7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Koncertai

Balandžio 20–29

 

Lietuvos nacionalinė filharmonija

20 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – edukacinis orkestro muzikos koncertas „Planeta orkestras“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Dirigentas M. Barkauskas. Koncertą veda J. Skiotytė-Norvaišienė

20 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje, 21 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas „Sinfonia Varsovia“. „Orkiestra Sinfonia Varsovia“ (meno vad. – K. Penderecki). Solistė D. Kuznecovaitė (smuikas). Dir. – D. Runtzas. Programoje G. Bacewicz, H. Wieniawskio, L. van Beethoveno kūriniai

22 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – teatralizuotas koncertas visai šeimai „Ksilofonija“. Ansamblis „Giunter percussion“: P. Giunteris, T. Kulikauskas, S. Gailius, A. Rekašius. Dalyvauja A. Puplauskis (fagotas). Koncertą veda D. Užkuraitis. Programoje E. Séjourné, A. Koppelio, J. Throwerio, A. Lipnerio, G. Koshinskio kūriniai

25 d. 11 val. Šalčininkų kultūros centre – ciklo „Muzikos enciklopedija gyvai“ edukacinė programa „Šokiai“. Čiurlionio kvartetas. Programoje W.A. Mozarto, L. van Beethoveno, E. Satie, S. Moniuszkos, J. Strausso, A. Klovos kūriniai

25 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas „Izabelės sapnas“. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras (vad. M. Staškus). Solistai J. Švambaris (smuikas), N. Albrichtas (fortepijonas), R. Juknevičiūtė (violončelė), A. Pleita (fagotas). Dir. – M. Staškus. Programoje: A. Ponchielli, F. Mendelssohno-Bartholdy, M.K. Čiurlionio, V. Klovos, A. Malcio, B. Dvariono kūriniai

27 d. 18.30 Klaipėdos koncertų salėje, 28 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – orkestro muzikos koncertas „Violončelės garsų magija“. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistė M. Sudraba (violončelė). Dir. – G. Markas. Programoje P. Vasko, J. Brahmso kūriniai

29 d. 16 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – kamerinės muzikos koncertas „Prancūzų muzikos spalvos“. J. Daunytės rečitalis. Valstybinis Vilniaus kvartetas. Solistė J. Daunytė (arfa). Dalyvauja V.M. Daunytė (fleita), V. Giedraitis (klarnetas), A. Gurinavičius (kontrabosas). Programoje M. Tournier, C. Debussy, G. Pierné, A. Caplet, M. Ravelio kūriniai

29 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „Brangiausias sielos troškimas“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. Ansamblis „Musica humana“. Solistė R. Dubinskaitė (mecosopranas). Dir. – A. Vizgirda. Programoje J.S. Bacho, G.Ph. Telemanno kūriniai

 

Vilnius

Kongresų rūmai

20 d. 19 val. – „Joana Daunytė: dangiškoji arfa“. J. Daunytė (arfa), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – R. Šumila. Programoje G. Enescu, A. Ginasteros, P. Čaikovskio kūriniai

27 d. 19 val. – Orkestro artistų koncertas. D. Narkevičius, A. Kasperovič (smuikas), A. Jankauskienė (altas), D. Yanov-Yanovskis (volončelė), V. Giknius (fleita), A. Sato, U. Dičiūnas (obojus), K. Kolakauskas (klarnetas), A. Puplauskis (fagotas), P. Giunteris, S. Gailius (mušamieji), V. Grencevičiūtė (arfa), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. – M. Staškus. Programoje W.A. Mozarto, A. Vivaldi, M. Brucho, C. Saint-Saënso, E. Elgaro ir kt. kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

S. Vainiūno namuose

23 d. 18.30 – Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojos R. Malikėnienės mokinio P. Sadausko fortepijono rečitalis. Programoje C.Ph.E. Bacho, N. Paganini, F. Mendelssohno ir kt. kūriniai

25 d. 18 val. – muzikuoja Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos mokiniai

26 d. 180 val. – koncertas „Pavasario žiedai“. Dalyvauja Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ 7-os klasės fortepijono specialybės mokiniai. Kuratorė mokytoja E. Pilecka

XX tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai“

20 d. 14 val. Linkuvos socialinės globos namuose, 16.30 Pakruojo sinagogoje – J. Leitaitė (mecosopranas), Ž. Survilaitė (fortepijonas)

24 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – Ž. Miniotaitė (violončelė, kontrabosas, Lietuva, Rusija), I. Kadinas (fortepijonas, Rusija), V. Miniotas (kompozitorius)

