudžiūnaitė, M. Jonaitytė, K. Kasperavičius

Kauno lėlių teatras

7 d. 12 val. – PREMJERA! „KAIP TAMSA GERIAUSIU DRAUGU TAPO“ (pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“). Rež. O. Žiugžda, dail. G. Brazytė, komp. A. Jasenka, Ū. Jasenka

8 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ (pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir rež. O. Žiugžda

14 d. 12 val. – „ELNIUKO IŠPAŽINTIS“ (pagal V. Pšavelos kūrinį). Aut. ir rež. N. Sabašvili (Sakartvelas)

15 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. A. Stankevičius

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

7 d. 18.30, 8 d. 17 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! J. Anouilh’o „EURIDIKĖ“. Rež. M. Pažereckas, scenogr. R. Veverskis, komp. E. Vasiljevas. Vaidina S. Šakinytė, J. Baranauskas, E. Barauskaitė, K. Žvinklys, R. Idzelytė, A. Stančikas, M. Urbonas, K. Bručkus, V. Jočys

13 d. 18.30, 14 d. 17 val. Kamerinėje salėje – PREMJERA! A. Strindbergo „KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas, dail. P. Vytytė, muzika N. Shalaevo. Vaidina T. Šečkus, I. Raulynaitytė, M. Barvičius

14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus

Klaipėdos muzikinis teatras

14 d. 17 val. Plungėje, M. Oginskio rūmų manieže – koncertas „Operetės šventė“. Dir. S. Domarkas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

12, 13, 15 d. 18 val. – PREMJERA! T. Šinkariuko „KELIONĖ Į EDENĄ“. Rež. A. Gornatkevičius, scenogr. ir kost. dail. S. Davlidovičiūtė, šviesų dail. J. Kuršis, komp. Jo. Tulaba. Vaidina G. Arlauskas, J. Nemanytė, E. Pavilionis, J. Tamošiūnas, A. Ravdo

14 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė