7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Kovo 22–31

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

22 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. R. Šervenikas

23 d. 18.30 – V. Bellini „KAPULEČIAI IR MONTEKIAI“. Dir. S. Quatrini (Italija)

24 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

25 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms!“ Griežia LNOBT orkestro muzikantai: V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė (smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rutkauskas (violončelė). Koncerto vedėjas T. Dapšauskas, scenogr. G. Jonaitytė

28, 30 d. 18.30 – G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. M. Staškus

29 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. M. Bigonzetti (Italija)

31 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

Nacionalinis dramos teatras

Mažoji salė

22 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. V. Rumšas

23 d. 12, 14 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė

24 d. 16 val. – A. Jevsejevo, E. Vitkutės „NEŽINOMA ŽEMĖ. ŠALČIA“. Rež. J. Tertelis

25 d. 19 val. – M. Durnenkovo „TWHYS. THE WAR HASN'T YET STARTED (KARAS DAR NEPRASIDĖJO)“. Rež. L. Surkova, scenogr. ir kost. dail. M. Broka, komp. O. Krikova, R. Plešanovas. Vaidina G. Zarinia, G. Ivanauskas A.  Malikovas, pianistas R. Plešanovas

26 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar

27, 28 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „KANKINYS“. Rež. O. Koršunovas

30 d. 19 val. – PREMJERA! T. Bernhardo „TEATRALAS“. Rež. J. Tertelis (Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektaklis)

Studija

27 d. 16 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

28–30 d. 19 val. – „FERDINANDAS BRUNAS“. Rež. O. Simonova (Ukraina). Vaidina C. Paliulis (Lietuva, Prancūzija), Th. Gondard’as (Prancūzija), muzikantė D. Račienė, scenografė S. Finkelšteinaitė (Prancūziškojo teatro trupė „Komsa“)

Valstybinis jaunimo teatras

22 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

24 d. 15 val. „Menų spaustuvėje“ – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. R. Matačius

26 d. 18 val. Mažojoje salėje – „APSĖDIMAS“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Broliai Karamazovai“). Rež. P. Makauskas

28, 29 d. 18 val. Studijoje – R. Stankevičiaus „VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDYMAI“. Rež. A. Bialobžeskis

30 d. 12 val. Mažojoje salėje – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. A. Vidžiūnas

Vilniaus mažasis teatras

22 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

23 d. 18 val. Kauno Gorstučio kultūros rūmuose – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

23 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

24 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

26 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

28 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. R. Tuminas

29 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

30 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

31 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

Oskaro Koršunovo teatras

23 d. 19 val. Utenoje, Taurapilyje, OKT studijoje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIS“. Rež. O. Koršunovas. Vaidina E. Pakalka

24, 25 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

26 d. 19 val. OKT studijoje – M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. Rež. A. Leonova

28 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS TRANCE“. Rež. K. Gudmonaitė

29, 30 d. 19 val. OKT studijoje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIS“. Rež. O. Koršunovas. Vaidina E. Pakalka

31, IV. 1 d. 19 val. – PREMJERA! „KATZELMACHER*IMIGRANTA NON GRATA“ (pagal R.W. Fassbinderio pjesę „Katzelmacher“). Rež. P. Ignatavičius

Rusų dramos teatras

22 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys

27, 28 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“. Rež. R. Atkočiūnas

30 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „KARALIUS LYRAS“ (su lietuviškais subtitrais). Rež. J. Vaitkus

31 d. 15, 17 val. – Premjera! „MUSĖ“ (pagal R. Muchos poeziją). Rež. A.  Sunklodaitė (Erdvė A–Z)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

23 d. 12 val. – „Tiktaktika“ (pagal M. Macoureko pasakas). Rež. ir insc. aut. M. Žukauskas

24 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. A. Mikutis

26 d. 18.30 – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

30 d. 12 val. – „PINOKIS“ (muzikinis spektaklis vaikams pagal C. Collodi pasaką). Rež. Š. Datenis

31 d. 12 val. – „Batuotas katinas“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis

Palėpės salė

22 d. 18.30 val. – PREMJERA! „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

24 d. 16 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

31 d. 16 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

Mažoji salė

23 d. 14 val. – „Silvestras Dūdelė“ (pagal A. Gustaičio pjesę). Rež. ir dail. R. Driežis

24 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

29 d. 18.30 – PREMJERA! A. Jarry „KARALIUS ŪBU“. Rež. ir dail. N. Tranteris

31 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. A. Mikutis

„Menų spaustuvė“

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „GODOS“. Choreogr. A. Ekenes, P. Holden (Norvegija), B. Letukaitė, komp. A. Jasenka (Kauno šokio teatras „Aura“)

23 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PASAKA APIE KARALIUS“. Rež. S. Degutytė (Stalo teatras)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „R.E.M“. Rež. J. Tertelis (Klaipėdos jaunimo teatras)

26 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MAŽI STEBUKLAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

28 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

29 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

29 d. 19 val. Juodojoje salėje – A. Škėmos „PABUDIMAS“. Rež. A. Areima (J. Miltinio dramos teatras)

30 d. 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

30 d. 14, 15, 17, 18 val. Kišeninėje salėje – „DEBESŲ ŽAIDYNĖS“. Choreogr. ir rež. L. Geraščenko (šokio teatras „Judesio erdvė“)   

31 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

22 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

22 d. 19 val. Didžiojoje scenoje – L. Adomaičio „VOICEKAS“ (pagal G. Büchnerį). Rež. A. Obcarskas (Nacionalinis dramos teatras)

23 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

24 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

24 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

26 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič „SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas

28, 29, 31 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! Ch. Hamptono „PAVOJINGI RYŠIAI“. Rež. A. Jankevičius          

30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

31 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

Kauno kamerinis teatras

23 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. Rež. A. Jankevičius

24 d. 11 val. – „ŠVIESIUKAI“ („Dansema“)

28 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

29 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. A. Lebeliūnas

30 d. 11, 13, 15.30, 31 d. 13, 15.30 – „ATVIRA ODA“. Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)

30 d. 18 val. – „4 MORTOS“. Rež. D. Rabašauskas

31 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

31 d. 18.30 – J. Kelero „58 SAPNAI“. Rež. R. Bartulis

Kauno lėlių teatras

23 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO MŪŠYJE“ (pagal L. Jakimavičiaus pasaką). Aut. ir rež. A. Sunklodaitė

24 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir rež. M. Jaremčiukas (Ukraina)

30 d. 12 val. – A. Žiurausko ir S. Bocullo „MOLINIS SAPNAS“. Rež. A. Žiurauskas

31 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

22, 24 d. 14 val. – spektaklis-ekskursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“

23 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. P. Gaidys

24 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. Rež. J. Vaitkus

30 d. 18.30, 31 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Grajausko „KAS PRIEŠ MUS“. Rež. J. Vaitkus

Klaipėdos muzikinis teatras

22 d. 19 val. Žvejų rūmuose – „BONI IR KLAIDAS“. Dir. V. Konstantinovas

24 d. 13, 26 d. 11 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „ŽVAIGŽDŽIŲ OPERA“ (libreto aut. D. Čepauskaitė). Dir. E. Miknius

27 d. 19 val. – „Altorių šešėly“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną). Choreogr. A. Liškauskas

30 d. 12 val. Žvejų rūmuose – „Verpalų pasakOS“. Muzikos vad. D. Pavilionis

30 d. 18.30 Žvejų rūmuose – miniatiūrų vakaras „Laukimai“. Choreogr. ir rež. A. Krasauskaitė

31 d. 12 val. Kaune,  „Girstučio“ kultūros ir sporto centre, – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

23 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. A. Giniotis

30 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

31 d. 18 val. – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. Rež. J. Žibūda

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

22 d. 18 val. – PREMJERA! I. Bručkutės „HOTEL UNIVERSALIS“. Rež. A. Gornatkevičius. Vaidina A. Danusas, S. Duoplys, K. Kasperavičius, A. Kėleris, L. Kondrotaitė, J. Nemanytė, E. Pavilionis, J. Skukauskaitė

23 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. A. Kėleris

25 d. 18, 20 val. Vilniuje, MO muziejuje, – M. Vildžiaus „SAPIENS“. Rež. A. Leonova