7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Bibliografija

MENAS

Lietuvos muzikos paveldo tyrimai = Researchings of Lithuanian music heritage : rinkiniai, asmenybės, tarpdalykinės sąsajos : [straipsnių rinkinys] / Kauno miesto muziejaus M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos istorijos skyrius ; [sudarytoja Aušra Strazdaitė-Ziberkienė]. – Kaunas : Kauno miesto muziejus, 2018. – 102, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-609-8164-07-7

Prabanga, mada, stilius / Eugenijus Skerstonas. – Vilnius : Žara, [2018]. – 265, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9986-34-332-5 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Atmintis : trilogija / Vytautas Juozas Stanislauskas ; [sudarė Aušra Taparauskienė]. – Kaišiadorys : Printėja, 2011-2017. – 3 d.

D. 2, Sugrįžimas. 1957-ųjų pabaiga…. – 2017. – 63, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 30 egz.. – ISBN 978-609-445-411-0

D. 3, Naujas gyvenimo etapas nuo 1990-ųjų. – 2017. – 83, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 30 egz.. – ISBN 978-609-445-413-4

Atokvėpis : poezijos rinktinė / Angelė Kielienė. – Šiauliai : Lucilijus, 2018. – 177, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-32-400-3

Gyvenimo laiškai : [kūrybos rinktinė] / Janina Dobilaitė-Pranaitienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2018. – 141, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – Tiražas 200 egz.. – ISBN 978-609-445-421-9

Karas vaiko akimis / Algimantas Savickis. – Šiauliai : Lucilijus, 2018. – 115, [1] p. : iliustr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-9955-32-402-7 (įr.)

Karta nuo Sibiro : [dokumentinis romanas] / Eglė Gudonytė. – Vilnius : Mintis, 2017. – 189, [2] p. : iliustr.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-5-417-01056-9

Klasifikuotos mintys / Juozas Petruševičius. – Šiauliai : Lucilijus, 2018. – 122, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-9955-32-395-2

Likimo sparnai : [kūrybos rinktinė] / Rita Rabikaitė-Sakalauskienė. – Kaišiadorys : Printėja, 2018. – 203, [1] p. : iliustr., portr.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-445-425-7

Negaliu gyvent be Tavęs : [eilėraščiai] / Rasa Karbauskaitė. – [Vilnius] : Žara, [2017]. – 35, [1] p.. – ISBN 978-9986-34-327-1 (ištaisytas). – ISBN 9986-9986-34-327-1 (klaidingas)

Pakalbėkime naktimis / Bronius Šablevičius. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2018. – 319, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9986-23-205-6

Praeitis sugrįžta atsiminimais / Pranas Rumšas. – Vilnius : [Žara], 2017. – 209, [2] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-9986-34-325-7 (įr.)

Salomė : vieno veiksmo drama / Oscar Wilde ; iš prancūzų kalbos vertė Vytautas Bikulčius, [iš prancūzų į anglų kalbą vertė Alfred Bruce Douglas] ; [panaudotos Aubrey Beardsley iliustracijos]. – Vilnius : Žara, [2017]. – 199, [1] p. : iliustr., portr.. – ISBN 978-9986-34-329-5 (įr.)

Samarkandas : romanas / Amin Maalouf ; iš prancūzų kalbos vertė Stasė Banionytė. – Vilnius : Žara, [2017]. – 365, [3] p. : žml.. – ISBN 978-9986-34-324-0 (įr.)

Присутствие непостижимой силы : 700-летию православия в Литве : [литературно-художественное издание] / [составители Владимир Кольцов-Навроцкий, Эляна Суодене]. – Вильнюс : [BMK leidykla] : Литературное объединение поэтов и прозаиков, пишущих на русском языке в Литве «Логос», 2017. – 491 p. : iliustr.. – Tiražas 120 egz.. – ISBN 978-609-468-171-4

Юность на миг возврати : стихи, романсы и песни о любви / Гарольд Вайсброд, Николай Зайцев, Елена Саяпина. – Šiauliai : Lucilijus, 2018. – 37, [1] p. : nat.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-9955-32-401-0

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS IR JAUNIMUI

Paparčio žiedynas : neužmirštamos istorijos / Petras Žemkauskas. – Kaišiadorys : Printėja, 2018. – 93, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-445-423-3

Pupa iš moliūgo : stebuklai ir tikrovė : [pasakos] / Petras Žemkauskas. – Kaišiadorys : Printėja, 2018. – 69, [1] p.. – Tiražas 100 egz.. – ISBN 978-609-445-424-0

ARCHEOLOGIJA

Lietuvos piliakalnių paslaptys / Romualdas Grigas ; [iliustruota dailininkų Arvydo Každailio ofortais, Jono Lukšės piešiniais ir dr. Gintauto Zabielos nuotraukomis]. – Vilnius : „Diemedžio“ leidykla, 2018. – 207, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9986-23-208-7 (įr.)

ISTORIJA

Apie getų kilmę ir žygius, arba Getika = De origine actibusque getarum, seu Getica / [Jordanas] ; iš lotynų kalbos vertė Veronika Gerliakienė ; įvadą, lotyniško teksto redakciją ir komentarus parengė Darius Alekna. – Vilnius : Žara, [2017]. – 447, [1] p. : žml.. – (Christiana tempora / redaktorių kolegija: Darius Alekna (vyriausiasis redaktorius) … [et al.] ; 4). – ISBN 978-9986-34-333-2

Ponia iš Venecijos tavernos : „Mūsiškiai“ ir kiti prašalaičiai savoje istorijoje / Vidmantas Valiušaitis. – Vilnius : Žara, [2018]. – 452, [1] p. : iliustr., faks., portr.. – ISBN 978-9986-34-330-1

Rimtos, juokingos ir graudžios senojo Vilniaus istorijos / Libertas Klimka ; [iliustracijos Vilijos Mačiulytės]. – 2-asis patais. ir papild. leid.. – Vilnius : Žara, [2018]. – 423, [1] p. : iliustr.. – ISBN 978-9986-34-331-8 (įr.)

 

Parengė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos mokslų departamento Nacionalinės bibliografinės apskaitos skyrius