7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Sausio 11–20

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

11, 12 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. M. Staškus

14 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“. Griežia LNOBT orkestro muzikantai: V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė (smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rutkauskas (violončelė). Koncerto vedėjas T. Dapšauskas, scenografė G. Jonaitytė

 

17, 19 d. 18.30 – G. Puccini „MADAM BATERFLAI“. Dir. M. Staškus

Nacionalinis dramos teatras

11 d. 18 val. Klaipėdos žvejų rūmuose – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. O. Koršunovas

15, 16 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre, 19 d. 18 val. Šiaulių dramos teatre – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. Y. Ross

Mažoji salė

11 d. 19 val. – A. Jevsejevo, E. Vitkutės „NEŽINOMA ŽEMĖ. ŠALČIA“. Rež. J. Tertelis

12 d. 19 val., 13 d. 16 val. J. Strømgreno „DURYS“. Rež. J. Strømgrenas

15, 16 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. V. Rumšas

17, 18 d. 19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. P. Ignatavičius

19 d. 16 val. – „DREAMLAND“. Rež. M. Jančiauskas

20 d. 12, 14 val. – C. Brandau „TRIJULIS AUKŠTYN KOJOM“. Rež. G. Kriaučionytė

Studija

12, 17 d.16 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. A. Vozbutas, rež. P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras

18, 19 d. 18 val. – PREMJERA! R. Stankevičiaus „VALHALA. POETINIAI (IŠSI)TARDYMAI“. Rež. A. Bialobžeskis. Vaidina M. Ancevičius, A. Bendoriūtė, A. Bialobžeskis, E. Jaujininkaitė (Studija)

20 d. 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. O. Lapina

Vilniaus mažasis teatras

11, 12 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. G. Tuminaitė, dramaturgė P. Pukytė

13 d. 12, 14 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. G. Latvėnaitė

15 d. 18.30 – „PASIKALBĖK SU MANIMI EILĖMIS“. Idėjos autorė V. Bičkutė, koordinatorė M. Kimelė (Ryga, Latvija). Vaidina V. Bičkutė, J. Bareikis, V. Kochanskytė, M. Valiukas

17 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. T. Stirna, rež. G. Tuminaitė

18 d. 18.30 – „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. G. Balpeisova

19 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. U. Baialievas

20 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. G. Tuminaitė

Oskaro Koršunovo teatras

13, 19 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! M. Vildžiaus, G. Labanauskaitės „Y“. Rež. A. Leonova, scenogr. I. Komissarova, muzika A. Šiurio, videodail. V. Narbutas. Vaidina V. Novopolskis, Š. Zenkevičius, I. Šepetkaitė, A. Šuminskaitė

14, 15 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. O. Koršunovas

16, 17 d. 20 val. OKT studijoje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIS“. Rež. O. Koršunovas. Vaidina E. Pakalka

18 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. O. Koršunovas

19 d. 15 val. Marijampolės dramos teatre – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

11 d. 18.30 val. – PREMJERA! M. von Mayenburgo „URODAS“. Rež. A. Špilevojus

12 d. 18.30 – A. Čechovo „MEŠKA“. Rež. K. Krasilnikovaitė

12 d. 18 val. Utenos kultūros centre – „VIENIŠAS ŽMOGAUS BALSAS“ (pagal S. Aleksijevič knygą „Černobylio malda“). A. Metalnikovos monospektaklis. Rež. V. Dorondovas

13, 20 d. 12, 15 val. – PREMJERA! A. Čechovo „KAŠTONĖ“. Rež. M. Čaplina

18, 19 d. 18.30 val. – PREMJERA! J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. R. Banionis

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

12 d. 12 val. – „PINOKIS“ (muzikinis spektaklis vaikams pagal C. Collodi pasaką). Rež. Š. Datenis

13 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. A. Mikutis

18 d. 18.30 val. – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). Insc. aut. ir rež. R. Kazlas

19 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. A. Mikutis

20 d. 12 val. – „Batuotas katinas“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis

Palėpės salė

13 d. 16 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

20 d. 16 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. A. Mikutis

Mažoji salė

12 d. 14 val. – „ČIA BUVO / ČIA NĖRA“. Rež. Š. Datenis

13 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. N. Indriūnaitė

17 d. 18.30 val. – A. Jarry „KARALIUS ŪBAS“. Rež. ir dail. N. Tranteris

19 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. A. Grybauskaitė

20 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

Festivalis „Kitoks ’19“

12, 13 d. 10, 14 val. Juodojoje salėje – „PASLAPČIŲ SODAS“. Choreogr., scenos ir šviesų dizainas D.A. Thelander (Švedija)

14 d. 12, 18 val., 15 d. 10 val. Juodojoje salėje – „TUŠČIAGALVIS“ (Belgija)

16 d. 10, 18 val., 17 d. 10 val. Juodojoje salėje – „RAUDONAS KAMUOLYS“ (Prancūzija)

18 d. 10, 12 val., 19 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „TVARKOS DIENA“ (Švedija)

18 d. 18 val. Juodojoje salėje – „LAPKRIČIO 20-oji“ (Švedija)

