7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Birželio 8–17

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

16 d. 19 val. – „KŪRYBINIS IMPULSAS VII“. Projekto choreografai Ž. Baikštytė, G. Bernotaitė, V. Bobinaitė, J. Lebedeva, G. Mkrtchyanas, D. Olefirenko, E. Stundytė, V. Šniurevičiūtė, K. Tarasavičiūtė

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

8, 9 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. – O. Koršunovas

12, 13 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. Rež. – Ł. Twarkowski

15 d. 17 val.; 16 d. 18 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas

17 d. 19 val. – „IDIOTAS“. Choreogr. – A. Cholina (ACH teatras)

Mažoji salė

14 d. 19 val., 16 d. 14 val. – M. Crimpo „LAIMĖS RESPUBLIKOJE“. Rež. – M. Jančiauskas, scenogr. – G. Palekaitė, kost. dail. – D. Gudačiauskaitė, komp. – D. Digimas. Vaidina J. Dapkūnaitė, A. Gradauskas, G. Girdvainis, D. Gumauskas, Ž.E. Jakštaitė, A. Janušauskaitė, R. Saladžius, R. Samuolytė, D. Šilkaitytė

17 d. 16 val. – M. von Mayenburgo „KANKINYS“. Rež. – O. Koršunovas

Studija

8 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

9 d. 12, 14 val. – PREMJERA! C. Brandau „TRIJULIS AUKŠTYN KOJOM“. Rež. – G. Kriaučionytė

Valstybinis jaunimo teatras

9 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė (Salė 99)

10 d. 15 val. Menų spaustuvėje, Juodojoje salėje, – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. – K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras

9 d. 10, 12 val. – „SEKU PASAKĄ – PASAKĄ BE GALO“. Projekto vad. ir scen. aut. – S. Latvėnaitė-Kričenienė, rež. – L. Beržienienė, pasaką seka V.  Povilionienė

12, 13 d. 19 val. – PREMJERA! „NUOSTABŪS DALYKAI. TEATRAS KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

13 d. 11, 13 val. – teatralizuota ekskursija po Vilniaus mažąjį teatrą

15 d. 20.30 – skaitymai pagal Žemaitės apsakymą „Marti“. Rež. – G. Tuminaitė, skaito Mažojo teatro aktoriai

Oskaro Koršunovo teatras

8 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! M. Crimpo „PASIKĖSINIMAI Į JOS GYENIMĄ“. Rež. – O. Koršunovas

„Menų spaustuvė“

8 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BUDĖJIMAI“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

13 d. 10 val. Juodojoje salėje – pusryčiai su kultūros atašė

14 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

15 d. 18 val. Kišeninėje salėje – kultūros naktis „Menų spaustuvėje“:

19 val. Juodojoje salėje – „PAKARTOT“. Choreogr. – I. Kuniskis

19 val. „Menų spaustuvės“ kieme – „MICRO-ART-FEST“ (šviesos instaliacijos)

20 val. Kišeninėje salėje – trumpametražiai „Sidabrinės gervės“ laureatai (kino filmų peržiūros) (Lietuviškų trumpametražių filmų agentūra „Lithuanian Shorts“)

23 val. Vidiniame kieme – misterija „SKAMBANTIS MIESTAS“ („Stalo teatras“ ir Lietuvos žmonių su negalia sąjunga)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

8 d. 19 val. Ilgojoje salėje – „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. – K. Gudmonaitė

8, 9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. – G. Varnas

10 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė

10 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. – V. Martinaitis

12 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. – A. Sunklodaitė

12 d. 19 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. – T. Erbrėderis

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo „BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas

14 d. 18 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė

14 d. 19 val. Mažojoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Balodžio „MIŠKINIS“. Rež. – V. Sīlis

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis

Kauno kamerinis teatras

8, 9 d. 18 val. – F. Richter „BAIMĖ“. Rež. – R. Lažaunykas

10 d. 16, 19 val. – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas (O. Koršunovo teatras)

16 d. 15, 17.30, 17 d. 13, 16.30 – „ATVIRA ODA“. Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“)

Kauno lėlių teatras

9 d. 12 val. – „GULBĖ – KARALIAUS PATI“. Rež. – N. Indriūnaitė

10 d. 12 val. – „ATOSTOGOS PAS DĖDĘ TITĄ“. Rež. – J. Januškevičiūtė

16 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir rež. – G. Radvilavičiūtė

17 d. 12 val. – PREMJERA! „PASAKŲ NAMAI“ (pagal L. Petkevičiūtės kūrinį). Aut. ir rež. – R. Bartninkaitė, dail. – E. Lei

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

Tarptautinis teatro festivalis „TheATRIUM“

8, 9 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „TĖVŲ SUSIRINKIMAS“ („Open Space“, Gruzija)

10 d. 17 val. Didžiojoje salėje – S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. Rež. – E. Nekrošius

12, 13 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „PAREIŠKIU-BRANDIR“(Alban Richard, Prancūzija ir šokio teatras „PADI DAPI Fish“)

15, 16 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „PONIA BUS PATENKINTA, ARBA VEIKALAS APIE PASKUTINES VESTUVES KAMYKO KAIME“ („Teatr Nowy“, Lenkija, Poznanė)

17 d. 17 val. Mažojoje salėje – „OPIUMAS“ („Art Corporation“, Baltarusija)

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

8 d. 18.30 – S. Becketto „ŽAIDIMO PABAIGA“. Rež. – P. Ignatavičius

9 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė

10 d. 10, 11.30, 16 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! Interaktyvus judesio spektaklis 0–3 metų vaikams „VANDENINIS NUOTYKIS“. Idėjos aut. ir rež. – B. Banevičiūtė

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

8, 14 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“. Rež. – J. Glombas