7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Gegužės 10–19

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

10, 11 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir kt. muziką). Dir. R. Šervenikas

Nacionalinis dramos teatras

Mažoji salė

16, 17 d. 19 val. – PREMJERA! V. Rimkaitės „VIRIMO TEMPERATŪRA 5425“. Rež. G. Kriaučionytė-Vosylienė, scenogr. A. Dubra, kost. dail. M. Nakaitė. Vaidina R. Valiukaitė, V. Rumšas, A. Dainavičius, P. Matuzas

18 d. 19 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų ir visaginiečių pasakojimus). Rež. J. Tertelis, K. Werner

Valstybinis jaunimo teatras

10 d. 18 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Borges apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

11 d. 12 val. Salėje 99 – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

11 d. 18 val. teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. K. Smedsas (Suomija)

14 d. 18 val. „Menų spaustuvėje“ – J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

17 d. 18, 20, 22 val., 18 d. 16, 18, 20 val. Salėje 99 – PREMJERA! T. Kavtaradzės „SAPNAVAU SAPNAVAU“. Rež. K. Gudmonaitė

19 d. 18 val. Salėje 99 – „FIKCIJOS“ (J.L. Borges apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

Vilniaus mažasis teatras

12 d. 14 val. – „DOSTOJEVSKIS VAIKAMS“ (F. Dostojevskio romanų bei dienoraščio motyvais). Rež. P. Ignatavičius

14 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

15 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

16 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

17–19 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

Oskaro Koršunovo teatras

10 d. 19 val. OKT studijoje – M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. Rež. A. Leonova

11 d. 19 val. OKT studijoje – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACH“. Rež. L. Židonytė

12 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė

13 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas

15 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! „ŽMOGUS IŠ PODOLSKO“. Rež. – O. Koršunovas

16 d. 19 val. OKT Studijoje – PREMJERA! L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. O. Koršunovas

17 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

18 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

11 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONEGINAS“. Rež. J. Vaitkus

12 d. 12 val. – PREMJERA! „TRIUŠIS EDVARDAS“ (pagal K. DiCamillo knygą „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“). Rež. J. Laikova

17 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. M. Poliščiukas (Prancūzija)

18 d. 18.30 – J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

22 d. 18.30 – W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Palėpės salė

19 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

Mažoji salė

11 d. 12 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

12 d. 12 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

18 d. 12 val. – „KIŠKIŲ SUKILIMAS“ (pagal K. Binkio poemą). Scenarijaus aut., rež. ir dail. R. Driežis

„Menų spaustuvė“

10 d. 20.30 Juodojoje salėje – „DUGNE“. Choreogr. S. Siliņa (Latvija)

11 d. 14, 16, 18 val. bute Justiniškėse – „VIENO BUTO ISTORIJA“. Idėjos aut. D. Zavedskaitė, rež. M. Klimaitė

11 d. 17 val. Studijoje II – „ĮSIVAIZDUOK ŽUVĮ“. Choreogr. ir atlikimas S. Savi (Estija)

11 d. 20.30 Juodojoje salėje – „SKYSČIAI“. Režisieriai A. Klein, J. Partanen (Wauhaus, Estija)

12 d. 17 val. Kišeninėje salėje – „BLANK SPOTS“. Choreogr. ir atlikimas L. Karvelis

12 d. 19 val. Juodojoje salėje – „OPUS“. Choreogr. Ch. Papadopoulos (Graikija)

14 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

16 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

18 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ (pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų spaustuvę“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

14 d. 18 val. Rūtos salėje – „TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais). Rež. P. Makauskas

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – F. Dürrenmatto „SENOS DAMOS VIZITAS“. Rež. A. Giniotis

16 d.14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. E. Kižaitė

16 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič „SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. G. Varnas

18 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

18 d. 18 val. Rūtos salėje – „ŠVENTĖ“ (J. Grušo novelių motyvais). Rež. A. Jankevičius

19 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

19 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

19 d. 19 val. Šiaulių arenoje – I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

10 d. 19 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. Rež. A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)

11 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

11 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

12 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“. Rež. A. Dilytė

14 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS KLAIDA“. Rež. A. Dilytė

18 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

Kauno lėlių teatras

11 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. A. Stankevičius

12 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. O. Žiugžda

18 d. 12 val. – PREMJERA! „ELNIUKO IŠPAŽINTIS“ (pagal V. Pšavelos kūrinį). Aut. ir rež. N. Sabašvili (Sakartvelas)

19 d. 12 val. – „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“). Rež. G. Damanskytė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

19 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Grajausko „KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus

Klaipėdos muzikinis teatras

17, 18 d. 19 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA! W.A. Mozarto „DON ŽUANAS“. Rež. J. Vaitkus, dir. statytojas J. Wallnigas, dir. T. Ambrozaitis

19 d. 13 val. Žvejų rūmuose – „TEN, KUR GYVENA PABAISOS“. Choreogr. D. Bakėjus

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

10 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. M. Klimaitė

11 d. 18 val. – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

12 d. 10, 12 val. Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

12 d. 11.30 – misterijų teatro šokio ir vokalo spektaklis „MEILĖ“. Rež., choreogr. G. Visockis

14 d. 18.30 – medijų meno festivalis „Enter ’17“

15 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

17 d. 18.30 – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

18 d. 18 val. Mažojoje salėje – „TEGYVUOJA LAMBERTAS!“. Rež. A. Gluskinas

19 d. 12 val. – K. Smorigino „Geriausių dainų koncertas“

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

10 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė

11 d. 18.30 – Slemas iš pelenų + DDL PLK koncertas

16, 17 d. 18 val. – PREMJERA! V. Šukšino „PAŠNEKESIAI MĖNESĖTĄ NAKTĮ“. Rež. K. Siaurusaitytė, scenogr. M. Nekrošius. Vaidina T. Gryn, D. Kalkauskas, V. Kupšys, A. Preidytė, I. Savickaitė, V. Šiaučiūnaitė, J. Tamošiūnas