7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Rugsėjo 14–23

 

Vilnius

Nacionalinis dramos teatras

18, 19 d. 18.30 Lietuvos rusų dramos teatre – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. – O. Koršunovas

Vilniaus mažasis teatras

15 d. 18.30 – PREMJERA! „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. – G. Balpeisova

18 d. 19 val. – PREMJERA! „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS “. (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

19 d. 18, 20.30 – „GERO HUMORO DOZĖ“ (teatras „Kitas kampas“)

20 d. 18.30 – projekto „Lietuvos teatro amžius“ renginys-paskaita „Valstybės teatras. Pirmasis dešimtmetis: konsolidacijos metas“. Pranešėjas G. Padegimas. Moderuoja teatrologas M. Petrikas

21 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas

22 d. 18.30 – PREMJERA! „MANNO LAIMĖ (pagal Th. Manno noveles). Rež. – G. Balpeisova

23 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

23 d. 19 val. – PREMJERA! „IMPROVIZACIJOS KOVOS“ (teatras „Kitas kampas“)

Oskaro Koršunovo teatras

19 d. 19 val. OKT studijoje – M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“. Rež. – O. Koršunovas

20 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas

21 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

22 d. 16, 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

15, 16 d. 18.30 – PREMJERA! M. Ivaškevičiaus „RUSIŠKAS ROMANAS“. Rež. – O. Koršunovas

21 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. Rež. – L. Urbona

22 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „OSKARAS IR PONIA ROŽĖ“. Rež. ir dail. – J. Laikova

(Erdvė A–Z)

23 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari pasakų motyvais). Rež. – M. Sasim

23 d. 18.30 – PREMJERA! M. von Mayenburgo „URODAS“. Rež. – A. Špilevojus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Palėpės salė

15 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

22, 23 d. 12 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

Mažoji salė

16 d. 12 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Saksės knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

23 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. – Š. Datenis

„Menų spaustuvė“

„Naujojo cirko savaitgalis’18“

14 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė, L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

15 d. 15 val. Kišeninėje salėje – V. Šoblinskaitės-Aleksos „KAS PASAULY G(A)RAŽIAUSIA?“. Idėjos autorės S. Degutytė, S. Dikčiūtė („Stalo teatras“)

15 d. 14 val. „Menų spaustuvės“ kavinėje – diskusija „LGBT* kultūra Lietuvoje – menas ir/ar aktyvizmas?“. Dalyvauja dramaturgė ir teatrologė G. Labanauskaitė, E. Grin, K. Rimkutė,

L. Varžgalytė

20 d. 19 val. – menų festivalis „Platforma“: „KOREKCIJA“ („VerTeDance“ ir „Clarinet Factory“ šokio spektaklis, Čekija)

22 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

14 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

15 d. 18 val. Mažojejoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

16 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

21, 22 d. 18 val., 23 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! J. Sobolio „GETAS“. Rež. – G. Varnas (NKDT kartu su „Utopia teatru“)

23 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

Kauno kamerinis teatras

Festivalis „Išeities taškas“

18 d. 18 val. – „ŠOKIS DULKIŲ SIURBLIUI IR TĖČIUI“. Idėjos aut. ir choreogr. – G. Grinevičiūtė, rež. – P. Markevičius

19 d. 18 val. – F. Richterio „BAIMĖ“. Rež. – R. Lažaunykas (VDU teatras)

19 d. 18 val. – P. Prievelio šokio spektaklis „EARTHWORM“

20 d. 18 val. – H. Ibseno „HEDA GABLER“. Rež. – E. Švedkauskaitė (LRDT)

21 d. 18 val. – B. Brechto „ŠALTOJI ŠIRDIS“. Rež. – V. Masalskis („Taško teatras“)

22 d. 18 val. – „MARI KARDONA“. Rež. – A. Jankevičius

Kauno lėlių teatras

15 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

16 d. 12, 14 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

22 d. 12 val. – PREMJERA! „ALIO ALIO, ŽEME!“ (pagal V.V. Landsbergio kūrinį „Arklio Dominyko kelionė į žvaigždes“). Rež. – G. Damanskytė

23 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir rež. – G. Radvilavičiūtė

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

19 d. 18.30 Kamerinėje salėje P.O. Enquisto „Lūšies valanda“. Rež. – M. Ķimele

20 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras

15 d. 18 val. Žvejų rūmuose – PREMJERA! L. Bernsteino „KANDIDAS“. Dir. – M. Staškus, T. Ambrozaitis

16 d. 13 val. Žvejų rūmuose N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“. Rež. – E. Miškinytė

20 d. 18 val. Tauragės kultūros centre, 22 d. 17 val. Plungėje, M. Oginskio rūmų manieže, – G. Kuprevičiaus „PRŪSAI“. Dir. – T. Ambrozaitis

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

14 d. 18.30 Mažojoje salėje – 88 teatro sezono pristatymas

15 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. Rež. – J. Žibūda

16 d. 12 val. Mažojoje salėje „TEGYVUOJA LAMBERTAS!“. Rež. – A. Gluskinas

16 d. 18 val. Mažojoje salėje „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas

20 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė

21 d. 18.30 Mažojoje salėje – H. Ibseno „NORA“. Rež. – S. Račkys

22 d. 18 val. Mažojoje salėje – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

23 d. 10, 11.30, 16 val. Mažojoje salėje – „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. – B. Banevičiūtė

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

14 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“. Rež. – J. Glombas

16 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTAKLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas). Rež. – L. Kurjački

21, 22 d. 18 val. – PREMJERA! „AKLIEJI“ (pagal J. Saramago kūrybą). Rež. ir scenogr. – A. Areima. Vaidina G. Arlauskas, D. Kalkauskas, K. Legenis, J. Nemanytė, E. Pavilionis, M. Poderytė, J. Skukauskaitė, V. Sodeika, P. Šimonis

23 d. 12 val. – „PATS BAISIAUSIAS SPEKTAKLIS“ (pagal H. Hoffmanno pasakas). Rež. – L. Kurjački