7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Spektakliai

Spalio 6–15

 

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

6 d. 18.30 – „BOLERO+“. Dir. – J.M. Jauniškis

7 d. 18.30 – G. Donizetti „MEILĖS ELIKSYRAS“. Dir. – J. Geniušas

8 d. 12 val. – R. Šerkšnytės „PENKI MERĖS STEBUKLAI“ (libreto aut. R. Skučaitė). Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas. Dir. – M. Barkauskas

11 d. 18.30 – G. Bizet „KARMEN“. Dir. – R. Šervenikas

12, 13 d. 18.30 – L.A. Minkaus „DON KICHOTAS“. Choreogr. – V. Medvedevas (Rusija), muzikos vad. ir dir. – M. Staškus

14 d. 18.30 – G. Verdi „TRAVIATA“. Dir. – R. Šervenikas

15 d. 12 val. – K. Chačaturiano „ČIPOLINAS“. Dir. – A. Šulčys

Nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

6 d. 19 val. – „Sirenos ’17“: „ARTIMAS MIESTAS“. Rež. – K. Serebrenikovas

7 d. 19 val. – „ANA KARENINA“ (L. Tolstojaus romano motyvais). Choreogr. – A. Cholina (A|CH teatras)

8 d. 16 val. – „KOSMOSAS+“. Rež. – K. Dehlholm („Hotel Pro Forma“)

12, 13 d. 19 val. – „Sirenos ’17“ „TROŠKIMAS“. Rež. – V. MACAIGNE

15 d. 17 val. – M. Ivaškevičiaus „IŠVARYMAS“. Rež. – O. Koršunovas

Mažoji salė

7, 8 d. 19 val. – „Sirenos ’17“: „MDLSX“. Rež. – E. Casagrande ir D. Nicolo

11 d.19 val. – M. Nastaravičiaus „DEMOKRATIJA“. Rež. – P. Ignatavičius

13 d. 13 val. – „LEDO VAIKAI“. Rež. – B. Mar

14 d. 16 val. – „LAIŠKAI Į NIEKUR“ (R.M. Rilke's, M. Cvetajevos ir B. Pasternako laiškų motyvais). Rež. – B. Mar

15, 17 d. 12, 15 val. – J. Pommerat „RAUDONKEPURĖ“. Rež. – P. Tamolė

Studija

10 d. 19 val. – „LIŪDNOS DAINOS IŠ EUROPOS ŠIRDIES“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Nusikaltimas ir bausmė“). Rež. – K. Smedsas (Suomija)

11, 12 d. 13 val., 11 d. 19 val. – I. Šeiniaus „KUPRELIS“. Insc. aut. – A. Vozbutas, rež. – P. Markevičius

Fojė

10 d. 19 val. – „PIRMAPRADIS“ (pojūčių spektaklis pagal C.G. Jungo biografiją ir idėjas). Rež. – K. Žernytė

Valstybinis jaunimo teatras

6 d. 18 val. – „LEDI MAKBET“ (pagal W. Shakespeare’o pjesę „Makbetas“). Rež. – A. Latėnas

7 d. 18 val. – I. Menchellio „KAPINIŲ KLUBAS“. Rež. – A. Latėnas

8 d. 12, 12.30, 13, 13.30, 15, 15.30, 16, 16.30 teatro fojė – PREMJERA! T. Kavtaradzės „APIE BAIMES“. Rež. – O. Lapina

10 d. 18 val. – teatro ir kino projektas „TERITORIJA“ (pagal M.K. Oginskio priesakus sūnui). Insc. aut. ir rež. – A. Pukelytė

11 d. 13 val. Teatro fojė – A. Pukelytės edukacinis projektas „PABĖGIMAS IŠ TEATRO“

12, 13 d. 18 val. – H. Ibseno „JUNAS GABRIELIS BORKMANAS“. Rež. – G. Varnas

14 d. 18 val. – D. Wassermano „SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO“. Rež. – V. Griško

15 d. 15 val. – „COLIUKĖ“ (pagal H.Ch. Anderseną). Rež. – R. Matačius

Salė 99

7 d. 12, 14 val. – „KAKĖ MAKĖ“ (pagal L. Žutautės knygas vaikams). Insc. aut. ir rež. – V. Kuklytė

