7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Sausio 12–21

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

12 d. 18 val. – T. Gaitanži „AR MES MYLIM ŠALTĄ ŽIEMĄ“. Dir. – R. Aidukas

12 d. 18.30 – S. Prokofjevo „ROMEO IR DŽULJETA“. Dir. – M. Pitrėnas

13 d. 19 val. – koncertas Laisvės gynėjų dienai. A. Martinaičio „Pieta“. Solistai J. Gedmintaitė (sopranas), A. Malikėnas (baritonas), LNOBT choras (meno vad. Č. Radžiūnas), kamerinis choras „Aidija“ (vad. R. Gražinis), LNOBT simfoninis orkestras. Dir. – R. Šervenikas

14 d. 12 val., 10 d. 18.30 – P. Čaikovskio „SPRAGTUKAS“. Dir. – M. Staškus

18, 20 d. 18.30 – V. Bellini „KAPULEČIAI IR MONTEKIAI“. Dir. – R. Šervenikas

19 d. 18.30 – A. Adamo „ŽIZEL“. Dir. – R. Šervenikas

21 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – I. Šimkus

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

13 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. Rež. – Ł. Twarkowski

14 d. 16 val. – „KOSMOSAS+“. Rež. – K. Dehlholm („Hotel Pro Forma“)

16, 17 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas

18 d. 19.30 – „ANA KARENINA“ (L. Tolstojaus romano motyvais). Choreogr. – A. Cholina (A|CH teatras)

19 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – Y. Ross

20 d. 18.30 – Sofoklio, Euripido, Aischilo „OIDIPO MITAS“. Rež. – G. Varnas

Mažoji salė

12 d. 19val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar

13 d. 16 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. Rež. – G. Kriaučionytė

14 d. 18 val. – „DREAMLAND“. Rež. – M. Jančiauskas

18 d. 18 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius

20 d. 16 val. – „ŽALIA PIEVELĖ“ (pagal Ignalinos atominės elektrinės darbuotojų ir visaginiečių pasakojimus). Rež. – J. Tertelis, K. Werner

21 d. 16 val. – M. Myllyaho „CHAOSAS“. Rež. – Y. Ross

Studija

18 d. 13, 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius

Valstybinis jaunimo teatras

20, 21 d. 15 val. – PREMJERA! „BROLIAI LIŪTAŠIRDŽIAI“ (pagal A. Lindgren knygą). Rež. – K. Dehlholm. Vaidina I. Ciplijauskas, M. Dirginčius, N. Gadliauskas, S. Ivanovas, K. Kasperavičius, A. Kazanavičius, V. Kuodytė, S. Sipaitis, G. Storpirštis

Vilniaus mažasis teatras

12 d. 18.30 – „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė

13 d. 18.30 – PREMJERA! W. Gibsono „DVIESE SŪPUOKLĖSE“. Rež. – U. Baialievas

14 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

16 d. 19 val. – PREMJERA! I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas

19 d. 18.30 – A. Čechovo „TRYS SESERYS“. Rež. – R. Tuminas

23 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

Oskaro Koršunovo teatras

14, 15 d. 19 val. OKT studijoje – A. Čechovo „ŽUVĖDRA“. Rež. – O. Koršunovas

16, 17 d. 19 val. OKT studijoje – „TRANS TRANS TRANCE“. Rež. – K. Gudmonaitė

20 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

12 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“. Rež. – R. Atkočiūnas

13 d. 18.30 – L. Tolstojaus „ANA KARENINA“. Rež. – E. Mitnickis (Ukraina)

14 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

14 d. 18.30 – E.-E. Schmitto „DVIEJŲ PASAULIŲ VIEŠBUTIS“. Rež. – S. Račkys

19 d. 18.30 – PREMJERA! H. Ibseno „HEDA GABLER“. Rež. – E. Švedkauskaitė

21 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari pasakų motyvais). Rež. ir dail. – M. Sasim

21 d. 18.30 – PREMJERA! T. Kavtaradzės, A. Jevsejevo „KAS BIJO MARTYNO M.? Rež. – A. Areima

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

13 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „GRYBŲ KARAS“. Rež. – A. Mikutis

14 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. – A. Mikutis

20, 21 d. 12 val. – PREMJERA! „INDĖNUKAS DŽO“. Rež. – K. Vilkas

Mažoji salė

13 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

14 d. 14 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

20 d. 14 val. – „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. – A. Storpirštis, dail. – N. Keršulytė

21 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

Festivalis „Kitoks ’18“

12 d. 10, 18val. Juodojoje salėje – „LAIKINA ŽEMĖ“ („Collectivo Terron“, Prancūzija)

13 d. 10, 11, 14 val. Kišeninėje salėje – „TĖTIS IR JŪRA“ (Klaipėdos lėlių teatras)

13 d. 12, 15 val. Juodojoje salėje – „PASAULIO VAIZDAI“ („Theatre Madam Bach“, Danija)

14 d. 11 val. Juodojoje salėje – „ŠVIESIUKAI“ (šokio teatras „Dansema“)

14 d. 12, 18 val. Kišeninėje salėje – PREMJERA! „SALIAMONO TURTAI“ („Stalo teatras“)

15 d. 12, 18 val. Juodojoje salėje – „ŠLAMŠTASTIKA“ („Performing Group“, Vokietija)

17 d. 10, 12, 18 val. Juodojoje salėje – „PRIMO“ (A. Zinola & F. González, Vokietija)

18 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

18 d. 19 val. – „TRYS SELFIAI“. Rež. ir insc. aut. A. Jankevičius, vaidina I. Maškarina (VšĮ „Artlagamine“)

20 d. 19val. Juodojoje salėje – „BALTAS TRIUŠIS RAUDONAS TRIUŠIS“ („True Thing“)

21 d. 19 val. Stiklinėje salėje – PREMJERA! „ONEGINAS“. Rež. – J. Laikova (Rusija), dail. – A. Freeburgas (JAV), muzika – F. Latėno. Vaidina A. Dubaka, A. Garmutė, B. Ivanauskas, S. Špakovska

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

13 d. 12 val. Mažojoje scenoje – A. Sunklodaitės „KIŠKIS PABĖGĖLIS“ (pagal L. Jakimavičiaus knygelę „Lapė ir kaliošai“). Rež. – A. Sunklodaitė

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „BARBORA“ (pagal J. Grušo dramą „Barbora Radvilaitė“). Rež. – J. Jurašas. Adaptacijos autorė – A.M. Sluckaitė

14, 16 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. – V. Martinaitis

14 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė

17 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

18 d. 18 val.     Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius

18, 19 d. 19 val. Ilgojoje salėje – PREMJERA! „KETURI“ (pagal V. Pelevino romano „Čiapajevas ir Pustota“ ištraukas). Rež. – K. Gudmonaitė

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis

20 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno „FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus

21 d. 12 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „ANDERSENO GATVĖ“ (H.Ch. Anderseno biografijos ir pasakų motyvais). Rež. – I. Paliulytė

21 d. 18 val., 23 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

12 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVILIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis

13 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

14 d. 18 val. – „Sniego karalienė“. Dir. – J. Janulevičius

14 d. 18 val. – G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“. Dir. – J. Janulevičius

17 d. 18 val. – „Notrdamo legenda“. Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas, dir. – J. Janulevičius

18, 19 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, muzikinis vad. – J. Geniušas, rež. – V. Streiča, dir. – R.  Šumila

20 d. 18 val. – P. Abrahamo „Balius Savojoje“. Dir. – J. Janulevičius

21 d. 12 val. – T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės „Nykštukas Nosis“. Dir. – V. Visockis

21 d. 18 val. – I. Kálmáno „Grafaitė Marica“. Dir. – J. Janulevičius

Kauno kamerinis teatras

13 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – G. Varnas

16 d. 19 val. – J. Ivanauskaitės „PAKALNUČIŲ METAI“. Rež. – V. Kuklytė („Knygos teatras“)

18 d. 18 val., 19 d. 22 val. – „4 MORTOS“. Rež. – D. Rabašauskas

20 d. 18 val. – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“. Rež. – A. Jankevičius (VDU teatras)

21 d. 11 val. – kūrybinis žaidimas „Elementoriaus bites“

Kauno lėlių teatras

13 d. 14.30 – „NYKŠTUKAS NOSIS“ (pagal W. Haufo pasaką). Rež. – A. Stankevičius

14 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

19 d. 18 val. – „KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU“. Rež. – A. Lebeliūnas

20 d. 12 val. – „PRINCESĖS GIMTADIENIS“. Rež. – A. Stankevičius

21 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

12 d. 18.30 Didžiojoje salėje – PREMJERA! A. Stasiuko „NAKTIS“. Rež. – A. Jankevičius

13 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 12 val. Didžiojoje salėje – A. Dilytės „DĖDĖS TITO DŽIAZAS“ (pagal P. Hackso knygą). Rež. – A. Dilytė

19 d. 18.30 Kamerinėje salėje – PREMJERA! M. Markovićiaus „LABAS RYTAS, PONE TRIUŠI“. Rež. – M. Pažereckas

Klaipėdos muzikinis teatras

20 d. 18 val. Žvejų rūmuose – G. Puccini „BOHEMA“

21 d. 13 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

12 d. 18.30 – A. Nicolaj „RUDENS ISTORIJA“. Rež. – J. Žibūda

13 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė

14 d. 18 val. – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas

18 d. 18.30, 21 d. 18 val. A. Sireikos krepšinio akademijoje (Ežero g. 11) – PREMJERA! M.I. Fornes „DUMBLAS“. Rež. – A. Kahnas, G. Palekaitė

19 d. 18.30 Mažojoje salėje – Y. Reza „SKERDYNIŲ DIEVAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

20 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

12 d. 18 val. – J. Poiret „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. – A. Kėleris

13 d. 18 val. – A. Hacketto, F. Goodrich „VISADA TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

14 d. 12 val. – M. Astrachan, A. Žukovskajos „PIFO NUOTYKIAI“. Rež. – V. Blėdis

14 d. 19 val., 20 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! Y. Rezos „MENAS“. Rež. – M. Bareikytė

17 d. 18 val. – R. Granausko „RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ“ (insc. aut. R. Šerelytė). Rež. – R. Banionis

18 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

19 d. 18 val. – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK ŠIUKŠLES!“. Rež. – S. Moisejevas

21 d. 12 val. – „IŠGELBĖKIME KENGŪRIUKĄ“. Rež. – V. Kupšys

21 d. 18 val. – M. Zalytės „MARGARITA“. Rež. – A. Kėleris