19 d. 18 val., 20 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje – „RANKOS“ (Ispanija)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

11 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. V. Malinauskas

12 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. I. Paliulytė

12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Sobolio „GETAS“. Rež. G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia“ teatru)

13 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „BŪTYBĖS“. Rež. E. Kižaitė

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. A. Jankevičius

16 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. V. Bareikis

16 d. 19 val. Mažojoje scenoje – B. Kapustinskaitės „VIETINIAI“ (pagal K. Gibrano kūrybą). Rež. P. Markevičius

17 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. G. Padegimas

18, 19 d. 19 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „TROJIETĖS“ (Euripido tragedijų motyvais). Rež. P. Makauskas 

19 d. 15 val.     Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. I. Paliulytė

20 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. E. Kižaitė

20 d. 18 val.     Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ (pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. J. Jurašas. Adaptacijos autorė A.M. Sluckaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

11, 12 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. J. Janulevičius

13 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. V. Visockis

13 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. J. Janulevičius

16 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. J. Janulevičius

17 d. 18 val. – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. J. Janulevičius

19 d. 18 val. – F. Wildhorno „DŽEKILAS IR HAIDAS“. Meno vad. K.S. Jakštas, Rež. V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. R. Šumila, dir. E. Pehkas

20 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. V. Visockis

20 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. G. Santucci (Italija). Dir. V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

11 d. 18 val. – T. Jansono „NACIONALINĖS DARŽOVĖS“. Rež. A. Dilytė

12 d. 11, 13.30, 16 val., 13 d. 14, 16.30 val. – „ATVIRA ODA“. Rež. K. Žernytė (Pojūčių teatras)

12 d. 18 val. – „MARI KARDONA“. Rež. A. Jankevičius

13 d. 12 val. – D. Bisseto „MEGZTINIS“. Rež. G. Aleksa

15 d. 18.30 – „SEEN“. Rež. A. Kavaliauskaitė (Alytaus miesto teatras)

17 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. G. Padegimas

18, 19 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS KLAIDA“. Rež. A. Dilytė

19, 20 d. 19 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. G. Padegimas

20 d. 15 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“. Rež. A. Dilytė

Kauno lėlių teatras

12, 13 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. R. Bartninkaitė

19 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir rež. G. Radvilavičiūtė

20 d. 12 val. – „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“). Rež. G. Damanskytė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

11 d. 18.30 Kamerinėje salėje P.O. Enquisto „Lūšies valanda“. Rež. M. Ķimele

12 d. 18.30 Mažojoje salėje – R. Bugavičutes-Pēces „MAMA DRĄSA“ (pagal B. Brechtą). Rež. E. Seņkovas (Latvija)

13 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio „KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. G. Padegimas

19 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. Rež. E. Nekrošius

20 d. 17 val. Mažojoje salėje – A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. M. Ķimele

Klaipėdos muzikinis teatras

12 d. 12 val. Žvejų rūmuose N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“

15 d. 19 val. Žvejų rūmuose – koncertas, skirtas E. Balsio jubiliejinių metų pradžiai

16 d. 19 val. – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“. Dir. V. Konstantinovas

17 d. 19 val. Žvejų rūmuose – V. Ganelino, S. Gedos „Velnio nuotaka“. Dir. M. Staškus, V. Lukočius, D. Pavilionis

18 d. 19 val. Žvejų rūmuose – M. Theodorakio „GRAIKAS ZORBA“. Choreogr. ir libreto aut. L. Massine, muzikos vad. ir dir. M. Staškus

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

12 d 18 val. – PREMJERA! A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. A. Špilevojus

13 d. 10, 11.30 Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. B. Banevičiūtė

13 d. 18 val. – A. Tarno „DIBUKAS“. Rež. R. Banionis

17 d. 18.30 A. Sireikos krepšinio akademijoje (Ežero g. 11) – I. Fornes „DUMBLAS“. Rež. A. Kahnas, G. Palekaitė

18 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. M. Klimaitė

19 d. 18 val. – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – Y. Ross (Nacionalinis dramos teatras)

20 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ (K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų motyvais). Rež. I. Norkutė

20 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! „THE PERFECT MATCH, arba SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“ (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. P. Ignatavičius

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

11 d. 18 val. – PREMJERA! T. Bernhardo „TEATRALAS“. Rež. J. Tertelis, dail. B. ir P. Bocullaitės, komp. M. Bialobžeskis. Vaidina A. Kėleris, V. Kupšys, I. Savickaitė ir kt.

13 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. V. Mazūras

13 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. R. Banionis

15 d. 12 val. – „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“ (pagal L.M. Montgomeri romaną). Rež. A. Gluskinas

18 d. 18 val. – „KOKIO GRAŽUMO SAULĖ“ (pagal D. Teišerskytės eiles ir D. Urbonienės knygą „Sibiras vaiko akimis“) . Rež. E. Matulaitė

18 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. Rež. D. Kazlauskas

19 d. 18 val. – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK ŠIUKŠLES!“. Rež. S. Moisejevas

20 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. G. Gabrėnas