7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Balandžio 13–22

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

13 d. 18.30 – „RAUDONOJI ŽIZEL“ (pagal P. Čaikovskio, G. Bizet, A. Adamo muz.). Dir. – R. Šervenikas

14 d. 18.30 – J. Strausso „ŠIKŠNOSPARNIS“. Muzikinis vad. ir dir. – M. Staškus

15 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

22 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – I. Šimkus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

13–15 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. Rež. – Ł. Twarkowski

15 d. 15 val. prie Didžiosios scenos – D. Charmso „JELIZAVETA BAM“. Rež. – O. Koršunovas

17, 18 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. – O. Koršunovas

19 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas

20 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLOGIS“. Rež. – A. Schillingas

21 d. 13 val. – „KAULINIS SENIS ANT GELEŽINIO KALNO“ (pagal J. Basanavičiaus užrašytą lietuvių liaudies pasakojimą ir B. Žilytės iliustracijas). Rež. – J. Tertelis

Mažoji salė

13 d. 13 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar

14 d. 16 val., 15 d. 19 val. – PREMJERA! A. Jevsejevo, E. Vitkutės „NEŽINOMA ŽEMĖ. ŠALČIA“. Rež. – J. Tertelis

17 d. 19 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ (R.M. Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Pasternako laiškų motyvais). Rež. – B. Mar

18 d. 13 val. – O. Wilde’o „LAIMINGASIS PRINCAS“. Rež. – P. Makauskas

19 d. 19 val. – I. Bergmano „INTYMŪS POKALBIAI“. Rež. – V. Rumšas

22 d. 16 val., 24 d. 12 val. – M. von Mayenburgo „KANKINYS“. Rež. – O. Koršunovas

Valstybinis jaunimo teatras

13 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. Rež. – O. Lapina

14 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. – K. Dehlholm

15 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

19 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

20 d. 18 val. – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. – E. Nekrošius

21 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. – R. Matačius

22 d. 12 val. – „KAKĖ MAKĖ IR PAVOGTAS LAIKAS“ (pagal L. Žutautės knygą). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė (Mažoji salė)

Vilniaus mažasis teatras

13 d. 18, 20.30, 15 d. 19 val. – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

14 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“. Rež. – R. Tuminas

15 d. 12, 15 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

17 d. 18.30 – S. Becketto „BELAUKIANT GODO“. Rež. – R. Tuminas

18 d. 12, 13.30 – Teatralizuota ekskursija po Vilniaus mažąjį teatrą

18 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

21 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. Rež. – B. Latėnas

Oskaro Koršunovo teatras

16 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas

19 d. 18.30 Nacionaliniame dramos teatre – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas

20, 21, 23 d. 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

13 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Baltarusijos valstybinio akademinio muzikinio teatro spektakliai

14 d. 18.30 – P. Abrahamo „PUOTA „SAVOJOJE“

15 d. 12 val. – M. Dunajevskio „SKRAJOJANTIS LAIVAS“

15 d. 18.30 – B. Aleksandrovo „VESTUVĖS MALINOVKOJE“

17 d. 10, 12 val. – „FREKEN BOK GRĮŽTA“ (teatras „Talent“, Minskas)

17 d. 18.30 – „MEILĖ TRISE“ (Baltarusijos valstybinis jaunimo teatras)

19 d. 18.30 – N. Gandževi „SEPTYNIOS GRAŽUOLĖS“ (su lietuviškais titrais). Rež. – J. Vaitkus

21 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. Rež. – L. Urbona

22 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari pasakų motyvais). Rež. – M. Sasim

22 d. 17.30 – А. Andrejevo „SEPTYNI FARIZIEJAUS SAULIAUS PENKTADIENIAI“. Rež. – J. Vaitkus

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

14 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. – A. Mikutis

15 d. 12 val. – „Batuotas katinas“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

14 d. 14 val. – „Muzikinė dėžutė“ (pagal V. Odojevskio pasaką „Miestelis tabokinėje“). Rež. ir dail. – J. Skuratova

15 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

21 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Sakse knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

22 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

Palėpė

21 d. 12 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

22 d. 12 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

13 d. 20 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DANGAUS VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

15 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PASAKA APIE KARALIUS“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

15 d. 16, 19 val. Juodojoje salėjeNOA festivalis: R. Mačiliūnaitės „Į ŠVYTURĮ“. Rež. – L. Vaskova

17 d. 19 val. Juodojoje salėjeNOA festivalis: PREMJERA! „OLYMPIAN MACHINE“. Idėjos ir garso montažo aut. – A. Bumšteinas

17 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – D. Statkevičienės „8 MINUTĖS“. Rež. – S. Pikturnaitė

