7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Sausio 18–27

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

19 d. 18.30 – G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. M. Staškus

20 d. 12 val. – S. Prokofjevo „PELENĖ“. Dir. A. Šulčys (Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos Baleto skyrius)

21, 28 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“. Griežia LNOBT orkestro muzikantai: V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė (smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rutkauskas (violončelė). Koncerto vedėjas T. Dapšauskas, scenografė G. Jonaitytė

24 d. 18.30 – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal J. Strausso muz.). Dir. M. Staškus

25 d. 18.30 – PREMJERA! B. Bartóko „STEBUKLINGAS MANDARINAS“. Choreogr. K. Pastoras; „HERCOGO MĖLYNBARZDŽIO PILIS“. Rež. C. Kaelis. Spektaklių muzikos vad. R. Šervenikas

27 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. J. Geniušas. Dir. M. Barkauskas

Nacionalinis dramos teatras

19 d. 18 val. Šiaulių dramos teatre, 23 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre, 25 d. 18 val. Utenos kultūros centre – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. Y. Ross

Mažoji salė

18 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. P. Ignatavičius

19 d. 16 val. – „DREAMLAND“. Rež. M. Jančiauskas

20 d. 12, 14 val. – C. Brandau „TRIJULIS AUKŠTYN KOJOM“. Rež. G. Kriaučionytė

22, 23 d. 19 val. – M. von Mayenburgo „KANKINYS“. Rež. O. Koršunovas

24 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU KŪ)“. Rež. R. Atkočiūnas

25 d. 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. B. Mar

26 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. Rež. S. Turunen

27 d. 16 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. Y. Ross

Valstybinis jaunimo teatras

18, 19 d. 18 val. – PREMJERA! R. Stankevičiaus „VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDYMAI“. Rež. A. Bialobžeskis. Vaidina M. Ancevičius, A. Bendoriūtė, A. Bialobžeskis, E. Jaujininkaitė (Studija)

20 d. 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

22 d. 18 val. Lietuvos rusų dramos teatre – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. E. Nekrošius

23 d. 18 val. teatro fojė – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. K. Smedsas (Suomija)

24 d. 18 val. – C. Murillo „TAMSOS ŽAIDIMAS“. Rež. D. Rabašauskas (Mažoji salė)

25 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. Rež. O. Lapina (Mažoji salė)

27 d. 12, 12.30, 13, 13.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

Vilniaus mažasis teatras

18 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. G. Balpeisova

19 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

20 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

22 d. 18.30 – J. Tumo-Vaižganto „DĖDĖS IR DĖDIENĖS“. Rež. G. Tuminaitė

23, 24 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas R. Tuminas, rež. A. Dapšys

25 d. 19 val. – I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. K. Glušajevas

26 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. K. Glušajevas

27 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. E. Jaras

27 d. 18.30 – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

Oskaro Koršunovo teatras

18 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

19 d. 15 val. Marijampolės dramos teatre – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

19 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y“. Rež. A. Leonova, scenogr. I. Komissarova, muzika A. Šiurio, videodail. V. Narbutas. Vaidina V. Novopolskis, Š. Zenkevičius, I. Šepetkaitė, A. Šuminskaitė

21 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. K. Glušajevas

23 d. 19 val. OKT studijoje – T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACH“. Rež. L. Židonytė

24, 25 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

18, 19 d. 18.30 val. – PREMJERA! J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

20 d. 12, 15 val. – PREMJERA! A. Čechovo „KAŠTONĖ“. Rež. M. Čaplina

24, 25 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“. Rež. R. Atkočiūnas

24 d. 18.30 val. – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ (F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. aut. ir rež. B. Mar (Erdvė A–Z)

26 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. M. Poliščiukas (Prancūzija)

27 d. 11, 13 val. – J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. J. Ščiuckis

27 d. 18.30 – P. Priažko „PUIKUS GYVENIMAS“ (su lietuviškais titrais). Rež. T. Jašinskas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

18 d. 18.30 val. – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

19 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. A. Mikutis

20 d. 12 val. – „Batuotas katinas“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis

18 d. 18.30 val. – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

19 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. A. Mikutis

20 d. 12 val. – „Batuotas katinas“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis

26 d. 12 val. – S. Siudikos „PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. A. Mikutis

27 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

Palėpės salė

20 d. 16 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

24, 25 d. 18.30 – PREMJERA! „DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS“ (O. Wilde’o romano motyvais). Rež. G. Radvilavičiūtė, dail. R. Valčik, komp. R. Mačiliūnaitė

Mažoji salė

19 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

20 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

26 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. A. Storpirštis

27 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. Š. Datenis

„Menų spaustuvė“

Festivalis „Kitoks ’19“

18 d. 10, 12 val., 19 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „TVARKOS DIENA“ (Švedija)

18 d. 18 val. Juodojoje salėje – „LAPKRIČIO 20-OJI“ (Švedija)

19 d. 18 val., 20 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje – „RANKOS“ (Ispanija)

22 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

22 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

22 d. 14, 15, 17, 18 val. Juodojoje salėje – „DEBESŲ ŽAIDYNĖS“. Choreogr. ir rež. L. Geraščenko (šokio teatras „Judesio erdvė“)

