7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Filmai

Balandžio 12–18

 

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

12, 15–18 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 11, 13.20, 15.40, 19.25, 21.10; 13, 14 d. – 12, 16.40, 19.25, 21.10

12–18 d. – Stebuklų parkas (3D, JAV) – 16.15

12, 15–18 d. – Stebuklų parkas (JAV) – 11, 12.55, 15, 16.25; 13, 14 d. – 11, 12.55, 15 val.; (lietuvių k.); 13, 14 d. – 11.15 (originalo k.)

12, 15–17 d. – After. Kai mes susitikom (JAV) – 11.10, 13.35, 16, 17.05, 18.40; 13, 14 d. – 13.15, 17.05; 18 d. – 11.10, 13.35, 16, 17.05

12, 15–18 d. – Pragaro vaikis (JAV) – 12.50, 15.55, 18.20, 21.45; 13, 14 d. – 15.55, 18.20, 21.45  

12, 15–18 d. – Eteris (Lenkija, Lietuva, Ukraina, Vengrija) – 19 val.; 13, 14 d. – 11.30, 15.30, 19 val.

12–18 d. – Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ (žiūrėti programą www.kinopavasaris.lt)

17 d. – Jaunoji žvaigždė (D. Britanija, JAV) – 21.10

18 d. – Verkiančios moters prakeiksmas (JAV) – 18.40

Forum Cinemas Akropolis

12, 13 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 11, 15.40, 18, 23 val.; 14–18 d. – 11, 15.40, 18 val.

12–18 d. – Stebuklų parkas (JAV) – 10.20, 11.20, 12.15, 13.30, 14.25, 16.30

Stebuklų parkas (3D, JAV) – 15.20

12, 13 d. – After. Kai mes susitikom (JAV) – 10.30, 13, 15.50, 18.20, 21, 22.40; 14–18 d. – 10.30, 13, 15.50, 18.20, 21 val.

12, 13 d. – Pragaro vaikis (JAV) – 15.30, 16, 18.10, 20.50, 23.30; 14–16, 18 d. – 15.30, 16, 18.10, 20.50; 17 d. – 15.30, 16, 18.10, 21.50

12–18 d. – Eteris (Lenkija, Lietuva, Ukraina, Vengrija) – 17.30

17 d – Jaunoji žvaigždė (D. Britanija, JAV) – 18.40

18 d. – Verkiančios moters prakeiksmas (JAV) – 18.20

Skalvija

12 d. – Eteris (Lenkija, Lietuva, Ukraina, Vengrija) – 18.30; 14 d. – 16.10; 17 d. – 20.50

12 d. – Ačiū Dievui (Prancūzija, Belgija) – 20.40; 13 d. – 18.20; 14 d. – 20.40; 15 d. – 17 val.; 18 d. – 16.30

13 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barzdžiukaitė) – 14.40; 18 d. – 19.10 (seanse dalyvaus režisierė)

13 d. – Gyvenimas aukštybėse (Vokietija, Prancūzija, D. Britanija, Lenkija, JAV) – 21 val.; 16 d. – 21 val.

14 d. – Kamčiatkos meškos. Gyvenimo pradžia (dok. f., Rusija) – 15 val.

15 d. – Risčia (Ispanija, Lietuva) – 15.10; 16 d. – 17 val.; 17 d. – 17 val.; 18 d. – 21.10

12 d. – Seansas su SKA. Matangi / Maya / M.I.A. (dok. f., D. Britanija, JAV, Šri Lanka) – 16.30

13 d. – Drakonas atvyksta! (Iranas) – 16 val.

15 d. – Senas šautuvas (rež. J.V. Tūras) – 19.30 (po seansų vyks pokalbis su P. Skruibiu)

16 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 18.40 (seanse dalyvaus režisierius)

17 d. – Kanados kino šimtmečio paminėjimui. Saulis Indėnų Žirgas (Kanada) – 18.40

Ciklas „Karlsono kinas“

13 d. – Mano mažoji sesutė Mirai (Japonija) – 12.40

14 d. – Gordonas ir Padi (Švedija) – 13.40

14 d. – Kino klasikos vakarai: Jono Meko filmai – 18.30 (seansą pristatys R. Šileika)

