7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Balandžio 12–21

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

13 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Choreogr. V. Medvedevas (Rusija), muzikos vad. ir dir. M. Staškus. Dir. A. Šulčys

14 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

15 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“. Griežia LNOBT orkestro muzikantai: V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė (smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rutkauskas (violončelė). Koncerto vedėjas T. Dapšauskas, scenogr. G. Jonaitytė

Nacionalinis dramos teatras

12 d. 17, 20 val., 13, 14 d. 13, 17, 20 val. „Menų spaustuvėje“ – M. Davydovos, V. Martynovos „AMŽINOJI RUSIJA“. Rež. M. Davydova (Berlyno „HAU Hebbel am Uffer“ teatras)

18 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose – K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

Mažoji salė

12 d. 19 val. – A. Rutkēvičios „GYVŪNAS (KU KŪ)“. Rež. R. Atkočiūnas

13 d. 15 val. – M. von Mayenburgo „KANKINYS“. Rež. O. Koršunovas

14 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. P. Ignatavičius

Valstybinis jaunimo teatras

12 d. 18 val. Mažojoje salėje – M. Anderssono „BĖGIKAS“. Rež. O. Lapina

14 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

16 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! „FIKCIJOS“ (J.L. Borgeso apsakymų motyvais). Rež. A. Juška

18, 19 d. 18 val. Studijoje – PREMJERA! R. Stankevičiaus „VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDYMAI“. Rež. A. Bialobžeskis

20 d. 12 val. Mažojoje salėje – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

Vilniaus mažasis teatras

12 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė

13 d. 18, 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

13 d. 18 val. Kauno Girstučio kultūros rūmuose – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

14 d. 14 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

14 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

17 d. 18 val. Radviliškio kultūros centre – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

Oskaro Koršunovo teatras

15 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

17 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas

18, 19 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

14 d. 12, 16 val. – PREMJERA! „TRIUŠIS EDVARDAS“ (pagal K. DiCamillo knygą „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“). Rež. J. Laikova

17 d. 18.30 – A. Špilevojaus „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. A. Gintautaitė

18 d. 17.30 – А. Andrejevo „SEPTYNI FARIZIEJAUS SAULIAUS PENKTADIENIAI“. Rež. J. Vaitkus

19 d. 18.30 – M. von Mayenburgo „URODAS“. Rež. A. Špilevojus

20 d. 12 val. – Premjera! „MUSĖ“ (pagal R. Muchos poeziją). Rež. A.  Sunklodaitė (Erdvė A–Z)

20 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS GRAŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais). Rež. J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

12, 13 d. 18.30 – PREMJERA! „DAKTARAS GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas

14 d. 12 val. – „Batuotas katinas“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis

Mažoji salė

13 d. 12 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. Rež. Š. Datenis

20 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „RAUDONOJI KNYGA“ (pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. E. Piotrowska

„Menų spaustuvė“

16 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

17 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „EKSPANSIJA. VISATA ĮEINA Į MANO KŪNĄ“. Idėjos aut. ir choreogr. V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „THIS ORDER GOES WRONG“. Idėjos aut. D. Digimas, K. Dirsė, L. Kmieliauskaitė

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „GRAŽI IR TA GALINGA“. Kūrybinė komanda V. Kvedaravičiūtė, R. Latvėnaitė, I. Pakštytė, A. Zacharovaitė, M. Žemaitytė (Klaipėdos jaunimo teatras)

19 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEMPORARY?“ (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė‘13“)

19 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINAMIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis

20 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

12 d. 18 val., 13 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“ (K. Zylės knygos „Didžioji būtybių knyga“ motyvais). Rež. E. Kižaitė

14 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

16, 17 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR HAIDAS“. Rež. V. Streiča (Kauno valstybinis muzikinis teatras)

16, 17 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

18 d. 11, 12, 13, 16, 17 val. Mažojoje scenoje – „DEBESŲ GAUDYKLĖ“. Rež. L. Geraščenko (VšĮ šokio teatras ,,Judesio erdvė“)

Kauno kamerinis teatras

12 d. 19 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. Rež. A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)

13 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

14 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

16 d. 18 val. – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas (OKT, Vilniaus miesto teatras)

17 d. 19 val. – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

19 d. 19 val. – A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

Kauno lėlių teatras

13 d. 12 val. – „UŽBURTAS KALNAS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas

14 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ (pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

13 d. 14, 16 val. – spektaklis - ekskursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“

13 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

14 d. 11 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės „DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso knygą). Rež. A. Dilytė

16 d. 18.30 Didžiojoje salėje – A. Stasiuko „NAKTIS“. Rež. A. Jankevičius

18 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko „PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“. Rež. D. Rabašauskas

Klaipėdos muzikinis teatras

17 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Kuprevičiaus „PRŪSAI“. Rež. G. Šeduikis, dirigentai T. Ambrozaitis, G. Vaznys

18 d. 17 val. Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje – A. Remesos „Requiem“. Dir. T. Ambrozaitis

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

12 d. 12 val. – „BALTAS NIEKAS, ARBA DRAUGYSTĖ TYLIAI“ (pagal S. Gedos eiles). Rež. – R. Dominaitytė (Knygos teatras)

12 d. 18.30 – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus

13 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUOBOMIS“. Rež. P. Ignatavičius

14 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Inscenizacijos aut. ir rež. I. Norkutė

14 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

16 d. 19 val. – „IDIOTAS“ (F. Dostojevskio romano motyvais pagal G. Kančelio muziką). Rež., choreogr. A. Cholina (A. Cholinos šokio teatras)

18 d. 18.30 – PREMJERA! N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

19 d. 18.30 – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. Rež. J. Žibūda

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

12 d. 18 val. – T. Bernhardo „TEATRALAS“. Rež. J. Tertelis

13 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

14 d. 18 val. Kaune, „Girstučio“kultūros centre, – T. Bernhardo „TEATRALAS“. Rež. J. Tertelis

17 d. 18 val. Anykščių kultūros centre – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. D. Kazlauskas

18 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

20 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. L. Kondrotaitė