7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Filmai

Vasario 8–14

 

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

8–13 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 11.30, 16.10     , 19, 21.40

Kaip aš tapau vietiniu (Rusija) – 13.10, 16.20, 18.10    , 21.20

8–13 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 11, 13.30, 16 val. (lietuvių k.); 9, 10 d. – 11.30 (originalo k.)

Lego filmas 2 (3D, JAV) – 14.10

8, 12 d. – Šaltas kraujas (D. Britanija, Norvegija, JAV, Kanada) – 13.40, 18.20, 21.40; 9–11, 13 d. – 18.20, 21.40

Stenas ir Olis. Juoko broliai (D. Britanija, Kanada, JAV) – 13.45, 19.10

Valdžia (JAV) – 11, 18.30

15–17 d. – Alita: kovos angelas (Kanada, Argentina, JAV) – 11.10, 16, 21.20

15–17 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada, Argentina, JAV) – 13.50, 19.10

10 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2 (Prancūzija) – 13.45

8–13 d. – Žalioji knyga (JAV) – 11.05, 16.30, 18.40, 20.30

Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 11.20, 15.30, 19.20, 21.50

8, 11–13 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 14, 15.55; 9, 10 d. – 11.20, 14, 15.55

8–13 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 16.30, 21 val.

9–13 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja (Rusija) – 13.35 (lietuvių k.); 8, 11–13 d. – 13.50; 9, 10 d. – 11.10, 13.50 (originalo k.)

8–13 d. – Laisvo elgesio močiutė 2: pagyvenę keršytojai (Rusija) – 14.20, 19.30

Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 11.40, 16.40

T-34 (Rusija) – 21.20

Apgaulinga ramybė (JAV) – 21.30

8, 10, 12 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 18 val.; 9, 11, 13 d. – 15.40

9, 11 d. – Marija, Škotijos karaliene (D. Britanija) – 20.40; 10, 12 d. – 15.40

8, 10, 12 d. – Stiklas (JAV) – 20.40; 9, 11, 13 d. – 13.40

Forum Cinemas Akropolis

8–13 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 11, 16.35, 19 val.

Lego filmas 2 (JAV) – 10.30, 13, 15.30, 16.25

Lego filmas 2 (3D, JAV) – 11.30, 14 val.

8 d. – Kaip aš tapau vietiniu (Rusija) – 14.15, 18.10, 20.40, 23 val.; 9 d. – 14.40, 18.10, 20.40, 23 val.; 10–13 d. – 14.40, 18.10, 20.40

8, 9 d. – Valdžia (JAV) – 10.40, 20.50, 23.30; 10–13 d. – 10.40, 20.50

8–13 d. – Stenas ir Olis. Juoko broliai (D. Britanija, Kanada, JAV) – 13.35, 19.05

8, 9 d. – Šaltas kraujas (D. Britanija, Norvegija, JAV, Kanada) – 18.20, 21.40, 23.30; 10–13 d. – 18.20, 21.40

15–17 d. – Alita: kovos angelas (Kanada, Argentina, JAV) – 13.40, 18.20

15–17 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada, Argentina, JAV) – 11, 15.30, 21.50

10 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2 (Prancūzija) – 10.50

8, 9 d. – Laisvo elgesio močiutė 2: pagyvenę keršytojai (Rusija) – 11.10, 17, 21.45, 23.50; 10–13 d. – 11.10, 17, 21.45

8, 9 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 13.10, 16, 19.15, 23.35; 10–13 d. – 13.10, 16, 19.15       

9–13 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja (Rusija) – 12.15 (lietuvių k.); 9, 10 d. – 10.20, 14.20; 11–13 d. – 14.20 (originalo k.)

8 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 10.10, 12.10; 9–10 d. – 10.10, 12.25

8–13 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 15.50, 21.10

Žalioji knyga (JAV) – 15.40, 21 val.

8, 9 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 13.30, 18.30, 23.45; 10–13 d. – 13.30, 18.30   

8, 9, 12, 3 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.50, 13.20; 10 d. – 13.20; 11 d. – 10.50

8, 9 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 21.20, 23.55; 10–13 d. – 21.20

8–13 d. – Stiklas (JAV) – 21.30

8–10, 12, 13 d. – Akvamenas (Australija, JAV) – 16.10

8–13 d. – T-34 (Rusija) – 18.40

8, 10, 12 d. – Marija, Škotijos karalienė (D. Britanija) – 18.50

9, 11, 13 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 18.50

Skalvija

8 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f., Ispanija) – 16.40; 12 d. – 17 val.; 13 d. – 19 val.

8 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 18.30 (seanse dalyvaus režisierius); 9 d. – 19 val.; 11 d. – 17.30; 12 d. – 18.50; 13 d. – 17 val.

8 d. – Įkyrioji malonė (Italija) – 21 val.; 10 d. – 16 val.; 12 d. – 21 val.

9 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 21 val.; 13 d. – 20.50

10 d. – Valdžia (JAV) – 21.10

Lietuvių kino seansai

10 d. – Išeiti iš namų (dok. f., rež. M. Satkauskaitė) – 14.30; 14 d. – 16 val.

9 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 14 val. (seanse dalyvaus režisierius)

15 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta (dok. f., rež. A. Matelis) – 17 val.

11 d. – Seansai senjorams. Marija, Škotijos karalienė (D. Britanija) – 15 val.

11 d. – vakaras „Visata(i) su Jonu“: Meanwhile a Butterfly Flies (rež. J. Ziz), Happy New Year Jonas (rež. E. Varkalis), Aš radau..., arba palakiojimai (rež. A. Maceina). Gros J. Haffneris (saksofonas), D. Naujokaitis (perkusija, būgnai), E. Varkalis (saksofonas, fleitos), M.G. Pelegrimaitė (fleita), G. Preisaitė (pianinas). Šoks D. Kolomyckis. J. Meko poeziją skaitys R. Šileika – 19.45

10 d. – Kino klasikos vakarai. Dangaus prieglobstis (D. Britanija, Italija) – 18.10

9 d. – Tonis Erdmanas (Vokietija, Austrija) – 16 val.

Ciklas „Karlsono kinas“

9 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 12 val.

10 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 12.30

14 d. – Taip gimė žvaigždė (JAV) – 20 val.

Pasaka

Moterų filmų festivalis „Šeršėliafam“

8 d. – Trys dienos Kibrone (Austrija, Prancūzija, Vokietija) – 18 val.

8 d. – Įkyrioji malonė (Italija) – 20.30; 10 d. – 18.15

9 d. – RBG (JAV) – 16 val.

9 d. – Nes ji moteris (JAV) – 18.15

9 d. – Whitney (JAV, D. Britanija) – 21 val.

9 d. – Saulės dukterys (Prancūzija, Belgija, Gruzija, Šveicarija) – 16.30

9 d. – Fuga (Lenkija, Čekija, Švedija) – 19 val.; 10 d. – 18.30

9 d. – Sėjėjas (Prancūzija, Belgija) – 21.15

10 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f., Ispanija) – 16.15

                       

8 d. – Stenas ir Olis. Juoko broliai (D. Britanija, Kanada, JAV) – 17.15; 9 d. – 14 val.

8 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 19.15, 20.30; 9 d. – 14.15; 10 d. – 15.45, 20.30; 11 d. – 21 val.; 12 d. – 18.45; 13 d. – 18 val.

8 d. – Valdžia (JAV) – 21.30; 11 d. – 21.15; 12 d. – 20 val.

8, 11 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, D. Britanija) – 17 val.; 9 d. – 19.15; 13 d. – 18.15; 14 d. – 18 val.

