7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Filmai

Sausio 18–24

 

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

18–22, 24 d. – T-34 (Rusija) – 11.10, 15.40, 18.10, 21.20; 23 d. – 11.10, 15.40, 18.10, 21.20, 23.20

18–22, 24 d. – Stiklas (JAV) – 12.20, 18.50, 21.40; 23 d. – 12.20, 18.50, 21.40, 23.30

18–24 d. – Geroji pusė (JAV) – 13.20, 19, 21.50

18, 19, 21, 23 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 13.35, 17.40, 20.55; 20 d. – 13.35, 20.55; 22 d. – 13.55; 24 d. – 13.35, 17.40

22 d. – L. Minkaus „Bajaderė“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.

20 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 14.05

22, 24 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 19 val.

24–31 d. – „Žiemos ekranai 2019“ – 18.30 (žiūrėkite atskirą repertuarą)

18–23 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 11, 12, 15.10, 18.30; 24 d. – 11, 12, 15.10 (lietuvių k.); 19, 20, 23 d. – 11 val. (originalo k.)

18–24 d. – Ralfas Griovėjas (3D, JAV) – 16.20

18–22, 24 d. – Žalioji knyga (JAV) – 12.20, 16.10, 18.40, 21.30; 23 d. – 12.20, 16.10, 18.40, 21.3023.50

18, 21, 22, 24 d. – Grinčas (JAV) – 13.30, 16.45; 19, 20, 23 d. – 11.20, 13.30, 16.45

18–24 d. – Silvio (Italija) – 16.15, 21 val.

18–21, 23, 24 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 15, 20.30, 21.50; 22 d. – 15, 21.50, 21.50

18–24 d. – Merė Popins grįžta (JAV) – 13.20

18–21, 23 d. – Kurjeris (JAV) – 18.20

18, 22, 24 d. – Širdys (rež. J. Krisiūnas) – 14.05

18, 24 d. – Tarp pilkų debesų (rež. M. Markevičius) – 15.30

18–24 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 18.50

Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 11.20

Žmogus-voras: į naują visatą (JAV) – 11 val.

Sniego karalienė: veidrodžių šalis (Rusija) – 13.50

Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 16 val.

18–22 d. – Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas (Rusija) – 21.05; 23 d. – 21.05, 23.10; 24 d. – 21.50

18, 20, 22, 24 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 19.30; 19, 21, 23 d. – 14.05, 19.30

18–24 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 21.40

19, 21, 23 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, D. Britanija) – 15.30

Forum Cinemas Akropolis

18, 19, 23 d. – T-34 (Rusija) – 10.30, 13, 17.40, 20.40, 23.25; 20–22, 24 d. – 10.30, 13, 17.40, 20.40       

18, 19, 23 d. – Stiklas (JAV) – 13.15, 18.30, 23.35; 20–22, 24 d. – 13.15, 18.30

18, 19, 23 d. – Geroji pusė (JAV) – 10.40, 18.50, 23.30; 20–22, 24 d. – 10.40, 18.50

18–24 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 16.20, 21.25

20 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 12.10

24 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 18.30

18–24 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.20, 12.40, 15.10, 16 val.

Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 11.20, 13.55

Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas (Rusija) – 15.30, 19.50, 21.20

Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 10.50, 18.10, 21.10

Žalioji knyga (JAV) – 14.20, 18.20

Grinčas (JAV) – 11, 13.35

18, 19, 23 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 16.10, 21.50, 23.55; 20–22, 24 d. – 16.10, 21.50  

18–24 d. – Žmogus-voras: į naują visatą (JAV) – 11.10, 13.25

18–23 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 19.40, 21.45; 24 d. – 21.45

18–24 d. – Kurjeris (JAV) – 19.10, 21.35

Aš, tu, jis ir ji (Rusija) – 13.45, 17.30

Eglutės. Finalas (Rusija) – 15.50

19, 20, 23 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 10.10

20 d. – Sniego karalienė: veidrodžių šalis (Rusija) – 12.10

18, 21, 22, 23 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 17.10

19, 20 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 17.10

18, 20, 22, 24 d. – Kamanė (3D, JAV) – 16.30

19, 21, 23 d. – Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 16.30

Skalvija

18 d. – Ingmaro Bergmano beieškant (dok. f., Vokietija, Prancūzija) – 17 val.; 19 d. – 15 val.; 22 d. – 18.50

18 d. – Tranzitas (Vokietija, Prancūzija) – 19 val.; 19 d. – 21.10; 20 d. – 16 val.; 22 d. – 20.50; 23 d. – 17 val.; 24 d. – 21.10

18 d. – Ekstazė (Prancūzija, Belgija, JAV) – 21 val.; 19 d. – 19.15; 21 d. – 19.30; 23 d. – 21.15; 24 d. – 19.15

20 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Britanija) – 14.10; 22 d. – 17 val.

