7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Lapkričio 10–19

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

10 d. 19 val. – LNOBT choro koncertas (meno vad. Č. Radžiūnas). Solistai V. Kuprevičienė, D. Stumbras, L. Norvaišas, LNOBT simfoninis orkestras. Dir. – Č. Radžiūnas, M. Staškus

11 d. 18.30 – V. Bellini „KAPULEČIAI IR MONTEKIAI“. Dir. – S. Quatrini (Italija)

12 d. 12, 14 val. Kamerinėje salėje – S. Mickio „ZUIKIS PUIKIS“. Dir. – I. Šimkus

12 d. 18.30 – Programa Nr. 1. „Harlemo spalvų baletas“ (Harlemo šokio teatras)

14 d. 18.30 – Programa Nr. 2. „Ritmo perspektyva“  (Harlemo šokio teatras)

15 d. 18.30 – E. Balsio „EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ“. Choreogr. – G. Williamsonas (D. Britanija). Muzikos vad. ir dir. – D. Geringas (Vokietija). Dir. – M. Staškus

16 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – J. Geniušas

17 d. 18.30 – G. Kuprevičiaus „ČIURLIONIS“. Dir. – J.M. Jauniškis

18 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – J. Geniušas

19 d. 12 val. – B. Pawlowskio „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

11 d. 18.30 Vilniaus S. Nėries gimnazijoje – PREMJERA! A. Sireikio „#BESKAMBUČIO“. Rež. – P. Tamolė

Festivalis „Vilniaus lapai 2017“

10 d. 18.30 – vakaras su rašytoju M. Ivaškevičiumi     

11 d. 18.30 – vakaras su rašytoja H. Wassmo (Norvegija)

12 d. 16 val. – vaizdo konferencija su rašytoju A. Oz (Izraelis)

12 d. 18.30 – vakaras su poetu A. Marčėnu

14 d. 18.30 – Molière’o „TARTIUFAS“. Rež. – O. Koršunovas

16 d. 18.30 – A. Herbut „LOKIS“. Rež. – Ł. Twarkowski

Mažoji salė

11 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė

12 d. 16 val. – J. Jokelos „FUNDAMENTALISTAI“. Rež. – J. Vaitkus

14 d. 12, 19 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar

15 d. 19 val. – I. Lausund „BESTUBURIADA“. Rež. – G. Kriaučionytė

Fojė

11 d. 13 val. – Scenografijos dirbtuvės 5–10 m. vaikams

Valstybinis jaunimo teatras

10 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

11 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

12 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. – R. Matačius

16 d. 18 val. – D. Loher „PABAIGOS UGNIS“. Rež. – G. Varnas

18 d. 18 val. – R. Thomas „AŠTUONIOS MYLINČIOS MOTERYS“. Rež. – B. Latėnas

19 d. 12 val. – „KARLSONAS, KURIS GYVENA ANT STOGO...“ (pagal A. Lindgren apysaką). Insc. aut. ir rež. – E. Jaras

Salė 99

11 d. 12 val. – V.V. Landsbergio „ARKLIO DOMINYKO MEILĖ“. Rež. – A. Vidžiūnas

12 d. 18 val. – „SAMURAJAUS KNYGA“.Rež. – A. Jankevičius (sindikatas „Bad Rabbits“)

15 d. 18 val. – „JIS IR JI“ (pagal J. Biliūno ir J. Janulaitytės-Biliūnienės laiškus). Scen. aut. ir rež. – B. Mar

18 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė

Vilniaus mažasis teatras

10 d. 18.30 – F. Schillerio „MARIJA STIUART“. Rež., scenogr. aut. – A. Areima

11 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. Rež. – B. Latėnas

11 d. 18.30 – PREMJERA! „FANTAZIJUS“ (pagal A. de Musset pjesę). Rež. – G. Tuminaitė

12 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

14 d. 18.30 – PREMJERA! I. Bergmano „DVASINIAI REIKALAI“. Rež. – K. Glušajevas, komp. – T. Stirna, kost. dail. – M. Zalensaitė. Vaidina – G. Latvėnaitė

15 d. 18.30 – B. Clarko „PALAUKIT, KIENO ČIA GYVENIMAS? “ Rež. – J. Vaitkus

16 d. 18.30 – I. Margalit „TRIO (J. Bramso, R. Šumano ir K. Šuman meilės istorija)“. Rež. – P. Galambosas (Vengrija)

17 d. 12, 14 val. – teatralizuota ekskursija po Vilniaus mažąjį teatrą

17 d. 18.30 – M. Ivaškevičiaus „MADAGASKARAS“. Rež. statytojas – R. Tuminas, rež. – A. Dapšys

18 d. 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. Rež. – B. Latėnas

18 d. 18.30 – Th. Bernhardo „MINETIS“. Rež. – R. Tuminas

19 d. 12 val. – „MAMA KATINAS“. Rež. – E. Jaras

Oskaro Koršunovo teatras

10 d. 19 val. OKT studijoje – B. Kapustinskaitės „TERAPIJOS“. Rež. – K. Glušajevas

11 d. 19 val. OKT studijoje – M. Gorkio „DUGNE“. Rež. – O. Koršunovas

15 d. 19 val. OKT studijoje – I. Vyrypaevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

10 d. 18.30 – J.G. Ferrero „GRONHOLMO METODAS“. Rež. – A. Jankevičius

12 d. 12 val. – H.Ch. Anderseno „UNDINĖLĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

12 d. 18.30 – M. Macevičiaus „PRAKEIKTA MEILĖ“ (pagal P. Sanajevo apysaką „Palaidokite mane už grindjuostės“). Rež. – A. Jankevičius

16 d. 18.30 teatro erdvėje A-Z – PREMJERA! A. Metalnikovos monospektaklis „VIENIŠAS ŽMOGAUS BALSAS“. Rež. – V. Dorondovas

17 d. 18.30 – A. Puškino „EUGENIJUS ONEGINAS“. Rež. – J. Vaitkus

18 d. 18.30 – PREMJERA! G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. Rež. – L. Urbona

19 d. 12 val. – J. Ščiuckio „COLIUKĖ“. Rež. – J. Ščiuckis

19 d. 16 val. teatro erdvėje A-Z – „DOSTOJEVSKIO ANGELAI“ (F. Dostojevskio kūrinių motyvais). Scen. aut. ir rež. – B. Mar

19 d. 18.30 – I. Vyrypajevo „DREAMWORKS“ (su lietuviškais titrais). Rež. – G. Surkovas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

10 d. 18.30 – „LILA: SLAPTAS DEMIURGO ŽAIDIMAS“. Rež. – Ž. Vingelis

11 d. 12 val. – „Daktaras Dolitlis“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

12 d. 12 val. – „Batuotas katinas“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – A. Mikutis

18 d. 12 val. – Just. Marcinkevičiaus „Voro vestuvės“. Scen. aut. ir rež. – A. Mikutis

19 d. 12 val. – „SNIEGO KARALIENĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Pjesės aut. ir rež. – N. Indriūnaitė

Mažoji salė

11 d. 14 val. – „PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ“ (Ž. Gryvos knygelės motyvais). Inscen. aut., rež. ir dail. – A. Mikutis

12 d. 14 val. – R. Mikučio „LIUNĖS NUOTYKIAI“. Rež. – A. Grybauskaitė

18 d. 14 val. – „AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS“ (pagal lietuvių liaudies pasaką). Scen. aut. ir rež. – R. Driežis

19 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

„Menų spaustuvė“

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ASIDE“. Choreogr. – N. Claes, G.M. Ščavinskaitė (šiuolaikinio šokio teatras „Padi dapi fish“)

11 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „PASAKA APIE KARALIUS“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

11 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ŠVENTASIS PAVASARIS“. Choreogr. – A. Gudaitė ir L. Žakevičius (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

12 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „DIDYSIS DŪDININKAS“. Rež. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

12 d. 11, 15 val. Juodojoje salėje – PREMJERA! „ŠVIESIUKAI“. Choreogr. – B. Banevičiūtė (šokio teatras „Dansema“)

14 d. 18.30 Kišeninėje salėje – PREMJERA! „IDENTIFY“. Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

15 d. 18.30 Kišeninėje salėje – „LIETAUS ŽEMĖ“. Rež. – A. Giniotis (teatro laboratorija „Atviras ratas“)

16 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

17 d. 20 val. Juodojoje salėje – „NUTOLĘ TOLIAI“ (pagal P. Širvį). Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

17 d. 19 val. Juodojoje salėje – „KELIONĖ NAMO“. Rež. – V. Bareikis (urbanistinio šokio teatras „Low Air“)

18 d. 19 val. Juodojoje salėje – „ARABIŠKA NAKTIS“. Rež. – C. Graužinis (teatras „cezario grupė“)

18 d. 19 val. Kišeninėje salėje – D. Statkevičienės „8 MINUTĖS“. Rež. – S. Pikturnaitė

19 d. 16 val. Juodojoje salėje – „TĖČIO PASAKA“. Rež. – A. Kirvela ir J. Tertelis (teatro laboratorija „Atviras ratas“ ir kūrybinė studija „PetPunk“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

10 d. 19 val. Rūtos salėje – poezijos ir muzikos vakaras „Jausmų džiazas“

10 d. 19 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

11 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – „GENTIS“ (pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“). Rež. – A. Jankevičius

12 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. – V. Martinaitis

14 d. 14 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas

15 d. 18 val. Rūtos salėje – F. von Schillerio „PLĖŠIKAI“. Rež. – A. Areima

16 d. 18 val. Ilgojoje salėje – B. Srbljanovič „SKĖRIAI“. Rež. – R. Atkočiūnas

16 d. 19 val. Rūtos salėje – A. Latėno kūrybos vakaras „Svietiškos giesmės Lietuvai. Antanas Strazdas. Paulius Širvys“

17 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – Th. Manno „FJORENCA“. Rež. – J. Vaitkus

17 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė

18 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis

19 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė

19 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – G. Labanauskaitės „ŽALGIRĖS“. Rež. – V. Bareikis

