7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Bibliografija

MENAS. FOTOGRAFIJA

Reserved Mr. Memory : [photo album] / Patrick Murphy. – [Vilnius] : P. Murphy, 2019. – [138] p. : iliustr.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-475-300-8 (įr.)

Romanas Vilkauskas. Iki galo išdainuosiu… : [albumas] / [sudarytojas Kornelijus Užuotas] ; [vertėja Indrė Užuotaitė] ; [tekstų autoriai Viktoras Liutkus, Aldona Vilkauskienė]. – Vilnius : Litera ; [Šiauliai] : [Šiaulių universitetas], 2019. – 59, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-482-016-8

Senieji automobiliai šiauliečių fotografijose / Petras Kaminskas. – Šiauliai : [Titnagas] : P. Kaminskas, 2019. – 123, [1] p. : iliustr., faks.. – Tiražas 32 egz.. – ISBN 978-609-8176-29-2 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Bradūno žemė : fotografija ir poezija : [Kazio Bradūno eilėraščiai ir fotografijų konkurso „Bradūno žemė“ dalyvių darbai] / [redakcinė kolegija: Elena Bradūnaitė … [et al.]. – Vilnius : Litera, 2019. – 71, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 150 egz.. – ISBN 978-609-482-012-0

Dvi undinės stiklinėje : [romanas] / Federica Brunini ; iš italų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 214, [2] p.. – Tiražas 1700 egz.. – ISBN 978-609-01-3712-3 (įr.)

Franė ir Zujis / J.D. Salinger ; iš anglų kalbos vertė Nerijus Maliukevičius. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 189, [2] p.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-3664-5 (įr.)

Įprastu ritmu : [eilėraščiai] / Jonas Ivanauskas. – Vilnius : Litera, 2019. – 71, [1] p.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-482-013-7

Kai juodais erškėčiais lijo : eilėraščiai ir miniatiūros / Marija Bučkienė ; Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga. – Jonava : Dobilo leidykla, 2019. – 179, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-409-126-1

Kliudžiau : apsakymai ir apysaka / Jonas Biliūnas. – Vilnius : Margi raštai, 2018. – 193, [4] p.. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-9986-09-481-4

Lietaus akvarelės : [eilėraščiai] / Janina Jovaišaitė. – Šiauliai : Lucilijus, 2019. – 95, [1] p.. – ISBN 978-9955-32-455-3

Mūsų mama : vaikų prisiminimai, mamos [Elzės Sventickienės (Pranckevičiūtės)] užrašai, fotografijos / [Petras, Petrutė, Kazimieras, Valentinas, Birutė, Gintautas Sventickai]. – Vilnius : [V. Sventickas], 2019. – 117, [3] p. : iliustr., faks., portr.

Pasivaikščiojimas : [kūrybos rinkinys] / Jonas Vaicekauskas. – Vilnius : Litera, 2019. – 157, [3] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-482-006-9

Po Trečiojo pasaulinio : [romanas] / Lukas Petrauskas. – Šiauliai [i.e. Vilnius] : [Litera], 2019. – 155, [3] p.. – Tiražas 600 egz.. – ISBN 978-609-482-011-3

Prezidento dovana žudikui : dokumentinis detektyvinis romanas / Jonas Ramutis Smilgevičius. – Vilnius : Žuvėdra, 2019. – 188, [2] p. : faks., portr.. – ISBN 978-609-8219-22-7 (įr.)

Sostų žaidimas : [romanas] / George R.R. Martin ; š anglų kalbos vertė Rasa Tapinienė. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 638, [2] p. : žml.. – (Ledo ir ugnies giesmė ; kn. 1). – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-01-0537-5 (įr.)

Šimtas metų vienatvės : [romanas] / Gabriel Garcia Márquez ; vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2019. – 429, [2] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-2678-3 (įr.)

Tarp pilkų debesų : romanas / Ruta Sepetys ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 334, [2] p.. – Tiražas 5000 egz.. – ISBN 978-9955-38-964-4 (įr.)

Tolstančio laiko lašai : Šilutės trečiojo amžiaus universiteto literatūros būrelis / [sudarė Irena Arlauskienė]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2019. – 203, [5] p. : iliustr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-9986-31-527-8 (įr.)

Vyras, kuris nepaskambino : [romanas] / Rosie Walsh ; iš anglų kalbos vertė Akvilina Cicėnaitė. – Vilnius : Alma littera, 2018. – 333, [1] p.. – Tiražas 1800 egz.. – ISBN 978-609-01-3488-7 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Jurgiuko Spurgiuko ir dėdės Jokūbo nuotykiai : pasakos vaikams tremtyje / Liudas Baltutis ; [pasakų tekstą parašė ir iliustravo Romualdas Baltutis]. – Vilnius : Litera, 2019. – 35, [1] p. : iliustr., nat., portr.. – Tiražas 50 egz.. – ISBN 978-609-482-017-5

Katinėlio Murklio pasakos / Marcel Aymé ; iš prancūzų kalbos vertė Ramutė Ramunienė ; dailininkė Aistė Tarabildienė. – Vilnius : Gelmės, 2018–2019. – 2 kn.

Kn. 2. – 2019. – 196, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 1000 egz.. – ISBN 978-609-8168-75-4

Kiškis smaližis : [pasaka] / Pranas Mašiotas ; dailininkė Ieva Babilaitė. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2019. – [21] p., įsk. virš. : iliustr.. – (Vaikų bibliotekėlė). – Tiražas 15 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-35-9

Kodėl miške švilpauti negalima : eilėraščiai / Linas Bitvinskas ; [dailininkė Audronė Uzielaitė]. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, [2019]. – 50, [5] p. : iliustr.. – (Vaikų bibliotekėlė). – Tiražas 20 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-36-6

Lietus ir skafandras : [apysaka] / Dovilė Zavedskaitė ; iliustravo Jurga Šarmavičiūtė. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2019. – 74, [2] p. : iliustr.. – (Vaikų bibliotekėlė). – Tiražas 20 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-37-3

Mano batai buvo du : [eilėraščių rinktinė] / Kostas Kubilinskas ; [iliustracijos Sigitos Mamaitytės]. – Ramučiai, Kauno r. : Ramduva, [2018]. – 117, [3] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8145-41-0 (įr.)

Mįslės vaikučiams pabiručiams / [Kostas Kubilinskas] ; [iliustracijos Giedrės Sen]. – Ramučiai, Kauno r. : Ramduva, 2019. – [17] p., įsk. virš. : iliustr.. – ISBN 978-609-8145-43-4

Stebuklingi senelio batai : [apysaka] / Ignė Zarambaitė ; iliustravo Vanda Padimanskaitė. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2019. – 117, [3] p. : iliustr.. – (Vaikų bibliotekėlė). – Tiražas 20 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-38-0

Strykt pastrykt! / Paulius Norvila ; iliustravo Jurga Šulskytė. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2019. – [42] p. : iliustr.. – (Vaikų bibliotekėlė). – Tiražas 20 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-34-2

Vaikų karas : [apsakymas] / Petras Cvirka ; iliustravo Taida Balčiūnaitė. – Vilnius : Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“, 2019. – 44, [3] p. : iliustr.. – (Vaikų bibliotekėlė). – Tiražas 15 000 egz.. – ISBN 978-609-8161-33-5

Vilko išdaigos : lietuvių pasakos / [sudarymas Ievos Bukienės] ; [iliustracijos Giedrės Sen]. – Ramučiai, Kauno r. : Ramduva, [2018]. – 117, [2] p. : iliustr.. – ISBN 978-609-8145-42-7 (įr.)

 

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius