7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Kovo 8–17

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

8, 9 d. 18.30 – PREMJERA! „TURANDOT“. Rež., scenogr. ir šviesų dail. R. Wilsonas, muzikos vad. ir dir. M. Pitrėnas, dir. M. Staškus, režisūros bendraaut. N. Panzer, scenogr. Bendraaut. S. Engeln, šviesų dizaino bendraaut. J. Torres, kost. dail. J. Reynaud, grimo dail. M. Halligan, dramaturgas J.E.Macián, choro meno vad. Č. Radžiūnas

10 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠT

14 d. 18.30 – R. Wagnerio „SKRAJOJANTIS OLANDAS“. Dir. R. Šervenikas

15, 16 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. M. Pitrėnas

17 d. 12 val. – J. Tamulionio „BRUKNELĖ“. Dir. A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

7, 8 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. O. Koršunovas

15 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, 17 d. 18 val. Šiaulių dramos teatre K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

Mažoji salė

14, 15 d. 19 val. 16 d. 16 val. – PREMJERA! I. Bergmano „SCENOS IŠ VEDYBINIO GYVENIMO“. Insc. aut. ir rež. V. Rumšas, dail. V. Idzelytė, muziką kūrė ir parinko A. Kučinskas. Vaidina E. Jaras, P. Budrys, A. Čepaitė, S. Balandis, S. Trepulis, T. Vaškevičiūtė, J. Kalvaitytė, V. Grabštaitė, D. Storyk, J. Budraitis

17 d. 12, 14 val. – C. Brandau „TRIJULIS AUKŠTYN KOJOM“. Rež. G. Kriaučionytė

Studija

10 d. 16 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras

8, 9 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! „FIKCIJOS“ (J.L. Borges apsakymų motyvais). Rež. A. Juška. Vaidina A. Bialobžeskis, A. Kazanavičius, A. Sakalauskas, M. Ivanauskas

10 d. 12, 13.30, 15 val. teatro fojė – „KALTŪNAS“. Rež. S. Norkutė

13 d. 18 val. teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. K. Smedsas (Suomija)

14 d. 18 val. Mažojoje salėje – M. Anderssono „BĖGIKAS“. Rež. O. Lapina

15 d. 18 val. Mažojoje salėje – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. A. Juška

16 d. 18 val. „Menų spaustuvėje“– J. Logano „RAUDONA“. Rež. V. Masalskis

17 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

Vilniaus mažasis teatras

8 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

9 d. 12 val. – „BRANGUSIS ATRAKCIONŲ PARKO DĖDE!“. Rež. O. Lapina

9 d. 18 val. Utenos kultūros centre – „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. G. Balpeisova

10 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

12 d. 18, 20.30 – „IMPROVIZACIJOS KOVOS“ (teatras „Kitas kampas“)

13 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. R. Tuminas

14 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal S. Zweigo noveles). Kūrėjos V. Bičkutė, V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis teatras. Mažoji forma“)

15 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

16 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. G. Balpeisova

17 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

17 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

Oskaro Koršunovo teatras

8 d. 19 val. OKT studijoje – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACH“. Rež. L. Židonytė

9 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y: ALISA“. Rež. A. Leonova

14 d. 19 val. OKT studijoje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“. Rež. O. Koršunovas

15, 21 d. 19 val. – PREMJERA! L.S. Černiauskaitės „LIUČĖ ČIUOŽIA“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

12 d. 18.30 – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ (F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. aut. ir rež. B. Mar (Erdvė A–Z)

13, 14 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. O. Koršunovas

15 d. 18.30 – PREMJERA! „IDIOTAS“ (pagal F. Dostojevskio romanus „Idiotas“ ir „Demonai“). Rež. A. Jankevičius

16 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pagal V. Sorokino romaną). Rež. A. Jankevičius

17 d. 12, 15 val. – A. Puškino „PASAKA APIE CARĄ SALTANĄ“. Rež. P. Vasiljevas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

8 d. 18.30 – PREMJERA! „DAKTARAS GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

9 d. 12 val. – „Daktaras Dolitlis“ (pagal H. Loftingą). Rež. R. Driežis

10 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. A. Mikutis

12 d. 18.30 – PREMJERA! „DAKTARAS GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

14 d. 18.30 – „Smėlio žmogus“ (pagal E.T.A. Hoffmaną). Scen. aut., rež., lėlių dail. G. Radvilavičiūtė

