7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Lapkričio 30–gruodžio 9

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

30 d. 18.30 – J. Massenet „MANON“. Dir. – J. Geniušas

29 d. 18.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus, M. Barkauskas

XII. 2 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas. Dir. – M. Barkauskas

3, 10 ir 17 d. 11 val. Kamerinėje salėje – koncertas kūdikiams „Muzika mažoms ausytėms“. Griežia styginių kvartetas „Archi Quartett“: V. Makrickienė (smuikas), G. Kriščiūnaitė (smuikas), M. Makrickas (altas), M. Rutkauskas (violončelė). Koncerto vedėjas T. Dapšauskas

XII. 5 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

7, 8 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Muzikinis vad. ir dir. – M. Staškus, dir. – J. Geniušas

Nacionalinis dramos teatras

XII. 4, 5 d. 18.30 Rusų dramos teatre – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. – O. Koršunovas

Mažoji salė

XII. 1, 2 d. 16 val. – L. Adomaičio „VOICEKAS“ (pagal G. Büchnerį). Rež. – A. Obcarskas

7 d. 19 val. – S. Turunen „BROKEN HEART STORY (SUDAUŽYTOS ŠIRDIES ISTORIJA)“. Rež. – S. Turunen

9 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė

Studija

6–8 d. 19 val. – „FERDINANDAS BRUNAS“. Rež. – O. Simonova (Ukraina). Vaidina C. Paliulis (Lietuva, Prancūzija), Th. Gondard’as (Prancūzija), muzikantė D. Račienė, scenografė S. Finkelšteinaitė (prancūziškojo teatro trupė „Komsa“) 

Valstybinis jaunimo teatras

XII. 2 d. 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

Mažoji salė

8, 9 d. 18 val. – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. – A. Juška

9 d. 12, 15 val. „Menų spaustuvėje“ – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. – R. Matačius

Vilniaus mažasis teatras

30 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

XII. 1 d. 18.30 – M. Gorkio „MOTINA (VASA ŽELEZNOVA)“. Rež. – K. Glušajevas

2 d. 15 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

4 d. 19 val. – „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS “. (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

6 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

7 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė

8 d. 18.30 – Žemaitės „MARTI“. Rež. – G. Tuminaitė, dramaturgė – P. Pukytė

Oskaro Koršunovo teatras

XII. 1, 2 d. 18 val. OKT studijoje – I. Vyrypajevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas

4, 5 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! T. Dorsto, U. Ehler „AŠ, FOJERBACH“. Rež. – L. Židonytė

6, 7 d. 19 val. OKT studijoje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIS“. Rež. – O. Koršunovas. Vaidina E. Pakalka

8 d. 16, 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

9, 10 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

30, XII. 1 d. 18.30 – PREMJERA! J. Misto „MADAM RUBINŠTEIN“. Rež. – R. Banionis

2 d. 18.30 – PREMJERA! M. von Mayenburgo „URODAS“. Rež. – A. Špilevojus

6 d. 18.30 – PREMJERA! „VIENIŠI“ (pagal G. Hauptmanno dramą „Vieniši žmonės“). Rež. – A. Gornatkevičius (Erdvė A-Z)

7 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. – O. Koršunovas

8 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS GRAŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais). Rež. – J. Vaitkus

9 d. 11 ir 13  val. – J. Ščiuckio „MOROZKO“. Rež. – J. Ščiuckis

9 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

XII. 1 d. 12 val. – „Daktaras Dolitlis“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

2 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. – A. Mikutis

Palėpės salė

XII. 1 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

Mažoji salė

30, XII. 5 d. 18.30 – PREMJERA! A. Jarry „KARALIUS ŪBAS“. Rež. ir dail. – N. Tranteris, komp. – G. Puskunis

XII. 2 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „BALTOS PASAKOS“ (pagal H.Ch. Anderseno pasakas). Rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

30 d. 19 val., XII. 1 d. 20 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „SU(SI)TIKIMAS“. Idėja, režisūra – L. Liepaitė, choreogr. – A. Gudaitė, L. Žakevičius (šokio teatras „Low air“)

XII. 1, 2, 8, 9 d. 15, 17, 19 val. bute Justiniškėse – PREMJERA! „VIENO BUTO ISTORIJA“. Idėjos aut. – D. Zavedskaitė, rež. – M. Klimaitė

XII. 2 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

3 d. 11 val. Studijoje III – „Šokio pirmadieniai mažyliams“ (šokio teatras „Dansema“)

4 d. 11, 12, 13, 16, 17 val. Juodojoje salėje – „DEBESŲ GAUDYKLĖ“. Choreogr. ir rež. – L. Geraščenko (šokio teatras „Judesio erdvė“)

5 d. 18.30 Juodojoje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

5 d. 19 val. Juodojoje salėje – „LIEPSNOS VIRŠ ŠALTOJO KALNO“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

6 d. 19 val. Juodojoje salėje – „DVI KORĖJOS“. Rež. – K. Gudmonaitė (Klaipėdos jaunimo teatras)

7 d. 18 val. kavinėje – MS kinas: „Let’s Get Lost“ (rež. B. Weber, JAV)

8 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

8 d. 17 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „SIBIRO HAIKU“ (pagal J. Vilės knygą). Kūrybinė grupė: S. Degutytė, B. Ivanauskas, R. Valčik, M.L. Pranulis (Stalo teatras)