19 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 17 val.; 21 d. – 15 val. (seansas senjorams), 23 d. – 19 val.; 24 d. – 17 val.

21 d. – Prie amžinybės vartų (Šveicarija, D. Britanija, JAV, Prancūzija, Airija) – 17.20

Ciklas „Karlsono kinas“

19 d. – Merė Popins grįžta (JAV) – 12.30

20 d. – Didelis blogas lapinas ir kitos istorijos (Prancūzija, Belgija) – 12.30

20 d. – Kino klasikos vakarai. Skrydis virš gegutės lizdo (JAV) – 18 val. (seansą pristatys aktorius A. Bialobžeskis)

Pasaka

18 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 17val.; 20 d. – 13.45

18 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 19 val.; 19 d. – 16.30; 20 d. – 17.45; 21 d. – 21.15; 22 d. – 21 val.; 23 d. – 18 val.

18 d. – Ekstazė (Prancūzija, Belgija, JAV) – 21.15, 21.30; 19 d. – 18, 21.45; 20 d. – 19 val.; 21 d. – 19.15; 22 d. – 19 val.; 23 d. – 20.30; 24 d. – 20.45

18 d. – Išeiti iš namų (rež. M. Satkauskaitė) – 17.45; 19 d. – 14 val.; 20 d. – 15.30; 21 d. – 17.30; 22 d. – 17

18 d. – Tranzitas (Vokietija, Prancūzija) – 19.15; 19 d. – 19 val.; 20 d. – 15.45; 21 d. – 17.15; 24 d. – 18.15

18 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta (rež. A. Matelis) – 17.15

18 d. – Per tave visos bėdos (Prancūzija) – 18.45; 19 d. – 18.15

18 d. – Namas, kurį pastatė Džekas (Danija, Prancūzija, Vokietija, Švedija) – 20.45

19 d. – Žalioji knyga (JAV) – 15.30; 20 d. – 16.30; 23 d. – 18.15

19 d. – Šaltasis karas (Lenkija, Prancūzija, D. Britanija) – 20 val.; 20 d. – 21 val.; 22 d. – 17.15

19, 20 d. – Prie amžinybės vartų (Šveicarija, D. Britanija, JAV, Prancūzija, Airija) – 14.15; 24 d. – 18.30

19 d. – Silvio (Italija) – 21 val.; 20, 24 d. – 20.15; 23 d. – 20.45

19 d. – Troliai Mumiai ir žiemos pasaka (Suomija, Lenkija) – 14.30; 20 d. – 14 val.

19 d. – Astridos Lindgren jaunystė (Švedija, Danija) – 16 val.

19 d. – Jaunikis ant balto žirgo (Prancūzija) – 20.15

19 d. – Izabelė ir jos vyrai (Prancūzija) – 22 val.

Mo salė

18 d. – Ekstazė (Prancūzija, Belgija, JAV) – 18 val.; 20 d. – 17.45

18 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 20 val.; 19 d. – 19.30

20 d. – Tranzitas (Vokietija, Prancūzija) – 15.30

 

Kaunas

Forum Cinemas

18–21, 24 d. – T-34 (Rusija) – 21.20; 22 d. – 22.20

18–24 d. – Stiklas (JAV) – 12.45, 15.30, 21.30

18–21, 23, 24 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 14.10, 18.40; 22 d. – 14.10, 19.40

18–24 d. – Geroji pusė (JAV) – 10.50, 16.50, 19.30

22 d. – L. Minkaus „Bajaderė“. Tiesioginė transliacija iš Maskvos Didžiojo teatro – 18 val.

20 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 12.35

24 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 18.30

18–24 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.30, 13, 15.50

18, 19, 21–24 d. – Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 11.10, 13.40; 20 d. – 11.10

18–24 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 13.30, 19.50, 22 val.

