7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Koncertai

Lapkričio 2–11

 

Lietuvos nacionalinė filharmonija

4 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – kamerinės muzikos koncertas „Lietuvos garsai – tapatybės jungtys“. Trio „Agora“: Ž. Brazauskas (klarnetas), N. Hoffman (violončelė), R. Lozinskis (fortepijonas). Programoje L. van Beethoveno, S. Rachmaninovo, J. Hoffmano, A. Klova, J. Jurkūno, M. Natalevičiaus, J. Pranulytės kūriniai

4 d. 18 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – Jaunųjų konkursų laureatų ir Euroradijo koncertas. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dir. – M. Stakionis. Solistai T. Kelly (fortepijonas), M. Daunoraitė (fortepijonas), U. Zhivitckaia (fleita), S. Choi (smuikas). Programoje B. Dvariono, V. Bacevičiaus, W.A. Mozarto, S. Prokofjevo kūriniai

6 d. 11 val. Šalčininkų kultūros centre – ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“ edukacinė programa „Ar girdi muziką?“. M. Baronaitė (sopranas), A. Bružaitė (kanklės), E. Ališauskas (birbynė). Programoje birbynių, kanklių ir vokalo muzika

10 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas. Festivalis „Gaida“. „Lukas Geniušas groja Johno Adamso fortepijoninį koncertą“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistai: L. Geniušas (fortepijonas), J. Carltonas (perkusija). Dir. – V. Matvejefas. Programoje M. Lindbergo, R. Vitkauskaitės, J. Adamso kūriniai

11 d. 12 val. Viniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – teatralizuotas koncertas visai šeimai „Žvėrių karnavalas“. Lietuvos kamerinis orkestras. Solistai M. Rostropovičiaus fondo globojami jaunieji talentai: S. Miknius (fortepijonas), S. Poška (fortepijonas), R. Juknevičiūtė (violončelė), R. Bartulis (klarnetas). Dir. – V. Kaliūnas, aktorius P. Markevičius. Programoje C. Saint-Saënso fantazija „Žvėrių karnavalas“

11 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – kamerinės muzikos koncertas „Baroko metamorfozės“.Trio „RAMuzika“: A. Širvinskaitė (sopranas), M. Dikšaitienė (smuikas), R. Blaškytė (fortepijonas). Programoje H. Purcellio, G.F. Händelio, J.S. Bacho, G. Bononcini, A. Cesti, F. Durante, F. Gasparini, G. Gershwino ir kt kūriniai

 

Vilnius

Kongresų rūmai

3 d. 19 val. – festivalis „Gaida“. M. Blanco (trimitas, Ispanija), D. Nordio (smuikas, Italija), E. Sirvydytė (vokalas), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – P. Goodwinas (D. Britanija). Programoje M. Lindbergo, A. Navicko, B.A. Zimmermanno kūriniai

9 d. 19 val. – „Merūnas: itališkų operų perlai“. M. Vitulskis (tenoras), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – G. Rinkevičius. Programoje M.K. Čiurlionio, G. Donizetti, R. Leoncavallo, G. Puccini kūriniai

10 d. 18 val. – „Baroko šviesoje“. V. Eidukaitytė-Storastienė (klavesinas, Lietuvos kamerinis orkestras), A. Radziukynas (fleita), A. Puplauskis (fagotas), Z. Levickis, D. Narkevičius, I. Sipaitytė, V. Martišius, M. Vasiliauskaitė, T. Bandzaitytė (smuikas), R. Vytas (altas), P. Jacunskas, A. Kmieliauskas (violončelė), A. Kučinskas (kontrabosas). Koncertas skirtas J.S. Bacho 333 gimimo metinėms. Programoje J.S. Bacho, P. Vasko, G.Ph. Telemanno, G F. Händelio, A. Puplauskio, A. Vivaldi, A. Pärtokūriniai

Valdovų rūmai

VI tarptautinis M. K. Čiurlionio muzikos festivalis

7 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – festivalio atidarymo koncertas „M.K. Čiurlionis jaunųjų akimis“. Koncertuoja Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras. Solistai P. Anderssonas (Lietuva, Danija, fortepijonas) ir P. Jankovskytė (smuikas). Dir. – M. Staškus. Programoje M.K. Čiurlionio, K. Bubnelio, A Ponchielli, F. Mendelssohno kūriniai

„Vaidilos“ teatras

7 d. 19 val. – „Jaunieji klasikai: 88 baltai juodi“. M. Daunoraitė (fortepijonas), K. Mikužis (fortepijonas). Programoje S. Rachmaninovo, S. Prokofjevo, J.S. Bacho, F. Liszto, W.A. Mozarto, A. Volodos, I. Stravinskio kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

5 d. 18 val. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje – „Armonas-Uss duo“: I. Uss (fortepijonas) ir R. Armonas (violončelė). Programoje M. K. Čiurlionio, A. Šenderovo, C. Saint-Saënso, E. Granados, G. Fauré, O. Respighi kūrinių. Koncertą veda muzikologė L. Ligeikaitė

11 d. 14 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – Sekmadienio muzika. Sakralinės muzikos valanda. Ž. Survilaitė (vargonai), Vytenis Gurstis (fleita), Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras „Cantus gracilis“ (vad. ir dir. R. Aidukas, chormeister. R. Deltuvienė-Bakutė ir E. Steponavičius)

Kompozitorių namai

3 d. 18 val. – vakaras kompozitoriaus A. Klovos sukakties proga. Dalyvauja dainininkės G. Skėrytė, V. Kurpytė, gitaristas A. Pauliukevičius, operos solistė V. Kuprevičienė ir pianistė A. Žvirblytė, „Liepaičių“ choristė Š. Petkevičiūtė, pianistas V. Grušnius, choras „Ave vita“ (vad. K. Barisas). Koncertą komentuoja ir autorių kalbina muzikologė L. Ligeikaitė

M.K. Čiurlionio namai

15 d. 18 val. – K. Markevičius (fortepijonas), M. Kučinska (sopranas), A. Kasperovič (smuikas). Programoje M.K. Čiurlionio, M. Karłowicziaus, Z. Noskowskio kūriniai

Šv. Jonų bažnyčia

8 d. 18 val. – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas lietuviškos muzikos koncertas. Dalyvauja „Trimito“ pučiamųjų orkestras, „Vilniaus“ ir „Polifonijos“ chorai bei solistai. Programoje V. Striaupaitės-Beinarienės „Te Deum“ premjera

Šv. Kotrynos bažnyčia

4 d. 18, 20.30 – J. Jaručio solinis koncertas

6 d. 19 val. – A. Orlovos albumo „Daybreak“ pristatymas

7 d. 19 val. – O. Narbutaitės kamerinės muzikos koncertas. Atlikėjai G. Gelgotė (balsas), G. Gelgotas (fleita), S. Okruško (fortepijonas), N. Petročenko (balsas), G. Knox (altas), A. Vesterman (violončelė), S. Lemêtre (tombakas, rėminis būgnas)

Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

5 d. 18 val. – Vėlinių koncertas „Tą rūsčiąją valandą vėlei džiazuos“, skirtas išėjusiems menininkams prisiminti. Dalyvauja J. Milašius, S. Sasnauskas ir A. Gotesmanas