7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Kovo 9–18

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

9 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Choreogr. – V. Medvedevas (Rusija), muzikos vad. ir dir. – M. Staškus

10 d. 18.30 – PREMJERA! G. Sodeikos „POST FUTURUM“. Muzikos vad. ir dir. – R. Šervenikas, dir. – J. Geniušas, rež. – O. Koršunovas, scenogr. – G. Makarevičius, kost. dail. – A. Kuzmickaitė, šviesų dail. – E. Sabaliauskas, vaizdo projekcijų aut. – R. Sakalauskas, choreogr. – V. Grabštaitė, choro meno vad. – Č. Radžiūnas

15, 16 d. 18.30 – W.A. Mozarto „FIGARO VEDYBOS“. Dir. – M. Staškus

17 d. 18.30 – „BARBORA RADVILAITĖ“ (pagal S. Vainiūno, A. Malcio, H.M. Góreckio ir kt. muziką). Dir. – R. Šervenikas

18 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

9 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. – O. Koršunovas

13 d. 13 val. – „KAULINIS SENIS ANT GELEŽINIO KALNO“ (pagal J. Basanavičiaus užrašytą lietuvių liaudies pasakojimą ir B. Žilytės iliustracijas). Rež. – J. Tertelis

15–18 d. 19 val. – „EDIPAS KARALIUS“. Rež. – R. Tuminas (Maskvos J. Vachtangovo teatras)

Mažoji salė

9 d. 17 val. – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvio poeziją). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

10 d. 16 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius

13 d. 19 val. – „SELFIS I. GROŽIS“. Rež. – A. Jankevičius („Artlagamine“ spektaklis)

14 d. 19 val. – „DREAMLAND“. Rež. – M. Jančiauskas

Studija

13, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras

9, 10 d. 18 val. – PREMJERA! „AUTONOMIJA“. Rež. – Á. Schillingas. Vaidina K. Andrejauskaitė, A. Bialobžeskis, D. Gavenonis, I. Kartašova, A. Kazanavičius, V. Kuodytė, R. Latvėnaitė, S. Lunevičius, V. Masalskis, J. Matekonytė, V. Petkevičius, L. Petrauskas, D. Šilkaitytė, N. Varnelytė

13 d. 18 val. – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. – E. Nekrošius

14 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. Rež. – O. Lapina

16 d. 11 val. – A. Pukelytės spektaklis-ekskursija „EKSPEDICIJA Į TEATRO VIDŲ“. Rež. – A. Pukelytė

17 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – PREMJERA! T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

17 d. 18 val., 18 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. – K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras

9 d. 18.30 – PREMJERA! W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas

10 d. 18.30 – N. Erdmano „SAVIŽUDIS“. Insc. aut. – T. Stirna, rež. – G. Tuminaitė

15, 16 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

15, 16 16 d. 12, 13.30 – Teatralizuota ekskursija po Vilniaus mažąjį teatrą

17 d. 18.30 – PREMJERA! W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas

18 d. 12 val. – „MANO BATAI BUVO DU“. Idėjos aut. ir rež. – G. Latvėnaitė

Rusų dramos teatras

9 d. 18.30 – A. Jankevičiaus „LEDAS“ (pagal V. Sorokino romaną). Rež. – A. Jankevičius

10 d. 18.30 – J.G. Ferrero „GRONHOLMO METODAS“. Rež. – A. Jankevičius

14 d. 18.30 – PREMJERA! A. Strindbergo „KREDITORIAI“. Rež. – D. Meškauskas

17 d. 18.30 – G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. Rež. – L. Urbona

18 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Uteganovas (Rusija)

18 d. 18.30 – F. Veberio „KVAILIŲ VAKARIENĖ“. Rež. – M. Poliščiukas (Prancūzija)

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

10, 17 d. 12 val. – PREMJERA! „PINOKIS“ (muzikinis spektaklis vaikams pagal C. Collodi pasaką). Rež. – Š. Datenis

18 d. 12 val. – S. Gedos „DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS“. Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

10 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Sakse knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

17 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Rež. – N. Indriūnaitė

18 d. 14 val. – Š. Datenio „EVOLIUCIJA“. Rež. – Š. Datenis

„Menų spaustuvė“

9 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

9 d. 20 val. Juodojoje salėje – „ŽAIDIMAS BAIGTAS“. Autoriai: L. Liepaitė, A. Gudaitė, L. Žakevičius, P. Laurinaitis, A. Gecevičius (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „BALTAS TRIUŠIS RAUDONAS TRIUŠIS“ („True Thing“)

13 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „LIEPSNOS VIRŠ ŠALTOJO KALNO“. Choreogr. – V. Jankauskas (V. Jankausko šokio teatras)

14 d. 18.30 Juodojoje salėje – „APIE ŽMOGŲ, NUŽUDŽIUSĮ GULBĘ“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

14 d. 19 val. Kišeninėje salėje – D. Statkevičienės „8 MINUTĖS“. Rež. – S. Pikturnaitė

15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „IDENTIFY“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