16 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. A. Mikutis

17 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. A. Mikutis

Palėpės salė

10 d. 16 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

Mažoji salė

9 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. R. Driežis

10 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

16 d. 14 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. Rež. Š. Datenis

17 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

„Menų spaustuvė“

8, 9 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „SU(si)TIKIMAS“. Idėja, režisūra L. Liepaitė, choreogr. A. Gudaitė, L. Žakevičius (šokio teatras „Low air“)

8 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

9 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

9 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „KAIP ŽVEJYS Į DANGŲ ĖJO“ (pasaka iš J. Basanavičiaus tautosakos bibliotekos). Scenogr. S. Degutytė, muzikuoja G. Žilys (Stalo teatras)

12 d. 18.30 Juodojoje salėje – „CV, ARBA KAS AŠ ESU“. Rež. J. Tertelis (teatras „Atviras ratas“)

14, 15 d. 19 val. Juodojoje salėje – spektaklis-koncertas „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. ir pjesės aut. – A. Špilevojus

15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

16 d. 11, 15 val. Kišeninėje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

16 d. 14 val. – „ŠILTNAMIS ATSIVERIA“ (pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų spaustuvę“)

16, 17 d. 14, 16, 18 val. bute Justiniškėse – „VIENO BUTO ISTORIJA“. Idėjos aut. D. Zavedskaitė, rež. M. Klimaitė

17 d. 11 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“. Choreogr. B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

17 d. 13, 16 val. Kišeninėje salėje – „TIKROS PASAKOS“. Rež. Ž. Mičiulytė

„Meno fortas“

Bernardinų g. 8

16 d. 19 val. – „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. aut. ir rež. B. Mar (Solo teatras)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

8 d. 18 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

9, 10 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „KAUNAS WI-FI“. Rež. – A.S. Brown (Izraelis)

10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. V. Martinaitis

12 d. 14 val., 13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. J. Jurašas

Tarptautinis interaktyvus teatro festivalis „Nerk į teatrą 2019“

12 d. 19 val., 13 d. 14 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „KAUNAS WI-FI“. Rež. A.S. Brown (Izraelis)

13 d. 10.30 – Aktoriaus diena teatre. Su aktore U. Žirgule

13 d. 11.30 – Aktoriaus diena teatre. Su aktoriumi A. Sužiedėliu

13 d. 12.30 – Teatro paslaptys ir užkulisiai. Su teatro vadovu E. Stanciku

13 d. 13.30 – Teatro erdvės ir istorija senjorams. Su vyr. administratoriumi R. Štaru

14 d. 10, 11, 12 val. – Modernaus šokio dirbtuvės. Su šokėja E. Senkuviene

14 d. 10, 12 val. Rūtos salėje – „APLINK PASAULĮ 2“. Rež. A. Sunklodaitė  („Labai teatras“)

14 d.13, 14.30 Didžiosios scenos fojė – Teatriniai žaidimai. Su aktoriumi G. Bejeriu

14 d. 14, 15.30 – Grimo dirbtuvės. Su teatro grimuotojomis

14 d. 17 val. Mažojoje scenoje – Pasakų kūrimo dirbtuvės. Su aktore K. Savickyte

15 d. 10.30 Tavernos salėje – Teatro dirbtuvės „Protagonistas“. Su psichodramos specialiste G. Kazakevičiene

15 d. 11, 13, 15.30 Ilgojoje salėje – Pasimatuok režisieriaus profesiją. Su režisieriumi P. Makausku

15 d. 11, 12.30 – Pasimatuok šviesų dailininko profesiją. Su šviesų dailininku V. Šerstabojevu

15 d. 13, 15 val. Dekoracijų gamybos ceche – Pasimatuok scenografo profesiją. Su scenografe M. Vosyliūtė

15 d. 13, 15 val. Rūtos salėje – „ROMEO IR DŽULJETA“. Rež. L. Åkerlund („Kompani13“, Norvegija)

15 d.14.30 Mažojoje salėje – Psichodrama – sielos veidrodis. Su psichodramos specialiste D. Rudokaite

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Just. Marcinkevičiaus, N. Darnstädto „MINDAUGAS“. Rež. N. Darnstädtas (Vokietija)

15 d. 19 val. Ilgojoje salėje, Tavernos salėje – Naktinės dirbtuvės „Menas nemiega“. Su I. Andriuškevičiumi, K. Bielskyte, V. Švarplyte

16 d. 10, 11, 12 val. Rūtos salėje – 7 intelektų lavinimo programa

16 d. 13, 14, 15 val. Rūtos salėje – Pojūčių užsiėmimas

16 d. 10.30, 12 val. Mažojoje scenoje – „PLŪDURIUOKI“. Rež. S. Thorsen  („Kompani13“, (Norvegija)