25 d. 11 val. Senjorų socialinės globos namuose, 26 d. 18 val. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – R. Lampsatytė (fortepijonas, Lietuva, Vokietija), A. Locci (sopranas, Lietuva, Vokietija), E. Sverdiolaitė (sopranas, Lietuva, Vokietija), Ch. Kilsch (sopranas, Lietuva, Vokietija), P. Užgalis (bosas-baritonas, Lietuva, Vokietija), I. Petkūnaitė (fortepijonas, Lietuva, Vokietija), A. Petkūnaitė (fortepijonas, Lietuva, Vokietija), R. Elezi (sopranas, JAV), L. Monteiro de Castro (mecosopranas, Brazilija), G. Borghoff (fortepijonas, Brazilija), U. Lamsaitytė (fortepijonas, Lietuva)

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

21 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – J. Rimo kamerinio ansamblio klasės studentų koncertas

23 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – LMTA Styginių instrumentų katedros studentai

24 d. 16 val. LMTA Didžiojoje salėje – choro muzikos koncertas. Dainuoja LMTA Mišrus choras (vad. D.  Puišys, G. Venislovas, J. Kalcas). Koncertmeisteris A. Anusauskas, diriguoja LMTA Choro dirigavimo katedros magistrantai: M. Bacytė (Č. Radžiūno klasė), P. Butkus (Č. Radžiūno klasė), S. Petrauskaitė (D. Puišio klasė). Koncertą veda J. Dovsevičiūtė

24 d. 18 val. LMTA Didžiojoje salėje – R. Mataitytės smuiko klasės vakaras. Dalyvauja A. Alenskaitė, E. Labanauskaitė, I. Laučkaitė, J. Mikuckaitė, A. Pilkauskaitė, U. Pugačiukaitė, E. Žemaitytė. Taip pat dalyvauja nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivės A. Aksinavičiūtė, U. Katinskaitė, A. Silickaitė, V. Valančauskaitė. Pianistės U. Antanavičiūtė, I. Dombrovskaja, D. Stulgytė

25 d. 10 val. LMTA Kongresų rūmų Kamerinėje salėje – 42-oji LMTA metinė konferencija „Rytdienos meno šiandiena“

25 d. 17 val. LMTA Didžiojoje salėje – Koncertmeisterio katedros diplomantai

25 d. 18 val. LMTA Juozo Karoso salėje – LMTA akordeonų ansambliai. Dalyvauja Ričardo Sviackevičiaus, Raimondo Sviackevičiaus ir A. Dūkštaitės ansambliai

26 d. 10 val. LMTA Juozo Karoso salėje – jaunųjų folklorininkų mokslinė-praktinė konferencija „Tradicijos samprata šiandien“

26 d. 18 val. LMTA Juozo Karoso salėje – LMTA doktorantai. Dalyvauja E. Juškaitė (sopranas, A. Krikščiūnaitės klasė), G. Žarėnaitė (smuikas, I. Armonaitės-Galinienės klasė), U. Antanavičiūtė (fortepijonas, I. Baikštytės klasė). Taip pat dalyvauja V. Giedraitis (klarnetas)

Vaidilos teatras

23 d. 19 val. – jaunieji „Vaidilos klasikos“ talentai: pianistė A. Radzevičiūtė (fortepijonas). Programoje F. Chopino, D. Scarlatti, M. Ravelio, F. Chopino, R. Schumanno kūriniai

25 d. 19 val. – J. Gringytė (mecosopranas) ir P. Geniušas (fortepijonas). Programoje R. Wagnerio,·F. Liszto, B. Britteno ir kt. kūriniai

Muzikos galerija

20 d. 18 val. – Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ moksleivių pavasario koncertas „Kaip melsva žibutė tėviškėlė mano“

22 d. 16 val. – „Nuo lyrikos iki dramos“. V. Kurpytė (sopranas) ir I. Naujikaitė (fortepijonas). Programoje romantinių operų arijos bei N. Rimskio-Korsakovo ir S. Rachmaninovo romansai

24 d. 18.30 – vaikų „Pop-jazz“ šventė. Naujosios Vilnios Kultūros centro muzikos studija (vad. I. Raugaitė)

25 d. 18.30 – „Vėjas iš Vakarų“. O. Gražinytė (fortepijonas)

29 d. 12 val. – Vilniaus B. Jonušo muzikos mokyklos laureatų koncertas

Valdovų rūmai

22 d. 15 val. III manieristinėje antikameroje – Senosios muzikos koncertas šeimai. Atlikėjai

Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokiniai (mokytoja I. Baublytė), senosios muzikos ansamblis „Chiaroscuro“: R. Vosyliūtė (sopranas), I. Baublytė (išilginės fleitos, gotikinė arfa), V. Norkūnas (klavesinas, pozityviniai vargonėliai)

 

Kaunas

Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus

26 d. 17.30 – kamerinės muzikos koncertas „Muzikinė puokštė“. Atlikėjos I. Stonkutė (fleita) ir E. Stonkutė (fortepijonas). Programoje J.S. Bacho, L. Vinci, L. van Beethoveno, F. Chopino, M.K. Čiurlionio, P. Sancano, J. Mouquet ir kt. kūriniai