11 d. 18 val. – PREMJERA! „APSĖDIMAS“ (pagal F. Dostojevskio romaną „Broliai Karamazovai“). Rež. – P. Makauskas. Vaidina V. Sodeika, G. Laskovas, A. Ašmonas, J. Jankelaitytė, A. Alešiūnas

Vilniaus mažasis teatras

6 d. 18, 20.30 – „KITAS KAMPAS“ (VšĮ „Improvizacijos teatras“)

7 d. 14, 16 val. – „KELIONĖ BE BAGAŽO“. Rež. – B. Latėnas

8 d. 18.30 – „24 VALANDOS IŠ MOTERS GYVENIMO“ (literatūriniai etiudai pagal S. Zweigo noveles). Kūrėjos – V. Bičkutė, V. Kochanskytė, D. Rudytė („Mažasis teatras. Mažoji forma“)

11 d. 18.30 – P. Pukytės „BEDALIS IR LABDARYS“. Rež. – G. Tuminaitė

Oskaro Koršunovo teatras

7 d. 16, 19 val. OKT studijoje – B. Brechto „VESTUVĖS“. Rež. – O. Koršunovas

10 d. 19 val. OKT studijoje – PREMJERA! I. Vyrypaevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas

11 d. 19 val. OKT studijoje – „DIEVAS YRA DJ“ (pagal F. Richterio pjesę). Rež. – K. Gudmonaitė

14 d. 18 val. Varėnos kultūros centre – PREMJERA! I. Vyrypaevo „ŠOKIS DELHI“. Rež. – O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

6 d. 18.30 – PREMJERA! A. Špilevojaus „NEIŠMOKTOS PAMOKOS“. Rež. – A. Gintautaitė, komp. – J. Tulaba, dail. – D. Samajauskaitė, šviesų dail. – E. Sabaliauskas. Vaidina LMTA Vaidybos ir režisūros katedros studentai

7 d. 12 val. – „LEDŲ RŪMAI“ (G. Rodari pasakų motyvais). Rež. – M. Sasim

7 d. 18.30 – PREMJERA! G.B. Shaw „PIGMALIONAS“. Rež. – L. Urbona, dail., scenogr. ir kost. dail. – N. Kitia (Gruzija), komp. – F. Latėnas. Vaidina V. Lukjanovas, J. Volodko, A. Agarkovas, V. Kirejevas ir kt.

8 d. 11, 14 val. – „BATUOTAS KATINAS“ (Maskvos valstybinis muzikinis teatras „Na Basmannoj“)

8 d. 18.30 – V. Nabokovo „CAMERA OBSCURA“. Rež. – S. Varnas

11 d. 18.30 – M. Bulgakovo „ZOIKOS BUTAS“. Rež. – R. Atkočiūnas

Vilniaus teatras „Lėlė“

Didžioji salė

6 d. 18.30 – „NE PAGAL ŠIO PASAULIO MADĄ“ (fantazija apie poetą K. Donelaitį). Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

7 d. 12 val. – „Daktaras Dolitlis“ (pagal H. Loftingą). Rež. – R. Driežis

8 d. 12 val. – S. Gedos „DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS“. Rež. – A. Mikutis

12 d. 18.30 – „ATRASK MANE“ (lietuviškas galvosūkis be pertraukos). Insc. aut. ir rež. – R. Kazlas

13 d. 18.30 – „Smėlio žmogus“ (pagal E.T.A. Hoffmaną). Scen. aut., rež., lėlių dail. – G. Radvilavičiūtė

14 d. 12 val. – S. Siudikos „Trys paršiukai“. Rež. – A. Mikutis

15 d. 12 val. – „Batuotas katinas“ (Ch. Perrault pasakos motyvais). Rež. – A. Mikutis

Mažoji salė

7 d. 14 val. – „RAUDONKEPURĖ“ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. – V. Mazūras

8 d. 14 val. – N. Indriūnaitės „COLIUKĖ“ (H.Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. – R. Driežis

14, 15 d. 14 val. – PREMJERA! „O VIEŠPATIE, VILNIUS!“. Rež. – A. Storpirštis, dail. – N. Keršulytė

