7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Kovo 15–24

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

15, 16 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. M. Pitrėnas

17 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. A. Šulčys

18, 25 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms!“ Griežia LNOBT orkestro muzikantai: V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė (smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rutkauskas (violončelė). Koncerto vedėjas T. Dapšauskas, scenogr. G. Jonaitytė

21, 23 d. 18.30 – V. Bellini „KAPULEČIAI IR MONTEKIAI“. Dir. S. Quatrini (Italija)

22 d. 18.30 – P. Čaikovskio „GULBIŲ EŽERAS“. Dir. R. Šervenikas

24 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. J.M. Jauniškis

Nacionalinis dramos teatras

15 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, 17 d. 18 val. Šiaulių dramos teatre K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

Mažoji salė

15, 21 d. 19 val. 16 d. 16 val. – PREMJERA! I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas, dail. V. Idzelytė, muziką kūrė ir parinko A. Kučinskas. Vaidina E. Jaras, P. Budrys, A. Čepaitė, S. Balandis, S. Trepulis, T. Vaškevičiūtė, J. Kalvaitytė, V. Grabštaitė, D. Storyk, J. Budraitis

17 d. 12, 14 val. – C. Brandau „TRIJULIS AUKŠTYN KOJOM“. Rež. G. Kriaučionytė

22 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. V. Rumšas

23 d. 12, 14 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. P. Tamolė

24 d. 16 val. – A. Jevsejevo, E. Vitkutės „NEŽINOMA ŽEMĖ. ŠALČIA“. Rež. J. Tertelis

Valstybinis jaunimo teatras

15 d. 18 val. Mažojoje salėje – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. A. Juška

16 d. 18 val. „Menų spaustuvėje“– J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

17 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

20 d. 13 val. Teatro fojė – A. Pukelytės edukacinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“

21 d. 18 val. Keistuolių teatre – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. Rež. A. Latėnas

22 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

24 d. 15 val. „Menų spaustuvėje“ – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. R. Matačius

Vilniaus mažasis teatras

15 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

16 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. G. Balpeisova

17 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

17 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

19 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė

20 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso, R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“. Rež. P. Galambosas (Vengrija)

21 d. 18.30 – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas

22 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

23 d. 18 val. Kauno Gorstučio kultūros rūmuose – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

23 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

24 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

Oskaro Koršunovo teatras

15, 21 d. 19 val. – PREMJERA! L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. O. Koršunovas

18, 19 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

23 d. 19 val. Utenoje, Taurapilyje, OKT studijoje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIS“. Rež. O. Koršunovas. Vaidina E. Pakalka

24, 25 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

15 d. 18.30 – PREMJERA! „IDIOTAS“ (pagal F. Dostojevskio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). Rež. A. Jankevičius

16 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pagal V. Sorokino romaną). Rež. A. Jankevičius

17 d. 12, 15 val. – A. Puškino „PASAKA APIE CARĄ SALTANĄ“. Rež. P. Vasiljevas

20 d. 18.30 – A. Strindbergo „KREDITORIAI“. Rež. D. Meškauskas (Erdvė A–Z)

22 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. S. Račkys

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

16 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. A. Mikutis

17 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. A. Mikutis

23 d. 12 val. – „Tiktaktika“ (pagal M. Macoureko pasakas). Rež. ir insc. aut. M. Žukauskas

24 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. A. Mikutis

Palėpės salė

21, 22 d. 18.30 val. – PREMJERA! „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

24 d. 16 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

Mažoji salė

16 d. 14 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. Rež. Š. Datenis

17 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

23 d. 14 val. – „Silvestras Dūdelė“ (pagal A. Gustaičio pjesę). Rež. ir dail. R. Driežis

24 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus

15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

16 d. 11, 15 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

16 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ (pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų spaustuvę“)

16, 17 d. 14, 16, 18 val. bute Justiniškėse – „VIENO BUTO ISTORIJA“. Idėjos aut. D. Zavedskaitė, rež. M. Klimaitė

17 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

17 d. 13, 16 val. Kišeninėje salėje – „TIKROS PASAKOS“. Rež. Ž. Mičiulytė

20 d. 19 val. Juodojoje salėje – „CONTEMPORARY?“ (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė‘13“)

21 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

22 d. 19 val. Juodojoje salėje – „GODOS“. Choreogr. A. Ekenes, P. Holden (Norvegija), B. Letukaitė, komp. A. Jasenka (Kauno šokio teatras „Aura“)

23 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PASAKA APIE KARALIUS“. Rež. S. Degutytė („Stalo teatras“)

23 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „R.E.M“. Rež. J. Tertelis (Klaipėdos jaunimo teatras)

„Meno fortas“

Bernardinų g. 8

16 d. 19 val. – „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. aut. ir rež. B. Mar (Solo teatras)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

Tarptautinis interaktyvus teatro festivalis „Nerk į teatrą 2019“

15 d. 10.30 Tavernos salėje – Teatro dirbtuvės „Protagonistas“. Su psichodramos specialiste G. Kazakevičiene

15 d. 11, 13, 15.30 Ilgojoje salėje – Pasimatuok režisieriaus profesiją. Su režisieriumi P. Makausku

15 d. 11, 12.30 – Pasimatuok šviesų dailininko profesiją. Su šviesų dailininku V. Šerstabojevu

15 d. 13, 15 val. Dekoracijų gamybos ceche – Pasimatuok scenografo profesiją. Su scenografe M. Vosyliūtė

