7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Filmai

Gegužės 11–17

 

Vilnius

Forum Cinemas Vingis

11, 14, 15, 17 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 11.20, 13.55, 15.40, 16.40; 12, 13, 16 d. – 11.20, 12.40, 13.55, 15.40, 16.40

11–17 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 11.50, 14.20, 16.50, 19.10, 20.50

11, 14, 15, 17 d. – Anon (JAV, Vokietija) – 14.50, 17.10, 18.20, 21.40; 12, 13, 16 d. – 12.30, 14.50, 17.10, 18.20, 21.40

11–17 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.20

17 d. – Deadpool 2 (JAV) – 19 val.

15 d. – Šių dienų apokalipsė (JAV, 1979) – 19 val.

17 d. – NT Live'17. Makbetas – 21 val.

11–16 d. – Keršytojai. Begalybės karas (JAV) – 14.30, 19.30, 21.20; 17 d. – 14.30, 19.30, 21.50    

11–16 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 11.10, 18 val.; 17 d. – 11.10

11–17 d. – Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Britanija, Kinija) – 11, 13.10, 17.40

11 d. – Sobiboras (Rusija) – 18.10, 20.40; 12–17 d. – 15.20, 18.10, 20.40

11 d. – Auklė Tulė (JAV) – 19.30, 21.45; 12–16 d. – 16.10, 19.30, 21.45; 17 d. – 15.20, 16.10, 19.30, 21.45

11–17 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 11.10, 13.25

11 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 18.30; 12–14, 16, 17 d. – 13.40, 18.30; 15 d. – 13.40

12, 13, 16 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 15.30

11–17 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 20 val.

15, 17 d. – Tylos zona (JAV) – 20.50 

11, 14, 15, 17 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 16.20, 18.25; 12, 13, 16 d. – 12, 16.20, 18.25

11–17 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 14.05

Vinčesterio košmaras (Australija, JAV) – 20.30

11, 14, 15, 17 d. – Burbuliai. Dežavu (Rusija) – 16.30; 12, 13, 16 d. – 12.10, 16.30 (rusų k.); 11–17 d. – 14.15 (lietuvių k.)

11–17 d. – 100 metų kartu (dok. f., rež. E. Kabaraitė) – 18.35

11, 13, 15, 17 d. – Blogasis samarietis (JAV) – 20.20

12, 14, 16 d. – Tavęs niekada čia nebuvo (JAV, D. Britanija, Prancūzija) – 20.20

Forum Cinemas Akropolis

11–17 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 10.30, 13, 15.30, 16.50

11, 12, 16 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 14.05, 16.10, 18, 21.20, 23.40; 13–15, 17 d. – 14.05, 16.10, 18, 21.20

11, 12, 16 d. – Anon (JAV, Vokietija) – 13.10, 16.40, 19, 23.15; 13, 14, 17 d. – 13.10, 16.40, 19, 20.30; 15 d. – 13.10, 16.40, 19, 21.30

11, 12, 16 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 15.40, 18.30, 21.40, 23.10; 13, 14, 17 d. – 15.40, 18.30, 21.40

17 d. – Deadpool 2 (JAV) – 18.30

11, 12, 16 d. – Keršytojai. Begalybės karas (JAV) – 14.15, 18.20, 23 val.; 13, 14 d. – 14.15, 18.20, 20.50; 17 d. – 14.15, 18.20, 21.10

11–16 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 11, 17.30; 17 d. – 11 val.

11, 12, 16 d. – Sobiboras (Rusija) – 11.10, 16, 18.10, 20.40, 23.05;   15 d. – 11.10, 16, 20.40

11–17 d. – Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Britanija, Kinija) – 10.50, 12, 13.50

11, 12, 16 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 13.40, 19.20, 23.59; 13, 14, 17 d. – 13.40, 19.20

11–17 d. – Auklė Tulė (JAV) – 18.40, 21 val.

Tylos zona (JAV) – 21 val.