Pasaka

12 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 16.30, 17, 19, 21, 21.15; 13 d. – 16.45, 16.15, 19 val.; 14 d. – 16, 20.30; 15, 16 d. – 18.30; 17, 18 d. – 20.45

12 d. – Ačiū Dievui (Belgija, Prancūzija) – 18.30; 13 d. – 21 val.; 15 d. – 18 val.; 16 d. – 18.15; 17 d. – 20.30

13 d. – Stebuklų parkas (JAV) – 14.30; 14 d. – 13.45

13 d. – Gyvenimas aukštybėse (JAV, D. Britanija, Lenkija, Prancūzija, Vokietija) – 18.15; 17 d. – 21 val.

13 d. – Eteris (Lenkija, Lietuva, Ukraina, Vengrija) – 20.30; 14 d. – 20.45; 18 d. – 20.30

13 d. – Kafarnaumas (JAV, Libanas, Prancūzija) – 15.30; 14 d. – 18 val.; 15 d. – 20.30; 17 d. – 18 val.;

13 d. – Netikėta meilė (Argentina) – 18 val.; 14 d. – 15.30; 15 d. – 18.15; 16 d. – 20.30; 18 d. – 21 val.

13 d. – Vasara (Prancūzija, Rusija) – 20.45; 14 d. – 13.30; 17 d. – 18.30

14, 17 d. – Vagiliautojai (Japonija) – 18.15; 15 d. – 21 val.

14 d. – Gražus sūnus (D. Britanija) – 14 val.; 18 d. – 18 val.

14 d. – Šefas Flynnas (D. Britanija) – 16.30

14 d. – Širdžių dama (Danija, Švedija) – 18.30; 16 d. – 18 val.

14 d. – Panikos ataka (Lenkija) – 21 val.; 16 d. – 20.45

15 d. – Angelas (Argentina, Ispanija) – 20.45

18 d. – Putino liudininkai (Latvija, Čekija, Šveicarija) – 18.15

Mo salė

13 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barzdžiukaitė) – 17 val.

13 d. – Ačiū Dievui (Belgija, Prancūzija) – 19.15; 14 d. – 19.15

14 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 15 val.

14 d. – Gyvenimas aukštybėse (JAV, D. Britanija, Lenkija, Prancūzija, Vokietija) – 17 val.

 

Kaunas

Forum Cinemas

12–18 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 10.20, 15, 19.30, 23 val.

Stebuklų parkas (JAV) – 10.30, 12.40, 14.50 

Stebuklų parkas (3D, JAV) – 16.50

After. Kai mes susitikom (JAV) – 13, 17, 20.40

Pragaro vaikis (JAV) – 17.20, 19, 21.50

12, 14, 16, 18 d. – Eteris (Lenkija, Lietuva, Ukraina, Vengrija) – 18 val.; 13, 15, 17 d. – 18, 22.20

17 d. – Jaunoji žvaigždė (D. Britanija, JAV) – 18 val.

18 d. – Verkiančios moters prakeiksmas (JAV) – 20 val.

Romuva

12 d. – Vasara (Prancūzija, Rusija) – 18 val.; 14 d. – 15.30

12 d. – Gyvenimas aukštybėse (Vokietija, Prancūzija, D. Britanija, Lenkija, JAV) – 20.30; 13 d. – 20.45; 17 d. – 19.30; 18 d. – 17.30

13 d. – Risčia (Ispanija, Lietuva) – 14 val.; 16 d. – 20.30

13 d. – Ačiū Dievui (Prancūzija, Belgija) – 15.45; 14 d. – 18 val.; 18 d. – 19.45

13 d. – Eteris (Lenkija, Lietuva, Ukraina, Vengrija) – 18.30; 16 d. – 18 val.

14 d. – Rūgštus miškas (dok. f., rež. R. Barzdžiukaitė) – 14 val.

17 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f., Ispanija) – 17.30

 

Klaipėda

Forum Cinemas

12–18 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 10.50, 14.45, 17.10, 19 val.