22 d. 11 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „GĖDA PELĖDA“ (teatras „Atviras ratas“)

24 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „TERORISTAS“. Rež. G. Aleksa (teatras „Atviras ratas“)

24 d. 19 val. Juodojoje salėje – garso instaliacija-performansas „OLYMPIAN MACHINE“. Idėjos ir garso montažo aut. A. Bumšteinas   

26 d. 15, 18 val. Kišeninėje salėje – „Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“. Rež. A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

26, 27 d. 19 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „SU(si)TIKIMAS“. Idėja, režisūra L. Liepaitė, choreogr. A. Gudaitė, L. Žakevičius (šokio teatras „Low air“)

27 d. 15 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

18, 19 d. 19 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais). Rež. P. Makauskas 

19 d. 15 val.    Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

20 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

20 d. 18 val.    Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ (pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J. Jurašas. Adaptacijos autorė A.M. Sluckaitė

22 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič „SKĖRIAI“. Rež. R. Atkočiūnas

22, 23 d. 19 val. Rūtos salėje – „ŠVENTĖ“ (J. Grušo novelių motyvais). Rež. A. Jankevičius

24 d. 18 val.    Didžiojoje scenoje – „Mechaninė širdis“ (pagal M. Malzieu romaną „Mechaninė širdis“). Rež. A. Areima

25 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais). Rež. P. Makauskas

25 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

26 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. A. Sunklodaitė

26, 27 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

27 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

19 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, dir. E. Pehkas

20 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. V. Visockis

20 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. G. Santucci (Italija). Dir. V. Visockis

23, 24 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. V. Streiča, dir. J. Janulevičius

25 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVILIO VARPAI“. Dir. V. Visockis

26 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. J. Janulevičius

27 d. 12 val. – E. Chagagortiano „Ausinė kepurė“. Dir. V. Visockis

27 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

18, 19 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS KLAIDA“. Rež. A. Dilytė

19, 20 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

20 d. 15 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“. Rež. A. Dilytė

23 d. 19 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. Rež. R. Bartulis

24, 25 d. 19 val. – PREMJERA! A. Oz „VĖJO PRIGIMTIS“. Rež. G. Aleksa

26 d. 11, 13.30, 16 val. – „ATVIRA ODA“. Rež. K. Žernytė („Pojūčių teatras“)

26 d. 18 val. – PREMJERA! „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

27 d. 18 val. – „4 MORTOS“. Rež. D. Rabašauskas

Kauno lėlių teatras

19 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir rež. G. Radvilavičiūtė

20 d. 12 val. – „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“). Rež. G. Damanskytė

26 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež.A. Stankevičius

27 d. 12 val. – „TIKROJI PELENĖS ISTORIJA“ (pagal Ch. Perrault pasaką). Insc. aut. ir rež.O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius

20 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

26 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. Rež. M. Pažereckas

27 d. 12, 14 val. Didžiojoje salėje – „PŪKUOTUKO PASAULIS“. Kūrybinė grupė P. Tamolė, L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, T. Smulkis. Pasakotojo balsas V. Paukštė

Klaipėdos muzikinis teatras

18 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Choreogr. ir libreto aut. L. Massine, muzikos vad. ir dir. M. Staškus

24 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro koncertas kūdikiams „Mažylis Mocartas“

26 d. 18 val. Z. Liepinio „PARYŽIAUS KATEDRA“. Dir. T. Ambrozaitis

27 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „ŽVAIGŽDŽIŲ OPERA“ (libreto aut. D. Čepauskaitė). Dir. E. Miknius

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

19 d. 18 val. – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. Y. Ross (Nacionalinis dramos teatras)

20 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ (K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų motyvais). Rež. I. Norkutė

20 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! „THE PERFECT MATCH, arba SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“ (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

25 d. 18.30 Didžiojoje salėje – M. Walczako „KASYKLA“. Rež. A. Areima

26 d. 18 val. – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. A. Giniotis

27 d. 12 val. – D. Čepauskaitės „KAŠTONĖ“ (pagal A. Čechovo apsakymą „Kaštonė“). Rež. A. Lebeliūnas

27 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. A. Lebeliūnas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

18 d. 18 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ (pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonienės knygą „Sibiras vaiko akimis“) . Rež. E. Matulaitė

18 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. Rež. D. Kazlauskas

19 d. 18 val. – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK ŠIUKŠLES!“. Rež. S. Moisejevas

20 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. G. Gabrėnas

24 d. 18 val. – PREMJERA! T. Bernhardo „TEATRALAS“. Rež. J. Tertelis, dail. B. ir P. Bocullaitės, komp. M. Bialobžeskis. Vaidina A. Kėleris, V. Kupšys, I. Savickaitė ir kt.

25 d. 18 val. – A. Škėmos „PABUDIMAS“. Rež. ir scenogr. aut. A. Areima

26 d. 18 val. – D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. A. Veverskis

27 d. 15 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ (pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonienės knygą „Sibiras vaiko akimis“) . Rež. E. Matulaitė

27 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. D. Kazlauskas