7md.lt
Kas kur kada 7md rekomenduoja Savaitės filmai 7md meno projektai Kultūra vaikams Skelbimai Paieška m-puslapiai
7md.lt

Koncertai

Rugsėjo 8–17

 

Lietuvos nacionalinė filharmonija

9 d. 20 val. Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje – festivalio „Kuršių nerija 2017“

baigiamasis koncertas „Pasaulio muzikos genijus Johannas Sebastianas Bachas“. Festivalio orkestras „Musica humana“, Klaipėdos mišrus choras „Aukuras“, solistai: S. Liamo (sopranas), N. Petročenko (mecosopranas), E. Davidovičius (tenoras), E. Dauskurdis (bosas), J. Mačys (fleita), R. Beinaris (obojus), I. Girdžiūnaitė (smuikas), I. Gylytė (smuikas). Dir. – A. Vizgirda

14 d. 18 val. Šiaulių miesto kultūros centro „Laiptų galerijoje“ – festivalis „Verbum musicale“. Ansamblis „Regnum musicale“. B. Sruogos eiles skaitys aktorė M. Šaltytė.

16 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, – 77-ojo sezono pradžios koncertas.

Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras. Solistas J. Moseris (violončelė). Dir. – M. Pitrėnas. Programoje E. Elgaro, G. Mahlerio kūriniai

17 d. 15 val. Trakų pilies Didžiojoje menėje – „Ispaniška muzika“. Iš ciklo „Muzika Trakų pilyje“. Valstybinis Vilniaus kvartetas, aktorius T. Čižas. Programoje I. Albénizo, J.C. de Arriagos kūriniai

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

13 d. 18 val. Vilniuje, S. Vainiūno namuose, – Trečiadienio vakaras-koncertas. „Talentu paženklintas gyvenimas“. Smuikininko E. Paulausko 90-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja jubiliatas, profesoriaus mokiniai, buvę bendradarbiai, „Šiauliečių klubo“ nariai

Tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu“

16 d. 19 val. Druskininkų bažnyčioje – kompozitorės V. Striaupaitės-Beinarienės kūrybos vakaras. Vilniaus universiteto kamerinis orkestras (meno vad. ir dir. P.B. Koncė), pučiamųjų kvintetas „Nauji garsai“: P. Gefenas (fleita), R. Beinaris (obojus), R. Savickas (klarnetas), D. Stoskeliūnas (fagotas), I. Kuleševičienė (valtorna), S. Liamo (sopranas), T. Tuskenis (baritonas), U. Dičiūnas (obojus, anglų ragas), G. Kviklys (klavesinas, vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, V. Striaupaitės-Beinarienės kūriniai

17 d. 12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje – Sakralinės muzikos valanda. M. Kačionaitė (klarnetas), K. Kačionas (obojus), A. Pleškūnas (altas), J. Barkauskaitė (vargonai). Programoje M.K. Čiurlionio, W.A. Mozarto, O. Messiaeno, B.W. Sanderso ir kt. kūriniai

 

Vilnius

Valdovų rūmai

Festivalis „Banchetto musicale ’17“

10 d. 19 val. Didžiojoje renesansinėje menėje – „Gesmes chriksczoniskas“: muzikinė kelionė po XVI–XVII a. Vokietijos, Prūsijos ir Mažosios Lietuvos reformatų bažnyčias. Atlieka N. Petročenko (sopranas), N. Masevičius (bosas), ansamblis „Morgaine“ (Vokietija, Lietuva, Italija)

15 d. 19 val. – „Jeremijo raudos“. XVII a. Šiaurės Vokietijos, Prūsijos, Mažosios Lietuvos ir Livonijos liuteronų muzika. Meno vadovė A. Rotaru (vargonai, Vokietija, Lietuva), M. Stephan (sopranas, Vokietija), M. Abaroniņš (kontratenoras, Latvija), Ch. Daniels (tenoras, D. Britanija), N. Masevičius (bosas), konsortas „Brevis“ (Italija, Kanada, Švedija, Latvija, Lietuva): S. Rossi (smuikas), R. Melderis (smuikas), S. Napper (viola da gamba), M. Little (viola da gamba), D. Stabinskas (viola da gamba), M. Strand (teorba)

16 d. 14 val. – „Karalius Saulė“. Koncertas vaikams ir visai šeimai. Ansamblis „Les Voix humaines“ (Kanada)

16 d. 19 val. – „Les Folies“. Prancūzijos rūmų pokštai ir raudos violoms. Ansamblis „Les Voix humaines“ (Kanada): S. Napper ir M. Little (violos da gamba)

Kotrynos bažnyčia

8 d. 19 val. – „Violončelių kaukės: Vivaldi ir Malcys“. Atlikėjai D. Jakštas, I. Pikalavičiūtė, V. Tamošiūnas (violončelės), Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (meno vad. – D. Katkus). Dir. – M. Barkauskas. Programoje A. Vivaldi, A. Malcio kūriniai

16 d. 19 val. – Chopin In Jazz Project. Gdansko dienos. Dalyvauja J.  Besteris (akordeonas), I. Wojtczakas (saksofonas), J. Maksimoviczius (saksofonas), T. Ziętekas (klarnetas), D. Vyšniauskas (trimitas), I. Juzokas (kontrabosas)

17 d. 18val. – Kaczmarek šeimos koncertas. I. Kaczmarek (sopranas), P. Kaczmarekas (tenoras), A. Kaczmarekas (tenoras), W. Kaczmarekas (baritonas)

Tarptautinis Šv. Jokūbo festivalis

13 d. 19 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje – „Jo valia“. Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ choras ir orkestras (meno vad. G. Svilainis). Solistai R. Raginytė (lumzdelis), A. Jankus (birbynė), I. Pliavgo (sopranas), D. Garuckas (tenoras), J. Karpienė (giedotoja), S. Makarevičienė (giedotoja), V. Mockevičienė (giedotoja), R. Mikelaitytė-Kašubienė (vargonai). Dirigentai G. Svilainis ir A. Kriūnas

16 d. 19 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje – „Amžinybės virpėjimas“. Grigališkojo choralo ir elektroninės muzikos sąskambiai. Vilniaus universiteto giedojimo mokykla „Schola cantorum vilnensis“ (vad. R. Gražinis), G. Samsonas (elektronika). Dir. – R. Gražinis

Pranciškonų vienuolyno bažnyčia

Festivalis „Banchetto musicale“

11 d. 20 val. – „Devotio moderna“. „Naujojo pamaldumo“ giesmės Reformacijos išvakarėse.

Ansamblis „Ars Choralis Coeln“ (Vokietija)

12 d. 20 val. – „Mneme“. Viduramžių ir tradicinė Viduržemio jūros kraštų muzika. Ansamblis „Ex Silentio“ (Graikija)

 

Panevėžio raj.

Bistrampolio dvaras

10 d. 17 val. – „Svinguojantis barokas“. J. Mačys (fleita), S. Okruško (fortepijonas), A. Gurinavičius (kontrabosas), S. Astrauskas (mušamieji), aktorė D. Michelevičiūtė. Programoje C. Bollingo kūriniai

17 d. 17 val. – „Bjelle III“. „Kas tu toks?“. R. Naujanytė (vokalas, gitara, fortepijonas), M. Andrijauskaitė (vokalas, smuikas), T. Andrijauskaitė (vokalas, gitara, smuikas)