7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Spalio 5–14

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Latvijos nacionalinės operos ir baleto teatro spektakliai

5 d. 18.30 – Ch. Gounod „FAUSTAS“. Dir. – M. Ozoliņis, rež. – A. Karapetjans, scenograf. – K. Skulte, kost. dail. – K. Pasternaka, šviesų dail. – AJ Weissbard, choreogr. – L. Mīļā

6 d. 18.30 – „PERAS GIUNTAS“ (pagal E. Griego muz.). Choreogr. – E. Clugas, dir. – M. Ozoliņis, scenogr. – M. Japelj, kost. dail. – L. Kulaš, šviesų dail. – T. Premzl

7 d. 15 val. – J. Karlsonso „KARLSONAS SKRENDA...“. Choreogr. – A. Leimanis, dir. – M. Ozoliņis, scenogr. – M. Vilkārsis, kostiumų dail. – I. Vītoliņa, šviesų dail. – K. Kaupužis, videodail. – A. Dzērve

10 d. 18.30 – O. Narbutaitės „KORNETAS“. Dir. – R. Šervenikas

11 d. 18.30 – PREMJERA! B. Bartóko „STEBUKLINGAS MANDARINAS“. Choreogr. – K. Pastoras; „HERCOGO MĖLYNBARZDŽIO PILIS“. Rež. – C. Kaelis. Spektaklių muzikos vad. – R. Šervenikas

12 d. 8.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. – M. Bigonzetti (Italija)

13 d. 18.30 – G. Puccini „BOHEMA“. Dir. – N. Paszkowski (Italija), muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas, dir. – J. Geniušas, rež. – C. Mazzavillani Muti (Italija)

14 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

5 d. 18 val., 6 d. 15, 18 val. Anykščių kultūros centre – J. Strømgreno „DURYS“. Rež. – J. Strømgrenas. Vaidina D. Anevičiūtė, Ž. Jakštaitė, A. Pociūtė, R. Saladžius, R. Samuolytė, M. Stabačinskas, U. Šiaučiūnaitė, R. Valiukaitė

10 d.18 val., 11 d. 13 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre – Just. Marcinkevičiaus „KATEDRA“. Rež. – O. Koršunovas

Mažoji salė

5 d. 19 val. – L. Adomaičio „VOICEKAS“ (pagal G. Büchnerį). Rež. – A. Obcarskas

11, 12 d. 19 val. – J. Strømgreno „DURYS“. Rež. – J. Strømgrenas Mažoji salė

13 d. 16 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar

14 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė

Valstybinis jaunimo teatras

7 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – PREMJERA! T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

7 d. 18 val. – „ŠVEIKAS“ (pagal J. Hašeko romaną). Rež., scenogr. ir inscenizac. aut. – A. Juška

11, 12 d. 18 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

14 d. 12, 13.30, 15, 16.30 teatro fojė – PREMJERA! „KALTŪNAS“. Rež. – S. Norkutė

Vilniaus mažasis teatras

5 d. 18.30 – PREMJERA! „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. – G. Balpeisova

6 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas

7 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

7 d. 19.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

11 d. 18.30 – projekto „Lietuvos teatro amžius“ renginys „Susitikimas su Justino Marcinkevičiaus amžininkais“. Dalyvauja režisierius P. Gaidys, aktoriai V. Paukštė ir R. Adomaitis, dramaturgas ir rašytojas P. Treinys. Moderuoja teatrologė D. Šabasevičienė

Oskaro Koršunovo teatras

5 d. 19 val. OKT studijoje – N. Gogolio „PAMIŠĖLIS“. Rež. – O. Koršunovas

8 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

14 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

5 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONEGINAS“. Rež. – J. Vaitkus

6 d. 18.30 – PREMJERA! M. von Mayenburgo „URODAS“. Rež. – A. Špilevojus

7 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseno pasaką). Rež. – J. Ščiuckis

7 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. Rež. – L. Urbona

Vilniaus teatras „Lėlė“

Palėpės salė

6 d. 12 val., 14 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

7 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

13 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

Mažoji salė

6 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

7 d. 12 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

7 d. 16 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. – Š. Datenis

13 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

14 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

14 d. 16 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. – A. Storpirštis

„Menų spaustuvė“

6 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! „SAULĖTOJI LINIJA“ (pagal I. Vyrypajevo pjesę). Kūrėjai J. Tertelis ir V. Šumilovaitė- Tertelienė (teatras „Atviras ratas“)

7 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DANGAUS VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. – S. Degutytė (Stalo teatras)

8 d. 11 val. studijoje III – „ŠOKIO PIRMADIENIAI MAŽYLIAMS“ (šokio teatras „Dansema“)

8, 9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „Sirenos’18“: „SAIGONAS“. Rež. – C.G. Nguyen (Prancūzija)

11, 12 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

13 d. 14 val. – Pažintiniai pasivaikščiojimai „Menų spaustuvėje“

13 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „KAS PASAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Rež. – S. Degutytė (Stalo teatras)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – V. Grainytės, L. Lapelytės, R. Barzdžiukaitės „GEROS DIENOS!“

14 d. 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

Tarptautinis šokio festivalis „Aura 28“

5 d. 15 val. Rūtos salėje – „STIPRESNIS“. Choreogr. – E. Clareton (šokio trupė „Créations Estelle Clareton“, Kanada)