12, 13, 16 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 11.40

11–17 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 10.20

Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 12.20

Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 14.35

Burbuliai. Dežavu (Rusija) – 11.30 (lietuvių k.); 13.30 (rusų k.)

Tiesa arba drąsa (JAV) – 15.50

12, 14, 16 d. – Blogasis samarietis (JAV) – 21.40

11, 13, 15, 17 d. – Vinčesterio košmaras (Australija, JAV) – 21.40

Skalvija

11 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Britanija) – 17 val.; 12 d. – 18.40; 13 d. – 14 val.; 14 d. – 17 val.; 16 d. – 17.10; 17 d. – 19.15

11 d. – Jupiterio mėnulis (Vengrija, Vokietija, Prancūzija) – 18.50; 15 d. – 20.10; 17 d. – 16.50

11 d. – Tavęs niekada čia nebuvo (D. Britanija, Prancūzija, JAV) – 21.15

12 d. – Sengirė (dok. f., rež. M. Survila) – 15.10

12 d. – Vasara, 1993-ieji (Ispanija) – 16.50; 14 d. – 15 val. (seansas senjorams)

12 d. – Hana (Italija, Prancūzija, Belgija) – 20.30; 13 d. – 15.50

13 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 21 val.; 15 d. – 17 val.

16 d. – Silvana (dok. f., Švedija) – 21 val.

17 d. – Šventa vieta (Italija) – 21.10
13 d. – Kino klasikos vakarai. Vyrai (JAV) – 18.20 (seansą pristatys teatrologas ir kino kritikas A. Liuga)

14 d. – ciklas „Senajame kine“. Ada, tai gero nežada! (Lenkija) – 19 val.

Nepriklausomybės kino rinktinė „Nojaus arka“

15 d. – Prieš parskrendant į Žemę (dok. f., rež. A. Matelis) – 19 val.

16 d. – Zero 2 (rež. E. Vėlyvis) – 19 val. (seanse dalyvaus režisierius)

Pasaka

11 d. – Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Britanija, Kinija) – 17 val.; 12, 13 d. – 15 val.; 16 d. – 18.30; 17 d. – 15.15

11 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 19 val.; 12 d. – 18.45; 13 d. – 17 val.; 15, 16 d. – 20.30; 17 d. – 19 val.

11 d. – Jupiterio mėnulis (Vengrija, Vokietija) – 21.15; 12 d. – 19 val.; 13 d. – 21 val.; 14, 15 d. – 20 val.

11 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 17.30; 12 d. – 17 val.; 13 d. – 19.15; 16 d. – 20 val.

11 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 19.15; 12 d. – 21 val.; 13 d. – 17.30; 14 d. – 20.15; 15 d. – 18.15; 17 d. – 21.15

11 d. – Anon (JAV, Vokietija) – 21.30; 12 d. – 21.15; 15 d. – 18 val.; 17 d. – 19.15

11, 13 d. – Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta (rež. A. Matelis) – 17.15; 17 d. – 15.30

11 d. – Fantastiška moteris (Ispanija, JAV, Vokietija) – 18.45

11 d. – Eva (Prancūzija) – 20.45; 12 d. – 19.15; 14 d. – 20.30; 15 d. – 20.15; 17 d. – 18.45

12 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 15.15

12 d. – 100 metų kartu (dok. f., rež. E. Kabaraitė) – 17.30; 13 d. – 19.45; 17 d. – 17.30

12 d. – Prancūziška porelė (Prancūzija) – 15.30

12 d. – Floridos projektas (JAV) – 17.15; 14 d. – 18.30

12 d. – Dvilypis meilužis (Prancūzija) – 21.15; 17 d. – 20.45

 

Kaunas

Forum Cinemas

11–17 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 10.10, 12.40, 15.10, 17.20

Aš graži (Kinija, JAV) – 13.10, 17.40, 22.30

Anon (JAV, Vokietija) – 15.40, 20.10, 23 val.

Pagonių žiedas (Latvija) – 10.40, 18, 20.30

17 d. – Deadpool 2 (JAV) – 18.30

15 d. – Šių dienų apokalipsė (JAV, 1979) – 19 val.

11–17 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 10.30, 17.10

11, 12, 16 d. – Keršytojai. Begalybės karas (JAV) – 13.50, 20.30, 22.10, 23.50; 13–15, 17 d. – 13.50, 20.30, 22.10

11–17 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 14.50

11–16 d. – Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Britanija, Kinija) – 10.50, 15.20; 17 d. – 10.50           

11–17 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 13 val.

12, 14, 16 d. – Sobiboras (Rusija) – 17.30

11–14, 16, 17 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 22.20

11, 13 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 10.20, 17.30; 12, 14–17 d. – 10.20

11–17 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 12.30

11, 13 d. – Vinčesterio košmaras (Australija, JAV) – 19.50

11–17 d. – Auklė Tulė (JAV) – 19.50

12, 14, 16 d. – Blogasis samarietis (JAV) – 19.50

Romuva

11 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 16.45; 17 d. – 19.30

11 d. – Jupiterio mėnulis (Vengrija, Vokietija) – 19 val.; 15 d. – 20 val.

11 d. – Floridos projektas (JAV) – 21 val.

12 d. – Tarnaitė (P. Korėja, Japonija) – 19 val.

13 d. – 100 metų kartu (dok. f., rež. E. Kabaraitė) – 18.40; 17 d. – 18 val.

15 d. – Vasara, 1993-ieji (Ispanija) – 18 val.

16 d. – Dvi karūnos (dok. f., Lenkija) – 18 val.

16 d. – Tavęs niekada čia nebuvo (JAV, D. Britanija, Prancūzija) – 20.15

Japonijos kino festivalis

12 d. – Romos termos (Japonija) – 14 val.

12 d. – Niekas neapgins (Japonija) – 16.30

13 d. – Virtuvės samurajai (Japonija) – 14 val.

13 d. – Mamešiba (Japonija) – 16.30

 

Klaipėda

Forum Cinemas

11–17 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 10.40, 13.20, 16 val.

11–15, 17 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 11, 18.30, 20.40; 16 d. – 11, 18.30, 20.40, 23.10

11–15, 17 d. – Anon (JAV, Vokietija) – 13.25, 18.15, 21 val.; 16 d. – 13.25, 18.15, 21, 23.50

11–17 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 15.45, 19.10

17 d. – Deadpool 2 (JAV) – 18.30

11–16 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 11.15, 18 val.; 17 d. – 11.15

11–15, 17 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 14.30, 21.20; 16 d. – 14.30, 21.20, 23.20  

11–15, 17 d. – Sobiboras (Rusija) – 14.05, 18.50, 21.30; 16 d. – 14.05, 18.50, 21.30, 23.59

11–17 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 14.50, 19.30

Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 17.10, 21.50

Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 10.20, 16.50     

12, 13, 16 d. – Pagrobta princesė (Ukraina) – 10.30

11–17 d. – Burbuliai. Dežavu (Rusija) – 12.35 (rusų k.); 14.45 (lietuvių k.)

Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 12.30

Sengirė (rež. M. Survila) – 16.40

Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Britanija, Kinija) – 11.50

11, 13, 15, 17 d. – Auklė Tulė (JAV) – 21.40

12, 14, 16 d. – Seksui – ne! (JAV) – 21.40

 

Šiauliai

Forum Cinemas

11–17 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 10.30, 13.10, 16 val.

Aš graži (Kinija, JAV) – 11, 18.30, 20.35

11, 12, 16 d. – Anon (JAV, Vokietija) – 13.25, 18.15, 21, 23.15; 13–15, 17 d. – 13.25, 18.15, 21 val.