20 d. 18, 20 val. Juodojoje salėje – NOA festivalis: PREMJERA! „ALPHA“. Libreto aut. – G. Labanauskaitė-Diena, komp. – A. Navickas, rež., scenogr., kost. dail. – G. Parasit

21 d. 18 val. Juodojoje salėje – „KETURI“. Rež. – K. Gudmonaitė (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas) (Kauno nacionalinis dramos teatras ir teatras „Utopija“)

22 d. 11, 15 ir 17 val. Juodojoje salėje – „ŠVIESIUKAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

22 d. 13 val. Kišeninėje salėje – edukacinis spektaklis ir ekskursija vaikams „SEKRETAI IŠ BŪTŲJŲ LAIKŲ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

Užupio teatras

13 d. 19 val. „Teatro saloje“ (Stanevičiaus g. 24) – Moliere’o „SKAPENO KLASTOS“

21 d. 12 val. Užupio meno inkubatoriuje – M. Lindman „DRĄSIOJI PUPULĖ“

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo „BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas

15 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

15 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. – V. Martinaitis

15 d. 19 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė

17 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. – T. Erbrėderis

17, 18 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

18 d. 14 val. Rūtos salėje – „VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė

19, 20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G.E. Lessingo „NATANAS IŠMINTINGASIS“. Rež. – G. Varnas

21 d. 18 val. Rūtos salėje – R. Gary „AUŠROS PAŽADAS“. Inscenizacijos aut. ir rež. – A. Sunklodaitė

22 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

13 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. – J. Janulevičius

14, 15 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius

18, 20 d. 18 val. – J. Karnavičiaus „RADVILA PERKŪNAS“ (B. Sruogos libretas). Dir. – J. Janulevičius

21 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

22 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

22 d. 18 val. – „Notrdamo legenda“. Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas, dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

13 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

14 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – G. Varnas

15 d. 16 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. Rež. – R. Bartulis

20 d. 18 val. – spektaklio „NIGAZZ“ eskizas. Rež. – A. Jankevičius (sindikatas „Bad Rabbits“)

21 d. 12, 14.30 – „ATVIRA ODA“. Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“)

21 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

Kauno lėlių teatras

14 d. 12 val. – PREMJERA! „KUDLIUS IR MIŠKO BROLIAI“. Aut. ir rež. – A. Sunklodaitė, dail. – G. Brazytė, komp. – D. Gnedinas, vaizdo instaliacijų aut. – M. Bradauskas

15 d. 12 val. – „ŠEIMYNĖLĖ IŠ DIDŽIOSIOS GIRIOS“. Rež. – O. Žiugžda

21 d. 12 val. – „PINOKIS“ (muzikinis spektaklis vaikams pagal C. Collodi pasaką). Rež. – Š. Datenis (Vilniaus teatras „Lėlė“)

22 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

13 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

14 d. 18.30 – Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys

15 d. 17 val. Didžiojoje salėje – G. Grajausko „PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. Rež. – O. Koršunovas

18 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. Rež. – M. Pažereckas

20 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. – P. Gaidys

21 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio „KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas

22 d. 12, 15 val. Didžiojoje salėje – PREMJERA! „PŪKUOTUKO PASAULIS“. Kūrybinė grupė P. Tamolė, L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, T. Smulkis. Pasakotojo balsas V. Paukštė

Klaipėdos muzikinis teatras

13 d. 18 val. Žvejų rūmuose – G. Bizet „KARMEN“ (pagal G. Bizet–R. Ščedrino „Karmen siuitą“). Dir. – M. Pitrėnas

19 d. 19 val. Žvejų rūmuose – „BONI IR KLAIDAS“. Dir. – V. Konstantinovas

20 d. 19 val. Šiaulių arenoje – „Altorių šešėly“ (šokio spektaklis pagal V. Mykolaičio-Putino romaną)

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

13 d. 18.30 Mažojoje salėje – G. Gascevičiaus perkusinės instaliacijos

14 d. 18 val Mažojoje salėje – PREMJERA! G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė

15 d. 12, 15 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! „TEGYVUOJA LAMBERTAS!“. Rež. – A. Gluskinas

20 d. 18.30 Mažojoje salėje – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

13, 14 d. 18 val. – PREMJERA! B.-M. Koltèso „ROBERTO ZUCCO“. Rež. – A. Gornatkevičius

15 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. – R. Banionis

18 d. 19 val. – G. Kuprevičiaus „LIUTERIO DURYS“. Muzikos vad. ir dir. – A. Dambrauskas. Atlieka choras „Vilnius“

20 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas

21 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

21 d. 18.30 – J. Miltinio gimnazijos moksleivių poezijos vakaras „Slemas“

22 d. 18 val. – PREMJERA! D. Statkevičienės „GIMINĖS, ARBA KAM ZRAZŲ PAKARTOT“. Rež. – A. Veverskis