18, 19, 23 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 10.20, 14.50, 22.20; 20–22, 24 d. – 10.20, 14.50, 22.20, 0.20

18, 19, 23 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 16.10, 18.20, 0.10; 20 d. – 16.10, 17.10, 18.20; 21, 22 d. – 16.10, 18.20; 24 d. – 16.10

18, 19, 23 d. – Žalioji knyga (JAV) – 11.20, 19.10, 0.15; 20 d. – 11.20, 20.10; 21, 22, 24 d. – 11.20, 19.10

18, 21–24 d. – Grinčas (JAV) – 10.40, 12.35; 19, 20 d. – 10.40

18, 19, 21–24 d. – Kurjeris (JAV) – 17, 21.50; 20 d. – 21.50

18–24 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 12.30

18–21, 23, 24 d. – Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 15.40

18–24 d. – Akvamenas (Australija, JAV) – 21.40

Silvio (Italija) – 18.30

Žmogus-voras: į naują visatą (JAV) – 10.10

18, 20–24 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 14.40

18–24 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 17.15

Romuva

18 d. – Tranzitas (Vokietija, Prancūzija) – 18 val.; 19 d. 18.30; 23 d. – 17.30

18 d. – Ekstazė (JAV, Prancūzija) – 20 val.; 19 d. – 20.30; 20 d. – 17 val.; 24 d. – 20.30

19 d. – Silvio (Italija Prancūzija) – 14 val.; 20 d. – 19 val.; 23 d. – 19.30; 24 d. – 17.30

19 d. – Išeiti iš namų (dok. f., rež. M. Satkauskaitė) – 17 val.; 22 d. 18 val.

20 d. – Saulėlydis (Vengrija, Prancūzija) – 14 val.; 22 d. – 19.30

 

Klaipėda

Forum Cinemas

18–22, 24 d. – T-34 (Rusija) – 11, 14.50, 17.40, 20.40; 23 d. – 11, 14.50, 17.40, 20.40, 23.40

18–22, 24 d. – Stiklas (JAV) – 15.40, 21 val.; 23 d. – 15.40, 21, 23.50

18, 20, 22, 24 d. – Geroji pusė (JAV) – 18.50; 19, 21, 23 d. – 18 val.

18–24 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 18.40

20 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 14 val.

24 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 18.30

18–22, 24 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 13.35, 16.20, 21.30; 23 d. – 13.35, 16.20, 21.30, 23.30

18–24 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.10, 12.40, 15.10

Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 11.15, 13.50

Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 10.40, 18.30

18–22, 24 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 12.30, 21.35; 23 d. – 12.30, 21.35, 23.59

18, 21, 22, 24 d. – Grinčas (JAV) – 13.35; 19, 20, 23 d. – 11.30, 13.35

19, 21, 23 d. – Eglutės. Finalas (Rusija) – 16.15

18–24 d. – Kurjeris (JAV) – 19 val.

18, 20, 22 d. – Žalioji knyga (JAV) – 18 val.; 19, 21, 23 d. – 18.50

18–24 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 10.30

18, 22, 24 d. – Spec. žvėrynas (rež. A. Lekavičius) – 14 val.

19, 21, 23 d. – Aš, tu, jis ir ji (Rusija) – 14 val.

18, 20, 22, 24 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 15.50

19, 21, 23 d. – Silvio (Italija) – 15.50

18, 20, 22, 24 d. – Kamanė (JAV) – 16.15

18–22, 24 d. – Pašėlęs policininkas: naujametinis nesusipratimas (Rusija) – 21.40; 23 d. – 21.40, 23.45

18–24 d. – Akvamenas (Australija, JAV) – 21.20

 

Šiauliai

Forum Cinemas

18, 20, 22, 24 d. – T-34 (Rusija) – 21.20; 23 d. – 23.59

18–22 d. – Geroji pusė (JAV) – 18.10, 19 val.; 23 d. – 18.10, 19, 23.55; 24 d. – 19 val.