11 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 15.45, 20.10, 23 val.; 12, 16 d. – 15.45, 17.30, 20.10, 23 val.; 14, 15 d. – 15.45, 17.30, 20.10; 13, 17 d. – 15.45, 20.10

17 d. – Deadpool 2 (JAV) – 18.30

11–16 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 11.15, 18 val.; 17 d. – 11.15

11, 12, 16 d. – Keršytojai. Begalybės karas (JAV) – 14.45, 21.20, 22.40; 13–15, 17 d. – 14.45, 21.20

11–14, 16, 17 d. – Tiesa arba drąsa (JAV) – 14.35, 19.10

11–14, 16, 17 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 16.55, 21.30

11–17 d. – Triušis Piteris (D. Britanija, Australija, JAV) – 10.45, 15.15

11–14, 16, 17 d. – Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Britanija, Kinija) – 13, 10.10; 15 d. – 13 val.          

11–14, 16, 17 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 12.20

11, 13, 17 d. – Sobiboras (Rusija) – 17.30

 

Panevėžys

Forum Cinemas Babilonas

11, 14, 15, 17 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 13.20, 16 val.; 12, 13, 16 d. – 10.40, 13.20, 16 val.;

11–17 d. – Aš graži (Kinija, JAV) – 18.30

Anon (JAV, Vokietija) – 16.30, 21 val.

Pagonių žiedas (Latvija) – 19 val.

17 d. – Deadpool 2 (JAV) – 18.30

11, 14, 15 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 18 val.; 12, 13, 16 d. – 11.10, 18 val.

11–17 d. – Keršytojai. Begalybės karas (3D, JAV) – 14.30, 21.15

12, 13, 16 d. – Burbuliai. Dežavu (Rusija) – 10.10

11–17 d. – Lino: nuotykiai katino kailyje (Brazilija) – 12.05

Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Britanija, Kinija) – 14.15

Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 21.30

Garsas

Didžioji salė

12 d. – Jūsų Vincentas (Lenkija, D. Britanija) – 18.10; 13 d. – 16.15; 17 d. – 15 val.

11 d. – Pagonių žiedas (Latvija) – 21.15; 12 d. – 16 val.; 13 d. – 18.15; 14 d. – 20.45; 15 d. – 21.30; 16, 17 d. – 19.15

11 d. – Paskutinis gyventojas (Armėnija, Lietuva) – 19.30; 12 d. – 20 val.; 14 d. – 19 val.; 15 d. – 19.40; 16 d. – 17.30; 17 d. – 19.15

12 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 13.45; 13 d. – 12.15; 14, 16 d. – 15 val.;  15 d. – 17.30; 17 d. – 17 val.

12 d. – Vaiduoklių byla (D. Britanija) – 21.45; 13 d. – 20.30; 16 d. – 21.30

12 d. – Žemė: viena nuostabi diena (dok. f., D. Britanija, Kinija) – 12 val.; 13 d. – 14.20; 14 d. – 17.15; 15 d. – 15.30

Mažoji salė

Izraelio kinas tavo mieste

16 d. – Pavėluotos mintys (Izraelis) – 17.30

11 d. – Džimas Saga ir mašinistas Lukas (Vokietija) – 18.30; 13 d. – 15.45

11 d. – Po medžiu (Islandija, Danija, Lenkija, Vokietija) – 21.30; 12 d. – 17.15; 13 d. – 17.50; 17 d. – 17 val.

12 d. – Tavęs niekada čia nebuvo (JAV, D. Britanija, Prancūzija) – 21.15; 13 d. – 19.45; 14 d. – 19.15

12 d. – Gražuolė ir Sebastianas: draugai visam gyvenimui (Prancūzija) – 12.15; 13 d. – 13.45; 16 d. – 15.20

12 d. – Sengirė (rež. M. Survila) – 14 val.; 13 d. – 12 val.; 14 d. – 15 val.; 15 d. – 17 val.; 17 d. – 15.15

14, 15, 17 d. – Lenktynininkė ir gangsteris (Belgija, Olandija, Prancūzija) – 21 val.

12 d. – Telma (Norvegija, Prancūzija, Danija, Švedija) – 19 val.; 13 d. – 21.30; 14 d. – 17 val.; 15, 17 d. – 18.45; 16 d. – 21 val.

11 d. – 100 metų kartu (dok. f., rež. E. Kabaraitė) – 20.30; 12 d. – 15.45; 15 d. – 15.10; 16 d. – 19.30