15 d. 13, 15 val. Rūtos salėje – „ROMEO IR DŽULJETA“. Rež. L. Åkerlund („Kompani13“, Norvegija)

15 d.14.30 Mažojoje salėje – Psichodrama – sielos veidrodis. Su psichodramos specialiste D. Rudokaite

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Just. Marcinkevičiaus, N. Darnstädto „MINDAUGAS“. Rež. N. Darnstädtas (Vokietija)

15 d. 19 val. Ilgojoje salėje, Tavernos salėje – Naktinės dirbtuvės „Menas nemiega“. Su I. Andriuškevičiumi, K. Bielskyte, V. Švarplyte

16 d. 10, 11, 12 val. Rūtos salėje – 7 intelektų lavinimo programa

16 d. 13, 14, 15 val. Rūtos salėje – Pojūčių užsiėmimas

16 d. 10.30, 12 val. Mažojoje scenoje – „PLŪDURIUOKI“. Rež. S. Thorsen  („Kompani13“, (Norvegija)

16 d. 11, 13 val. Tavernos salėje – dirbtuvės šeimai „Vaizduotė ir fantazija“. Su aktore K. Savickyte

16 d. 11, 13 val. Dekoracijų gamybos ceche – Scenografijos dirbtuvės šeimai. Su scenografe M. Vosyliūtė

16 d. 15, 17 val. – „SKRAJOJANČIOS PLUNKSNELĖS“. Rež. Ch. McCormick, T. Grétarsdóttir („Fidgetfeet“, Airija)

16 d. 17.30, 18, 18.30 – 2500 žingsnių po teatro erdves

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „A-HOLE FUCKIN LOSER“. Rež. A.S. Brown (Izraelis)

19, 20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis, scenogr. ir kost. dail. K. Daujotaitė (Kauno valstybinis muzikinis teatras)

19 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. T. Erbrėderis

20, 22 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

Nacionalinio dramos teatro spektakliai

21 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar

22 d. 19 val. – L. Adomaičio „VOICEKAS“ (pagal G. Büchnerį). Rež. A. Obcarskas

23 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

24 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

24 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

Kauno kamerinis teatras

15 d. 19 val. – „FERDINANDAS BRUNAS“. Rež. O. Simonova (Prancūziškojo teatro trupė „Komsa“, Ukraina)

16 d. 18 val. – „REIKALAI“. Rež. P. Markevičius (Meno ir mokslo laboratorija)

17 d. 11 val. – edukacinis-kūrybinis užsiėmimas šeimai „Pagauk laimės paukštę“ („Elementoriaus bites“)

17 d. 12, 14 val. – „BALTAS NIEKAS, ARBA DRAUGYSTĖ TYLIAI“. Rež. R. Dominaitytė (Knygos teatras)

21 d. 18 val. Kėdainių kultūros centre – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

23 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. Rež. A. Jankevičius

24 d. 11 val. – „ŠVIESIUKAI“ („Dansema“)

Kauno lėlių teatras

16 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. A. Lebeliūnas

17 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. A. Stankevičius

23 d. 12 val. – „ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO MŪŠYJE“ (pagal L. Jakimavičiaus pasaką). Aut. ir rež. A. Sunklodaitė

24 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir rež. M. Jaremčiukas (Ukraina)

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

15 d. 18.30, 17 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

17 d. 12 val Didžiojoje salėje – „PŪKUOTUKO PASAULIS“. Kūrybinė grupė P. Tamolė, L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, T. Smulkis. Pasakotojo balsas V. Paukštė

22, 24 d. 14 val. – spektaklis-ekskursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“

23 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. P. Gaidys

24 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. Rež. J. Vaitkus

Klaipėdos muzikinis teatras

16 d. 12, 14 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. A. Krasauskaitė

16 d. 18.30 Žvejų rūmuose – Romansų vakaras

17 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „Makaronų opera“. Dir. D. Zlotnikas

20 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Choreogr. ir libreto aut. L. Massine, muzikos vad. ir dir. M. Staškus

21 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro koncertas kūdikiams „Mažylis Mocartas“

22 d. 19 val. Žvejų rūmuose – „BONI IR KLAIDAS“. Dir. V. Konstantinovas

24 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „ŽVAIGŽDŽIŲ OPERA“ (libreto aut. D. Čepauskaitė).

Dir. E. Miknius

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

16 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „SKULPTŪRA“. Rež. P. Ignatavičius

17 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Inscenizacijos aut. ir rež. I. Norkutė

19 d. 18 val. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. A. Lebeliūnas

23 d. 18 val. – PREMJERA! N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. – A. Giniotis

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

15–17 d. 18 val. – PREMJERA! F. Durrenmatto „FIZIKAI“. Rež. ir scenogr. A. Areima.  Vaidina G. Arlauskas, A. Kėleris, L. Kondrotaitė, K. Legenis, L. Mališauskaitė, L. Martinonytė, E. Pavilionis, J. Skukauskaitė, V. Šiaučiūnaitė, P. Šimonis, J. Tamošiūnas, R. Teresas

17 d. 15 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ (pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonienės knygą „Sibiras vaiko akimis“). Rež. E. Matulaitė

22 d. 18 val. – PREMJERA! I. Bručkutės „HOTEL UNIVERSALIS“. Rež. A. Gornatkevičius. Vaidina A. Danusas, S. Duoplys, K. Kasperavičius, A. Kėleris, L. Kondrotaitė, J. Nemanytė, E. Pavilionis, J. Skukauskaitė

23 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. A. Kėleris