„Menų spaustuvė“

6–8 d. – tarptautinis teatro festivalis „Sirenos ’17“ (visą programą žiūrėti www.sirenos.lt)

6 d. 19 val. Stiklinėje salėje – „VAKARAS P“. Rež. ir atlikėjai B. Ivanauskas, A. Dubaka

8 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „DANGAUS VIRĖJA“. Rež. ir scenogr. – S. Degutytė („Stalo teatras“)

10 d. 16, 18.30 Kišeninėje salėje – „BRANGIOJI MOKYTOJA“ (pagal L. Razumovskajos pjesę). Rež. – I. Stundžytė (teatras „Atviras ratas“)

10 d. 19 val. Juodojoje salėje – „STATE OF FLOW: IDENTITY“. Idėjos aut. ir choreogr. – A. Pečiul (VšĮ „Atvira meno erdvė“)

12 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KONTRABOSAS“. Rež. – V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

12 d. 19 val. Stiklinėje salėje – J. Paškevičiaus „RIBOS“. Rež. – T. Montrimas (jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“)

13 d. 19 val. Juodojoje salėje – „Sirenos“ ’17. „GYVENIMO IMITACIJA“. Rež. – K. Mundruczó

13 d. 19 val. Kišeninėje salėje – „KLAMO KARAS“. Rež. ir scenogr. – A. Areima, kost. dail. – M. Gurskytė, garso ir vaizdo dizaineris D. Morkūnas (Artūro Areimos teatras)

14 d. 12 val. Kišeninėje salėje – „Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“. Rež. – A. Giniotis (teatras „Atviras ratas“)

15 d. 15 val. Kišeninėje salėje – „VĖJŲ MOTĖ“. Spektaklio kūrėjai S. Degutytė, S. Dikčiūtė, V. Narkevičius, L. Skukauskaitė, T. Juozapaitis („Stalo teatras“)

15 d. 19 val. Juodojoje salėje – „TAMOŠIUS BEKEPURIS“ (pagal K. Binkio poemą). Rež. – C. Graužinis (teatras „Cezario grupė“)

 

Kaunas

Nacionalinis Kauno dramos teatras

6 d. 17 val. Didžiojoje scenoje – „Mechaninė širdis“ (pagal M. Malzieu romaną „Mechaninė širdis“). Rež. – A. Areima

6 d. 18 val. Mažoje scenoje – M. von Mayenburgo „BJAURUSIS. Skalpelio pjūvis“. Rež. – V. Malinauskas

7 d. 18 val. Rūtos salėje – „Aura 27“. „ANTES“. Choreogr. – G. Botelho („Alias“, Šveicarija)

7 d. 20 val. Rūtos salėje – „Aura 27“. Japonijos šokio vakaras

8 d. 15 val. Ilgojoje salėje – I. Paliulytės „LIŪDNAS DIEVAS“. Rež. – I. Paliulytė

8 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – festivalio „Aura 27“ uždarymo spektaklis. „TORDRE“. Choreogr. – R. Ouramdane (Prancūzija)

10 d. 18 val. Rūtos salėje – S. Oksanen „APSIVALYMAS“. Rež. – J. Jurašas

11 d. 14 val., 12 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – A. Škėmos „BALTA DROBULĖ“. Rež. – J. Jurašas

11 d. 19 val. Rūtos salėje – F. Dostojevskio „NUOLANKIOJI“. Rež. – V. Masalskis (Klaipėdos jaunimo teatras)

13 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – J. Gay „VARGŠŲ OPERA“. Rež. – A. Kurienius

14 d. 12 val. Mažojoje scenoje – „LABAS, LAPE!“ (pagal E. Daciūtės pasaką „Laimė yra lapė“). Rež. – E. Kižaitė

14 d. 18 val. Didžiojoje scenoje – W. Shakespeare’o „HAMLETAS“. Rež. – V. Bareikis

15 d. 15 val. Didžiojoje scenoje – M. Maeterlincko „ŽYDROJI PAUKŠTĖ“. Rež. – V. Martinaitis

15 d. 19 val. Ilgojoje salėje – H. Ibseno „KAI MIRĘ NUBUSIM“. Rež. – M. Klimaitė

Kauno valstybinis muzikinis teatras

6, 7 d. 18 val. – „ADAMSŲ ŠEIMYNĖLĖ“. Pastatymo meno vad. – K.S. Jakštas, muzikinis vad. – J. Geniušas, dir. – R. ^umila