5 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! „ŽALA“. Choreogr. – G. Kerer (Izraelis) (Kauno šokio teatras „Aura“)

5 d. 21 val. Didžiojoje scenoje – „ARCHITEKTŪRA IR ARCHETIPAI“. Choregr. – Sh. Pitts (šokio trupė „Black Velvet“, Izraelis)

6 d. 15 val. Rūtos salėje – „STIPRESNIS“. Choreogr. – E. Clareton (šokio trupė „Créations Estelle Clareton“, Kanada)

6 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „ŠVENTASIS PAVASARIS“. Choreogr. – Y. Berg ir O. Graf (šokio trupė „Yossi Berg & Oded Graf“, Izraelis)

7 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „MERGINOS – VAIKINAI“ (šokio trupė „Roy Assaf Dance“)

 

5 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. – K. Gudmonaitė

6 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

7 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapną“). Rež. – E. Kižaitė

9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. – G. Varnas

10 d. 18 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė

10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! „DURYS“. Rež. ir choreogr. – J. Strømgrenas (Norvegija) (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

10 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. – T. Erbrėderis

11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas

12 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius

14 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

5, 6 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius

7 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

7 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

10, 11 d. 18 val. – PREMJERA! F. Wildhorno „DŽEKILAS IR HAIDAS“. Meno vad. – K.S. Jakštas, rež. – V. Streiča, muzikinis vad. ir dir. – R. Šumila, dir. – E. Pehkas

12, 13 d. 18 val. – F. Wildhorno „Karmen“ (miuziklas pagal P. Mérimée romaną). Rež. – K. Jakštas, muzikos vad. ir dir. – J. Janulevičius

14 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

14 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. Santucci (Italija). Dir. – V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

Festivalis „Išeities taškas“

6 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO ŽEME“. Rež. – G. Padegimas

7 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“. Rež. – A. Jankevičius (sindikatas „Bad rabbits“)

9 d. 14 val. – „ALKSNIŠKĖS“. Rež. – G. Padegimas

10 d. 18 val. – „TŪLA IR KITI“ (J.Kunčino romano ir apsakymų motyvais). Rež. – A. Kaniava

11 d. 18 val. – M. Jones „AKMENYS JO KIŠENĖSE“. Rež. – B.G. Padegimas

13 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – G. Varnas

14 d. 15 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“. Rež. – A. Dilytė

Kauno lėlių teatras

6 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

7 d. 12, 14 val. – „MEŠKIUKO GIMTADIENIS“. Rež. – R. Bartninkaitė

13 d. 12 val. – PREMJERA! „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“). Rež. – G. Damanskytė

14 d. 12, 14 val. – „PASAKŲ NAMAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

6 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! G. Grajausko „KAS PRIEŠ MUS“. Rež. – J. Vaitkus, scenogr. – V. Narbutas, muzikinis apipavidalinimas – E. Vasiljevo, kost. dail. – J. Rimkutė. Vaidina R. Kazlas, M. Urbonas, A. Pintulis, R. Pelakauskas, V. Jočys, D. Švirėnas, A. Eisimantas, R. Šaltenytė, E. Barauskaitė, T. Gailiūtė, S. Gaudušytė, J. Viršilas, M. Pažereckas, J. Baranauskas, I. Reklaitis, K. Žvinklys, L. Vyšniauskas, L. Lukošius

14 d. 12 val. Didžiojoje salėje – „DŽIUNGLIŲ KNYGA: MAUGLIO BROLIAI“ Rež. – K. Kondrotaitė

14 d. 16 val. – spektaklis - ekskursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“

Klaipėdos muzikinis teatras

6 d. 18 val. Palangos koncertų salėje – G. Puccini „BOHEMA“. Dir. – T. Ambrozaitis

7 d. 12 val. Žvejų rūmuose – „Verpalų pasakOS“. Muzikos vad. – D. Pavilionis

12 d. 11 val., 13 d. 18 val. Žvejų rūmuose – V. Ganelino, S. Gedos „Velnio nuotaka“. Dir. – M. Staškus, V. Lukočius, D. Pavilionis

14 d. 13 val. Kolonų salėje – N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

6 d. 11 val. – A. de Saint-Exuperi „MAŽASIS PRINCAS“. Insc. aut. ir rež. – Š. Datenis

7 d. 18 val. – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

12 d. 18.30 A. Sireikos krepšinio akademijoje (Ežero g. 11) – I. Fornes „DUMBLAS“. Rež. – A. Kahnas, G. Palekaitė

13 d. 18 val. – „NEBYLYS“ (pagal J. Tumą-Vaižgantą). Rež. – J. Vaitkus

14 d. 12 val. – „BEBENČIUKAS IR LAUMĖ“ (K. Kubilinsko ir P. Cvirkos pasakų motyvais). Rež. – I. Norkutė

14 d. 18 val. – PREMJERA! M. von Mayenburgo „SKULPTŪRA“. Rež. – P. Ignatavičius

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

5 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

6 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

7 d. 18 val. – PREMJERA! „AKLIEJI“ (pagal J. Saramago kūrybą). Rež. ir scenogr. – A. Areima

12, 13 d. 18 val. – B.-M. Koltès „ROBERTO ZUCCO“. Rež. – A. Gornatkevičius

14 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTAKLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas). Rež. – L. Kurjački

14 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas