7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Vasario 9–18

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

9 d. 18.30 – M. Urbaičio „PROCESAS“. Choreogr. – M. Rimeikis, dir. – R. Šumila

10 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – M. Pitrėnas

11 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas

13 d. 18.30 – „PIAF“ (pagal É. Piaf, G. Fauré, M. Ravelio ir kt. muziką). Choreogr. – M. Bigonzetti (Italija)

16 d. 18 val. – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo koncertas „Gloria Lietuvai“. Dalyvauja LNSO, LVSO ir LNOBT orkestrai, LNOBT choras, Kauno valstybinis choras, chorai „Vilnius“ ir „Polifonija“. Diriguoja J. Domarkas, M. Gražinytė, V. Miškinis, M. Pitrėnas, G. Rinkevičius, M. Staškus, R. Šervenikas. Koncerto režisierius D. Abaris. Programoje V. Augustino, L. Rimšos, A. Šenderovo, R. Šerkšnytės, M. Urbaičio, K. Mašanausko specialiai parašytų kūrinių premjeros

17 d. 18.30 – J. Strausso „VIENOS KRAUJAS“. Dir. – J. Geniušas

18 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

10 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. Rež. – Ł. Twarkowski

14 d. 18.30 – W. Shakespeare’o „ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA“. Rež. – O. Koršunovas

16 d. 18.30 – Just. Marcinkevičiaus „KATEDRA“. Rež. – O. Koršunovas

18 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „DIDIS BLOGIS“. Rež. – A. Schillingas

Mažoji salė

9 d. 17, 20 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir idėjas). Rež. – K. Žernytė

10 d. 16 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. Rež. – G. Kriaučionytė

11 d. 16 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar

14 d. 19 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ (R.M. Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Pasternako laiškų motyvais). Rež. – B. Mar

15 d. 19 val. – A. Rutkēviča „GYVŪNAS (KU KŪ)“. Rež. – R. Atkočiūnas

17 d. 16 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų ir visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Tertelis, K. Werner

18 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė

Valstybinis jaunimo teatras

9 d. 18 val. – M. Anderssono „BĖGIKAS“. Rež. – O. Lapina

10 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. – K. Dehlholm

11 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas (Salė 99)

11 d. 15, 15.30, 16, 16.30, – T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

13 d. 18 val. – Žemaitės „TRYS MYLIMOS“. Rež. – A. Latėnas

14 d. 18 val. – „CINKAS (ZN)“ (pagal S. Aleksijevič knygas). Rež. – E. Nekrošius

15 d. 18 val. – „APSĖDIMAS“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Broliai Karamazovai“). Rež. – P. Makauskas (Salė 99)

17 d. 12 val., 18 d. 15 val. – „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. – K. Dehlholm

Vilniaus mažasis teatras

9 d. 18.30 – Y. Rezos „MENAS“. Rež. – M. Bareikytė (J. Miltinio dramos teatras)

10 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. Rež. – B. Latėnas

10 d. 18.30 – W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas

11 d. 12 val. – „SEPTYNI NYKŠTUKAI IEŠKO SNIEGUOLĖS“. Rež. – E. Jaras

11, 12 d. 18, 20.30 – PREMJERA! „NUOSTABŪS DALYKAI“. (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

13, 14 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė

15 d. 12, 13.30 – Teatralizuota ekskursija po Vilniaus mažąjį teatrą

15, 17 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

17 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. Rež. – B. Latėnas

18 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MISTRAS“. Rež. – R. Tuminas

Oskaro Koršunovo teatras

12 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas

13 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas

15 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

11 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari pasakų motyvais). Rež. ir dail. – M. Sasim

11 d. 18.30 val. – A. Špilevojaus „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. – A. Gintautaitė

13 d. 18.30 – J. Švarco „SNIEGO KARALIENĖ“. Rež. – A. Ščiuckis

14 d. 18.30 – J. Pulinovič „NATAŠOS SVAJONĖ“. Režisieriai – A. Storpirštis, E. Kižaitė

17 d. 17.30 – А. Andrejevo „SEPTYNI FARIZIEJAUS SAULIAUS PENKTADIENIAI“. Rež. – J. Vaitkus

18 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „UNDINĖLĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

18 d. 18.30 – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“ (su lietuviškais titrais). Rež. – G. Surkovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

10 d. 12 val. – „MOLINIS SAPNAS“. Rež. – A. Žiurauskas (Kauno lėlių teatras)

11 d. 12 val. – PREMJERA! „INDĖNUKAS DŽO“. Rež. – K. Vilkas

15 d. 18.30 – „KRYPTIS“ (pagal M.-A. Mathieu komiksą „Sens“). Rež. – J. Trimakaitė

17 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

18 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

Mažoji salė

10 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

11, 17 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. – A. Storpirštis, dail. – N. Keršulytė

17 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. – A. Storpirštis, dail. – N. Keršulytė

18 d. 14 val. – „GĖLIŲ ISTORIJOS“ (pagal A. Sakse knygą „Pasakos apie gėles“). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

„Menų spaustuvė“

9 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠVENTASIS PAVASARIS“. Choreogr. – A. Gudaitė ir L. Žakevičius (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

10 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DANGAUS VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

11 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „SALIAMONO TURTAI“ („Stalo teatras“)

11, 15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „SELFIS I. GROŽIS“. Rež. – A. Jankevičius (Vš Į „Artlagamine“)

14 d. 19val. Kišeninėje salėje – „KOMPAUNDAS“. Choreogr. – P. Prievelis, M. Praniauskaitė

14 d. 20 val. Juodojoje salėje – duetų vakaras „ABU2“ (Kauno šokio teatras „Aura“)