8 d. 12 val. – Z. Bružaitės „Grybų karas ir taika“. Dir. – V. Visockis

8 d. 18 val. – E. Johno, T. Rice’o „Aida“. Dir. – J. Janulevičius

11 d. 18 val. – G. Donizetti „Liučija di Lamermur“. Muzikos vad. ir dir. – J. Geniušas

12, 13 d. 18 val. – I. Kálmáno „MISTERIS X“. Rež. – V. Streiča, dir. – J. Janulevičius

14 d. 18 val. – „Notrdamo legenda“. Insc. aut. ir choreogr. – A. Jankauskas, dir. – J. Janulevičius

15 d. 18 val. – R. Planquette’o „KORNEVILIO VARPAI“. Dir. – V. Visockis

Kauno kamerinis teatras

8 d. 18 val. – M. Duras „HIROŠIMA, MANO MEILE“. Rež. – R. Abukevičius

11 d. 18 val. – L. Janušytės „KOREKTŪROS KLAIDA“. Rež. – A. Dilytė

Kauno lėlių teatras

7 d. 12 val. – „ŽVAIGŽDĖS VAIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

8 d. 12 val. – PREMJERA! „MAŽYLIS R-r-r-r“ (pagal T. Geizelio ir D. Biseto pasakas). Aut. ir rež. – M. Jaremčiukas (Ukraina)

14 d. 12 val. – „SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI“ (pagal brolių Grimų pasaką). Aut. ir rež. – O. Žiugžda

15 d. 12 val. – „TIGRIUKAS PETRIKAS“. Rež. – A. Stankevičius

15 d. 17 val. – „TŪLA IR KITI“ (J. Kunčino romano „Tūla“ motyvais). Rež. – A. Kaniava (VšĮ „Bardai“)

 

Klaipėda

Klaipėdos valstybinis dramos teatras

6 d. 18.30 Mažojoje salėje – A. Strindbergo „TĖVAS“. Rež. – M. Ķimele

8 d. 17 val. Mažojoje salėje – J. Pulinovič „ELZĖS ŽEMĖ“. Rež. – P. Gaidys

Klaipėdos muzikinis teatras

Žvejų rūmuose

6 d. 19 val. teatralizuotas koncertas „Ispaniškoji sarsuela“

8 d. 13 val., 10 d. 11 val. Žvejų rūmuose – A. Kučinsko „Bulvinė pasaka“

12 d. 19 val. Žvejų rūmuose – A. Adamo „ŽIZEL“

15 d. 13 val. Žvejų rūmuose – N. Sinkevičiūtės „PASAKA BE PAVADINIMO“

 

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

7 d. 18 val. Kultūros centre – „VARDAN TOS…“ (pagal P. Vaičiūno dramą „Patriotai“). Rež. – A. Giniotis

8 d. 12 val. Kultūros centre – A. de Saint-Exuperi „MAŽASIS PRINCAS“. Insc. aut. ir rež. – Š. Datenis

14 d. 18 val. Kultūros centre – M. Lado „LABAI PAPRASTA ISTORIJA“. Rež. – G. Padegimas

 

Panevėžys

Juozo Miltinio dramos teatras

6 d. 18 val. Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje – B. Hrabalo „STOTELĖ“. Rež. – J. Glombas

7 d. 18 val. – W. Russello „MOTERIMS IR JŲ VYRAMS“. Rež. – L. Kondrotaitė

12 d. 18 val. – M. Durnenkovo „KARAS DAR NEPRASIDĖJO“. Rež. – T. Leszczynskis

13 d. 18 val. – G. Grekovo „Hanana, kelkis ir eik“. Rež. – R. Augustinas A.

14 d. 18 val. – K. Zanussi „HYBRIS (PUIKYBĖ)“. Rež. – K. Zanussi

15 d. 12 val. – S. Maršako „KATĖS NAMAI“. Rež. – V. Mazūras

15 d. 18 val. – M. Camoletti „PRANCŪZIŠKOS SKYRYBOS“. Rež. – D. Kazlauskas