7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Koncertai

Balandžio 12–21

 

Lietuvos nacionalinė filharmonija

12 d. 11 val. Kaišiadorių r. Žaslių kultūros centre – koncertas visai šeimai „Metų laikai“. Čiurlionio kvartetas. Koncertą veda S. Zajančauskaitė. Programoje J. Haydno, E. Griego, B. Bartóko, W.A. Mozarto, A. Glazunovo, A. Vivaldi, P. Čaikovskio, M. Ravelio, A. Dvořáko kūriniai

12 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje, 13 d. 19 val. koncertų salėje „Compensa“ – „Richard Strauss gala koncertas“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistės V. Miškūnaitė (sopranas), A. Lebedyantseva (mecosopranas), G. Gelgotė (sopranas). Dir. M. Pitrėnas. Programoje R. Strausso kūriniai

14 d. 11 val. Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčioje, 14 d. 16 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – „Septyni paskutiniai žodžiai“. Valstybinis vilniaus kvartetas. Programoje J. Haydno „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“. Skaitomas tekstas iš V.A. Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

12 d. 18 val. S. Vainiūno namuose – Vilniaus muzikinis atžalynas. Koncertuoja Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokytojos D. Vasiliauskienės smuiko klasės mokiniai. Koncertmeisterė R. Šervenikienė

XXI tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“

15 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – M. Kačionaitė (klarnetas, Lietuva, Norvegija, Švedija), M. Solbu Stangebye (violončelė, Norvegija), O.A. Strand (fortepijonas, Norvegija)

17 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – A. Eidukonis (fortepijonas, Lietuva, Vokietija), K. Eidukonis (violončelė, Lietuva, Belgija), M.A. Couceiro Gonçalves (fagotas, Portugalija, Nyderlandai)

 

Vilnius

Kongresų rūmai

12 d. 19 val. – jubiliejinis V. Prudnikovo koncertas. Atlikėjai V. Prudnikovas (bosas), I. Prudnikovaitė (mecosopranas), J. Adamonytė (mecosopranas), N. Pokvytytė (sopranas), K. Balabonaitė (sopranas), I. Juozapaitytė (sopranas), A. Stančikaitė (sopranas), V. Juozapaitis (baritonas), K. Smoriginas (baritonas), T. Girininkas (bosas). Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. G. Rinkevičius

18 d. 19 val. – „Lukas Geniušas skambina J. Brahmsą“. L. Geniušas (fortepijonas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius. Programoje P. Čaikovskio, J. Brahmso kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

13 d. 18 val. – koncertas „Antonio Vivaldi – Venecijos genijus“. Atlikėjai smuikininkės B. Jakonytė ir S. Mičiūnaitė, fleitininkai L. Meškonytė, K. Šlepetytė, P. Mikeliūnas, baroko muzikos dainininkė, „Canto Fiorito“ solistė R. Dubinskaitė bei Vilniaus universiteto kamerinis orkestras (vad. P.B. Koncė). Dir. ansamblio „Canto Fiorito“ meno vad. R. Calveyra

Šv. Kotrynos bažnyčia

12 d. 19 val. – muzikinis paramos projektas „United Voices“. Atlikėjai

D. Dean (JAV), Sh. Miller, VDU ŠA choras, G. Vaitkutė, K. Žaldokaitė, E. Petrulis

13 d. 19 val. – grupės „The Brothers Comatose“ (San Fransiskas, JAV) koncertas

17 d. 15 val. – H. Perelšteino jaunųjų dirigentų konkursas. Atlikėjai

kamerinis choras „Ąžuoliukas“ (vad. L. Balandis, koncertmeister. R. Mitkus). Dalyvauja

L. Sutkevičius, J. Valančius, A. Leonovas, E. Zaleckas, V. Razmus, M.J. Strauka.

18 d. 19 val. – koncertas „Velykų laukimui“. Atlikėjai Vilniaus Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. M. Barkauskas), Valstybinis choras „Vilnius“ (vyr. dir. A. Dambrauskas). Dir. M. Barkauskas. Dalyvauja kunigas A. Saulaitis. Programoje J. MacMillano kantata „Septyni paskutiniai žodžiai nuo kryžiaus“

Bažnytinio paveldo muziejus

13 d. 15 val. – kamerinis choras „Aidija“ ir grigališkojo choralo giesmininkai atlieka noktiurną iš Didžiojo ketvirtadienio Aušrinės

Valdovų rūmai

17 d. 18 val. III manieristinėje antikameroje – muzikos ir žodžio vakaras, skirtas G. Lukšaitės-Mrázkovos naujos kompaktinės plokštelės sutiktuvėms. Dalyvauja G. Lukšaitė-Mrázková, istorikė I. Lukšaitė, Valdovų rūmų muziejaus direktorius V. Dolinskas, Valdovų rūmų muziejaus direktoriaus pavaduotoja J. Karpavičienė, muzikologė V. Markeliūnienė