Stebuklų parkas (JAV) – 10.30, 12.35, 14.40, 16.45

Stebuklų parkas (3D, JAV) – 13.30

Pragaro vaikis (JAV) – 18, 20.40, 21.30

After. Kai mes susitikom (JAV) – 13.10, 15.40, 18.10

17 d. – Jaunoji žvaigždė (D. Britanija, JAV) – 19.30

18 d. – Verkiančios moters prakeiksmas (JAV) – 19.25

 

Šiauliai

Forum Cinemas

12–18 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 10.20, 15.05, 19 val.

Stebuklų parkas (JAV) – 10.30, 12.35, 14.40, 16.45

Stebuklų parkas (3D, JAV) – 13.20

12, 13 d. – Pragaro vaikis (JAV) – 15.30, 18.10, 21.20, 23.30; 14–18 d. – 15.30, 18.10, 21.20

12, 13 d. – After. Kai mes susitikom (JAV) – 12.45, 16, 18.30, 21.10, 23.20; 14–18 d. – 12.45, 16, 18.30, 21.10

17 d. – Jaunoji žvaigždė (D. Britanija, JAV) – 18 val.

18 d. – Verkiančios moters prakeiksmas (JAV) – 19.20

 

Panevėžys

Garsas

Didžioji salė

12, 15 d. – Stebuklų parkas (JAV) – 15.30; 13 d. – 11.45; 17 d. – 17.15; 18 d. – 13.40

12 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 19.30; 13 d. – 15.30; 14 d. – 13.40; 15, 18 d. – 17.15; 16 d. – 19.15; 17 d. – 19 val.

12 d. – Eteris (Lenkija, Lietuva, Ukraina, Vengrija) – 21.30; 13 d. – 17.30; 14 d. – 15.40; 16 d. – 21.15; 18 d. – 19.15

12 d. – Gyvenimas aukštybėse (Vokietija, Prancūzija, D. Britanija, Lenkija, JAV) – 17.15; 13 d. – 21.30; 14 d. – 20.40; 15 d. – 19.15; 18 d. – 21.30 val.

14 d. – Ačiū Dievui (Prancūzija, Belgija) – 18 val.; 17 d. – 21 val.

12 d. – Kovotoja (Olandija) – 13.45; 18 d. – 15.20

13 d. – Mija ir baltasis liūtas (Prancūzija, Vokietija, PAR) – 13.30; 14 d. – 11.40; 16 d. – 17.15

16 d. – Širdžių dama (Danija, Švedija) – 14.45

15 d. – Dvilypiai gyvenimai (Prancūzija) – 21.30; 17 d. – 15 val.

13 d. – Pajūrio šlaistūnas (Šveicarija, D. Britanija, Prancūzija) – 19.40

Mažoji salė

14 d. – Stebuklų parkas (JAV) – 11.50

13 d. – Valstybės paslaptis (rež. D. Ulvydas) – 20.45; 14 d. – 17.10

15 d. – Eteris (Lenkija, Lietuva, Ukraina, Vengrija) – 19.30

16 d. – Gyvenimas aukštybėse (Vokietija, Prancūzija, D. Britanija, Lenkija, JAV) – 21.30; 17 d. – 14.30

12 d. – Ačiū Dievui (Prancūzija, Belgija) – 21.20; 13 d. – 18.10; 16 d. – 15 val.

13 d. – Kovotoja (Olandija) – 14.10; 14 d. – 13.30; 16 d. – 15 val.

12 d. – Mija ir baltasis liūtas (Prancūzija, Vokietija, PAR) – 15.40; 15 d. – 17.30; 18 d. – 17.30

14 d. – Širdžių dama (Danija, Švedija) – 19.10; 16 d. – 17.30; 17 d. – 20.50

14 d. – Pasaulis priklauso tau (Prancūzija) – 21.30; 16 d. – 19.45; 18 d. – 21.40

12 d. – Dvilypiai gyvenimai (Prancūzija) – 17.30; 17 d. – 18.45; 18 d. – 13.20

13 d. – Magiškos naktys (Italija) – 15.50; 18 d. – 19.30

12 d. – Dambis (JAV) – 13.30; 13 d. – 12 val.; 16 d. – 13 val.; 17 d. – 16.45

12 d. – Pajūrio šlaistūnas (Šveicarija, D. Britanija, Prancūzija) – 19.40; 14 d. – 15.15; 15 d. – 21.40