7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Birželio 7–16

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

10 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms!“. Griežia LNOBT orkestro muzikantai: V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė (smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rutkauskas (violončelė). Koncerto vedėjas T. Dapšauskas, scenogr. G. Jonaitytė

Nacionalinis dramos teatras

Mažoji salė

7 d. 19 val., 9 d. 16 val. – M. von Mayenburgo „KANKINYS“. Rež. O. Koršunovas

8 d. 16 val. – M. Crimpo „LAIMĖS RESPUBLIKOJE“. Rež. M. Jančiauskas

11 d. 19 val. J. Strømgreno „DURYS“. Rež. J. Strømgrenas

12 d. 19 val. – L. Adomaičio „VOICEKAS“ (pagal G. Büchnerį). Rež. A. Obcarskas

13 d. 19 val. – D. Zavedskaitės „ORFEO. MIESTO ŠVIESOS“. Rež. N. Jasinskas

15 d. 16 val. – „DREAMLAND“. Rež. M. Jančiauskas

16 d. 16 val. – A. Jevsejevo, E. Vitkutės „NEŽINOMA ŽEMĖ. ŠALČIA“. Rež. J. Tertelis

Studija

13 d. 18 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

Vilniaus mažasis teatras

7 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

9 d. 10 val. – „Čiulba ulba ūbauja“ (mokyklėlė visai šeimai „Strazdanėlės“)

12 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

13 d. 13 val. – Teatralizuota ekskursija jaunimui

13 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

16 d. 18 val. – „GERO HUMORO DOZĖ“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

Oskaro Koršunovo teatras

7 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė

10, 12, 17, 18 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! D. Danilovo „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“ Rež. O. Koršunovas

15 d. 18.30 Druskininkų sanatorijoje „Eglė“ – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

Vilniaus teatras „Lėlė“

15 d. 13 val. Medininkuose – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“

8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „GRAŽI IR TA GALINGA“. Kūrybinė komanda V. Kvedaravičiūtė, R. Latvėnaitė, I. Pakštytė, A. Zacharovaitė, M. Žemaitytė (Klaipėdos jaunimo teatras)

12 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „Kultūros naktis“. „KAS PASAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Rež. S. Degutytė („Stalo teatras“)

14 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „Kultūros naktis“. „LAISVINAMIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis

14 d. 20 val. Kišeninėje salėje – „Kultūros naktis“. Trumpos lietuviško kino istorijos

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

7 d. 18 val. Rūtos salėje – „TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais). Rež. P. Makauskas

8 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

9 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. J. Jurašas

9 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. V. Bareikis

12 d. 18 val. Rūtos salėje – Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius 

13 d.18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

16 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

Kauno kamerinis teatras

8 d. 18 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

9 d. 11 val. – pramoginis edukacinis užsiėmimas šeimai „Proto atostogos“ („Elementoriaus bitės“)

9 d. 12 val. – teatralizuota ekskursija „Teatrų bermudai“

13, 14 d. 17.30, 20 val. – „ATVIRA ODA“. Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)

15 d. 12, 15 val. – PREMJERA! „MILŽINAS MAŽYLIS“ (pagal K. Zylės knygą). Rež. E. Kižaitė, dail. D. Kiaupaitė. Vaidina D. Kamarauskas, K.E. Mikolajūnaitė, G. Zapalskis

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

III tarptautinis teatro festivalis „TheAtrium“

7 d. 18.30 Mažojoje salėje – „PELENAI“ („Plexus Polaire“, Prancūzija)

8, 9 d. 15 val. Kamerinėje salėje – „MARGARETĖ“ (Janek Turkowski, Lenkija)

10 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „Kirina“ („Faso Danse Theatre“, Belgija)

12 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „ANUOMET“ („Haddangse Theatre“, Pietų Korėja)

13 d. 18.30 Mažojoje salėje – „ANTIWORDS“ („Spitfire Company“, Čekija)

14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „KITI ŽMONĖS“ („TR Warszawa“, Lenkija)

15 d. 18.30 Mažojoje salėje – aktorių kūrybinių dirbtuvių „Meistriškumo klasė“ pristatymas („Chorea teatras“, Lenkija)

16 d. 17 val. Didžiojoje salėje – Dhafer Youssef (Prancūzija). Festivalio uždarymo koncertas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

8 d. 18 val. – M. Pagnolio „DUONKEPIO ŽMONA“. Rež. A. Lebeliūnas

9 d. 10, 11.30 val. Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

16 d. 20 val. Palangos senojoje gimnazijoje – PREMJERA! N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis