7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Vasario 8–17

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

8, 9 d. 18.30 – A. Adamo „KORSARAS“. Choreogr. M. Legris (Prancūzija), muzikos vad. ir dir. V. Ovsianikovas (Rusija). Dir. R. Šervenikas

10 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

13, 14 d. 18.30 – M. Urbaičio „PROCESAS“. Choreogr. M. Rimeikis, muzikos vad. ir dir. M. Barkauskas, dir. R. Šumila

15 d. 18.30 – G. Sodeikos „POST FUTURUM“. Muzikos vad. ir dir. R. Šervenikas, Dir. J. Geniušas

17 d. 18.30 – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

8 d. 17.30 Biržų kultūros centre – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. O. Koršunovas

13 d. 13 val. Radviliškio kultūros centre, 14 d. 18 val. Pasvalio kultūros centre – K. Binkio „ATŽALYNAS“. Rež. J. Vaitkus

Mažoji salė

8, 9 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. V. Rumšas

10 d. 12, 14 val. – C. Brandau „TRIJULIS AUKŠTYN KOJOM“. Rež. G. Kriaučionytė

12 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar

13 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. Rež. S. Turunen

Šiaulių dramos teatro spektakliai

14 d. 19 val. – „THE PERFECT MATCH, arba SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“ (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

15 d. 19 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

17 d. 17 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. Y. Ross

Valstybinis jaunimo teatras

8 d. 18 val. teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. K. Smedsas (Suomija)

15, 17 d. 18 val. „Menų spaustuvės“ Juodojoje salėje – PREMJERA! Ö. von Horvátho „VIENOS MIŠKO PASAKOS“. Rež. Y. Ross, sceninės adaptacijos aut. M. Nastaravičius ir Y. Ross, komp. G. Sodeika, videomeninink. A. Gradauskas. Vaidina M. Dirginčius, S. Ivanovas, I. Jankaitis, A. Kazanavičius, J. Matekonytė, D. Morozovaitė, V. Petkevičius, A. Pukelytė, S. Storpirštis, D. Šilkaitytė, P. Taujanskaitė

Vilniaus mažasis teatras

8 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

9 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. R. Tuminas

10 d. 18.30 – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas

14 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

15 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

17 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal S. Zweigo noveles). Kūrėjos V. Bičkutė, V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis teatras. Mažoji forma“)

17 d. 19 val. Kaune, „Girstučio“ kultūros rūmuose, – N. Gogolio „REVIZORIUS“. Rež. R. Tuminas

Oskaro Koršunovo teatras

10, 11 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y:Alisa“. Rež. A. Leonova, scenogr. I. Komissarova, muzika A. Šiurio, videodail. V. Narbutas. Vaidina V. Novopolskis, Š. Zenkevičius, I. Šepetkaitė, A. Šuminskaitė

12 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

Rusų dramos teatras

9 d. 18.30 – A. Vvedenskio „EGLUTĖ PAS IVANOVUS“. Rež. J. Vaitkus

10 d. 12, 15 val. – PREMJERA! A. Čechovo „KAŠTONĖ“. Rež. M. Čaplina

13, 14 d. 18.30 – „LEGENDA APIE DIDĮJĮ KOMBINATORIŲ“ (pagal I. Ilfo ir J. Petrovo romaną „Dvylika kėdžių“). Rež. R. Atkočiūnas

15 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. A. Jankevičius

17 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „UNDINĖLĖ“. Rež. J. Ščiuckis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

8, 9 d. 18.30 – PREMJERA! „DAKTARAS GLASAS“ (pagal H. Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

10 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. A. Mikutis

17 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

Palėpės salė

9 d. 14 val., 17 d. 16 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

14, 15 d. 18.30 val. – PREMJERA! „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė

– „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

Mažoji salė

9 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

10 d. 14 val. – „Muzikinė dėžutė“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. J. Skuratova

17 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

8 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „LAISVINAMIEJI“. Aut. K. Legenis ir P. Šimonis

9 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „KAIP ŽVEJYS Į DANGŲ ĖJO“ (pasaka iš J. Basanavičiaus tautosakos bibliotekos). Scenogr. S. Degutytė, muzikuoja G. Žilys (Stalo teatras) 

9 d. 18 val. Juodojoje salėje – A. Navicko„ALFA“. Rež., scenogr., kost. dail. Dr. GoraParasit (G. Minelgaitė), libreto aut. G. Labanauskaitė. Atlikėjai N. Petročenko (mecosopranas), N. Masevičius (bosas-baritonas), I. Savickaitė (aktorė), P. Kentra (el. gitara), A. Rimgailaitė (akordeonas), M. Zenkevičiūtė (elektronika)

10 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAS PASAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Rež. S. Degutytė („Stalo teatras“)

12 d. 11, 12, 16, 17 val. Juodojoje salėje – „DEBESŲ GAUDYKLĖ“. Choreogr. ir rež. L. Geraščenko (šokio teatras „Judesio erdvė“)

14 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė-Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠOKIS DULKIŲ SIURBLIUI IR TĖČIUI“. Idėjos aut., choreogr. ir atlikėja  G. Grinevičiūtė

17 d. 18 val. Kišeninėje salėje – „Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

17 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atviras ratas“)

„Meno fortas“

Bernardinų g. 8

10 d. 19 val. – B. Mar „MEILUŽIS“ (monospektaklis pagal M. Duras romaną). (B. Mar „Solo teatras“)

15 d. 19 val. – „POETĖ“ (S. Nėries dienoraščių ir eilėraščių motyvais). Rež. R. Garuolytė

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

8 d. 18 val., 9 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

10 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

10 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – Th. Wilderio „MŪSŲ MIESTELIS“. Rež. D. Rabašauskas (Klaipėdos jaunimo teatras ir NKDT)

12 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič „SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas

12 d. 19 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapną“). Rež. E. Kižaitė

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „AŠ – MOLJERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė I. Paliulytė

14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius

15 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. K. Gudmonaitė

17 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo „BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

13–15 d. 18 val. – PREMJERA! I. Kálmáno „SILVA“. Rež. R. Bunikytė, dir. V. Visockis, scenogr. ir kost. dail. K. Daujotaitė

16 d. 18 val. – J. Karnavičiaus „RADVILA PERKŪNAS“ (B. Sruogos libretas). Dir. J. Janulevičius

17 d. 18 val. – F. Wildhorno „Karmen“ (miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

8 d. 18 val. Utenos kultūros centre – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. A. Jankevičius

8 d. 19 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. Rež. A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)

9 d. 16 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

10 d. 12 val. – D. Bisseto „MEGZTINIS“. Rež. G. Aleksa

13 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

14 d. 19 val. – šventinis vakaras su „Aura“. Rež. B. Letukaitė

15 d. 18 val. Vilniaus kameriniame teatre, 17 d. 17 val. Kauno kameriniame teatre – „ALKSNIŠKĖS“. Rež. G. Padegimas

15 d. 19 val. – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

Kauno lėlių teatras

9 d. 12 val. – PREMJERA! „UŽBURTAS KALNAS“. Aut. ir rež. A. Žiurauskas

10 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. A. Stankevičius

16 d. 12 val. – „KUDLIUS IR MIŠKO BROLIAI“ (pagal J. Lukšos Daumanto atsiminimus). Rež. A. Sunklodaitė

17 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

9 d. 18.30, 10 d. 17 val. – PREMJERA! A. Galino „PARADAS“. Rež. P. Gaidys, scenogr. šviesų ir kost. dail. A. Šimonis, komp. M. Bialobžeskis. Vaidina M. Urbonas, S. Gaudušytė, J. Viršilas, S. Buziliauskas, J. Vanžodytė, A. Skripkauskaitė

13 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Mrożeko „PETRO OHĖJAUS KANKINYSTĖ“. Rež. D. Rabašauskas

14 d. 18 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio „KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. G. Padegimas

17 d. 17 val. Mažojoje salėje – R. Bugavičutes-Pēces „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). Rež. E. Seņkovas (Latvija)

Klaipėdos muzikinis teatras

8 d. 19 val. Žvejų rūmuose – A. Adamo „ŽIZEL“. Choreogr. M. Černeckas

9 d. 19 val. Palangos koncertų salėje – V. Ganelino, S. Gedos „Velnio nuotaka“. Dir. M. Staškus, V. Lukočius, D. Pavilionis

13 d. 19 val. Žvejų rūmuose – „BONI IR KLAIDAS“. Dir. V. Konstantinovas

14 d. 19 val. Koncertų salėje – koncertas „Meilė keičia viską“

17 d. 17 val. Žvejų rūmuose – Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. T. Ambrozaitis

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

9 d. 15 val. Biržų kultūros centre – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

10 d. 18 val. – Just. Marcinkevičiaus, N. Darnstädto „MINDAUGAS“. Rež. N. Darnstädtas (Vokietija)

14 d. 18 val. – A. Kaniavos „Pasirodymas“

15 d. 18.30 – PREMJERA! D. Blizzard „URVINĖ MAMA“ („Idioteatras“)

17 d. 18 val. – E. O’Neilo „MEILĖ PO GUOBOMIS“. Rež. P. Ignatavičius

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

8 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

14 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. G. Gabrėnas

15 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

15 d. 18 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ (pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonienės knygą „Sibiras vaiko akimis“) . Rež. E. Matulaitė

17 d. 18 val. – PREMJERA! M. Vildžiaus „SAPIENS“. Rež. A. Leonova, scenogr. I. Komissarova, videopr. V. Narbuto, komp. A. Šiurys. Vaidina A. Šuminskaitė, Š. Zenkevičius