15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

17 d. 11, 12, 13, 16, 17 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „DEBESŲ GAUDYKLĖ“. Choreogr. ir rež. – L. Geraščenko (šokio teatras „Judesio erdvė“)

18 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

18 d. 18 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

18 d. 19 val. Studijoje II – „(NE)VYKĖLIS“ (pagal E. Limonovo „Nevykėlio dienoraštį“). Rež. – A. Areima (Artūro Areimos teatras)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

9 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay „VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius

9 d. 19 val. – performansas „Migrena“. Idėjos aut. – I. Švelnys, A. Andriekutė („Teatro fabriko“ renginys)

10 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė

10 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – M. Frischo „BIOGRAFIJA: VAIDINIMAS“. Rež. – G. Varnas

11 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis

13, 14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – PREMJERA! „AŠ – MOLJERAS“. Rež., dramaturgė ir aktorė – I. Paliulytė

13, 14 d. 19 val. Ilgojoje salėje – A. Čechovo „PALATA“. Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

14 d. 21 val. 18 d. 18 val. Rūtos salėje – PREMJERA! „VASARVIDIS“ (pagal W. Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapnas“). Rež. – E. Kižaitė

15 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno „FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus

17 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė

18 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – I. Paliulytės „ASTRIDA“ (A. Lindgren biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

18 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

9, 10 d. 18 val. – F. Wildhorno „Grafas Montekristas“ (pagal A. Dumas romaną). Dir. – J. Janulevičius

11 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius

15, 16 d. 18 val. – J. Karnavičiaus – PREMJERA! „RADVILA PERKŪNAS“ (B. Sruogos libretas). Dir. – J. Janulevičius. Rež. – K.S. Jakštas, scenogr. ir vaizdo projekcijos – G. Makarevičiaus, D. Liškevičiaus. Atlikėjai Ž. Galinis, T. Ladiga, M. Stanevičius, M. Zimkus, G. Pečkytė, R. Vaicekauskaitė, R. Baranauskas, T. Girininkas, R. Preikšaitė, R. Zaikauskaitė, K. Alčauskis, E. Bavikinas ir k.t.

17 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

18 d. 12 val. – W.A. Mozarto „Mažoji burtų fleita“. Dir. – V. Visockis

18 d. 18 val. – „ŽYDRASIS DUNOJUS“ (pagal J. Strausso muziką). Dir. – J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

10 d. 12, 15 val., 11 d. 13, 15 val. – „ATVIRA ODA“. Rež. – K. Žernytė („Pojūčių teatras“)

10 d. 18 val. – „4 MORTOS“. Rež. – D. Rabašauskas

14 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

16 d. 14 val. – „ALKSNIŠKĖS“. Rež. – G. Padegimas

17 d. 16, 19 val. – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas (OKT spektaklis)

18 d. 11 val. Mažojoje salėje – kūrybinis edukacinis užsiėmimas „Elementoriaus bitės“

Kauno lėlių teatras

10 d. 12 val. V. ir S. Ratkevičių lėlių muziejuje – „PELIUKO PASAKŲ DIRBTUVĖLĖ“. Aut. ir rež. – G. Radvilavičiūtė

11 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimmų pasaką). Aut. ir rež. – O. Žiugžda

17 d. 12 val. – „ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

18 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

9 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

11 d. 17 val. Kamerinėje salėje – PREMJERA! M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. Rež. – M. Pažereckas

14 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. – P. Gaidys

15 d. 18 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio „KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas

17 d. 14 val. – spektaklis - ekskursija apie Klaipėdos dramos teatrą „Kėdė iš komedijų namo“

17 d. 18.30, 18 d. 17 val. – PREMJERA! S. Šaltenio „KALĖS VAIKAI“. Rež. – E. Nekrošius, scenogr., šviesų dail. – M. Nekrošius, kost. dail. – N. Gultiajeva, komp. – A. Jasenka. Vaidina M. Urbonas, D. Meškauskas, K. Kontenytė, E. Brazys, R. Šaltenytė, I. Reklaitis, V. Jočys, V. Jakimauskas, D. Švirėnas, N. Sabulytė, S. Gaudušytė

Klaipėdos muzikinis teatras

17 d. 19 val. Žvejų rūmuose – G. Kuprevičiaus „PRŪSAI“. Rež. – G. Šeduikis. Dirigentai T. Ambrozaitis, G. Vaznys

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

9 d. 18.30 – S. Becketto „ŽAIDIMO PABAIGA“. Rež. – P. Ignatavičius

11 d. 18 val. – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas

15 d. 17 val. – teatralizuota akcija „Laisvas mikrofonas“

17 d. 18 val. A. Sireikos krepšinio akademijoje (Ežero g. 11) – PREMJERA! M.I. Fornes „DUMBLAS“. Rež. – A. Kahnas, G. Palekaitė

18 d. 18 val. Mažojoje salėje – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. Rež. – J. Žibūda

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

9 d. 18 val. – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė (Vilniaus mažasis teatras)

10 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

10 d. 18 val. – R. Thomas „VYRAS SPĄSTUOSE“. Rež. – D. Kazlauskas

11 d. 12 val. – „IŠGELBĖKIME KENGŪRIUKĄ“. Rež. – V. Kupšys

11 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris

14 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas

15 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

16 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. – R. Banionis

17 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

17 d. 18 val. – N. Simono „PASKUTINYSIS IŠ AISTROS KAMUOJAMŲ MEILUŽIŲ“. Rež.  – G. Gabrėnas

18 d. 16 val. – „RŪKE“. Rež. ir dail. – J. Laikova („House of Puglu“)

18 d. 18 val. – G. Grekovo „Hanana, kelkis ir eik“. Rež. – R. Augustinas A.