16 d. 11, 13 val. Tavernos salėje – dirbtuvės šeimai „Vaizduotė ir fantazija“. Su aktore K. Savickyte

16 d. 11, 13 val. Dekoracijų gamybos ceche – Scenografijos dirbtuvės šeimai. Su scenografe M. Vosyliūtė

16 d. 15, 17 val. – „SKRAJOJANČIOS PLUNKSNELĖS“. Rež. Ch. McCormick, T. Grétarsdóttir („Fidgetfeet“, Airija)

16 d. 17.30, 18, 18.30 – 2500 žingsnių po teatro erdves

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „A-HOLE FUCKIN LOSER“. Rež. A.S. Brown (Izraelis)

Kauno valstybinis muzikinis teatras

9, 10 d. 18 val. – PREMJERA! I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis, scenogr. ir kost. dail. K. Daujotaitė

12 d. 18 val. – Kauno choreografijos mokyklos mokinių koncertas

Kauno kamerinis teatras

8 d. 19 val. – PREMJERA! A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

9 d. 11.30, 14 val. – „ATVIRA ODA“. Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)

9 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. R. Abukevičius

10 d. 14 val. – „ALKSNIŠKĖS“. Rež. G. Padegimas

12 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. G. Varnas

13 d. 19 val. – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

15 d. 19 val. – „FERDINANDAS BRUNAS“. Rež. O. Simonova (Prancūziškojo teatro trupė „Komsa“, Ukraina)

16 d. 18 val. – „REIKALAI“. Rež. P. Markevičius (Meno ir mokslo laboratorija)

17 d. 11 val. – edukacinis-kūrybinis užsiėmimas šeimai „Pagauk laimės paukštę“ („Elementoriaus bites“)

17 d. 12, 14 val. – „BALTAS NIEKAS, ARBA DRAUGYSTĖ TYLIAI“. Rež. R. Dominaitytė („Knygos teatras“)

Kauno lėlių teatras

9 d. 12 val. – „ELNIUKO IŠPAŽINTIS“ (pagal V. Pšavelos kūrinį). Aut. ir rež. N. Sabašvili (Sakartvelas)

10 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. A. Stankevičius

16 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. A. Lebeliūnas

17 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. A. Stankevičius

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

8 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

8 d. 18.30 Kamerinėje salėje – poezijos ir muzikos vakaras „Jausmų džiazas“ su E. Jackaite ir V. Labučiu

9 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius

13 d. 18 val. Mažojoje salėje – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas (Kauno kamerinis teatras)

15 d. 18.30, 17 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. P. Gaidys

17 d. 12 val Didžiojoje salėje – „PŪKUOTUKO PASAULIS“. Kūrybinė grupė P. Tamolė, L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, T. Smulkis. Pasakotojo balsas V. Paukštė

Klaipėdos muzikinis teatras

13 d. 19 val. Žvejų rūmuose – J. Steino, J. Bocko, Sh. Harnicko „SMUIKININKAS ANT STOGO“. Dir. S. Domarkas

16 d. 12, 14 val. Žvejų rūmuose – K. Lučinsko „TIKROJI DINOZAURŲ ISTORIJA“. Choreogr. – A. Krasauskaitė

16 d. 18.30 Žvejų rūmuose – Romansų vakaras

17 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „Makaronų opera“. Dir. D. Zlotnikas

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

8 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

9 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-Vaižgantą). Rež. J. Vaitkus

10 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

16 d. 18 val. – M. von Mayenburgo „SKULPTŪRA“. Rež. P. Ignatavičius

17 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Inscenizacijos aut. ir rež. I. Norkutė

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

8 d. 18 val. – PREMJERA! M. Vildžiaus „SAPIENS“. Rež. A. Leonova, scenogr. I. Komissarova, videopr. V. Narbutas, komp. A. Šiurys. Vaidina A. Šuminskaitė, Š. Zenkevičius

9 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

15–17 d. 18 val. – PREMJERA! F. Durrenmatto „FIZIKAI“. Rež. ir scenogr. A. Areima.  Vaidina G. Arlauskas, A. Kėleris, L. Kondrotaitė, K. Legenis, L. Mališauskaitė, L. Martinonytė, E. Pavilionis, J. Skukauskaitė, V. Šiaučiūnaitė, P. Šimonis, J. Tamošiūnas, R. Teresas

17 d. 15 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ (pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonienės knygą „Sibiras vaiko akimis“). Rež. E. Matulaitė