16 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAMOŠIUS BEKEPURIS“ (pagal K. Binkio poemą). Rež. – C. Graužinis (teatras „Cezario grupė“)

16 d. 19 val. Kišeninėje salėje – P. Süskindo „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

17 d. 11, 15, 17 val. Juodojoje salėje – „MOZAIKA“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

17 d. 18.30 Studijoje II – „(NE)VYKĖLIS“ (pagal E. Limonovo „Nevykėlio dienoraštį“). Rež. – A. Areima (Artūro Areimos teatras)

17 d. 12, 15 val. Kišeninėje salėje – „DANGAUS VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

17 d. 14 val. – pažintiniai pasivaikščiojimai po „Menų spaustuvę“

18 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „STEBUKLINGAS SODAS“ (pagal S. Lagerlöf kūrinį). Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

18 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – „SPALVOTI ŽAIDIMAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

Vilniaus kamerinis teatras

9 d. 18.30 – „KAI ŽMONĖS VAIDINO DIEVĄ“. Rež. – A. Gian (JAV), M. Mačiulis

11 d. 12 val. – „PO GRYBUKU“. Rež. – J. Malinowskis

18 d. 12 val. – „PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS“. Rež. – E. Jaras

18 d. 18 val. – PREMJERA! „SATISFAKCIJA“. Rež. – Š. Puidokas

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „Mechaninė širdis“ (pagal M. Malzieu romaną „Mechaninė širdis“). Rež. – A. Areima

10 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno „FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus

13 d. 18 val. Mažojoje scenoje – J. Tumo-Vaižganto „ŽEMĖS AR MOTERS“. Rež. – T. Erbrėderis

13 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė

14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis

14 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

15 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

16 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis

17, 18 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ (pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. – J. Jurašas. Adaptacijos autorė – A.M. Sluckaitė

18 d. 15 val., 20 d. 12 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. – V. Martinaitis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

9 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius

11 d. 18 val. – PREMJERA! J. Karnavičiaus „RADVILA PERKŪNAS“ (B. Sruogos libretas). Dir. – J. Janulevičius

14, 15 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. – J. Janulevičius

16 d. 18 val. – J. Strausso „Vienos kraujas“. Dir. – V. Visockis

17 d. 18 val. – J. Strausso „Šikšnosparnis“. Dir. – J. Geniušas

18 d. 18 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

18 d. 18 val. – J. Strausso „KITA PELENĖS ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. Santucci (Italija). Dir. – V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

10 d. 16 val. – „ALKSNIŠKĖS“. Rež. – G. Padegimas

13 d. 19 val. – „PAKALNUČIŲ METAI“ („Knygos teatras“)

16 d. 20 val., 17 d. 19 val., 18, 23 d. 18 val. Centriniame knygyne (Laisvės al. 81) – PREMJERA! „NOKTIURNAS“. Rež. – G. Padegimas

17 d. 12 val. – teatralizuotas kocertas vaikams „Susitikimas su Mere Popins“

17 d. 19 val. – „ŠVĘSTI KOSMOSE IR TVARTE“. Aktoriaus V. Rašimo monospektaklis (Keistuolių teatras)

18 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

Kauno lėlių teatras

10 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

11 d. 12 val. – „PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ“. Rež. – O. Žiugžda

17 d. 12 val. – A. Žiurausko ir S. Bocullo „MOLINIS SAPNAS“. Rež. – A. Žiurauskas

18 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

18 d. 17 val. – aktoriaus V. Bagdono autorinis vakaras

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

10 d. 14 val. – spektaklis-ekskursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“

13 d. 18.30 Kamerinėje salėje – M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. Rež. – M. Pažereckas

17, 18 d. 12 val. Didžiojoje salėje – PREMJERA! „PŪKUOTUKO PASAULIS“. Kūrybinė grupė P. Tamolė, L. Liepaitė, A. Matulevičiūtė, T. Smulkis. Pasakotojo balsas V. Paukštė

Klaipėdos muzikinis teatras

9 d. 19 val. Žvejų rūmuose – A. Adamo „ŽIZEL“

16 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Kuprevičiaus „PRŪSAI“. Rež. – G. Šeduikis. Dirigentai T. Ambrozaitis, G. Vaznys

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

9 d. 18.30 Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas

10 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė

17 d 18 val. Mažojoje salėje – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

18 d. 12 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! „TEGYVUOJA LAMBERTAS!“. Rež. – A. Gluskinas

18 d. 18 val. A. Sireikos krepšinio akademijoje (Ežero g. 11) – PREMJERA! M.I. Fornes „DUMBLAS“. Rež. – A. Kahnas, G. Palekaitė

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

9 d. 18 val. – M. Durnenkovo „KARAS DAR NEPRASIDĖJO“. Rež. – T. Leszczynskis

10 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež.  – G. Gabrėnas

13 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas

15 d. 18 val. – A. Čechovo „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. – M. Cemnickas

16 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas

17 d. 18 val. – G. Grekovo „Hanana, kelkis ir eik“. Rež. – R. Augustinas A.

18 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

18 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. – R. Banionis