18–22, 24 d. – Stiklas (JAV) – 15.45, 21 val.; 23 d. – 15.45, 21, 23.50

18–24 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 18.45

20 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 10.40

24 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 18.30

18–24 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 10.20, 12.55, 15.35, 16.45

Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 11, 13.30

18, 19, 21–24 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 10.40, 14.30, 19.20, 21.50; 20 d. – 14.30, 19.20, 21.50

18–22, 24 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 13.05, 21.30; 23 d. – 13.05, 21.30, 23.40

18–24 d. – Kurjeris (JAV) – 10.30, 21.40

Grinčas (JAV) – 10.10, 13.15

Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 12.20

Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 18.35

19, 21, 23 d. – Žalioji knyga (JAV) – 21.20

18, 20, 22, 24 d. – Prie amžinybės vartų (JAV, D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 15.25

19, 21, 23 d. – Silvio (Italija) – 15.25

18, 20, 22, 24 d. – Kamanė (3D, JAV) – 16 val.

19, 21, 23 d. – Akvamenas (3D, Australija, JAV) – 16 val.

 

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

18, 20, 22, 24 d. – T-34 (Rusija) – 20.20; 23 d. – 23 val.

19, 21, 23 d. – Geroji pusė (JAV) – 17.30

18–22 d. – Stiklas (JAV) – 20.50; 23 d. – 20.50, 23.40; 24 d. – 21.10

18, 20, 22 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija, JAV) – 17.30

20 d. – Belos kelionė namo (JAV) – 12.10

24 d. – Ir visi jų vyrai (rež. D. Ulvydas) – 18.30

18, 21, 22, 24 d. – Ralfas Griovėjas 2 (JAV) – 12.50, 15.20; 19, 20, 23 d. – 10.20

18, 21, 22, 24 d. – Ralfas Griovėjas 2 (3D, JAV) – 13.50; 19, 20, 23 d. – 11.20

19, 23 d. – Grinčas (JAV) – 10.10, 20 d. – 10.10, 12.10

18–23 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 16.20, 21.10; 24 d. – 16.20, 21 val.      

18–24 d. – Pabėgimo kambarys (P. Afrika, JAV) – 18.40

Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 17.50

Akvamenas (Australija, JAV) – 14.20

19, 21 d. – Žalioji knyga (JAV) – 20.20; 23 d. – 20.20, 23.20

Garsas

Didžioji salė

18 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija) – 17.30; 20 d. – 16 val.; 23 d. – 21.15; 24 d. – 15 val.

18 d. – Tranzitas (Vokietija, Prancūzija) – 19.45; 21 d. – 19 val.; 22, 24 d. – 21.40

18 d. – Ekstazė (Prancūzija, Belgija) – 21.30; 19 d. – 18.40; 20 d. – 20.50; 22 d. – 20 val.; 24 d. – 19.50

18 d. – Ralfas Griovėjas (JAV) – 13.40; 19 d. – 11.40; 21 d. – 14.30; 23 d. – 14.40

19 d. – Prie amžinybės vartų (D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 13.40; 21 d. – 16.45; 23 d. – 19.10

20 d. – Žalioji knyga (JAV) – 18.15; 21 d. – 21 val.; 23 d. – 16.45

18 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 15.45; 20 d. – 11.45; 22 d. – 15.30

19 d. – Silvio (Italija) – 20.40; 22 d. – 17.15

19 d. – Bohemijos rapsodija (D. Britanija, JAV) – 16 val.; 20 d. – 13.30; 24 d. – 17.20

Mažoji salė

19 d. – Favoritė (Airija, D. Britanija) – 13.30; 21 d. – 18.50; 22 d. – 16.45

19 d. – Tranzitas (Vokietija, Prancūzija) – 15.45; 20 d. – 20.40; 23 d. – 17.30

21 d. – Ekstazė (Prancūzija, Belgija) – 21.15; 23 d. – 19.30

20 d. – Ralfas Griovėjas (JAV) – 12 val; 22 d. – 14.40

18 d. – Žalioji knyga (JAV) – 16.30; 19 d. – 21.20; 22 d. – 19 val.; 24 d. – 21.20

19 d. – Asteriksas: stebuklingojo gėrimo paslaptis (Prancūzija) – 11.50; 21 d. – 17.10; 23 d. – 15.45; 24 d. – 17.30

18 d. – Prie amžinybės vartų (D. Britanija, Prancūzija, Šveicarija) – 14.30; 19 d. – 19.20; 20 d. – 18.30; 22 d. – 21.30; 24 d. – 19.15

18 d. – Silvio (Italija) – 19 val.; 20 d. – 15.45

18 d. – Tarp mūsų, mergaičių... (rež. K. Gudavičius) – 21.40; 19 d. – 17.40; 20 d. – 14 val., 21d. – 15.15; 23 d. – 21.30