9 d. 18 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „TIKROS PASAKOS“. Rež. – Ž. Mičiulytė

Teatras „Meno fortas“

Bernardinų g. 8

30 d. 19 val. – F. Kafkos „BADO MEISTRAS“. Rež. – E. Nekrošius

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

30 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis

XII. 1, 2, 8, 9 d. 12 val. Mažojoje scenoje – PREMJERA! „BŪTYBĖS“. Rež. – E. Kižaitė

2 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

2 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

4 d. 14 val. Rūtos salėje – „LĖ-KIAU-LĖ-KIAU“. Rež. – E. Kižaitė

6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

7, 9 d. 18 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! A. Landsbergio „VĖJAS GLUOSNIUOSE“. Rež. – G. Padegimas, scenogr. ir kost. dail. – B. Ukrinaitė, komp. – R. Martinkėnas, choreogr. – I. Puišytė. Vaidina D. Svobonas, A. Ašmonas, J. Jarašius, A. Gaučas, K.E. Mikolajūnaitė, H. Savickis, U. Žirgulė, M. Šablauskaitė, A. Sužiedėlis, D. Pabarčius  

8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. – G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

30 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

XII. 2 d. 12 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

2 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

4 d. 17 val. – „Baleto atmintis. Romantizmo svajos“

5, 6 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. – J. Janulevičius

7 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. Santucci (Italija). Dir. – V. Visockis

8 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius

9 d. 12 val. – E. Chagagortiano „Ausinė kepurė“. Dir. – V. Visockis

9 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

28, XII. 1 d. 16 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – G. Varnas

29 d. 18 val. – PREMJERA! „MARI KARDONA“. Rež. – A. Jankevičius

30 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. Rež. – A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)

XII. 1 d. 11, 15, 17 val. – „ŠVIESIUKAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

2 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – „NOKTIURNAS“. Rež. – G. Padegimas

4 d. 18 val. – „TŪLA IR KITI“ (J. Kunčino romano „Tūla“ ir apsakymų motyvais). Vaidina A. Kaniava

5 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. – A. Jankevičius

6 d. 18 val. – „MARI KARDONA“. Rež. – A. Jankevičius

8 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. Rež. – A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)

9 d. 11, 15 val. – „MOZAIKA“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

9 d. 13 val. – edukacinis užsiėmimas „Proto atostogos“

Kauno lėlių teatras

XII. 1 d. 12 val. – „ALIO ALIO, ŽEME!“. Rež. – G. Damanskytė

2, 8 d. 12 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

9 d. 12 val. – „BALTA SNIEGO ŽMOGELIUKŲ KELIONĖ“. Rež. – O. Žiugžda

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

4 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. Rež. – M. Pažereckas

5 d. 18.30 Kamerinėje salėje P.O. Enquisto „Lūšies valanda“. Rež. – M. Ķimele

6 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. Rež. – O. Koršunovas

8 d. 18.30 Didžiojoje salėje – S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. Rež. – E. Nekrošius

9 d. 17 val. Didžiojoje salėje – I. Vyrypajevo „Girti“. Rež. – L. Vaskova

Klaipėdos muzikinis teatras

XII. 6 d. 11 val. Žvejų rūmuose – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro koncertas kūdikiams „Mažylis Mocartas“

9 d. 13 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „ŽVAIGŽDŽIŲ OPERA“ (libreto aut. D. Čepauskaitė).

Dir. – E. Miknius

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

Lietuvių dramaturgijos festivalis „Atgaiva-30“

XII. 1 d. 18 val. – Just. Marcinkevičiaus, N. Darnstädto „MINDAUGAS“. Rež. – N. Darnstädtas (Vokietija)

2 d. 12 val. – „BLUSYNO PASAKOJIMAI“ (pagal G. Morkūno knygą). Rež. – A. Gluskinas

2 d. 18 val. – A. Špilevojaus „BAGADELNIA“. Rež. – A. Špilevojus

3 d. 19 val. – „MANO PITERIS PENAS“. Rež. – A. Šeiko (Šeiko šokio teatras)

7 d. 18.30 Mažojoje salėje – PREMJERA! „THE PERFECT MATCH arba SU NAUJAIS METAIS, IONESCO!“ (pagal E. Ionesco pjesę „Kliedesiai dviem“). Rež. – P. Ignatavičius

8 d. 18 val. – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

9 d. 12 val. – „KUKUČIO KELIONĖ“ (pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“). Inscenizacijos aut. ir rež. – I. Norkutė

9 d. 18 val. – A. Tarno „DIBUKAS“. Rež. – R. Banionis

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

30 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. – R. Banionis

XII. 1 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež. – G. Gabrėnas

2 d. 12, 14 val. – PREMJERA! „SNAIGĖS PASAKA“ (pagal J. Vansovič pasaką „Stebuklo beieškant“). Rež. – M. Cemnickas

2 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

7 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas

8 d. 12 val. – PREMJERA! „SNAIGĖS PASAKA“ (pagal J. Vansovič pasaką „Stebuklo beieškant“). Rež. – M. Cemnickas

8 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. – R. Banionis

9 d. 18.30 – Slemas Ep. 3