Kauno valstybinis muzikinis teatras

10 d. 18 val. – O. Nicolai „VINDZORO ŠMAIKŠTUOLĖS“. Dir. – J. Janulevičius

11 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVILIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis

12 d. 12 val. – A. Jasenkos „Dryžuota opera“. Dir. – V. Visockis

12 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

18, 19 d. 18 val. – PREMJERA! J. Strausso „KITA PELENĖS ISTORIJA“. Choreogr. ir insc. aut. – G. Santucci (Italija). Dir. – V. Visockis, scenogr. – A. Šimonis, kost. ir grimo dail. – V. Insodienė

Kauno kamerinis teatras

10 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – G. Varnas

11, 12 d. 18 val. – J. Kelero „58 SAPNAI“. Rež. – R. Bartulis

12 d. 12 val. – A. Dilytės „NEGALIMA!“. Rež. – A. Dilytė

14 d. 18 val. – J. Cariani „NESAMAS MIESTAS“. Rež. – A. Lebeliūnas

15 d. 18 val. – „ALKSNIŠKĖS“. Rež. – G. Padegimas

16 d. 18 val. – Th. Wilderio „UPĖS PO ŽEME“. Rež. – G. Padegimas

17, 18 d. 18 val. – M. McDonagho „PAGALVINIS“. Rež. – G. Varnas

18 d. 12, 14.30 val. – „Pojūčių ritualas moterims „ATVIRA ODA“

19 d. 16, 19 val. – „ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas (OKT)

Kauno lėlių teatras

11 d. 12 val. – „KATĖS NAMAI“. Rež. – A. Stankevičius

12 d. 12 val. – „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir rež. – M. Jaremčiukas (Ukraina)

12 d. 17 val. – „URVINIS ŽMOGUS“. Rež. – D. Kazlauskas („Idioteatras“)

18 d. 12 val. – „ŽIRAFA SU KOJINĖMIS“. Rež. – G. Radvilavičiūtė

19 d. 12 val. – „ZUIKIO KAPRIZAI“. Rež. – A. Stankevičius

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

10 d. 18.30 Mažojoje salėje – E. De Filippo „KALĖDOS KUPJELŲ NAMUOSE“. Rež. – P. Gaidys

12 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys

14 d. 18.30 Didžiojoje salėje – „JOBO KNYGA“. Rež. – E. Nekrošius („Meno fortas“)

16 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „PAŠALINIAMS DRAUDŽIAMA“. Rež. – O. Koršunovas

17 d. 18.30 Mažojoje salėje – K. Dragunskajos „LUNAČIARSKIO LUNAPARKAS“. Rež. – D. Rabašauskas

18 d. 18.30 Didžiojoje salėje – G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“. Rež. – J. Vaitkus

19 d. 17 val. Didžiojoje salėje – A. Juozaičio „KARALIENĖ LUIZĖ“. Rež. – G. Padegimas

Klaipėdos muzikinis teatras

11 d. 18.30 – P. Čaikovskio „JOLANTA“

12 d. 13 val. – „TEN, KUR GYVENA PABAISOS“

15 d. 19 val. Žvejų rūmuose – D. Goggino „ŠOUNUOLYNAS“

17 d. 19 val. Palangos koncertų salėje – R. Leoncavallo „PAJACAI“. Rež. – D. Ibelhauptaitė

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

10 d. 18.30 Kultūros centre – J. Fosse „VIENĄ VASAROS DIENĄ“. Rež. – A. Vidžiūnas

11 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! G. Labanauskaitės „IŠRINKTIEJI“. Rež. – M. Klimaitė

12 d. 12 val. Kultūros centre – „SAUSIO ŽIBUOKLĖS“ (pagal S. Maršako pasaką). Rež. – N. Mirončikaitė

12 d. 18 val. Kultūros centre – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. – A. Giniotis

17 d. 18.30 Mažojoje salėje – „PAMOKA“ (pagal E. Ionesco pjesę). Rež. – A. Gornatkevičius (LMTA IV vaidybos ir režisūros kursų studentų darbas)

18 d. 18 val. Mažojoje salėje – „VISU GREIČIU ATGAL!“ (pagal P. Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“). Rež. – A. Lebeliūnas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

11 d. 18 val. Mažojoje salėje – PREMJERA! Y. Rezos „MENAS“. Rež. – M. Bareikytė

12 d. 18 val. – N. Vorožbit „SAŠA, IŠNEŠK ŠIUKŠLES!“. Rež. – S. Moisejevas

15 d. 18 val. Kupiškio kultūros centre – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

16 d. 18 val. – S. Aleksijevič „ČERNOBYLIO MALDA“. Rež. – L.M. Zaikauskas

17 d. 18 val. – A. Hacketto, F. Goodrich „VISADA TAVO. ANA FRANK“. Rež. – V. Jevsejevas

18 d. 18 val. – G. Grekovo „Hanana, kelkis ir eik“. Rež. – R. Augustinas A.

19 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

19 d. 18 val. – L. Gersche’s „LAISVI DRUGELIAI“. Rež. – D. Kazlauskas