8 d. – Rošforo panelės (Prancūzija) – 19 val.; 14 d. – 18.15

8 d. – Ekstazė (Prancūzija, Belgija) – 21.45; 9 d. – 21.30; 10 d. – 21.15; 11 d. – 21.30; 12 d. – 21 val.

9 d. – Astridos Lindgren jaunystė (JAV, Prancūzija) – 14.30

9 d. – Per tave visos bėdos (Prancūzija) – 17 val.; 10 d. – 19 val.

10 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 13.30

10 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 14 val.

10 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 20.45

10 d. – Tranzitas (Vokietija, Prancūzija) – 13.45

10 d. – Silvio (Italija) – 16 val.; 13 d. – 20 val.; 14 d. – 20.45

11 d. – Kelionės namo (rež. R. Rakauskaitė) – 17 val.; 12 d. – 17.15

11 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f., Ispanija) – 17.15

11 d. – Įkyrioji malonė (Italija) – 19 val.; 13 d. – 20.30

11 d. – Sėjėjas (Prancūzija, Belgija) – 19 val.; 12 d. – 17 val.; 13 d. – 18.30

12 d. – Fuga (Lenkija) – 21.15; 13 d. – 20.45

12 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) – 19 val.

14 d. – Šerbūro skėčiai (Prancūzija) – 20.30

14 d. – Riba (Švedija, Danija) – 18 val.

14 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 20.15

Mo salė

„Šeršėliafam“

8 d. – Peggy Guggenheim: priklausoma nuo meno (Italija, JAV, D. Britanija) – 18 val.

9 d. – Kelionės namo (rež. R. Rakauskaitė) – 17.30

9 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f., Ispanija) – 19 val.

10 d. – Sėjėjas (Prancūzija) – 16 val.

 

8 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 20.30; 9 d. – 15 val.

10 d. – Stenas ir Olis. Juoko broliai (D. Britanija, Kanada, JAV) – 18 val.

10 d. – Valdžia (JAV) – 20 val.

 

Kaunas

Forum Cinemas

8–13 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 13.30, 17.30, 20 val.

Lego filmas 2 (JAV) – 10.30, 13, 16 val.

Lego filmas 2 (3D, JAV) – 15 val.       

8, 9 d. – Valdžia (JAV) – 13.35, 19.30, 23.10; 10–13 d. – 13.35, 19.30

8–13 d. – Šaltas kraujas (D. Britanija, Norvegija, JAV, Kanada) – 18.20, 22.40

Stenas ir Olis. Juoko broliai (D. Britanija, Kanada, JAV) – 13.50, 20.15

15–17 d. – Alita: kovos angelas (Kanada, Argentina, JAV) – 13.40

15–17 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada, Argentina, JAV) – 11, 15.30, 21.50

15–17 d. – Alita: kovos angelas (ATMOS, Kanada, Argentina, JAV) – 18.20

8 d. – Valdžia (JAV) – 19.30

10 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2 (Prancūzija) – 10.50

8, 9 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 10.10, 13.20, 15.40, 18.10, 20.40, 23.40; 10–13 d. – 10.10, 13.20, 15.40, 18.10, 20.40

8–12 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 10.20, 12.40; 13 d. – 12.40

8, 9 d. – Žalioji knyga (JAV) – 11, 16.05, 21.20, 23.59; 10–13 d. – 11, 16.05, 21.20

8–13 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 10.40, 14.30, 21.15

8–12 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja (Rusija) – 11.10, 12.25; 13 d. – 11.10    

8–13 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 19, 22.30

Stiklas (JAV) – 17.25, 22.20

8, 9, 11, 13 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.50, 15.50; 10 d. – 15.50; 12 d. – 10.50

8–13 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 21 val.

Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 16.25

Marija, Škotijos karaliene (D. Britanija) – 18.30

Romuva

8, 12 d. – Daug vaikų, beždžionė ir pilis (dok. f., Ispanija) – 17.30

8 d. – „Žiemos ekranai“: Atlygis už baimę (Prancūzija) – 20 val.

9 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 18 val.; 13 d. – 17.30

9 d. – Valdžia (JAV) – 20.15; 13 d. – 19.45

10 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 18.30; 12 d. – 19.30

14 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 18 val.

14 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, D. Britanija) – 20.15

„Šeršėliafam“

9 d. – Kelionės namo (dok. f., rež. R. Rakauskaitė) – 14 val.

9 d. – Sėjėjas (Prancūzija, Belgija) – 16 val.

10 d. – Fuga (Lenkija, Čekija, Švedija) – 14 val.

10 d. – Saulės dukros (Prancūzija, Belgija, Gruzija, Šveicarija) – 16 val.

 

Klaipėda

Forum Cinemas

8, 10–13 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 13.20, 17.55, 20.20; 9 d. – 13.20, 14.45, 17.55, 20.20

8–13 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 10.30, 13, 15.40

Lego filmas 2 (3D, JAV) – 14.35

Kaip aš tapau vietiniu (Rusija) – 19.20, 21.40

Šaltas kraujas (D. Britanija, Norvegija, JAV, Kanada) – 18.45

8, 10, 12 d. – Valdžia (JAV) – 21.25

9, 11, 13 d. – Stenas ir Olis. Juoko broliai (D. Britanija, Kanada, JAV) – 21.25

15–17 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada, Argentina, JAV) – 13.40, 18.20

15–17 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada, Argentina, JAV) – 11, 15.30, 21.50

10 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2 (Prancūzija) – 10.50

7, 8 d. – „Žiemos ekranai 2019“

8–13 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 10.40, 15.25, 18.20, 21 val.

Belos kelionė namo (JAV) – 10.10, 12.20, 13.10, 17.05

Laisvo elgesio močiutė 2: pagyvenę keršytojai (Rusija) – 11, 19.40       

9–13 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja (Rusija) – 12.20 (lietuvių k.); 8, 10–13 d. – 10.20, 14.25; 9 10 d. – 10.20 (originalo k.)

8, 10–13 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 13.15; 9 d. – 10.50, 13.15  

8 d. – Marija, Škotijos karaliene (D. Britanija) – 16.30; 9–13 d. – 15.40

9–13 d. – Žalioji knyga (JAV) – 18.30

8–13 d. – Stiklas (JAV) – 21.20

T-34 (Rusija) – 15.45

Apgaulinga ramybė (JAV) – 21.50

10, 12 d. – Akvamenas (Australija, JAV) – 16.30

11, 13 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 16.30   

 

Šiauliai

Forum Cinemas

8–13 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 10.20, 15.40     , 19.25

Lego filmas 2 (JAV) – 10.30, 13, 15.30, 17 val.

Šaltas kraujas (D. Britanija, Norvegija, JAV, Kanada) – 18.10, 21.45

8, 12 d. – Valdžia (JAV) – 20.35; 9 d. – 23.20; 10 d. – 20.35, 23.20

9, 11, 13 d. – Stenas ir Olis. Juoko broliai (D. Britanija, Kanada, JAV) – 20.55

15–17 d. – Alita: kovos angelas (Kanada, Argentina, JAV) – 13.40, 18.20

15–17 d. – Alita: kovos angelas (3D, Kanada, Argentina, JAV) – 11, 15.30, 21.50

10 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2 (Prancūzija) – 13.10

8, 11–13 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 16, 18., 20.45; 9, 10 d. – 16, 18., 20.45, 23.10

8–13 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 10.10, 12.25, 14.40

Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 14.55, 21.10

8, 9, 11–13 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.40, 13.10; 10 d. – 10.40

8–13 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja (Rusija) – 12.45

Žalioji knyga (JAV) – 10.40

Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 13.30

Apgaulinga ramybė (JAV) – 18.30

8, 12 d. – Stiklas (JAV) – 20.55; 9 d. – 23.35; 10 d. – 20.55, 23.35

8, 10, 12 d. – Marija, Škotijos karaliene (D. Britanija) – 17.50

9, 11, 13 d. – Tarp mūsų, mergaičių (rež. K. Gudavičius) – 17.50

9, 11, 13 d. – Žalioji knyga (JAV) – 20.35

 

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

8, 11–13 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 16.40, 19 val.; 9, 10 d. – 10.20, 16.40, 19 val.      

8, 11–13 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 13 val.; 9, 10 d. – 10.30, 13 val.

8–13 d. – Lego filmas 2 (3D, JAV) – 15.40

Šaltas kraujas (D. Britanija, Norvegija, JAV, Kanada) – 21.20

8, 10, 12 d. – Valdžia (JAV) – 17.45

10 d. – Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2 (Prancūzija) – 12.40

8, 9, 11–13 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 12.40, 18.20, 21 val.; 10 d. – 18.20, 21 val.

8, 11–13 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 14.25; 9, 10 d. – 10.10, 14.25

8–13 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja (Rusija) – 12.20

Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 15.10

9, 11, 13 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 17.45

9, 11, 13 d. – Žalioji knyga (JAV) – 20.40

8, 10, 12 d. – Apgaulinga ramybė (JAV) – 20.40

Garsas

Didžioji salė

14 d. – Valentino kino naktis 2019: Tarnaitė (P. Korėja, Japonija); Tobuli melagiai (Italija) – 19 val.

8 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 20.45 val.; 9 d. – 18.40; 10 d. – 15 val.; 12 d. – 17.15; 13 d. – 19.20; 14 d. – 16.50

8 d. – Lego filmas 2 (JAV) – 14.20; 9 d. – 12 val.; 10 d. – 12.15; 11 d. – 15 val.; 13 d. – 15.15

8 d. – Valdžia (JAV) – 16.30; 9 d. – 21 val.; 10 d. – 18 val.; 11 d. – 21.15; 12 d. – 19.20; 14 d. – 14.20

11 d. – Fuga (Lenkija, Čekija, Švedija) – 17.15

11 d. – Sėjėjas (Prancūzija, Belgija) – 19.20

9 d. – Įkyrioji malonė (Italija) –16.30; 13 d. – 17.15

9 d. – Marija, Škotijos karalienė (D. Britanija) – 14.10; 10 d. – 20.30; 12 d. – 14.45; 13 d. – 21.20

12 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 21.40

„Žiemos ekranai“

7 d. – Sezaras ir Rozali (Prancūzija) – 17.30

8 d. – Henri-Georges’o Clouzot „Pragaras“ (dok.f., Prancūzija) – 19 val.

Mažoji salė

11 d. – Purpurinis rūkas (rež. R. Banionis) – 17.30

8 d. – Fuga (Lenkija, Čekija, Švedija) – 21.30; 9 d. – 19.15; 12 d. – 21 val.; 13 d. – 19.10

8 d. – Sėjėjas (Prancūzija, Belgija) – 19. 40; 9 d. – 17.15; 10 d. – 15.40; 12 d. – 17.30; 13 d. – 15.30; 14 d. – 21.30

8 d. – Įkyrioji malonė (Italija) – 17.30; 10 d. – 13.30; 11 d. – 19.40; 14 d. – 17.15

9 d. – Išeiti iš namų (dok. f., rež. M. Satkauskaitė) – 15.45; 10 d. – 17.40; 12 d. – 19.30; 14 d. – 15.45

9, 10 d. – Trys didvyriai ir sosto paveldėtoja (Rusija) – 11.45; 12, 14 d. – 14 val.

8 d. – Dogman (Italija, Prancūzija) – 15.30; 10 d. – 19.10; 11 d. – 21.40; 13 d. – 21.10

9 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 13.40; 11 d. – 15.15; 14 d. – 19.20

9 d. – Kaltė (Danija) – 21.30; 10 d. – 21.15; 12 d. – 15.45; 13 d. – 17.30